Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình học cả năm - Trần Anh Công

I/ Mục tiêu:

- HS có được một số hiểu biết về sức nhanh (khái niệm, các hình thức biểu hiện, các tố chất liên quan đến sức nhanh)

 - HS nắm được nội dung chương trình thể dục 8 từ đó có kế hoạch cho việc tập luyện thể dục thể thao.

- HS thảo luận đề ra quy định khi tập luyện thể dục từ đó ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tập luyện, tác phong nhanh nhẹn.

II/ Địa điểm-dụng cụ .

Phòng học, một số tranh ảnh về sức nhanh.

III/ Tiến trình:

1, Một số hiểu biết cần thiết về sức nhanh.

a. Khái niệm sức nhanh.

- GV yêu cầu học sinh.

+ Thảo luận nhóm hoàn thành câu hỏi.

? Thế nào là sức nhanh?

(GV hướng dẫn HS dựa vào nội dung sức nhanh đã học ở lớp 6,7 về thời gian, khả năng của mỗi người )

- GV nhận xét.

HS thảo luận nhóm thống nhất câu trả lời.

 

Đại diện trình bày.

Nhận xét bổ sung

 

doc154 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 05/03/2021 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình học cả năm - Trần Anh Công, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
a Nhảy cao I/ Mục tiêu: - Thực hiện tích cực chạy đà nhảy cao ”bước qua”. - Rèn luyện kĩ năng đánh giá. - Có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tập luyện, tác phong nhanh nhẹn. II/ Địa điểm-dụng cụ : Sân tập, còi, đệm, xà cột nhảy cao. III/ Tiến trình: Nội dung Định lượng Phương pháp-tổ chức A/ phần mở đầu 1.ổn định lớp. - Tập trung. - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 1-2 phút Lớp trưởng tập trung hàng ngang và báo cáo. 2. Khởi động. - Chạy nhẹ nhàng. - Tập bài thể dục. - Xoay các khớp tay, chân, cổ. - ép dọc, ép ngang. - Bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau 200-300m 1 lần 1-2 phút 2x8 nhịp 2x20m Lớp trưởng chỉ huy theo đội hình vòng tròn Lớp trưởng điều hành cán sự lớp chỉ huy theo hàng ngang. b/ phần cơ bản. 1.Nhảy cao. - Đá lăng trước. - Đá lăng trước - sau. - Đá lăng ngang. - Chạy đà giậm nhảy-đá lăng - Chạy đà nhảy “bước qua” * Kiểm tra : - Chạy đà nhảy cao kiểu bước qua, nâng thành tích. Khởi điểm (75cm nữ, 85cm nam). * Đánh giá : + Thực hiện đúng tư thế chuẩn bị 0,5đ. + Thực hiện đúng giai đoạn chạy đà 1đ (Tốc độ chạy đà 0,5đ, đúng bước đà 0,5đ). + Đặt đúng chân giậm vào vị trí giậm được 0,5đ. + Thực hiện đúng động tác giậm nhảy được 0,5đ, động tác đánh tay nâng thân được 0,5đ. - Thực hiện đúng động tác trên không được 2đ (đá lăng 0,5đ, chân lăng qua xà 0,5đ, chân giậm qua xà 0,5đ, tư thế thân và tay 0,5đ.) - Thực hiện đúng động tác tiếp đất được 1,5đ (chân tiếp đất 0,5đ, trùng gối 0,5đ, động tác tay và thân qua xà 0,5đ). - Thành tích: + 125cm nam, 105cm nữ trở lên: 3,5đ + 120cm nam, 100cm nữ : 3đ. + 115m nam, 95cm nữ : 2,5đ. + 100m nam, 90cm