Giáo án Thể dục 7 - Tiết 27 đến 70 - Trịnh Thanh Huỳnh

A.MỤC TIÊU: Giúp học sinh hiểu, vận dụng và thực hiện được một số kỹ năng cơ bản về các nội dung sau:

*Bóng chuyền: +Ôn –Kỹ thuật đệm bóng, búng bóng, phát bóng thấp tay.

*Trò chơi: Chạy tiếp sức chuyển vật.

*Chạy bền: Luyện tập chạy bền.

*HS nắm và thực hiện được nội dung bài học. Tự giác tích cực tập luyện.

B.PHƯƠNG PHÁP: Phân nhóm, xoay vòng, thi đấu.

C.CHUẨN BỊ CỦA GV-HS:

-GV: Còi, Bóng chuyền.

-HS: Trang phục, vệ sinh sân bãi.

D.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

 

doc45 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 295 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 7 - Tiết 27 đến 70 - Trịnh Thanh Huỳnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nam: 3V Nữ: 2 V 2 phút 3 phút 5 phút X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV Cán sự điều khiển lớp khởi động. X X X X X X X X X X X GV Kiểm tra theo từng nhóm. Mỗi em phát 5 lần, mỗi quả phát đúng kỹ thuật và vào đúng ô quy định đạt 2 điểm. ( cử HS phục vụ cầu). Cán sự điều khiển lớp thả lõng. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV Sử dụng P2 xoay vòng: Chia lớp thành 2 nhóm: N1 tập chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. N2 tập nhảy bước bộ trên không. Sau đó 2 nhóm hoán đổi vị trí và nội dung tập luyện cho nhau. Cử cán sự điều khiển từng nhóm. X X X X X X X X GV Đích GV tổ chức cho HS chơi. Chia làm 2 đợt chạy: Nam, Nữ chạy riêng. Chỉ ra một số lỗi sai và cách sửa cho HS. Cán sự điều khiển lớp thả lõng. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV GV nhận xét giờ học, ra bài tập về nhà, phổ biến nội dung học giờ sau. Xuống lớp. Giáo án: số 32 Tên bài: Bật nhảy- Chạy bền. Theo tiết thứ tự PPCT số: 63+ 64. Ngày soạn:.Ngày dạy:Lớp dạy:.. A.mục tiêu: Giúp học sinh hiểu, vận dụng và thực hiện được một số kỹ năng cơ bản về các nội dung sau: *Bật nhảy: +Ôn: Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi, nhảy bước bộ trên không. *Trò chơi: Nhảy vào vòng tròn tiếp sức. *Chạy bền: Luyện tập chạy bền. *HS nắm và thực hiện được nội dung bài học. Tự giác tích cực tập luyện. B.Phương pháp: Phân nhóm, thi đấu. C.chuẩn bị của GV-HS: -GV: Dụng cụ bật nhảy, còi. -HS: Trang phục, vệ sinh sân bãi. D.tiến trình bài dạy: Nội dung Lvđ Phương pháp tổ chức Tiết 1: I.phần mở đầu: 1.Nhận lớp, Kiểm tra sĩ số. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2.Khởi động: a.Khởi động chung: Chạy một vòng sân. Thực hiện các động tác: Tay vai, tay ngực, lườn, lưng bụng, vặn mình. Khởi động các khớp. b.Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. II.phần cơ bản: 2.Bài mới: *Bật nhảy: +Ôn: Nhảy bước bộ trên không. 5.Củng cố: Kỹ thuật nhảy bước bộ trên không. 2.Thả lõng: Chạy thả lõng. TIếT 2: 3.Nhận lớp, kiểm tra sĩ số. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 4.Bài mới: a.Bật nhảy: +Ôn: - Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. *Trò chơi: Nhảy vào vòng tròn tiếp sức. b.Chạy bền: Luyện tập chạy bền. 5.Củng cố: Kỹ thuật chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. 6.Thả lỏng: Chạy thả lỏng quanh sân. Căng cơ. III.kết thúc: -Tập trung, nhận xét giờ học. -Ra bài tập về nhà: Bật nhảy ( Tập các bài tập phát triển sức mạnh chân), luyện tập chạy bền. -Phổ biến nội dung học giờ sau. -Xuống lớp. 10 phút 3 phút 7 phút 75 phút 32 phút 3 phút 3 phút 32 phút 2l/15m Nam: 3V Nữ: 2 V 2 phút 3 phút 5 phút X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV Cán sự điều khiển lớp khởi động. X X X X X X X X X X X GV Chia lớp thành các nhóm tập luyện, sau đó tiếp xúc với hố cát ( cử cán sự đIều khiển nhóm). GV chú ý sửa kỹ thuật cho HS. GV chỉ ra một số sai sót HS thường mắc và cách sửa. Cán sự điều khiển lớp thả lõng. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV X X X X X GV Cử cán sự điều khiển nhóm tập luyện. X X X X X X X X GV Đích GV tổ chức cho HS chơi. Chia làm 2 đợt chạy: Nam, Nữ chạy riêng. Chỉ ra một số lỗi sai và cách sửa cho HS. Cán sự điều khiển lớp thả lõng. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV GV nhận xét giờ học, ra bài tập về nhà, phổ biến nội dung học giờ sau. Xuống lớp. Giáo án: số 33 Tên bài: kiểm tra Bật nhảy- Chạy bền. Theo tiết thứ tự PPCT số: 65+ 66. Ngày soạn:.Ngày dạy:Lớp dạy:.. A.mục tiêu: Giúp học sinh hiểu, vận dụng và thực hiện được một số kỹ năng cơ bản về các nội dung sau: *Bật nhảy: +Kiểm tra: Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. *Chạy bền: Luyện tập chạy bền. *HS nắm và thực hiện được nội dung bài học. Tự giác tích cực tập luyện. B.Phương pháp: Phân nhóm, thi đấu. C.chuẩn bị của GV-HS: -GV: Dụng cụ bật nhảy, còi. -HS: Trang phục, vệ sinh sân bãi. D.tiến trình bài dạy: Nội dung Lvđ Phương pháp tổ chức Tiết 1: I.phần mở đầu: 1.Nhận lớp, Kiểm tra sĩ số. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2.Khởi động: a.Khởi động chung: Chạy một vòng sân. Thực hiện các động tác: Tay vai, tay ngực, lườn, lưng bụng, vặn mình. Khởi động các khớp. b.Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. II.phần cơ bản: 1.Bài mới: *Bật nhảy: +Kiểm tra: Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. 2.Thả lõng: Chạy thả lõng. TIếT 2: 3.Nhận lớp, kiểm tra sĩ số. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 4.Bài mới: a. Bật nhảy: +Kiểm tra: Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. b.Chạy bền: Luyện tập chạy bền. 5.Củng cố: Một số lưu ý trong khi chạy bền. 6.Thả lỏng: Chạy thả lỏng quanh sân. Căng cơ. III.kết thúc: -Tập trung, nhận xét giờ học. -Ra bài tập về nhà: luyện tập chạy bền. - CVông bố kết quả kiểm tra. -Phổ biến nội dung học giờ sau. -Xuống lớp. 10 phút 3 phút 7 phút 75 phút 32 phút 3lần/hs 3 phút 3 phút 32 phút Nam: 3V Nữ: 2 V 2 phút 3 phút 5 phút X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV Cán sự điều khiển lớp khởi động. X X X X X X X X X X X GV Kiểm tra theo thứ tự , chấm điểm lần HS có kỹ thuật và thành tích tốt nhất. Thang điểm: + Điểm 9-10 ( Đúng kỹ thuật 4 giai đoạn, thành tích đạt Nam: 3m50, Nữ: 3m20). Điểm 7-8 ( Đúng kỹ thuật 4 giai đoạn, thành tích đạt Nam: từ 3m20 đến dưới 3m50, Nữ: 2m90 đến dưới 3m20). Điểm 5-6 ( Tương đối đúng kỹ thuật 4 giai đoạn, thành tích Nam: 2m90 đến dưới 3m20, Nữ: đạt từ 2m60 đến dưới 3m20). Điểm 3-4 ( các trường hợp còn lại). Cử HS đo thành tích. X X X X X GV Cán sự điều khiển lớp thả lõng. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV Tiếp tục kiểm tra ( P2 kiểm tra giống T1). Chia làm 2 đợt chạy: Nam, Nữ chạy riêng. Chỉ ra một số lỗi sai và cách sửa cho HS. Cán sự điều khiển lớp thả lõng. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV GV nhận xét giờ học, ra bài tập về nhà, phổ biến nội dung học giờ sau. Xuống lớp. Giáo án: số 34 Tên bài: ôn tập- Kiểm tra Chạy bền. Theo tiết thứ tự PPCT số: 67+ 68. Ngày soạn:.Ngày dạy:Lớp dạy:.. A.mục tiêu: Giúp học sinh hiểu, vận dụng và thực hiện được một số kỹ năng cơ bản về các nội dung sau: * Ôn tập: Xuất phát cao (thấp) chạy nhanh40-60m. *Chạy bền: kiểm tra chạy bền. *HS nắm và thực hiện được nội dung bài học. Tự giác tích cực tập luyện. B.Phương pháp: Phân nhóm, thi đấu. C.chuẩn bị của GV-HS: -GV: Bàn đạp, còi, đồng hồ bấm giây. -HS: Trang phục, vệ sinh sân bãi. D.tiến trình bài dạy: Nội dung Lvđ Phương pháp tổ chức Tiết 1: I.phần mở đầu: 1.Nhận lớp, Kiểm tra sĩ số. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2.Khởi động: a.Khởi động chung: Chạy một vòng sân. Thực hiện các động tác: Tay vai, tay ngực, lườn, lưng bụng, vặn mình. Khởi động các khớp. b.Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. II.phần cơ bản: 1.Bài mới: * Ôn tập: Xuất phát cao (thấp) chạy nhanh40-60m. 2.Thả lõng: Chạy thả lõng. TIếT 2: 3.Nhận lớp, kiểm tra sĩ số. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 4.Bài mới: a. Kiểm tra chạy bền. 6.Thả lỏng: Chạy thả lỏng quanh sân. Căng cơ. III.kết thúc: -Tập trung, nhận xét giờ học. -Ra bài tập về nhà: luyện tập chạy nhanh 40-60m. - Công bố kết quả kiểm tra. -Phổ biến nội dung học giờ sau. -Xuống lớp. 10 phút 3 phút 7 phút 75 phút 32 phút 3 phút 3 phút 34 phút 500m/hs 3 phút 5 phút X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV Cán sự điều khiển lớp khởi động. X X X X X X X X X X X GV Mỗi đợt chạy 2-3 em ( Nam, Nữ chạy riêng), cán sự điều khiển. X X X X X X X GV X X X X Cán sự điều khiển lớp thả lõng. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV Kiểm tra theo từng nhóm, mỗi nhóm 4-5 em. ( Nam, Nữ chạy riêng). Thang điểm: Chấm theo mức quy định của TCRLTT. Cán sự điều khiển lớp thả lõng. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV GV nhận xét giờ học, ra bài tập về nhà, phổ biến nội dung học giờ sau. Xuống lớp. Giáo án: số 35 Tên bài: Kiểm tra học kì ii- kiểm tra tcrltt. Theo tiết thứ tự PPCT số: 69+ 70. Ngày soạn:.Ngày dạy:Lớp dạy:.. A.mục tiêu: Giúp học sinh hiểu, vận dụng và thực hiện được một số kỹ năng cơ bản về các nội dung sau: * Kiểm tra học kì: Xuất phát cao (thấp) chạy nhanh 60m. * Kiểm tra TCRLTT: Bật xa. *HS nắm và thực hiện được nội dung bài học. Tự giác tích cực tập luyện. B.Phương pháp: Phân nhóm. C.chuẩn bị của GV-HS: -GV: Bàn đạp, còi, đồng hồ bấm giây, ván giậm nhảy, hố nhảy. -HS: Trang phục, vệ sinh sân bãi. D.tiến trình bài dạy: Nội dung Lvđ Phương pháp tổ chức Tiết 1: I.phần mở đầu: 1.Nhận lớp, Kiểm tra sĩ số. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2.Khởi động: a.Khởi động chung: Chạy một vòng sân. Thực hiện các động tác: Tay vai, tay ngực, lườn, lưng bụng, vặn mình. Khởi động các khớp. b.Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. II.phần cơ bản: 1.Bài mới: * Kiểm tra học kì, kết hợp kiểm tra TCRLTT: Xuất phát cao (thấp) chạy nhanh 60m. 2.Thả lõng: Chạy thả lõng. TIếT 2: 3.Nhận lớp, kiểm tra sĩ số. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 4.Bài mới: * Kiểm tra TCRLTT: Bật xa. 6.Thả lỏng: Chạy thả lỏng quanh sân. Căng cơ. III.kết thúc: -Tập trung, nhận xét giờ học. -Ra bài tập về nhà: Luyện tập chạy nhanh 40-60m, chạy bền 500-800m. - Công bố kết quả kiểm tra. -Xuống lớp. 10 phút 3 phút 7 phút 75 phút 32 phút 1lần/hs 3 phút 3 phút 34 phút 2lần/hs 3 phút 5 phút X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV Cán sự điều khiển lớp khởi động. X X X X X X X X X X X GV Mỗi đợt chạy 2 em ( Nam, Nữ chạy riêng), cử cán sự làm trọng tài xuất phát. X X X X X X X GV X X X X * Thang điểm: Chấm theo thành tích quy định của TCRLTT. Cán sự điều khiển lớp thả lõng. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV Chia thành các nhóm kiểm tra, chấm điểm lần thành tích đạt cao nhất. Thang điểm: Chấm theo mức quy định của TCRLTT. X X X X X X X X X GV Cán sự điều khiển lớp thả lõng. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV GV nhận xét giờ học, ra bài tập về nhà. Xuống lớp.

File đính kèm:

  • docthe duc 7(15).doc