Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Bản đẹp 3 cột (Chuẩn kiến thức)

I. Mục tiờu:

- HS nắm đợc kiến thức cơ bản về lịch sử dựng nớc và giữ nớc của dõn tộc ta, tinh thần yờu nớc, ý chớ quật cờng, tài thao lợc đỏnh giặc của dõn tộc ta.

II. Chuẩn bị:

1. Giỏo viờn:

- Nghiờn cứu bài 1 trong SGK, SGV và cỏc tài liệu liờn quan đến bài học.

- Tranh ảnh về truyền thống đỏnh giặc giữ nớc của dõn tộc Việt Nam.

2. Học sinh:

- Đọc trớc bài 1 trong SGK.

- Su tầm tranh ảnh về truyền thống đỏnh giặc giữ nớc của dõn tộc ta.

III. Tiến trỡnh tổ chức dạy học:

1. Tổ chức lớp học:

- ổn định lớp học

 - Giới thiệu bài: Trong lịch sử đấu tranh dựng nớc , ụng cha ta luụn phảI chống lại kẻ thự xõm lợc mạnh hơn nhiều lần về quõn sự, kinh tế.Song với tinh thần yờu nớc, ý chớ kiờn cờng, với cỏch đỏnh mu trớ, sỏng tạo, ụng cha ta đó đỏnh thắng tất cả kẻ thự xõm lợc.

2. Tổ chức cỏc hoạt động dạy học:

Hoạt động 1: Tỡm hiểu về lịch sử đỏnh giặc giữ nớc của dõn tộc Việt Nam.

 

 

