Giáo án môn Thể dục 8 - Chương trình học kì 2 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2009-2010

I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC:

 

 - Kiến thức: Giáo viên giúp cho học sinh một số động tác bổ trợ nhảy đã học ở lớp 6,7, hiểu và nắm được kĩ thuật ném bóng xa có đà.

 - Kĩ năng: Học sinh biết vận dụng vào trong bài tập hàng ngày, trong thi đấu.

 - Hành vi, thái độ: Thực hiện nghiêm túc tự giác trong tập luyện.

 

II/ CHUẨN BỊ :

  Giáo viên: Sân tập, dụng cụ

  Học sinh: Tinh thần, đồng phục

 

III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

 

doc76 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 8 - Chương trình học kì 2 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2009-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
x x x x X x x x x x x x x x x xcs X cs ∆ GV - giáo viên phổ biến nội dung bài học 2/ PHẦN CƠ BẢN: a/ Khởi động. - Chạy nhẹ nhàng trên sân 200- 300m - Xoay cổ tay, chân, gối, hông - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. b/ Nhảy cao: OÂn: Tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật nhaûy cao kieåu “Böôùc qua” và năng cao thành tích. d/ Chạy bền: Trên địa hình tự nhiên . 37 phút 5 phút 15 phút 5 phút - Cán sự điều khiển lớp khởi động. Đội hình khởi động xcs ∆ GV - Giáo viên phân tích những động tác học sinh thực hiện sai. - Giáo viên phân tích và làm mẫu . - Học sinh thực hiện theo nhoùm 4 -6 em. Đội hình thực hiện x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ∆ GV Đường chạy đà Neäm x x xaø nhaûy - Giáo viên quan sát phân tích thêm kĩ thuật cho học sinh. - Giáo viên phân tích kĩ thuật cho học sinh nắm và thực hiện . - Giáo viên cho mỗi nhóm thực hiện 5 em 3/ PHẦN KẾT THÚC: - Thả lỏng. - Nhận xét. - Hướng dẫn về nhà. 5 phút - Cán sự điều khiển cả lớp thả lỏng - Giáo viên nhận xét tiết học nêu ưu, khuyết điểm. -Về nhà các em ôn tập thêm tiết sau học tiếp. Đội hình giải tán x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x ∆ GV TIẾT: 66 NHAÛY CAO – KIỂM TRA I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Kiến thức: Giáo viên giúp cho học sinh naém ñöôïc kyõ thuaät nhaûy cao kieåu “Böôùc qua” - Kĩ năng: Học sinh biết vận dụng vào trong bài tập hàng ngày, trong thi đấu. - Hành vi, thái độ: Thực hiện nghiêm túc tự giác trong tập luyện. II/ CHUẨN BỊ : P Giáo viên: Sân tập, dụng cụ P Học sinh: Tinh thần, đồng phục III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: ĐỀ: Mỗi học sinh phải thực hiện 3 lần nhảy cao kiểu “Böôùc qua” ĐÁP ÁN: Giỏi: Đúng kĩ thuật cả 4 giai đoạn thành tích 1,25m nữ; 1,40m nam. Khá: Đúng kĩ thuật chạy đà giậm nhảy trên không kĩ thuật tiếp đất có sai sót thành tích 1,15m nữ; 1,30m nam. TBình: kĩ thuật trên không đúng còn các kĩ thuật còn lại sai sót nhỏ thành tích 1,10m nữ; 1,20m nam. Rút kinh nghiệm: GV: HS: Duyệt: 24/04/2010 TTCM Trần Văn Công TUẦN 35 - 36 (03/05 – 15/ 05/ 2010) TIẾT: 67 OÂN: NHẢY CAO – CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Kiến thức: Giáo viên giúp cho học sinh một số động tác bổ trợ nhảy cao đã học ở lớp 6,7, hiểu và nắm được kĩ thuật chạy bền trên địa hình tự nhiên. - Kĩ năng: Học sinh biết vận dụng vào trong bài tập hàng ngày, trong thi đấu. - Hành vi, thái độ: Thực hiện nghiêm túc tự giác trong tập luyện. II/ CHUẨN BỊ : P Giáo viên: Sân tập, dụng cụ P Học sinh: Tinh thần, đồng phục