Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán học Lớp 9

Câu 1 : Điểm P ( - 1 ; - 2) thuộc đồ thị hàm số y = – mx2 khi m bằng

A. – 2 B. 2 C. – 4 D. 4

Câu 2 : Tại x = - 4 hàm số y = có giá trị bằng

A. 8 B. – 8 C. – 4 D. 4

Câu 3 : Điểm N (2 ; - 5) thuộc đồ thị hàm số y = mx2 + 3 khi m bằng

A. – 2 B. 2 C. D. -

Câu 4 : Đồ thị hàm số y = 0,1x2 đi qua điểm

A. M(3 ; 0,9) B. N (-3 ; - 0,9) C. P(3 , - 0,9) D. Cả ba trường hợp trên đều sai

Câu 5 : Đồ thị hàm số y = ax2 đi qua điểm M ( -1 ; 2 ) , khi đó a bằng :

A. a = 2 B. a = -2 C. a = -1 D. a = 1

Câu 6 : Phương trình : 3x2 + 7x +4 = 0 có nghiệm : x1 = -1 , nghiệm x2 bằng :

A. x2 = -1 B. x2 = - C. x2 = D. Đáp số khác

B– TỰ LUẬN : (7 ĐIỂM)

Bài 1 : (3 điểm) Cho hai hàm số : y = x2 và và y = – 2 x + 3

a) Vẽ đồ thị của hai hàm số này trên cùng một mặt phẳng toạ độ ,

b) Tìm hoành độ giao điểm của hai đồ thị nói trên .

Bài 2 : (1 điểm)Với giá trị nào của m thì phương trình sau có nghiệm kép.

 mx2 – 2 (m – 1) x + 3 = 0

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 486 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán học Lớp 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỌ VÀ TÊN : ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 9A MÔN : ĐẠI SỐ 9 A– TRẮC NGHIỆM : (3 ĐIỂM)Hãy khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng: Câu 1 : Điểm P ( - 1 ; - 2) thuộc đồ thị hàm số y = – mx2 khi m bằng A. – 2 B. 2 C. – 4 D. 4 Câu 2 : Tại x = - 4 hàm số y = có giá trị bằng A. 8 B. – 8 C. – 4 D. 4 Câu 3 : Điểm N (2 ; - 5) thuộc đồ thị hàm số y = mx2 + 3 khi m bằng A. – 2 B. 2 C. D. - Câu 4 : Đồ thị hàm số y = 0,1x2 đi qua điểm A. M(3 ; 0,9) B. N (-3 ; - 0,9) C. P(3 , - 0,9) D. Cả ba trường hợp trên đều sai Câu 5 : Đồ thị hàm số y = ax2 đi qua điểm M ( -1 ; 2 ) , khi đó a bằng : A. a = 2 B. a = -2 C. a = -1 D. a = 1 Câu 6 : Phương trình : 3x2 + 7x +4 = 0 có nghiệm : x1 = -1 , nghiệm x2 bằng : A. x2 = -1 B. x2 = - C. x2 = D. Đáp số khác B– TỰ LUẬN : (7 ĐIỂM) Bài 1 : (3 điểm) Cho hai hàm số : y = x2 và và y = – 2 x + 3 a) Vẽ đồ thị của hai hàm số này trên cùng một mặt phẳng toạ độ , b) Tìm hoành độ giao điểm của hai đồ thị nói trên . Bài 2 : (1 điểm)Với giá trị nào của m thì phương trình sau có nghiệm kép. mx2 – 2 (m – 1) x + 3 = 0 Bài 3 : (3 điểm) Một người dự định đi từ A đến B dài 78 km. Sau đó 1 giờ người thứ hai đi từ Bvề Avà 2 người gặp nhau cách B là 36km. Tính vận tốc mỗi người biết vận tốc người thứ 2 lớn hơn vận tốc người thứ nhất là 4km/h BÀI LÀM HỌ VÀ TÊN : ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 9A MÔN : ĐẠI SỐ 9 A– TRẮC NGHIỆM : (3 ĐIỂM) Hãy khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng: Câu 1 : Tại x = - 4 hàm số y = có giá trị bằng: A. 8 B. – 8 C. – 4 D. 4 Câu 2 : Điểm M ( - 3 ; - 9) thuộc đồ thị hàm số A. y = x2 B. y = - x2 C. y = x2 D. y = -x2 Câu 3 : Điểm N (2 ; - 5) thuộc đồ thị hàm số y = mx2 + 3 khi m bằng A. – 2 B. 2 C. D. - Câu 4 : Phương trình : 5x2 – 6x + 1 = 0 có nghiệm là : A. x1 = x2 = 1 B. x1 = 1, x2 = C. x1 = 3, x2 = -2 D. x1 = -3, x2 = 2 Câu 5: Phương trình : 3x2 + 7x +4 = 0 có nghiệm : x1 = -1 , nghiệm x2 bằng : A. x2 = -1 B. x2 = - C. x2 = D. Đáp số khác Câu 6: Đồ thị hàm số y = ax2 đi qua điểm M ( -1 ; 2 ) , khi đó a bằng : A. a = 2 B. a = -2 C. a = -1 D. a = 1 B– TỰ LUẬN : (7 ĐIỂM) Bài 1 : (3 điểm) Cho hai hàm số : y = -x2 và và y = 2 x - 3 a) Vẽ đồ thị của hai hàm số này trên cùng một mặt phẳng toạ độ , b) Tìm hoành độ giao điểm của hai đồ thị nói trên . Bài 2 : (1 điểm) Với giá trị nào của m thì phương trình sau có 2 nghiệm phân biệt . mx2 – 2 (m – 1) x + 3 = 0 Bài 3 : (3 điểm)Một nhóm học sinh tham gia lao động chuyển 90 bó sách lên thư viện của trường.Đến buổi lao động thì 3 bạn được cô giáo chủ nhiệm làm việc khác vì vậy mỗi bạn còn lại phải chuyển thêm 5 bó nữa mới hết số sách cần chuyển. Hỏi nhóm dó có bao nhiêu người? BÀI LÀM

File đính kèm:

  • dockiem tra chuong 4 dai 9.doc