Gieo trồng cây nông nghiệp

1. Kiến thức: HS cần:

-Hiểu được khái niệm về thời vụ và những căn cứ để xác định thời vụ gieo trồng. Các vụ gieo trồng chính ở nước ta.

-Hiểu được mục địch của việc kiểm tra, xử lí hạt giống trước khi gieo trồng. Các phương pháp xử lí hạt giống.

-Hiểu được các yêu cầu kỹ thuật của việc gieo trồng và các phương pháp gieo hạt, trồng cây con.

2.Kỹ năng: Rèn luyện và phát triển cho HS các kỹ năng sau:

-Đọc và xử lí thông tin SGK

- liên hệ thực tế

-Quan sát tranh vẽ

3.Thái độ:

 Có ý thức tham gia lao động trồng trọt.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 3565 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Gieo trồng cây nông nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 13 Tiết: 14 Ngày soạn: 4/11/2013 GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP Kiến thức: HS cần: -Hiểu được khái niệm về thời vụ và những căn cứ để xác định thời vụ gieo trồng. Các vụ gieo trồng chính ở nước ta. -Hiểu được mục địch của việc kiểm tra, xử lí hạt giống trước khi gieo trồng. Các phương pháp xử lí hạt giống. -Hiểu được các yêu cầu kỹ thuật của việc gieo trồng và các phương pháp gieo hạt, trồng cây con. 2.Kỹ năng: Rèn luyện và phát triển cho HS các kỹ năng sau: -Đọc và xử lí thông tin SGK - liên hệ thực tế -Quan sát tranh vẽ 3.Thái độ: Có ý thức tham gia lao động trồng trọt. II.Chuẩn bị bài dạy: 1.Chuẩn bị nội dung: -Đọc SGK, các thông tin bổ sung và tài liệu có liên quan. -Thu thập thêm tài liệu và kinh nghiệm về kỹ thuật làm đất ở địa phương. 2.Chuẩn bị ĐDDH: Phóng to hình 27, 28 – SGK và sưu tầm thêm các tranh ảnh III.Phương pháp dạy – học: Nêu và giải quyết VĐ –làm việc với SGK – quan sát tranh, mẫu .... IV. Tiến trình dạy học: 1. ổn định tổ chức: 1ph 2.Kiểm tra bài cũ: 5 phut -HS1: Nêu các công việc làm đát à tác dụng của từng công việc. -HS2: Nhận xét câu trả lời của HS 1. 3.Bài mới: *Mở bài: (1 phút) Gieo trồng cây là những vấn đề kỹ thuật rất phong phú, đa dạng nhưng phải thực hiện đúng các yêu cầu kỹ thuật thì mới tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Bài học này giúp chúng ta có những hiểu biết về các yêu cầu kỹ thuật và cơ sở khoa học của các biện pháp kỹ thuật. *Phát triển bài: Hoạt động 1: TÌM HIỂU VỀ THỜI VỤ GIEO TRỒNG (12 phut) Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung bài học -Hỏi: Thế nào là thời vụ? -Cần dựa vào những yếu tố nào để xác định thời vụ gieo trồng ? Giảng: Đặc điểm khí hậu giữa các vùng ở nước ta rất khác nhau. Tuy nhiên, cây trồng nước ta được tập trung gieo trồng vào một số vụ chính trong năm. -Hỏi: Đó là những vụ nào ? -Yêu cầu HS lấy vở bài tập, hướng dãn HS làm BT điền vào bảng theo bảng mẫu trong SGK tr39. -Hướng dẫn HS làm BT hoàn thành bảng. -Tổ chức sửa bài -HS trả lời ->Ghi bài -HS: khí hậu, loại cây trồng, tình hình phát sinh sâu, bệnh ở mỗi địa phương. -HS: vụ đông xuân, vụ hè thu, vụ mùa -HS hoàn thành bảng I.Thời vụ gieo trồng: Thời vụ là khoảng thời gian nhất định để gieo trồng một loại cây trồng nào đó. 1/Căn cứ để xác định thời vụ: Khí hậu, loại cây trồng, tình hình phát sinh sâu, bệnh, quan hệ giữa vụ trước và vụ sau. 2/Các vụ gieo trồng: -Vụ đông xuân -Vụ hè thu -Vụ mùa Hoạt động 2: KIỂM TRA, XỬ LÍ HẠT GIỐNG( 12ph) *Tiến hành: Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung bài học -Giảng: Để đảm bảo năng suất cây trồng, trước khi gieo cần phải kiểm tra và xử lí hạt giống -Hỏi: Kiểm tra hạt giống nhằm mục đích gì ? -GV hướng dẫn HS đọc các tiêu chí và lựa chọn các tiêu chí cần kiểm tra. -Chốt lại ->Cho ghi 5 tiêu chí vào vở học. -Hỏi: Xử lí hạt giống nhằm mục đích gì ? -Có những hình thức xử lí nào ? -GV nhận xét, góp ý, bổ sung. -HS trả lời ->ghi bài -HS trả lời và ghi bài -HS trả lời ->HS khác nhận xét, bổ sung –thống nhất ý kiến ->ghi bài -Bảo đảm hạt giống có chất lượng tốt, đủ tiêu chuẩn đem gieo -HS đọc SGK, suy nghĩ, lựa chọn các tiêu chí. -HS phát biểu các tiêu chí -Lớp gớp ý bổ sung. -HS: kích thích hạt giống nảy mầm, diệt mầm mống sâu, bệnh ở hạt -HS dựa vào SGK trả lời. II.Kiểm tra và xử lí hạt giống: 1/Kiểm tra hạt giống: -Khi kiểm tra cần phải dựa vào các tiêu chí sau: +Tỷ lệ nảy mầm cao +Không có sâu, bệnh +Độ ẩm thấp +Không lẫn giống khác và hạt cỏ dại. +Sứ nảy mầm mạnh. 2/Xử lý hạt giống: Xử lý hạt giống bằng nhiệt độ và hóa chất làm cho hạt nảy mầm nhanh và diệt trừ sâu-bệnh hại. Hoạt động 3: TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP GIEO TRỒNG (12 ph) Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung bài học -Hỏi: Gieo trồng phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật nào ? -GV triển khai thêm về mật độ, độ nông sâu. -Hỏi: Ở địa phương ta gioe trồng bằng những phương pháp nào ? -GV đi sâu phân tích 2 phương pháp gioe trồng phổ biến. -HS: thời vụ, mật độ, khoảng cách, độ nông sâu. -HS liên hệ thực tế có thể nêu: gioe bằng hạt và trồng bằng cây conh -Yêu câu nêu được: +Gieo bằng hạt: theo hàng, theo hốc, vãi. Áp dụng đối với cây ngắn ngày. +Trồng bằng cây con: trồng bằng củ, bằng hom giống, bằng cành. Áp dụng đối với ;loại cây ngắn ngày và dài ngày. III.Phương pháp gieo trồng: 1/Yêu cầu kỹ thuật: Gieo trồng phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về thời vụ, mật độ, khoảng cách, và độ nông sâu. 2/Phương pháp gieo trồng: Có hai phương pháp gieo trồng phổ biến: -Gieo bằng hạt:áp dụng đối vơi scaay trồng ngắn ngày và các vườn ươm cây. -Trồng bằng cây con: áp dung rộng rãi đối với nhiều loại cây trồng ngắn ngày và dài ngày. 4.Tổng kết và kiểm tra đánh giá: (5ph) *HS đọc phần ghi nhớ, SGK *Trả lời các câu hỏi cuối bài SGK 5.Hướng dẫn về nhà:( 1ph) -Học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài -Xem trước bài V.Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docCN7,tuần 13-1.doc
Giáo án liên quan