Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 62: Bật nhảy - Chạy bền - Nguyễn Ngọc

I. NHIỆM VỤ:

1. Bật nhảy: Ôn nhảy “ bước bộ “ trên không, Trò chơi “ nhảy vào vòng tròn tiếp sức “ . Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi.

3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.

II. YU CẦU:

1. Kiến thức:

- Biết cch thực hiện nhảy “ bước bộ “ trên không, Trò chơi “ nhảy vào vòng tròn tiếp sức “ . Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi.

- Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên.

2. Kĩ năng:

- Thực hiện cơ bản đúng nhảy “ bước bộ “ trên không, Trò chơi “ nhảy vào vòng tròn tiếp sức “ . Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi.

- Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.

3. Thái độ:

- Biết tự nâng cao thành tích, sức khỏe và tổ chức kỹ luật tốt, phòng tránh chấn thương khi tập luyện.

III. THỜI GIAN: 1 tiết ( 45 phút)

IV. ĐỊA ĐIỂM: Sân trường.

V. DỤNG CỤ:

- Cịi.

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 197 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 62: Bật nhảy - Chạy bền - Nguyễn Ngọc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ : 32 BÀI: BẬT NHẢY- CHẠY BỀN Tiết CT: 62 Thời gian dạy: I. NHIỆM VỤ: 1. Bật nhảy: Ôn nhảy “ bước bộ “ trên không, Trò chơi “ nhảy vào vòng tròn tiếp sức “ . Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. II. YÊU CẦU: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện nhảy “ bước bộ “ trên không, Trò chơi “ nhảy vào vòng tròn tiếp sức “ . Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. - Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên. 2. Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản đúng nhảy “ bước bộ “ trên không, Trò chơi “ nhảy vào vòng tròn tiếp sức “ . Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. - Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên. 3. Thái độ: - Biết tự nâng cao thành tích, sức khỏe và tổ chức kỹ luật tốt, phòng tránh chấn thương khi tập luyện. III. THỜI GIAN: 1 tiết ( 45 phút) IV. ĐỊA ĐIỂM: Sân trường. V. DỤNG CỤ: - Cịi. PHẦN VÀ NỘI DUNG LVĐ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I. PHẦN MỞ ĐẦU - Nhận lớp - Phổ biến nội dung và yêu cầu tiết học. - Khởi động: xoay các khớp - Kiểm tra bài củ: 7p 1L/đt - Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp. - GV phổ biến ngắn gọn. - Học sinh tích cực khởi động. II. PHẦN CƠ BẢN 1. Bật nhảy: - Trò chơi “ nhảy vào vòng tròn tiếp sức “ - Ôn nhảy “ bước bộ “ trên không,. Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. 2. Củng cố: Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. 3. Chạy bền: - Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên. 33p 2-3H 5-6L/đt 1L/đt Nam 3v Nữ 2v - Nắm vững luật trò chơi, tích cực tham gia. - Thực hiện tốt kỹ thuật chạy tăng dần tốc độ và duy trì, các động tác bước bộ trên không đánh mạnh tay và chân. - Thực hiện tương đối đúng kỹ thuật động tác. -Hít thở đều theo nhịp bước chạy. Hồi tĩnh tích cực sau khi chạy xong. xxxxxxxxx xxxxxxxxx III. PHẦN KẾT THÚC 1.Thả lỏng. Các khớp tay, chân, tồn 2. Nhận xét. - Đánh giá học tập của HS 3 Dặn dị. - Về nhà tập luyện các bài mới học đúng theo quy định. 5p 1L/đt - Học sinh tích cực thả lỏng các khớp - Học sinh lắng nghe giáo viên nhận xét. - Học sinh lắng nghe. Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày tháng năm 201 Người soạn Nguyễn Ngọc Hường NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG:

File đính kèm:

  • docgiao an td7(2).doc