nữ : 2đ. + 95m nam, 85cm nữ : 1,5đ. + 90m nam, 80cm nữ được 1đ. + 85cm nam, 75cm nữ : 0,5đ. 10lần 10lần 10lần 1 lần 1x70cm Lớp trưởng điều hành cán sự lớp chỉ huy theo hàng ngang. Đệm w x x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx c/ phần kết thúc. 1.Thả lỏng. - Chạy nhẹ nhàng. - Đi bộ thả lỏng, hít thở sâu. - Tại chỗ thả lỏng tay, chân - Nhận xét 200-300m 2x40m 1-2 phút Lớp trưởng chỉ huy theo đội hình vòng tròn. 2. Về nhà. - Tập TD, ôn luyện ĐHĐN, chạy nhanh. - Ném bóng, chạy bền. - Nhảy dây, đá cầu. 1-2 phút GV hướng dẫn về nhà. *******************************************Ngày soạn: 30/4 Ngày dạy: 15/5 Tuần 34 Tiết 67: Kiểm tra chạy bền I/ Mục tiêu: - Thực hiện tích cực chạy bền trên địa hình tự nhiên cự ly 500 m, kết hợp kiểm tra tiêu chuẩn RLTT. - Rèn kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. - Có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tập luyện, tác phong nhanh nhẹn. II/ Địa điểm-dụng cụ : Sân tập, còi, cờ, đồng hồ bấm giây. III/ Tiến trình: Nội dung Định lượng Phương pháp-tổ chức A/ phần mở đầu 1.ổn định lớp. - Tập trung. - GV phổ biến nội dung yêu cầu 1-2 phút Lớp trưởng tập trung hàng ngang và báo cáo. 2. Khởi động. - Chạy nhẹ nhàng. - Tập bài thể dục cờ. - Xoay các khớp tay, chân, cổ, hông - ép dọc, ép ngang. - Chạy bước nhỏ, cao đùi, gót chạm mông. 200-300m 2x8 nhịp 1-2 phút 2x8 nhịp 2x20m Lớp trưởng chỉ huy theo đội hình vòng tròn b/ phần cơ bản. 1.Chạy bền - Tại chỗ đánh tay. - Xuất phát cao chạy nhanh. - Thả lỏng * Kiểm tra - Chạy trên địa hình tự nhiên. * Đánh giá: +10 điểm : Thực hiện tốt kĩ thuật xuất phát cao, bước chạy, đánh tay. Thành tích: 95s (nam), 107s (nữ) trở lên. +9 điểm : Thực hiện tốt kĩ thuật xuất phát cao, bước chạy, đánh tay. Thành tích: 100-96s (nam), 112-108s (nữ). +8 điểm: còn sai sót nhỏ trong bước chạy hoặc đánh tay. Thành tích: 105-101s (nam), 117-113(nữ) +7 điểm: còn sai sót nhỏ trong bước chạy hoặc đánh tay. Thành tích: 110-106s (nam), 122-118s (nữ) +6 điểm: còn sai sót nhỏ trong bước chạy hoặc đánh tay. Thành tích: 115-111s (nam), 127-123s (nữ) +5 điểm: Thực hiện được xuất phát, còn sai sót trong bước chay và đánh tay. Thành tích: 120-116s (nam), 130-128s(nữ) + 3-4 điểm : Thực hiện sai kĩ thuật xuất phát. Thành tích thấp. 1-2 phút 2x20m 1-2 phút 500m Lớp trưởng chỉ huy hàng ngang Thực hiện theo nhóm 4HS chạy ngược chiều đồng hồ. c/ phần kết thúc. 1.Thả lỏng. - Chạy nhẹ nhàng. - Đi bộ thả lỏng, hít thở sâu. - Tại chỗ thả lỏng tay, chân 200-300m 2x40m 1-2 phút Lớp trưởng chỉ huy theo đội hình vòng tròn. 2. Về nhà. -Tập thể dục, ĐHĐN. - Ôn bật nhảy, chạy bền. - Đá tâng, chuyền cầu, nhảy dây. 1-2 phút GV hướng dẫn về nhà. Ngày soạn: 30/4 Ngày dạy: 21/5 Tiết 68: ném bóng I/ Mục tiêu: - Thực hiện tích cực một số động tác bổ trợ ném bóng: tung bắt bóng, đập bắt bóng, chuyền bóng tay nọ sang tay kia, chạy đà - 4 bước đà cuối ném bóng xa. - Có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tập luyện, tác phong nhanh nhẹn. III/ Tiến trình: Nội dung Định lượng Phương pháp-tổ chức A/ phần mở đầu 1.