Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 25 đến 30 - Nguyễn Tạo

 I) Mục tiêu: Giúp học sinh ôn các kĩ năng :

- TTTC : Giáo viên tự chọn : Đá cầu ( tt)

II) Yêu cầu:

 - Thực hiện nghiêm túc , trật tự , đúng , đều , đẹp đúng kĩ thuật động tác.

3)Sân bãi , dụng cụ: Sân THCS Nguyễn Huệ ( CS 2 ) Sân trường đảm bảo an toàn , hợp vệ sinh .

 

doc7 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 05/03/2021 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 25 đến 30 - Nguyễn Tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 13 Tiết 25- 26 Ngày soạn : 23. 11 . 2008 Ngày dạy : 25 11 .2008 Tiết 25 : THỂ DỤC : TTTC : GIÁO VIÊN TỰ CHỌN : ĐÁ CẦU ( TT) I) Mục tiêu: Giúp học sinh ôn các kĩ năng : - TTTC : Giáo viên tự chọn : Đá cầu ( tt) II) Yêu cầu: - Thực hiện nghiêm túc , trật tự , đúng , đều , đẹp đúng kĩ thuật động tác. 3)Sân bãi , dụng cụ: Sân THCS Nguyễn Huệ ( CS 2 ) Sân trường đảm bảo an toàn , hợp vệ sinh . Nội dung lên lớp. Thời Lượng Phương pháp, tổ chức. A) Phần mở đầu: 1.Nhận lớp: Nội dung, mục tiêu , yêu cầu , chương trình bài học. 2.Khởi động: HS chạy nhẹ nhàng một hàng dọc sau đó trở về vòng tròn thực hiện các động tác : Xoay cổ tay kết hợp cổ chân, xoay vai, hông, gối . Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. B) Phần cơ bản: 1 . TTTC : Giáo viên tự chọn : Đá cầu ( tt) C) Kết thúc: - Tập trung lớp tiếp tục học tiết 26 . 5phút 35phút 5phút A) Phần mở đầu: 1.Nhận lớp: Tập trung lớp thành 4 hàng ngang( cán sự điều khiển) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV A - Giáo viên giưới thiệu nội dung, mục tiêu , yêu cầu , chương trình bài học. B) Phần cơ bản: * Luyện tập 1 - TTTC : Giáo viên tự chọn : Đá cầu . C) Kết thúc: - Đứng theo đội hình hang dọc theo 4 tổ . Tuần 13 - Tiết 26 Dạy cùng ngày tiếp sau tiết 25 . ( 25 . 11 .2008 ) CHẠY BỀN : Chạy trên địa hình tự nhiên I) Mục tiêu: Giúp học sinh ôn các kĩ năng : - Ôn : Chạy bền : chạy trên địa hình tự nhiên II) Yêu cầu: - Thực hiện nghiêm túc , trật tự , đúng , đều , đẹp đúng kĩ thuật động tác. 3)Sân bãi , dụng cụ: Sân THCS Nguyễn Huệ ( CS 2) Đường chạy, sân trường đảm bảo an toàn . Nội dung lên lớp. Thời Lượng Phương pháp, tổ chức. A) Phần mở đầu: 1.Nhận lớp: Nội dung, mục tiêu , yêu cầu , chương trình bài học. B) Phần cơ bản: CHẠY BỀN : Chạy trên địa hình tự nhiên Nam : 500 m Nữ : 400 m C) Kết thúc: - Tập trung lớp giáo viên nhận xét , đánh giá 2 tiết học . 5phút 35phút 5phút A) Phần mở đầu: 1.Nhận lớp: Tập trung lớp thành 4 hàng dọc ( cán sự điều khiển) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV - Giáo viên giưới thiệu nội dung, mục tiêu , yêu cầu , chương trình bài học. B) Phần cơ bản: * Luyện tập : : Giáo viên làm mẫu và học sinh luuện tập : CHẠY BỀN : Chạy trên địa hình tự nhiên . Nam : 500 m Nữ : 400 m C) Kết thúc: Tập trung lớp về vị trí ban đầu . @ - Về nhà : - Tự giác rèn luyện thực hiện , đẹp đúng kĩ thuật các động tác đã rèn luyện . ở 2 tiết đã học . Tuần 14 Tiết 27- 28 Ngày soạn : 30. 