Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tuần 11 - Năm học 2011-2012

I/ MỤC TIÊU:

1/ Bài thể dục :

- Biết cách thực hiện 35 nhịp bài thể dục phát triển chung.

- Thực hiện được bài thể dục phát triển chung.

2/ Nhảy cao :

- Biết cách thực hiện đá lăng trước, đá lăng trước sau, đà 1 bước giậm nhảy đá lăng .

- Thực hiện được đá lăng trước, đá lăng trước sau, đà 1 bước giậm nhảy đá lăng .

3/ Chạy bền

- Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.

- Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên và thực hiện hết cự li quy định.

* Nghiêm túc, ý thức tổ chức, tự giác,tích cực trong tập luyện

II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :

- Sân trường (Hs dọn vệ sinh sân tập)

- Kẻ VXP, SGV, 4 cờ góc, đồng phục quy định.

III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 231 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tuần 11 - Năm học 2011-2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:11( Từ ngày 17/10 – 22/10/2011) Tiết: 21 Ngày soạn: 10/10/2011 BÀI THỂ DỤC - NHẢY CAO – CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU: 1/ Bài thể dục : - Biết cách thực hiện 35 nhịp bài thể dục phát triển chung. - Thực hiện được bài thể dục phát triển chung.. 2/ Nhảy cao : - Biết cách thực hiện đá lăng trước, đá lăng trước sau, đà 1 bước giậm nhảy đá lăng . - Thực hiện được đá lăng trước, đá lăng trước sau, đà 1 bước giậm nhảy đá lăng . 3/ Chạy bền - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên. - Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên và thực hiện hết cự li quy định. * Nghiêm túc, ý thức tổ chức, tự giác,tích cực trong tập luyện II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : - Sân trường (Hs dọn vệ sinh sân tập) - Kẻ VXP, SGV, 4 cờ góc, đồng phục quy định... III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Nội dung ĐL Phương pháp - tổ chức MỞ ĐẦU: - Nhận lớp - Kiểm tra sỉ số học sinh - Khởi động : xoay cổ tay, cổ chân, xoay các khớp, ép dọc, ép ngang . - Kiểm tra bài củ: Thực hiện 35 nhịp bài thể dục ? - GV phổ biến nội dung và yêu cầu bài tập. B. CƠ BẢN 1/ Bài thể dục : Ôn và hoàn thiện bài Thể dục 2/ Nhảy cao : Ôn : + Đá lăng trước + Đá lăng trước sau + Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng . - Củng cố: Thực hiện bài thể dục từ nhịp 1 đến nhịp35 ? 3/ Chạy bền: - Luyện tập chạy bền C. KẾT THÚC : - Thả lỏng + Hít thở sâu + Gập duỗi tay, chân - Nhận xét + Tuyên dương + Phê bình - Hướng dẫn bài tập vê nhà cho học sinh 1. Bài Thể dục 2. Nhảy cao 3. Chạy bền - Dặn dò : Về nhà tập luyện nhảy cao, chạy bền, bài thể dục - Xuống lớp 10 phút 1, 1, 4’ 2l x8 nhịp 3’ 1HS 1’ 30’ 10’ 10’ 5’ cả lớp 5’ Nam 450m nữ 5’ 2’ 1’ 1’ 1’ - Hs : tập hợp 4 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - HS: Cán sự BCSS hsinh cho GV, chúc sức khỏe - HS: Caùn söï ñieàu khieån. - Gv : Quan saùt –nhaéc nhôû € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS - HS: nhận xét - GV nhận xét – cho điểm Hs - GV: phổ biến nội dung và yêu cầu bài tập. - HS: Về 4 hàng ngang - GV: Nhắc lại một số nhịp cần lưu ý của bài thể dục .. - HS : Chia ra 2 nhóm ( CSĐK) + Nam : Nhảy cao + Nữ : Bài Thể dục - GV: Quan sát – sửa sai Sau 10 phút đổi nhóm,nội dung . € € € € € € € € € € € € € € €CS - GV: phân tích, làm mẫu kĩ thuật động tác cho HS quan sát - HS:Chia ra nhóm thực hiện,cán sự điều khiển . - GV: Quan sát – sửa sai € € € € € € € € € € (r) - HS: Về 4 hàng ngang - GV: Điều khiển - nhận xét chung à kết luận . - Gv: Hướng dẫn - Đk cho hs quan saùt, nhaéc nhở hs - Hs : Về 4 hàng ngang - HS: Töø 4 haøng ngang à voøng troøn .