Tiết: 49 Kiểm tra học kì II

 1.1. Kiến thức:

 - Đánh giá được kết quả học tập của HS ở HKII

 - Định hướng ý thức trách nhiệm của HS đối với cuộc sống

 1.2. Kỹ năng

 - Rèn kỹ năng tái hiện kiến thức

 1.3. Thái độ:

 - Giáo dục ý thức cẩn thận khi làm bài

 

doc3 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1229 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiết: 49 Kiểm tra học kì II, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: 49 Tuần: 35 KIỂM TRA HỌC KÌ II 1. MỤC TIÊU: 1.1. Kiến thức: - Đánh giá được kết quả học tập của HS ở HKII - Định hướng ý thức trách nhiệm của HS đối với cuộc sống 1.2. Kỹ năng - Rèn kỹ năng tái hiện kiến thức 1.3. Thái độ: - Giáo dục ý thức cẩn thận khi làm bài 2. MA TRẬN: Tên chủ đề Nhận biết Thơng hiểu Vận dụng thấp Vai trị và nhiệm vụ phát triển chăn nuơi 9 tiết Chọn phối là gì? - Phân biệt được các biện pháp chọn phối - Vận dụng kiến thức để lấy các ví dụ về chọn phối 20% = 2đ 10% = 1đ 5% = 0,5đ 5% = 0,5đ Quy trình sản xuất và bảo vệ mơi trường trong chăn nuơi 4 tiết - Biết được vai trị của chuồng nuơi - Khái niệm vacxin và tác dụng của vacxin 50% = 5đ 50% = 5đ Đại cương về kĩ thuật nuơi thủy sản 3 tiết - Biết được vai trị, nhiệm vụ của nuơi thủy sản Cho ví dụ từng vai trị 30% = 3đ 20% = 2đ 10% = 1đ 100% = 10đ 8đ = 80% 0,5đ = 5% 1,5đ = 15% 3. CHUẨN BỊ: 3.1. Giáo viên: Bảng phụ 3.2. Học sinh: Chuẩn bị bài, mẫu thức ăn 4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: 4.2. Kiểm tra miệng: Thơng qua 4.3. Tiến trình bài học:: Ho¹t ®éng cđa GV và HS Néi dung bài học ĐÁP ÁN Câu 1. (2đ) Chọn phối là chọn ghép đơi giữa con đực và con cái cho sinh sản theo mục đích chăn nuơi.(1đ) Cĩ 2 phương pháp chọn phối: Chọn phối cùng giống(0,5đ) Chọn phối khác giống (0,5đ) Câu 2. (3đ) + Chuồng nuôi giúp vật nuôi tránh được những thay đổi của thời tiết, đồng thời tạo ra 1 tiểu khí hậu thích hợp cho vật nuôi (1đ) + Chuồng nuôi giúp cho vật nuôi hạn chế tiếp xúc với mầm bệnh (vi trùng, kí sinh trùng gây bệnh,…)(0,5đ) + Chuồng nuôi giúp cho việc thực hiện quy trình chăn nuôi khoa học(0,5đ) + Chuồng nuôi giúp quản lí tốt đàn vật nuôi, thu được chất thải làm phân bón và tránh làm ô nhiểm môi trường(0,5đ) + Chuồng nuôi giúp tăng năng suất vật nuôi(0,5đ) Câu 3: (3đ) * Vai trị - Cung cấp thực phẩm cho xã hội: tôm, cá, mực,…(0,75đ) - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến xuất khẩu và các ngành sản xuất khác: cá basa, cá thu, tôm hùm, ghẹ,….(0,75đ) - Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi: xương cá, ruốc,…(0,75đ) - Làm sạch môi trường nước: trai sông, vẹm,…(0,75đ) Câu 4: (2đ) - Vắc xin là chế phẩm sinh học dùng để phòng bệnh truyền nhiễm được chế từ chính mầm bệnh gây ra bệnh mà ta muốn phòng (1đ) - Vắc xin tác dụng bằng cách tạo cho cơ thể có được khả năng miễn dịch(1đ) ĐỀ Câu 1 (2đ) Chọn phối là gì? Cĩ mấy phương pháp chọn phối? Cho ví dụ? Câu 2. (3đ) Chuồng nuôi có vai trò như thế nào trong chăn nuôi? Câu 3: (3đ) Trình bày vai trò nhiệm vụ của nuôi thủy sản? cho ví dụ từng vai trị? Câu 4: (2đ) Văcxin là gì? Em hãy cho biết tác dụng của văcxin đối với cơ thể vật nuơi?

File đính kèm:

  • docTUAN 37 CKTKN.doc
Giáo án liên quan