11 . 2008 Ngày dạy : 2. 12 .2008 Tiết 27 : THỂ DỤC : TTTC : GIÁO VIÊN TỰ CHỌN : BÓNG ĐÁ ( tiếp theo ) I) Mục tiêu: Giúp học sinh ôn các kĩ năng : - TTTC : Giáo viên tự chọn : BÓNG ĐÁ II) Yêu cầu: - Thực hiện nghiêm túc , trật tự , đúng , đều , đẹp đúng kĩ thuật động tác. 3)Sân bãi , dụng cụ: Sân THCS Nguyễn Huệ ( CS 2 ) Sân trường đảm bảo an toàn , hợp vệ sinh . Nội dung lên lớp. Thời Lượng Phương pháp, tổ chức. A) Phần mở đầu: 1.Nhận lớp: Nội dung, mục tiêu , yêu cầu , chương trình bài học. 2.Khởi động: HS chạy nhẹ nhàng một hàng dọc sau đó trở về vòng tròn thực hiện các động tác : Xoay cổ tay kết hợp cổ chân, xoay vai, hông, gối . Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. B) Phần cơ bản: 1 . TTTC : Giáo viên tự chọn : BÓNG ĐÁ C) Kết thúc: - Tập trung lớp tiếp tục học tiết 28 . 5phút 35phút 5phút A) Phần mở đầu: 1.Nhận lớp: Tập trung lớp thành 4 hàng ngang( cán sự điều khiển) x x x x x x x x x x x x x x x x GV 2.Khởi động: Vòng tròn khởi động A - Giáo viên giưới thiệu nội dung, mục tiêu , yêu cầu , chương trình bài học. B) Phần cơ bản: * Luyện tập : 1 - TTTC : Giáo viên tự chọn : BÓNG ĐÁ C) Kết thúc: - Đứng theo đội hình hang dọc theo 4 tổ . X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV Tuần 14 - Tiết 28 Dạy cùng ngày tiếp sau tiết 27 . ( 2 . 12 .2008 ) CHẠY BỀN : Chạy trên địa hình tự nhiên ( TT ) Như tiết 26 I) Mục tiêu: Giúp học sinh ôn các kĩ năng : - Ôn : Chạy bền : chạy trên địa hình tự nhiên II) Yêu cầu: - Thực hiện nghiêm túc , trật tự , đúng , đều , đẹp đúng kĩ thuật động tác. 3)Sân bãi , dụng cụ: Sân THCS Nguyễn Huệ ( CS 2) Đường chạy, sân trường đảm bảo an toàn . Nội dung lên lớp. Thời Lượng Phương pháp, tổ chức. A) Phần mở đầu: 1.Nhận lớp: Nội dung, mục tiêu , yêu cầu , chương trình bài học. B) Phần cơ bản: CHẠY BỀN : Chạy trên địa hình tự nhiên Nam : 500 m Nữ : 400 m C) Kết thúc: - Tập trung lớp giáo viên nhận xét , đánh giá 2 tiết học . 5phút 35phút 5phút A) Phần mở đầu: 1.Nhận lớp: Tập trung lớp thành 4 hàng dọc ( cán sự điều khiển) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV - Giáo viên giưới thiệu nội dung, mục tiêu , yêu cầu , chương trình bài học. B) Phần cơ bản: * Luyện tập : : Giáo viên làm mẫu và học sinh luuện tập : CHẠY BỀN : Chạy trên địa hình tự nhiên . Nam : 500 m Nữ : 400 m C) Kết thúc: Tập trung lớp về vị trí ban đầu . @ - Về nhà : - Tự giác rèn luyện thực hiện , đẹp đúng kĩ thuật các động tác đã rèn luyện Chuẩn bị tốt cho liểm tra 1 tiết . Tuần 15 Tiết 29-30 Ngày soạn : 7. 12 . 2008 Ngày dạy : 9. 