(r) - HS: Cán sự điều khiển. - Gv : quan sát – nhắc nhở € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS - GV : Nhận xét tiết học - GV Hướng dẫn bài tập vê nhà cho học sinh - HS:Về nhà tập luyện nhảy cao, chạy bền, bài thể dục - GV: Giải tán - HS: Khỏe Tuần:11 ( Từ ngày 17/10 – 22/10/2011) Tiết: 21 Ngày soạn: 10/10/2011 BÀI THỂ DỤC - NHẢY CAO – CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU: 1/ Bài thể dục: - Biết cách thực hiện 35 nhịp bài thể dục phát triển chung. - Thực hiện được bài thể dục phát triển chung.. 2/ Nhảy cao : - Biết cách thực hiện đá lăng trước, đá lăng trước sau, đà 1 bước giậm nhảy đá lăng . - Thực hiện được đá lăng trước, đá lăng trước sau, đà 1 bước giậm nhảy đá lăng . 3/ Chạy bền - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên. - Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên và thực hiện hết cự li quy định. * Nghiêm túc, ý thức tổ chức, tự giác,tích cực trong tập luyện II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : - Sân trường (Hs dọn vệ sinh sân tập) - Kẻ VXP, SGV, 4 cờ góc, đồng phục quy định... III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Nội dung ĐL Phương pháp - tổ chức AMỞ ĐẦU: - Nhận lớp - Kiểm tra sỉ số học sinh - Khởi động : xoay cổ tay, cổ chân, xoay các khớp, ép dọc, ép ngang . - Kiểm tra bài củ: Thực hiện 35 nhịp bài thể dục ? - GV phổ biến nội dung và yêu cầu bài tập. B. CƠ BẢN 1/ Bài thể dục : Ôn và hoàn thiện bài Thể dục 2/ Nhảy cao : Ôn : + Đá lăng trước + Đá lăng trước sau + Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng . - Củng cố: Thực hiện bài thể dục từ nhịp 1 đến nhịp35 ? 3/ Chạy bền: - Luyện tập chạy bền C. KẾT THÚC : - Thả lỏng + Hít thở sâu + Gập duỗi tay, chân - Nhận xét + Tuyên dương + Phê bình - Hướng dẫn bài tập vê nhà cho học sinh 1. Bài Thể dục 2. Nhảy cao 3. Chạy bền - Dặn dò : Về nhà tập luyện nhảy cao, chạy bền, bài thể dục - Xuống lớp 10 phút 1, 1, 4’ 2l x8 nhịp 3’ 1HS 1’ 30’ 10’ 10’ 5’ cả lớp 5’ Nam 450m nữ 5’ 2’ 1’ 1’ 1’ - Hs : tập hợp 4 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - HS: Cán sự BCSS hsinh cho GV, chúc sức khỏe - HS: Caùn söï ñieàu khieån. - Gv : Quan saùt –nhaéc nhôû € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS - HS: nhận xét - GV nhận xét – cho điểm Hs - GV: phổ biến nội dung và yêu cầu bài tập. - HS: Về 4 hàng ngang - GV: Nhắc lại một số nhịp cần lưu ý của bài thể dục .. - HS : Chia ra 2 nhóm ( CSĐK) + Nam : Nhảy cao + Nữ : Bài Thể dục - GV: Quan sát – sửa sai *Sau 10 phút đổi nhóm,nội dung . € € € € € € € € € € € € € € €CS - GV: phân tích, làm mẫu kĩ thuật động tác cho HS quan sát - HS:Chia ra nhóm thực hiện,cán sự điều khiển . - GV: Quan sát – sửa sai € € € € € € € € € € (r) - HS: Về 4 hàng ngang - GV: Điều khiển - nhận xét chung à kết luận . - Gv: Hướng dẫn - Đk cho hs quan saùt, nhaéc nhở hs - Hs : Về 4 hàng ngang - HS: Töø 4 haøng ngang à voøng troøn .(r) - HS: Cán sự điều khiển. - Gv : quan sát – nhắc nhở € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS - GV : Nhận xét tiết học - GV Hướng dẫn bài tập vê nhà cho học sinh - HS:Về nhà tập luyện nhảy cao, chạy bền, bài thể dục - GV: Giải tán - HS: Khỏe

File đính kèm:

  • docTUẦN 11.doc