Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2012-2013 - Võ Thị Thảo

A. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh phải:

- Kiến thức: + Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện một số nội dung học sinh thực hiện còn yếu (do GV chọn)

+ Biết tên và cách thực hiện 9 động tác: vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình.

- Kỹ năng: + Thực hiện được một số nội dung

+ Thực đúng các động tác:

+ Thực hiện được chạy vòng số 8

- Thái độ: + Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, giữ gìn vệ sinh chung khi tập luyện TDTT

+ Tự giác học tập trên lớp và tập luyện ở nhà (ngoại khóa)

B. Địa điểm phương tiện: - GV: Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ, có giáo án lên lớp.

 - HS: Giày ba ta, trang phục gọn gàng, dễ tập luyện

C. Nội dung phương pháp:

 

doc136 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 07/02/2021 | Lượt xem: 276 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2012-2013 - Võ Thị Thảo, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n xét kết quả tập luyện của giờ học rút kinh nghiệm, giao bài tập về nhà. Đội hình thả lỏng cự li rộng. Đội hình nhận xét cự li hẹp 13 -04 - 2012 Tiết 66: KIỂM TRA BẬT NHẢY. A. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh phải: - Kiến thức: + Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện một số nội dung học sinh thực hiện còn yếu (do GV chọn) + Biết tên và cách thực hiện 9 động tác: vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình././/////////// + Biết thực hiện chạy vòng số 8...... - Kỹ năng: + Thực hiện được một số nội dung + Thực đúng các động tác: + Thực hiện được chạy vòng số 8 - Thái độ: + Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, giữ gìn vệ sinh chung khi tập luyện TDTT + Tự giác học tập trên lớp và tập luyện ở nhà (ngoại khóa) B. Địa điểm phương tiện: - GV: Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ, có giáo án lên lớp. - HS: Giày ba ta, trang phục gọn gàng, dễ tập luyện C. Nội dung phương pháp: Phần Nội dung học Định lượng Yêu cầu và chỉ dẩn kĩ thuật Phương pháp - tổ chức T/G S/L Mở đầu - Tập trung lớp: ôn dịnh tổ chức - Khởi động chung: Tập bài thể dục 6 động tác tay không - Khởi động chuyên môn:Xoay các khớp và các động tác bổ trợ 10 p 4x8 Lớp trởng báo cáo số lượng vắng GV nhận lớp và phổ biến nội dung yêu cầu của bài học Khởi động thực hiện nhanh mạnh đúng nhịp điệu và biên độ động tác Đội hình khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (*)GV Cơ bản - Kiểm tra bật xa: - Nội dung kiểm tra Phổ biến nội dung hình thức kiểm tra. . Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kĩ thuật động tác và thành tích đạt đợc của từng học sinh. (30p) - Kiểm tra chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duổi thẳng qua xà của học sinh. - kiểm tra theo nhiều đợt, mỗi đợt 4 học sinh. - Điểm 9-10: thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích đạt 0,80m ( nam ), 0,70m ( nữ ). - Điểm 7-8: thực hiện thành tích đạt: 0,70 ( nam ), và 0,60m ( nữ ) - Điểm 5-6: Thực hiện thành tích đạt:0,60(nam),0,50 (nữ). - Điểm 3-4: Thành tích không đạt mức 0,60 m(nam) 0,50m (nữ). Đội hình phổ biến ND kiểm tra. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *(GV) ĐH kiểm tra: * Kết thúc -Thả lỏng: Tay, chân, thân -Nhận xét: Kết quả giờ kiểm tra. - Hớng dẩn về nhà Xuống lớp: 5p Thực hiện một số động tác thả lỏng GV nhận xét kết quả của giờ kiểm tra rút kinh nghiệm, giao bài tập về nhà. Đội hình thả lỏng cự li rộng. Đội hình nhận xét cự li hẹp 19 - 04 - 2012 Tiết 67: ÔN TẬP BẬT NHẢY - CHẠY BỀN. A. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh phải: - Kiến thức: + Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện một số nội dung học sinh thực hiện còn yếu (do GV chọn) + Biết tên và cách thực hiện 9 động tác: vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình././/////////// + Biết thực hiện chạy vòng số 8...... - Kỹ năng: + Thực hiện được một số nội dung + Thực đúng các động tác: + Thực hiện được chạy vòng số 8 - Thái độ: + Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, giữ gìn vệ sinh chung khi tập luyện TDTT + Tự giác học tập trên lớp và tập luyện ở nhà (ngoại khóa) B. Địa điểm phương tiện: - GV: Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ, có giáo án lên lớp. - HS: Giày ba ta, trang phục gọn gàng, dễ tập luyện C. Nội dung phương pháp: Phần Nội dung học Định lượng Yêu cầu và chỉ dẩn kĩ thuật Phương pháp - tổ chức T/G S/L Mở đầu -Tập trung lớp: ôn định tổ chức - Khởi động chung: Tập bài thể dục 6 động tác tay không - Khởi động chuyên môn:Xoay các khớp và các động tác bổ trợ 10 p 4x8 - Lớp trưởng báo cáo số lượng vắng GV nhận lớp và phổ biến nội dung yêu cầu của bài học - Tập bài thể dục đúng kt, đúng biên độ động tác. - Khởi động thực hiện nhanh mạnh đúng nhịp điệu và biên độ động tác Đội hình khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (*)GV Cơ bản . Bài cũ: Nhảy “bước bộ trên không“. Bật nhảy: Ôn: + nhảy “bước bộ trên không”. + Chạy đà (tự do) nhảy xa kiểu “ngồi” - Trò chơi: “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức” Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên. Cũng cố: : Chạy đà tự do nhảy xa kiểu “ Ngôi“. 30p * Gọi 2 học sinh lên thực hiện cả lớp nhận xét gv bổ sung và cho điểm. Đứng chân giậm trước chân lăng sau thựchiện bước chân giậm lên nhảy bước bộ trên không * Chạy đà nhanh giậm nhảy mạnh chính xác bật nhảy đưa cơ thể lên cao ra xa ( đúng tư thế bước bộ trên không, ngồi)tiếp xúc cát bằng 2 chân chùng gối để giảm chấn động. * Giáo viên hướng dẩn cách chơi, luật chơI và tổ chức cho học sinh chơi. - chạy nhẹ nhàng vòng quanh sân trường nam 5 vòng, nữ 3 vòng. - GV gọi HS lên thực hiệnkĩ thuật cho học sinh nhận xét sau đó giáo viên nhận xét bổ sung nếu thiếu. Đội hình nhảy xa: * * * * * * * * * * * * * * * * Đội hình trò chơi: Kết thúc -Thả lỏng: Tay, chân, thân -Nhận xét: ưu khuyết điểm giờ học. - Hướng dẩn về nhà 5p Thực hiện một số động tác thả lỏng GV nhận xét kết quả tập luyện của giờ học rút kinh nghiệm, giao bài tập về nhà. Đội hình thả lỏng cự li rộng. Đội hình nhận xét cự li hẹp 19 -04 – 2012 Tiết 68: KIỂM TRA HỌC KÌ II BẬT NHẢY. A. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh phải: - Kiến thức: + Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện một số nội dung học sinh thực hiện còn yếu (do GV chọn) + Biết tên và cách thực hiện 9 động tác: vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình././/////////// + Biết thực hiện chạy vòng số 8...... - Kỹ năng: + Thực hiện được một số nội dung + Thực đúng các động tác: + Thực hiện được chạy vòng số 8 - Thái độ: + Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, giữ gìn vệ sinh chung khi tập luyện TDTT + Tự giác học tập trên lớp và tập luyện ở nhà (ngoại khóa) B. Địa điểm phương tiện: - GV: Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ, có giáo án lên lớp. - HS: Giày ba ta, trang phục gọn gàng, dễ tập luyện C. Nội dung phương pháp: Phần Nội dung học Định lượng Yêu cầu và chỉ dẩn kĩ thuật Phương pháp - tổ chức T/G S/L Mở đầu - Tập trung lớp: ôn dịnh tổ chức - Khởi động chung: Tập bài thể dục 6 động tác tay không - Khởi động chuyên môn:Xoay các khớp và các động tác bổ trợ 10 p 4x8 Lớp trởng báo cáo số lượng vắng GV nhận lớp và phổ biến nội dung yêu cầu của bài học Khởi động thực hiện nhanh mạnh đúng nhịp điệu và biên độ động tác Đội hình khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (*)GV Cơ bản - Kiểm tra bật xa: - Nội dung kiểm tra Phổ biến nội dung hình thức kiểm tra. . Cách XL: Kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kĩ thuật động tác và thành tích đạt đợc của từng học sinh. (30p) - Kiểm tra chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duổi thẳng qua xà của học sinh. - kiểm tra theo nhiều đợt, mỗi đợt 4 học sinh. - D: thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích đạt 0,80m ( nam ), 0,70m ( nữ ). - CD: thực hiện thành tích đạt: 0,70 ( nam ), và 0,60m ( nữ ) Thực hiện thành tích đạt:0,60(nam),0,50 (nữ). Thành tích không đạt mức 0,60 m(nam) 0,50m (nữ). Đội hình phổ biến ND kiểm tra. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *(GV) ĐH kiểm tra: * Kết thúc -Thả lỏng: Tay, chân, thân -Nhận xét: Kết quả giờ kiểm tra. - Hớng dẩn về nhà Xuống lớp: 5p Thực hiện một số động tác thả lỏng GV nhận xét kết quả của giờ kiểm tra rút kinh nghiệm, giao bài tập về nhà. Đội hình thả lỏng cự li rộng. Đội hình nhận xét cự li hẹp 19 -04 - 2012 Tiết 70: KIỂM TRA CHẠY BỀN. A. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh phải: - Kiến thức: + Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện một số nội dung học sinh thực hiện còn yếu (do GV chọn) + Biết tên và cách thực hiện 9 động tác: vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình././/////////// + Biết thực hiện chạy vòng số 8...... - Kỹ năng: + Thực hiện được một số nội dung + Thực đúng các động tác: + Thực hiện được chạy vòng số 8 - Thái độ: + Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, giữ gìn vệ sinh chung khi tập luyện TDTT + Tự giác học tập trên lớp và tập luyện ở nhà (ngoại khóa) B. Địa điểm phương tiện: - GV: Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ, có giáo án lên lớp. - HS: Giày ba ta, trang phục gọn gàng, dễ tập luyện C. Nội dung phương pháp: Phần Nội dung học Định lượng Yêu cầu và chỉ dẩn kĩ thuật Phương pháp - tổ chức T/G S/L Mở đầu - Tập trung lớp: ôn dịnh tổ chức - Khởi động chung: Tập bài thể dục 6 động tác tay không - Khởi động chuyên môn:Xoay các khớp và các động tác bổ trợ 10 p 4x8 Lớp trưởng báo cáo số lượng vắng GV nhận lớp và phổ biến nội dung yêu cầu của bài học Khởi động thực hiện nhanh mạnh đúng nhịp điệu và biên độ động tác Đội hình khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (*)GV Cơ bản - Kiểm tra chạy ngắn: - Nội dung kiểm tra Phổ biến nội dung hình thức kiểm tra. . Cách XL: Kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kĩ thuật động tác và thành tích đạt được của từng học sinh. (30p) - Kiểm tra kĩ thuật xuất phát cao, kĩ thuật bước chạy và thành tích. - kiểm tra theo nhiều đợt, mỗi đợt 2 - Đ: thực hiện đúng kt bước chạy không tính thành tích đạt 114s (nữ); 105s (nam). -CĐ: thực hiện cơ bảng kĩ thuật bước chạy với thời gian 122s ( nữ); 115 ( nam). Thực hiện được 1 số điểm cơ bản của kĩ thuật không tính thời gian. không hoàn thành cự li Đội hình phổ biến ND kiểm tra. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *(GV) ĐH kiểm tra kiểm tra theo từng đợt mỗi đợt 5 học sinh Kết thúc -Thả lỏng: Tay, chân, thân -Nhận xét: Kết quả giờ kiểm tra. - Hướng dẩn về nhà Xuống lớp: 5p Thực hiện một số động tác thả lỏng GV nhận xét kết quả của giờ kiểm tra rút kinh nghiệm, giao bài tập về nhà. Đội hình thả lỏng cự li rộng. Đội hình nhận xét cự li hẹp

File đính kèm:

  • docgiao an TD 7 CKTKN nam 20122013.doc