III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHUƠNG PHÁP - TỔ CHỨC 1/ PHẦN MỞ ĐẦU: - Giáo viên nhận lớp kiểm tra sĩ số. - Nhảy cao, chạy bền. 3 phút - cán sự tập hợp lớp 4 hàng ngang báo cáo sĩ số cho giáo viên. Đội hình tập hợp lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x xcs X cs ∆ GV - giáo viên phổ biến nội dung bài học 2/ PHẦN CƠ BẢN: a/ Khởi động. - Chạy nhẹ nhàng trên sân 200- 300m - Xoay cổ tay, chân, gối, hông - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. b/ Nhảy cao: OÂn: Tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật nhaûy cao kieåu “Böôùc qua” và năng cao thành tích. d/ OÂN:Chạy bền: Trên địa hình tự nhiên . 37 phút 5 phút 15 phút 5 phút - Cán sự điều khiển lớp khởi động. Đội hình khởi động xcs ∆ GV - Giáo viên phân tích những động tác học sinh thực hiện sai. - Giáo viên phân tích và làm mẫu . - Học sinh thực hiện theo nhoùm 4 -6 em. Đội hình thực hiện x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ∆ GV Đường chạy đà Neäm x x xaø nhaûy - Giáo viên quan sát phân tích thêm kĩ thuật cho học sinh. - Giáo viên phân tích kĩ thuật cho học sinh nắm và thực hiện . - Giáo viên cho mỗi nhóm thực hiện 5 em 3/ PHẦN KẾT THÚC: - Thả lỏng. - Nhận xét. - Hướng dẫn về nhà. 5 phút - Cán sự điều khiển cả lớp thả lỏng - Giáo viên nhận xét tiết học nêu ưu, khuyết điểm. -Về nhà các em ôn tập thêm tiết sau học tiếp. Đội hình giải tán x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x ∆ GV TIẾT: 68 OÂN: NHẢY CAO – CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Kiến thức: Giáo viên giúp cho học sinh một số động tác bổ trợ nhảy cao đã học ở lớp 6,7, hiểu và nắm được kĩ thuật chạy bền trên địa hình tự nhiên. - Kĩ năng: Học sinh biết vận dụng vào trong bài tập hàng ngày, trong thi đấu. - Hành vi, thái độ: Thực hiện nghiêm túc tự giác trong tập luyện. II/ CHUẨN BỊ : P Giáo viên: Sân tập, dụng cụ P Học sinh: Tinh thần, đồng phục III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHUƠNG PHÁP - TỔ CHỨC 1/ PHẦN MỞ ĐẦU: - Giáo viên nhận lớp kiểm tra sĩ số. - Nhảy cao, chạy bền. 3 phút - cán sự tập hợp lớp 4 hàng ngang báo cáo sĩ số cho giáo viên. Đội hình tập hợp lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x xcs X cs ∆ GV - giáo viên phổ biến nội dung bài học 2/ PHẦN CƠ BẢN: a/ Khởi động. - Chạy nhẹ nhàng trên sân 200- 300m - Xoay cổ tay, chân, gối, hông - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. b/ Nhảy cao: OÂn: Tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật nhaûy cao kieåu “Böôùc qua” và năng cao thành tích. d/ OÂN:Chạy bền: Trên địa hình tự nhiên . 37 phút 5 phút 15 phút 5 phút - Cán sự điều khiển lớp khởi động. Đội hình khởi động xcs ∆ GV - Giáo viên phân tích những động tác học sinh thực hiện sai. - Giáo viên phân tích và làm mẫu . - Học sinh thực hiện theo nhoùm 4 -6 em. Đội hình thực hiện x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ∆ GV Đường chạy đà Neäm x x xaø nhaûy - Giáo viên quan sát phân tích thêm kĩ thuật cho học sinh. - Giáo viên phân tích kĩ thuật cho học sinh nắm và thực hiện . - Giáo viên cho mỗi nhóm thực hiện 5 em 3/ PHẦN KẾT THÚC: - Thả lỏng. - Nhận xét. - Hướng dẫn về nhà. 5 phút - Cán sự điều khiển cả lớp thả lỏng - Giáo viên nhận xét tiết học nêu ưu, khuyết điểm. -Về nhà các em ôn tập thêm tiết sau học tiếp. Đội hình giải tán x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x ∆ GV TIẾT: 69 OÂN: NHẢY CAO – NÉM BÓNG - CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Kiến thức: Giáo viên giúp cho học sinh một số động tác bổ trợ nhảy cao đã học ở lớp 6,7, hiểu và nắm được kĩ thuật ném bóng xa có đà, nắm được kĩ thuật chạy bền trên địa hình tự nhiên. - Kĩ năng: Học sinh biết vận dụng vào trong bài tập hàng ngày, trong thi đấu. - Hành vi, thái độ: Thực hiện nghiêm túc tự giác trong tập luyện. II/ CHUẨN BỊ : P Giáo viên: Sân tập, dụng cụ P Học sinh: Tinh thần, đồng phục III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHUƠNG PHÁP - TỔ CHỨC 1/ PHẦN MỞ ĐẦU: - Giáo viên nhận lớp kiểm tra sĩ số. - Nhảy cao, ném bóng, chạy bền. 3 phút - cán sự tập hợp lớp 4 hàng ngang báo cáo sĩ số cho giáo viên. Đội hình tập hợp lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x xcs X cs ∆ GV - giáo viên phổ biến nội dung bài học 2/ PHẦN CƠ BẢN: a/ Khởi động. - Chạy nhẹ nhàng trên sân 200- 300m - Xoay cổ tay, chân, gối, hông - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. b/ OÂn: Nhảy cao: OÂn: Tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật nhaûy cao kieåu “Böôùc qua” và năng cao thành tích. c/ OÂn: Ném bóng: Ném bóng xa có đà. d/ OÂn:Chạy bền: Trên địa hình tự nhiên . 37 phút 5 phút 15 phút 12 phút 5 phút - Cán sự điều khiển lớp khởi động. Đội hình khởi động xcs ∆ GV - Giáo viên phân tích những động tác học sinh thực hiện sai. - Giáo viên phân tích và làm mẫu . - Học sinh thực hiện theo nhoùm 4 -6 em. Đội hình thực hiện x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ∆ GV Đường chạy đà Neäm x x xaø nhaûy - Giáo viên quan sát phân tích thêm kĩ thuật cho học sinh. - Giáo viên phân tích kĩ thuật cho học sinh nắm để vận dụng vào trong tập luyện như chạy kết hợp với bóng thực hiện động tác bóng rời tay . - Giáo viên phân tích kĩ thuật cho học sinh nắm và thực hiện . - Giáo viên cho mỗi nhóm thực hiện 5 em 3/ PHẦN KẾT THÚC: - Thả lỏng. - Nhận xét. - Hướng dẫn về nhà. 5 phút - Cán sự điều khiển cả lớp thả lỏng - Giáo viên nhận xét tiết học nêu ưu, khuyết điểm. -Về nhà các em ôn tập thêm tiết sau học tiếp. Đội hình giải tán x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x ∆ GV TRÖÔØNG THCS NGUYEÃN DU TIEÁT: 70 TOÅ: NAÊNG KHIEÁU ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KÌ II NAÊM HOÏC 2009 – 2010 MOÂN: THEÅ DUÏC 8 I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Kiến thức: Giáo viên giúp cho học sinh naém ñöôïc kyõ thuaät chaïy bean. - Kĩ năng: Học sinh biết vận dụng vào trong bài tập hàng ngày, trong thi đấu. - Hành vi, thái độ: Thực hiện nghiêm túc tự giác trong tập luyện. II/ CHUẨN BỊ : P Giáo viên: Sân tập. P Học sinh: Tinh thần, đồng phục ÑEÀ Moãi hoïc sinh tham gia chaïy bean treân ñòa hình töï nhieân cöï li 400m (nöõ), 500m (nam). (Moãi nhoùm 5 em, Theo nhoùm söùc khoûe) ÑAÙP AÙN Gioûi: Thöïc hieän heát cöï li bieát keát hôïp hít thôû, böôùc chaïy ñaùnh tay ñuùng kó thuaät. Khaù: Thöïc hieän heát cöï li bieát keát hôïp hít thôû, böôùc chaïy ñaùnh tay kó thuaät coøn sai soùt nhoû. T Bình: Thöïc hieän heát cöï li bieát keát hôïp hít thôû, böôùc chaïy ñaùnh tay kó thuaät coøn sai soùt nhoû. * Nhöõng tröôøng hôïp hoïc sinh thöïc hieän chöa ñaït cho thöïc hieän laïi laàn 2, xeáp loaïi khoâng ñöôïc khaù(khaù trôû laïi). Rút kinh nghiệm: GV: HS: Duyệt: 08/05/2010 TTCM Trần Văn Công

File đính kèm:

  • docthe duc 8(3).doc