Ma trận đề kiểm tra 15 phút Học kì 1 môn Giáo dục quốc phòng Khối 10

Nội dung 1

Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam - Hiểu được các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm thời PK

- Nắm được các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm khi có Đảng - Phân tích đầy đủ các truyền thống.

- Phát huy 6 truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong chiến tranh BVTQ. Xác định trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, nâng cao ý thức và lòng tự hào dân tộc.

 

docx3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/03/2021 | Lượt xem: 179 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ma trận đề kiểm tra 15 phút Học kì 1 môn Giáo dục quốc phòng Khối 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ma trận đề kiểm tra 15 phút HKI môn GDQP khối 10 Cấp độ Tên chủ đề ( nội dung, chương) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao Nội dung 1 Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam - Hiểu được các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm thời PK - Nắm được các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm khi có Đảng - Phân tích đầy đủ các truyền thống. - Phát huy 6 truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong chiến tranh BVTQ. Xác định trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, nâng cao ý thức và lòng tự hào dân tộc. Số câu Số điểm tỉ lệ % 2 1 10% 2 1 10% 1 2 20% 3 4 40% Nội dung 2 Đội ngũ từng người không có súng - Hiểu được ý nghĩa, khẩu lệnh của các động tác. - Thực hiện đúng các động tác. - Nắm vững khẩu lệnh, tự hô khẩu lệnh và thực hiện đúng các động tác. Phân tích các động tác theo từng cử động(đối với động tác chia cử động). Áp dụng các động tác đã học trong chào cờ đầu tuần và các hoạt động khác. Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1 1 10% 2 2 20% 3 3 30% 6 6 60% Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 3 2 20% 3 3 30% 4 5 50% 10 10 100% Ma trận đề kiểm tra 1 tiết HKI môn GDQP khối 10 Cấp độ Tên chủ đề ( nội dung, chương) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao Nội dung 1 Lịch sử của quân đội và công an nhân dân Việt Nam - Các lực lượng vũ trang nhân dân - Nhớ ngày thành lập quân đội ND, ngày truyền thống công an ND - Hiểu được 02 thời kì lịch sử của QĐND - Phương hướng xây dựng QĐND hiện nay. - Phát huy được các truyền thống, áp dung trong học tập và cuộc sống. Số câu Số điểm, tỉ lệ % 2 2 20% 1 1 10% 1 1 10% 1 1 10% 3 5 50% Nội dung 2 Truyền thống của quân đội và công an nhân dân Việt Nam - Nội dung 6 truyền thống QĐND - Nội dung 5 truyền thống CAND - Hiểu được 02 thời kì lịch sử của CAND - Phương hướng xây dựng CAND hiện nay. - Phát huy được các truyền thống, áp dung trong học tập và cuộc sống. Số câu Số điểm, tỉ lệ % 2 2 20% 1 1 10% 1 1 10% 1 1 10% 3 5 50% Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 4 4 40% 2 2 20% 2 2 20% 2 2 20% 10 10 100% Ma trận đề kiểm tra HKI môn GDQP khối 10 Cấp độ Tên chủ đề ( nội dung, chương) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao Nội dung 1 Đội ngũ tiểu đội - Nhận biết đội hình tiểu đội. - Nắm được khẩu lệnh vầ các bước tập hợp đội hình tiểu đội. - Hiểu dược cách giãn, thu đội hình. Nắm vững trường hợp vận dụng đội hình tiểu đội. Chỉ huy tập hợp được đội hình tiểu đội. Chỉ huy tốt việc tập hợp đội hình tiểu đội. Áp dụng các động tác đã học trong chào cờ đầu tuần và các hoạt động khác. Số câu Số điểm, Tỉ lệ % 1 1 10% 2 2 20% 1 1 10% 1 1 10% 5 5 50% Nội dung 2 Đội ngũ trung đội - Nhận biết đội hình trung đội. - Nắm được khẩu lệnh vầ các bước tập hợp đội hình trung đội. Nắm vững trường hợp vận dụng đội hình trung đội. Chỉ huy tập hợp được đội hình trung đội. Chỉ huy tốt việc tập hợp đội hình trung đội. Áp dụng đội hình đã học trong chào cờ đầu tuần và các hoạt động khác. Số câu Số điểm, Tỉ lệ % 1 1 10% 1 1 10% 2 2 20% 1 1 10% 5 5 50% Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 2 2 20% 3 3 30% 3 3 30% 2 2 20% 10 10 100%

File đính kèm:

  • docxMa tran de kiem tra GDQP 10 HKI 20112012.docx