doc77 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/03/2021 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Bản đẹp 3 cột (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nhận biết thụng qua những dấu hiệu sau: + Trong cặp sỏch hoặc tỳi quần ỏo thường cú bật lửa, kẹo cao su, giấy bạc. + Hay xin ra ngoài đi vệ sinh trong thời gian học tập + Thường tụ tập ở nơi hẻo lỏnh. + Thường hay xin tiền bố mẹ núi dối là đúng tiền học, quỹ lớp. + Lực học giảm sỳt. + Hay bị toỏt mồ hụi, ngỏp vặt, ngủ gà ngủ gật, tớnh tỡnh cỏu gắt, da xanh tỏi, ớn lạnh nổi da gà, buồn nụn, mất ngủ, trầm cảm. Hoạt động 2: TRÁCH NHIỆM CỦA HS TRONG PHềNG CHỐNG MA TUí . Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung GV Phõn tớch làm rừ nguyờn nhõn dẫn đến nghiện ma tuý và dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma tuý để từ đú xỏc định trỏch nhiệm của học sinh trong phũng chống ma tuý. - Nghiờn cứu SGK, nghe, quan sỏt, thảo luận, trả lời. - Lắng nghe, ghi chộp kết luận của giỏo viờn. Phải nghiờm tỳc trong giờ học, chỳ ý lắng nghe bài giảng của giỏo viờn, tớch cực phỏt biểu ý kiến, quan điểm của cỏ nhõn. + Những thủ đoạn của cỏc đối tượng buụn bỏn và tổ chức sử dụng trỏi phộp chất ma tuý thường sử dụng để lụi kộo, cưỡng bức học sinh, sinh viờn sử dụng ma tuý, tham gia buụn bỏn ma tuý. + Những học sinh cỏc đối tượng buụn bỏn ma tuý thường chỳ ý rủ rờ lụi kộo là: Học sinh thuộc con nhà giàu cú, cú biểu hiện chơi bời, hư hỏng. Học sinh cú ý thức tổ chức kỷ luật kộm, thường vi phạm nội quy, quy chế nhà trường, bị xử lý kỷ luật, biểu hiện chỏn học. Học sinh là con em cỏc đồng chi lónh đạo cỏc cấp, cỏc ngành. Học sinh là người nụng thụn, dõn tộc ớt người cú hoàn cảnh kinh tế khú khăn hoặc ở những vựng trọng điểm về ma tuý. Học sinh gia đỡnh khụng hoàn thiện (bố, mẹ mất sớm; bố, mẹ ly dị...hoặc trong gia đỡnh cú người phạm tội bị bắt giữ..), 3. Củng cố kiến thức. GV khỏi quỏt lại tỏc hại của ma tuý đối với bản thõn, nền kinh tế, đối với trật tự an toàn xó hội. 4 . Kết bài - dặn dũ. ngày 15 tháng 2 năm 2009 Bài 5: TÁC HẠI CỦA MA TUí VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HS TRONG PHềNG CHỐNG MA TUí. ( 4 TIẾT ) Tiết 34: DẤU HIỆU NHẬN BIẾT HS NGHIỆN MA TUí VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HS TRONG PHềNG CHỐNG MA TUí. Mục tiêu: a. Về Kiến thức: - Hiểu được dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma tuý. - Học sinh cú ý thức cảnh giỏc để tự phũng trỏnh, khụng sử dụng, khụng tham gia vận chuyển, cất giấu hoặc mua bỏn ma tuý; cú ý thức phỏt hiện tố giỏc những người sử dụng hoặc buụn bỏn ma tuý. b. Về kỹ năng: - Biết vận dụng kiến thức đó đ ược trang bị vào hoạt động thực tiễn phũng, chống ma tuý ở trường học cũng như ở nơi cư trỳ sinh sống. c. Về thỏi độ: - Biết thương yờu, thụng cảm, chia sẻ với những người nghiện ma tuý, giỳp họ vượt qua trở ngại của cuộc sống, cú ý chớ phấn đấu trở thành người lương thiện cú ớch cho xó hội. - Lờn ỏn, đấu tranh với những ngời cú hành vi mua bỏn, tổ chức, chứa chấp, dụ dỗ, lụi kộo người khỏc vào việc mua bỏn, sử dụng trỏi phộp chất ma tuý. Chuẩn bị: Giáo viên: Chuẩn bị giỏo ỏn, tài liệu, phương tiện, đồ dựng dạy học, tranh ảnh minh hoạ cho nội dung bài giảng. Học sinh: - Đọc tài liệu trước khi nghe giảng trờn lớp, chỳ ý nghe giảng và chủ động ghi chộp bài. Tiến trình tổ chức dạy học: Tổ chức lớp học: ổn định lớp học - Kiểm tra bài cũ: Em hóy nờu những hiểu biết của mỡnh về ma tuý, em cú thỏi độ gỡ đối với việc liờn quan đến ma tuý? . - Giới thiệu bài: giới thiệu tỏc hại của ma tuý đối với cỏc lĩnh vực của đời sống xó hội, trỏch nhiệm của học sinh trong phũng chống ma tuý đối với bản thõn và cộng đồng Tổ chức các hoạt động dạy học: Hoạt động 1: TRÁCH NHIỆM CỦA HS TRONG PHềNG CHỐNG MA TUí . Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung GV Phõn tớch làm rừ nguyờn nhõn dẫn đến nghiện ma tuý và dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma tuý. - GV xỏc định trỏch nhiệm là học sinh cần thực hiện tốt những nội dung nào? - Nghiờn cứu SGK, nghe, quan sỏt, thảo luận, trả lời. - Lắng nghe, ghi chộp kết luận của giỏo viờn. Phải nghiờm tỳc trong giờ học, chỳ ý lắng nghe bài giảng của giỏo viờn, tớch cực phỏt biểu ý kiến, quan điểm của cỏ nhõn. HS nờu nhiệm của mỡnh trong phũng chống ma tuý: + Khụng tàng trữ, vận chuyển, mua bỏn hoặc làm những việc khỏc liờn quan đến ma tuý. + Khuyờn nhủ bạn học, người thõn của mỡnh khụng sử dụng ma tuý hoặc tham gia cỏc hoạt đụng vận chuyển, mua bỏn ma tuý. - GV xỏc định trỏch nhiệm là học sinh cần thực hiện tốt những nội dung sau: + Học tập, nghiờn cứu nắm vững những quy định của phỏp luật đối với cụng tỏc phũng, chống ma tuý và nghiờm chỉnh chấp hành. + Khụng sử dụng ma tuý dưới bất kỳ hỡnh thức nào. + Khi phỏt hiện những học sinh cú biểu hiện sử dụng ma tuý hoặc nghi vấn buụn bỏn ma tuý phải bỏo cỏo kịp thời cho thầy, cụ giỏo để cú biện phỏp ngăn chặn. + Nõng cao cảnh giỏc trỏnh bị đối tượng xấu rủ rờ, lụi kộo vào cỏc việc làm phạm phỏp, kể cả việc sử dụng và buụn bỏn ma tuý. + Cú ý thức phỏt hiện những đối tượng cú biểu hiện nghi vấn dụ dỗ học sinh sử dụng ma tuý hoặc lụi kộo học sinh vào hoạt động vận chuyển, mua bỏn ma tuý; bỏo cỏo kịp thời cho thầy, cụ giỏo hoặc cỏn bộ cú trỏch nhiệm của nhà trường. + Phỏt hiện những đối tượng bỏn ma tuý xung quanh khu vực trường học và kịp thời bỏo cỏo cho thầy, cụ giỏo, cỏn bộ nhà trường. + Phỏt hiện và bỏo cỏo kịp thời cho chớnh quyền địa phương những đối tượng mua bỏn, tổ chức sử dụng trỏi phộp chất ma tuý và những nghi vấn khỏc xảy ra ở địa bàn mỡnh cư trỳ hoặc tạm trỳ. + Tớch cực tham gia phong trào phũng, chống ma tuý do nhà trường, tổ chức đoàn, tổ chức hội phụ nữ phỏt động. + Hưởng ứng và tham gia thực hiện những cụng việc cụ thể, gúp phần thực hiện nhiệm vụ phũng, chống ma tuý tại nơi cư trỳ, tạm trỳ do chớnh quyền địa phương phỏt động. + Cam kết khụng vi phạm phỏp luật, khụng tham gia cỏc tệ nạn xó hội, trong đú cú tệ nạn ma tuý. 3. Củng cố kiến thức. - GV khỏi quỏt lại những nội dung chủ yếu của bài học, nhấn mạnh những trọng tõm đú là xỏc định rừ trỏch nhiệm của học sinh, trong phũng, chống ma tuý . 4 . Kết bài - dặn dũ. - Để củng cố kiến thức GV đặt cõu hỏi và yờu cầu của cỏc cõu hỏi cho HS ụn luyện ở nhà: 1. Nguyờn nhõn dẫn đến nghiện ma tuý. 2. Dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma tuý . 