ổn định lớp. - Tập trung. - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 1-2 phút Lớp trưởng tập trung hàng ngang và báo cáo. 2. Khởi động. - Chạy nhẹ nhàng. - Tập bài thể dục. - Xoay các khớp tay, chân, cổ. - ép dọc, ép ngang. - Bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau 200-300m 1 lần 1-2 phút 2x8 nhịp 2x20m Lớp trưởng chỉ huy theo đội hình vòng tròn Lớp trưởng điều hành cán sự lớp chỉ huy theo hàng ngang. b/ phần cơ bản. 1. Ném bóng - Cầm bóng xoay cổ tay, khuỷu, vai. - Ngồi xổm đập bắt bóng. - Tung bắt bóng qua khoeo chân. - Vai hướng ném- ném không bóng. - Đà 4 bước cuối ném bóng xa - Chạy đà - 4 bước cuối ném bóng xa - Thả lỏng 1-2 ph 1-2 ph 1-2 ph 2 lần 2 lần 2x2 lần 1-2 ph Lớp trưởng điều hành cán sự lớp chỉ huy theo hàng ngang c/ phần kết thúc. 1.Thả lỏng. - Chạy nhẹ nhàng. - Đi bộ thả lỏng, hít thở sâu. - Tại chỗ thả lỏng tay, chân - Nhận xét 200-300m 2x40m 1-2 phút Lớp trưởng chỉ huy theo đội hình vòng tròn. 2. Về nhà. - Tập TD, ôn luyện ĐHĐN, chạy nhanh. - Ném bóng, đá cầu, chạy bền. - Nhảy dây. 1-2 phút GV hướng dẫn về nhà. Ngày soạn: 7/5 Ngày dạy: 22/5 Tuần 35 Tiết 69: Kiểm tra ném bóng I/ Mục tiêu: - Thực hiện tích cực chạy đà - 4 bước cuối ném bóng xa. - Rèn luyện kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. - Có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tập luyện, tác phong nhanh nhẹn.  II/ Địa điểm-dụng cụ : Sân tập, còi, cờ, thước dây, bóng ném 150g. III/ Tiến trình: Nội dung Định lượng Phương pháp-tổ chức A/ phần mở đầu 1.ổn định lớp. - Tập trung. - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 1-2 phút Lớp trưởng tập trung hàng ngang và báo cáo. 2. Khởi động. - Chạy nhẹ nhàng. - Tập bài thể dục. - Xoay các khớp tay, chân, cổ. - ép dọc, ép ngang. 200-300m 1 lần 1-2 phút 2x8 nhịp Lớp trưởng chỉ huy theo đội hình vòng tròn b/ phần cơ bản. 1. Ném bóng - Tung bắt bóng bằng hai tay, qua khoeo chân. - Ngồi xổm đập bắt bóng. - Chạy đà - 4 bước cuối ném bóng xa. * Kiểm tra: - Chạy đà - 4 bước cuối ném bóng xa. * Đánh giá: +10 điểm: Thực hiện tốt chuẩn bị-chạy đà, ra sức cuối cùng, thăng bằng. Thành tích: 50m nam, 35m nữ trở lên. +9 điểm: Thực hiện tốt chuẩn bị-chạy đà, ra sức cuối cùng, thăng bằng. Thành tích: 45-49m nam, 30-34m nữ. +8 điểm: Thực hiện tốt chuẩn bị-chạy đà, ra sức cuối cùng, còn sai sót trong thăng bằng. Thành tích: 40-44m nam,25-29m nữ +7 điểm: Thực hiện được chạy đà, ra sức cuối cùng, còn sai sót trong chuẩn bị, thăng bằng. Thành tích: 35-39m nam, 20-24m nữ . +6 