12 .2008 Tiết 29 : THỂ DỤC : CHẠY BỀN : Chạy trên địa hình tự nhiên ( TT ) TTTC : GIÁO VIÊN TỰ CHỌN ( TT ) ĐÁ CẦU I) Mục tiêu: Giúp học sinh ôn các kĩ năng : - TTTC : Giáo viên tự chọn : ĐÁ CẦU II) Yêu cầu: - Thực hiện nghiêm túc , trật tự , đúng , đều , đẹp đúng kĩ thuật động tác. 3)Sân bãi , dụng cụ: Sân THCS Nguyễn Huệ ( CS 2 ) Sân trường đảm bảo an toàn , hợp vệ sinh . Nội dung lên lớp. Thời Lượng Phương pháp, tổ chức. A) Phần mở đầu: 1.Nhận lớp: Nội dung, mục tiêu , yêu cầu , chương trình bài học. 2.Khởi động: HS chạy nhẹ nhàng một hàng dọc sau đó trở về vòng tròn thực hiện các động tác : Xoay cổ tay kết hợp cổ chân, xoay vai, hông, gối . Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. B) Phần cơ bản: 1 . TTTC : Giáo viên tự chọn : 2. CHẠY BỀN : Chạy trên địa hình tự nhiên ( TT ) ĐÁ CẦU C) Kết thúc: - Tập trung lớp tiếp tục học tiết 30 . 5phút 35phút 5phút A) Phần mở đầu: 1.Nhận lớp: Tập trung lớp thành 4 hàng dọc ( cán sự điều khiển) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV 2.Khởi động: Vòng tròn khởi động A - Giáo viên giưới thiệu nội dung, mục tiêu , yêu cầu , chương trình bài học. B) Phần cơ bản: * Luyện tập : 1 - TTTC : Giáo viên tự chọn : ĐÁ CẦU 2. CHẠY BỀN : Chạy trên địa hình tự nhiên ( TT ) C) Kết thúc: - Đứng theo đội hình hang dọc theo 4 tổ . X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tuần 15 Ngày soạn : 7. 12 . 2008 Ngày dạy : 9. 12 .2008 Tiết 30 : TTTC : GIÁO VIÊN TỰ CHỌN ( TT ) ĐÁ CẦU I) Mục tiêu: Giúp học sinh ôn các kĩ năng : - TTTC : Giáo viên tự chọn : ĐÁ CẦU Ôn tập để kiểm tra 1 tiết II) Yêu cầu: - Thực hiện nghiêm túc , trật tự , đúng , đều , đẹp đúng kĩ thuật động tác. 3)Sân bãi , dụng cụ: Sân THCS Nguyễn Huệ ( CS 2 ) Sân trường đảm bảo an toàn , hợp vệ sinh . Nội dung lên lớp. Thời Lượng Phương pháp, tổ chức. A) Phần mở đầu: 1.Nhận lớp: Nội dung, mục tiêu , yêu cầu , chương trình bài học. 2.Khởi động: HS chạy nhẹ nhàng một hàng dọc sau đó trở về vòng tròn thực hiện các động tác : Xoay cổ tay kết hợp cổ chân, xoay vai, hông, gối . Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. B) Phần cơ bản: 1 . TTTC : Giáo viên tự chọ ĐÁ CẦU C) Kết thúc: - Tập trung lớp nhận xét đánh giá 5phút 35phút 5phút A) Phần mở đầu: 1.Nhận lớp: Tập trung lớp thành 4 hàng dọc ( cán sự điều khiển) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV 2.Khởi động: Vòng tròn khởi động A - Giáo viên giưới thiệu nội dung, mục tiêu , yêu cầu , chương trình bài học. B) Phần cơ bản: * Luyện tập : 1 - TTTC : Giáo viên tự chọn : ĐÁ CẦU C) Kết thúc: - Đứng theo đội hình hang dọc theo 4 tổ . X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV @ - Về nhà : - Tự giác rèn luyện thực hiện , đẹp đúng kĩ thuật các động tác đã rèn luyện tuần 16 kiểm tra 1 tiết .

File đính kèm:

  • docTIET 25- 30.doc