3. Trỏch nhiệm của học sinh trong phũng, chống ma tuý . ngày 27 tháng 2 năm 2009 Tiết 35: kiểm tra học kì I. Mục tiêu: Về kiến thức: Kiểm tra kiến thức các em thu được trong cả học kì. Về kĩ năng: Hiểu được những kiến thức cơ bản về ma tuý, thường thức phòng tránh bom đạn vàthiên tai.. Hiểu được những nét chính về kịch sử, bản chất, truyền thống anh hùng chủa quân đội và công an nhân dân. Về thái độ: - HS tự giác trong quá trình kiểm tra. - HS nghiêm túc khi kiểm tra. Chuẩn bị: Giáo viên: Chuẩn bị đề kiểm tra học kì I môn GDQP. Học sinh: Đọc và hiểu bản chất của từng bài học. Tiến trình tổ chức kiểm tra: Tổ chức lớp học: - ổn định tổ chức lớp học. - Kiểm tra sĩ số lớp học, - Phổ biến yêu cầu của tiết kiểm tra học kì. Tổ chức các hoạt động dạy học: Hoạt động 1: Phổ biến quy định kiểm tra: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung - Kiểm tra kiến thức các em thu được trong cả học kì. - Nội dung kiểm tra: Đề bài. Cõu 1 : Em hóy nờu trỏch nhiệm của HS trong phũng chống ma tuý? Cõu 2 : Cỏch phũng chống của bom đạn. Cõu 3 : Nờu một số loại thiờn tai và tỏc hại của nú Hoạt động 2: Tổ chức kiểm tra: Hoạt động 3: Đáp án đề kiểm tra: Nội dung Đỏp ỏn Cõu 1 : Em hóy nờu trỏch nhiệm của HS trong phũng chống ma tuý: + Học tập, nghiờn cứu nắm vững những quy định của phỏp luật đối với cụng tỏc phũng, chống ma tuý và nghiờm chỉnh chấp hành. + Khụng sử dụng ma tuý dưới bất kỳ hỡnh thức nào. + Khi phỏt hiện những học sinh cú biểu hiện sử dụng ma tuý hoặc nghi vấn buụn bỏn ma tuý phải bỏo cỏo kịp thời cho thầy, cụ giỏo để cú biện phỏp ngăn chặn. + Nõng cao cảnh giỏc trỏnh bị đối tượng xấu rủ rờ, lụi kộo vào cỏc việc làm phạm phỏp, kể cả việc sử dụng và buụn bỏn ma tuý. + Cú ý thức phỏt hiện những đối tượng cú biểu hiện nghi vấn dụ dỗ học sinh sử dụng ma tuý hoặc lụi kộo học sinh vào hoạt động vận chuyển, mua bỏn ma tuý; bỏo cỏo kịp thời cho thầy, cụ giỏo hoặc cỏn bộ cú trỏch nhiệm của nhà trường. + Phỏt hiện những đối tượng bỏn ma tuý xung quanh khu vực trường học và kịp thời bỏo cỏo cho thầy, cụ giỏo, cỏn bộ nhà trường. + Phỏt hiện và bỏo cỏo kịp thời cho chớnh quyền địa phương những đối tượng mua bỏn, tổ chức sử dụng trỏi phộp chất ma tuý và những nghi vấn khỏc xảy ra ở địa bàn mỡnh cư trỳ hoặc tạm trỳ. + Tớch cực tham gia phong trào phũng, chống ma tuý do nhà trường, tổ chức đoàn, tổ chức hội phụ nữ phỏt động. + Hưởng ứng và tham gia thực hiện những cụng việc cụ thể, gúp phần thực hiện nhiệm vụ phũng, chống ma tuý tại nơi cư trỳ, tạm trỳ do chớnh quyền địa phương phỏt động. + Cam kết khụng vi phạm phỏp luật, khụng tham gia cỏc tệ nạn xó hội, trong đú cú tệ nạn ma tuý. Cõu 2 :Một số biện phỏp phũng chống thụng thường - Tổ chức trinh sỏt, thụng bỏo, bỏo động - Nguỵ trang, giữ bớ mật chống trinh sỏt của địch. - Làm hầm hố phũng trỏnh - Sơ tỏn phõn tỏn cỏc nơi tập trung đụng dõn cư, cỏc khu cụng nghiệp khu chế xuất, trỏnh tụ họp đụng người - Đỏnh trả. - Khắc phục hậu quả Cõu 3 : Các loại thiên tai chủ yếu ở việt nam. Bóo, Lũ lụt, lũ quột, lũ bựn đỏ, ngập ỳng, hạn hỏn và sa mạc hoỏ, Xõm nhập mặn, tố, lố,. Sạt lở, động đất súng thần và nước biển dõng. Tỏc hại của thiờn tai - Thiờn tai là tỏc nhõn trực tiếp cản trở sự phỏt triển kinh tế xó hội, là trở lực lớn của quỏ trỡnh phấn đấu đạt cỏc mục tiờu kinh tế xó hội, xoỏ đúi giảm nghốo. Hiện nay nước ta cú khoảng trờn 80% dõn số chịu ảnh hưởng của thiờn tai, chỉ tỉnh trong 5 năm (2002 2006) thiờn tai đó làm khoảng 1.700 người thiệt mạng, thiệt hại tài sản nhà nước ước tớnh 75.000 tỷ đồng. - Thiờn tai gõy hậu quả về mụi trường: tàn phỏ gõy ụ nhiễm mụi trường, phỏt sinh dịch bệnh, tỏc động xấu đến sản xuất và đời sống cộng đồng. - Thiờn tai cũn gõy ra hậu quả đối với quốc phũng an ninh như: phỏ huỷ cỏc cụng trỡnh quốc phũng an ninh, làm suy giảm nguồn dự trữ quốc gia, là tỏc nhõn gõy ra sự mất ổn định đời sống nhõn dõn và trật tự xó hội. CHÚC CÁC EM HỌC TỐT

File đính kèm:

  • docGDQP 10(1).doc