điểm: Thực hiện đựơc, ra sức cuối cùng, còn sai sót trong chạy đà, thăng bằng. Thành tích: 30-34m nam,15-19m nữ +5 điểm: Thực hiện đựơc, ra sức cuối cùng, còn sai sót trong chạy đà, thăng bằng. Thành tích: 25-29m nam,10-14m nữ +4 điểm: Không thực hiện được ra sức cuối cùng. Thành tích thấp. +3 điểm: Không thực hiện được chạy đà, ra sức cuối cùng. 1-2 ph 1-2 ph 2 lần 2 lần Lớp trưởng điều hành cán sự lớp chỉ huy theo hàng ngang x (x) xxx w xxx xxx xxx xxx xxx O c/ phần kết thúc. 1.Thả lỏng. - Chạy nhẹ nhàng. - Đi bộ thả lỏng, hít thở sâu. - Tại chỗ thả lỏng tay, chân 200-300m 2x40m 1-2 phút Lớp trưởng chỉ huy theo đội hình vòng tròn. 2. Về nhà. - Tập TD, ôn ĐHĐN, ném bóng, chạy bền. - Tâng, chuyền, phát, đá cầu, - Nhảy dây. 1-2 phút GV hướng dẫn về nhà. Ngày soạn: 7/5 Ngày dạy: 28/5 Tiết 70: Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể I/ Mục tiêu: - HS thực hiện tích cực, tương đối chính xác ném bóng trúng đích, tại chỗ bật xa. - Rèn luyện kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. - Có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tập luyện, tác phong nhanh nhẹn. II/ Địa điểm-dụng cụ : Sân tập, còi, thước dây, cờ, đích, đệm. III/ Tiến trình: Nội dung Định lượng Phương pháp-tổ chức A/ phần mở đầu 1.ổn định lớp. - Tập trung. - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 1-2 phút Lớp trưởng tập trung hàng ngang và báo cáo. 2. Khởi động. - Chạy nhẹ nhàng. - Tập bài thể dục - Xoay các khớp tay, chân, cổ. - ép dọc, ép ngang. 200-300m 2x8 nhịp 1-2 phút 2x8 nhịp Lớp trưởng điều hành cán sự lớp chỉ huy theo đội hình vòng tròn b/ phần cơ bản. 1. Ném bóng - Tung bắt bóng. - Ngồi xổm đập bắt bóng. - Ném bóng trúng đích - Thả lỏng. * Kiểm tra : - Ném bóng trúng đích * Đánh giá : + Giỏi : 4/5 lần trở lên + Khá: 3/5 lần + Đạt: Thành tích : 2/5 lần. + Chưa đạt: Các trường hợp còn lại 1-2 ph 1-2 ph 2 lần 1-2 phút 5 lần Lớp trưởng điều hành cán sự lớp chỉ huy theo hàng ngang (x) xxx w x xxx xxx xxx xxx O Đích 2.Bật nhảy. - Tại chỗ bật xa. - Thả lỏng. * Kiểm tra : - Tại chỗ bật xa * Đánh giá : + Giỏi : Thành tích :2,05m nam; 1,8m nữ trở lên + Khá: Thành tích:1,9-2,04m nam;1,7m-1,79m nữ. + Đạt: Thành tích : 1,80m – 1,89m nam; 1,6m- 1,69m nữ . + Chưa đạt: Các trường hợp còn lại 1 lần 1-2 phút 3 lần Lớp trưởng điều hành cán sự lớp chỉ huy theo hàng ngang - đội hình nước chảy. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (x) x r c/ phần kết thúc. 1.Thả lỏng. - Chạy nhẹ nhàng. - Đi bộ thả lỏng, hít thở sâu. - Tại chỗ thả lỏng tay, chân 200-300m 2x40m 1-2 phút Lớp trưởng chỉ huy theo đội hình vòng tròn. 2. Về nhà. - Tập TD, ôn ĐHĐN, chạy ngắn, chạy bền, bật nhảy, ném bóng có đà. - Tâng cầu, đá chuyền cầu. 1-2 phút GV hướng dẫn về nhà.

File đính kèm:

  • docgiao an TD 8 2008-2009.doc