Giáo án Thể dục Lớp 10 - Bài 1: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam (4 tiết)

I. MỤC TIÊU.

- Hiểu được kiến thức cơ bản về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, tài thao lược đánh giặc của dân tộc ta.

- Có ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc; có thái độ học tập và rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

II. CHUẨN BỊ.

1. Giáo viên

- Nghiên cứu bài 1 trong SGK và SGV

- Có thể sưu tầm một số tranh ảnh, về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta.

2. Học sinh.

- Đọc trước bài

- Chuẩn bị SGK, vở, bút ghi chép bài.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 19/03/2021 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Bài 1: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam (4 tiết), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 1 Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc việt nam 4 tiết (1,2,3,4 ) I. Mục tiêu. - Hiểu được kiến thức cơ bản về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, tài thao lược đánh giặc của dân tộc ta. - Có ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc; có thái độ học tập và rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. II. Chuẩn bị. 1. Giáo viên - Nghiên cứu bài 1 trong SGK và SGV - Có thể sưu tầm một số tranh ảnh, về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta... 2. Học sinh. - Đọc trước bài - Chuẩn bị SGK, vở, bút ghi chép bài. III. Tổ chức hoạt động dạy học. Tiết 1 1. Tổ chức trước khi giảng dạy. - ổn định lớp kiểm tra sĩ số. 2. Tổ chức các hoạt động trên lớp . * Hoạt động 1 Đặt vấn đề (5phút) : Nêu một vài tấm gương về tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường với cách đánh mưu trí, sáng tạo của ông cha ta để dẫn dắt vào nội dung bài học * Hoạt động 2  (35 phút) : Tìm hiểu về lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - GV dẫn dắt, giới thiệu sự nội dung bài học - Nêu câu hỏi đối với từng nhóm + Nhóm 1: Em hãy nêu những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam? + Nhóm 2: Cuộc đấu tranh giành độc lập từ thế kỷ I đến thế kỷ X diễn ra như thế nào? + Nhóm 3 : Cuộc chiến tranh giữ nước từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX như thế nào? + Nhóm 4 : Từ ngày đầu dựng nước đến thế kỷ XIX đất nước ta đã phải chống lại những kẻ thù nào? Do ai lãnh đạo trong quá trình chiến đấu bảo vệ và giải phóng đất nước? - Giáo viên nhận xét, kết luận, bổ sung cần thiết -Lớp chia thành 4 nhóm, các nhóm nghe và ghi câu hỏi của nhóm mình. + Nhóm 1: Tổ 1 + Nhóm 2: Tổ 2 + Nhóm 3: Tổ 3 + Nhóm 4: Tổ 4 - Từng nhóm đọc sách giáo khoa, tìm ý và thảo luận thống nhất ý kiến. - Đại diện của từng nhóm trình bày ý kiến của nhóm mình. - HS nhóm khác lắng nghe và bổ sung. - Nghe giáo viên kết lụân, ghi chép. Hoạt động 3 (5phút) : Tổng kết tiết học. Hoạt động của GV Hoạt động của HS - GV nêu các câu hỏi về các cuộc đấu tranh giành độc lập và đấu trnh giữ nước của dân tộc ta từ thế kỷ I đến thế kỷ XIX. -dặn dò học sinh đọc trước các nội dung I. 4,5,6. -HS lắng nghe hướng dẫn của GV để trả lời các câu hỏi Tiết 2 1. Tổ chức trước khi giảng dạy (5 phút). - ổn định lớp kiểm tra sĩ số. - Kiểm tra bài cũ. 2. Tổ chức các hoạt động trên lớp (35 phút) . Lịchk sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - GV dẫn dắt, giới thiệu sự nội dung bài học - Nêu câu hỏi đối với từng nhóm + Nhóm 1: Em hãy nêu cuộc đấu tranh giaỉ phóng dân tộc, lật đổ chế độ thực dân nửa phong kiến (Thế kỷ XIX đến năm 1945)? + Nhóm 2: Cuộc kháng chhiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) diễn ra như thế nào? + Nhóm 3 : Cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975) đã được quân và dân ta tiến hành như thế nào? + Nhóm 4 : Cuộc đấu tranh giành độc lập và bảo vệ, thống nhất đất nước trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ đã có những thuận lợi và khó khăn gì đói với quân và dân ta? - Giáo viên nhận xét, kết luận, bổ sung cần thiết -Lớp chia thành 4 nhóm, các nhóm nghe và ghi câu hỏi của nhóm mình. + Nhóm 1: Tổ 1 + Nhóm 2: Tổ 2 + Nhóm 3: Tổ 3 + Nhóm 4: Tổ 4 - Từng nhóm đọc sách giáo khoa, tìm ý và thảo luận thống nhất ý kiến. - Đại diện của từng nhóm trình bày ý kiến của nhóm mình. - HS nhóm khác lắng nghe và bổ sung. - Nghe giáo viên kết lụân, ghi chép. Hoạt động 3 (5phút)  : Tổng kết bài Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - GV nêu các câu hỏi trong sách giáo khoa hướng dẫn học sinh trả lời. - yêu cầu học sinh tìm hiểu về truyền thống đánh giặc giữ nước ở địa phương mình -dặn dò học sinh đọc trước phần II.1,2,3. -HS lắng nghe hướng dẫn của GV để trả lời các câu hỏi Tiết 3 1. Tổ chức trước khi giảng dạy (5 phút). - ổn định lớp kiểm tra sĩ số. - Kiểm tra bài cũ. 2. Tổ chức các hoạt động trên lớp (35 phút) . Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - GV dẫn dắt, giới thiệu sự nội dung bài học - Nêu câu hỏi đối với từng nhóm + Nhóm 1: Tại sao trong lịch sử dân tộc ta quá trình dựng nước phải đi đôi với giữ nước và nó trở thành một truyền thống, truyền thống đó được thể hiện như thế nào? + Nhóm 2: Dân tộc ta có truyền thống lấy nhỏ chống lớn, lấy ít địch nhiều. Em hãy nêu một vài ví dụ cụ thể về truyền thống này của dân tộc ta. + Nhóm 3 : Trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta sự tham gia của cả nước, toàn dân được tiến hành như thế nào? + Nhóm 4 : Qua 3 truyền thống vừa học, em thấy mỗi truyền thống được thể hiện rõ nhất khi nào? - Giáo viên nhận xét, kết luận, bổ sung cần thiết -Lớp chia thành 4 nhóm, các nhóm nghe và ghi câu hỏi của nhóm mình. + Nhóm 1: Tổ 1 + Nhóm 2: Tổ 2 + Nhóm 3: Tổ 3 + Nhóm 4: Tổ 4 - Từng nhóm đọc sách giáo khoa, tìm ý và thảo luận thống nhất ý kiến. - Đại diện của từng nhóm trình bày ý kiến của nhóm mình. - HS nhóm khác lắng nghe và bổ sung. - Nghe giáo viên kết lụân, ghi chép. Hoạt động 3 (5phút)  : Tổng kết bài Hoạt động của HS Hoạt động của GV - GV nêu các câu hỏi trong sách giáo khoa hướng dẫn học sinh trả lời. - yêu cầu học sinh tìm hiểu về truyền thống đánh giặc giữ nước ở địa phương mình -dặn dò học sinh đọc trước bài 2--SGK -HS lắng nghe hướng dẫn của GV để trả lời các câu hỏi Tiết 4 1. Hoạt Động 1: Tổ chức trước khi giảng dạy (5 phút). - ổn định lớp kiểm tra sĩ số. - Kiểm tra bài cũ. 2. Hoạt Động 2: (35 phút) . Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước (Tiếp theo). mục II. 4,5,6. hoạt động của HS hoạt động của GV - HS lắng nghe, ghi tóm tắt nội dung. - Trả lời câu hỏi của GV - HS thảo luận và ghi lại kết luận của GV -HS lắng nghe nội dung của các bài học truyền thống do GV trình bày sau đó thảo luận và trả lời các câu hỏi do GV đặt ra * HS lắng nghe GV kết luận - GV dẫn dắt, giới thiệu sự nội dung bài học - Nêu câu hỏi đối với từng nhóm * Nội dung thứ tư là truyền thống thắng giặc bằng trí thông minh, sáng tạo, bằng nghệ thuật quân sự độc đáo. * Nội dung thứ năm là tryền thống đoàn kết quốc tế * Nội dung thứ sáu là: Truyền thống một lòng theo Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Sau khi trình bày xong từng bài học truyền thống, GV đặt ra các câu hỏi và yêu cầu HS thảo luận và trả lời. - GV nhận xét các câu trả lời của học sinh sau đó bổ xung và đưa ra kết luận. Chú ý: GV đưa ra những ví dụ và tranh ảnh minh hoạ khi giảng bài cho học sinh Hoạt động 3: tổng kết bài (5 phút). Hoạt động của HS Hoạt động của GV -HS lắng nghe hướng dẫn của GV để trả lời các câu hỏi - GV nêu các câu hỏi trong sách giáo khoa hướng dẫn học sinh trả lời. - yêu cầu học sinh tìm hiểu về truyền thống đánh giặc giữ nước ở địa phương mình -dặn dò học sinh đọc trước bài 2--SGK

File đính kèm:

  • docQP 10.doc
Giáo án liên quan