Giáo án Giáo dục quốc phòng Khối 10 - Tiết 14: Đội ngũ từng người không có súng

I- MỤC TIấU

1. Về kiến thức

- Nhaốm reứn luyeọn cho hoùc sinh yự thửực toồ chửực kyỷ luaọt, tử theỏ taực phong nhanh nheùn, dửựt khoaựt, khaồn trửụng theo taực phong cuỷa ngửụứi quaõn nhaõn.

- Giúp HS hiểu được các động tác đội ngũ từng người không có súng, thực hiện được các động tác đó và biết điều khiển (chỉ huy) các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội.

2. Về thái độ

- Nắm vững được kĩ thuật của các động tác

- Xỏc định thỏi độ trỏch nhiệm của thanh niờn học sinh

II- CHUẨN BỊ

1. Giỏo viờn

- Nghiờn cứu bái 1 trong SGK, SGV và các tài liệu liên quan đến bài học.

- Tranh, ảnh về Đội ngũ đơn vị không có súng.

 2. Học sinh

- Chuẩn bị SGK, vở ghi, bỳt viết,

- Đọc trước các bài đó học trong SGK.

- Sưu tầm tranh, ảnh về Đội ngũ đơn vị không có súng

III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 22/03/2021 | Lượt xem: 98 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Khối 10 - Tiết 14: Đội ngũ từng người không có súng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án GDQP – AN . Lớp 10 Tuần :14 Tiết:14 ĐỘI NGŨ TỪNG NGƯỜI KHễNG Cể SÚNG I- MỤC TIấU 1. Về kiến thức - Nhaốm reứn luyeọn cho hoùc sinh yự thửực toồ chửực kyỷ luaọt, tử theỏ taực phong nhanh nheùn, dửựt khoaựt, khaồn trửụng theo taực phong cuỷa ngửụứi quaõn nhaõn. - Giúp HS hiểu được các động tác đội ngũ từng người không có súng, thực hiện được các động tác đó và biết điều khiển (chỉ huy) các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội. 2. Về thỏi độ - Nắm vững được kĩ thuật của cỏc động tỏc - Xỏc định thỏi độ trỏch nhiệm của thanh niờn học sinh II- CHUẨN BỊ 1. Giỏo viờn - Nghiờn cứu bỏi 1 trong SGK, SGV và cỏc tài liệu liờn quan đến bài học. - Tranh, ảnh về Đội ngũ đơn vị khụng cú sỳng. 2. Học sinh - Chuẩn bị SGK, vở ghi, bỳt viết, - Đọc trước cỏc bài đó học trong SGK. - Sưu tầm tranh, ảnh về Đội ngũ đơn vị khụng cú sỳng III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương phỏp tổ chức 1:Phần mở đầu - Nhận lớp + Kiểm tra sỉ số - Giới thiệu nội dung bài học * Kiểm tra bài củ .Động tác nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ và Động tác đi đều, đứng lại, 8’ HS lớp trưởng bỏo cỏo sĩ số GV giới thiệu nội dung học hụm nay GV gọi 4 em lờn thực hiện rồi nhận xột và cho điểm. HS nghiờm tỳc tớch cực thực hiện động tỏc. 2: Phần cơ bản I. Động tác nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ vàchào 1. ẹoọng taực nghieõm: 2. ẹoọng taực nghổ : 3. ẹoọng taực quay taùi choó : 4. ẹoọng taực quay ủaống sau : II. Động tác đi đều, đứng lại, đổi chân khi đang đi đều, động tác giậm chân, đứng lại, đổi chân khi đanggiậmchân Động tác giậm chân chuyển thành đi đều và ngược lại 1.ẹoọng taực ủi ủeàu: 2. ẹoọng taực ủửựng laùi: 3. ẹoọng taực ủoồi chaõn trong khi ủi: 4. ẹoọng taực giậm chõn đứng lại:` 5. ẹoọng taực ủửựng laùi: 6. ẹoọng taực ủoồi chaõn khi ủang giậm chõn: III. Động tác tiến, lùi, qua phải, qua trái, ngồi xuống, đứng dậy, động tác chạy đều đứng lại 1. ẹoọng taực Tieỏn, luứi, qua phaỷi, qua traựi: 2. ẹoọng taực Ngoài xuoỏng, ủửựng daọy : 3. ẹoọng taực chạy đều đứng lại : * Cũng cố: 35’ 2’ ẹoọi hỡnh taọp luyeọn : € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €cs mGV - Hoạt động của GV: GV giới thiệu, phân tích, thị phạm các động tác. HS tiến hành tập luyện theo hướng dẫn của GV - Hoạt động của HS: chú ý nghe giảng, tích cực tập luyện. HS nghiờm tỳc học, giỳp đở nhau hoàn thành nhiệu vụ - Quy ước tập: Kết hợp cũi và khẩu lệnh. Kịp thời uốn nắn rỳt kinh nghiệm ngay trong quỏ trỡnh giảng dạy, qua đú giỏo viờn cú cơ sở để điều chỉnh phương phỏp giảng dạy cho phự hợp. GV cũng cố lại ưu điểm và khuyết điểm của tiết học 3: Phần kết thỳc Nhận xột , đỏnh giỏ tiết học. GV giao bài tập về nhà. Xuống lớp. 5’ HS nghiờm tỳc lắng nghe và ghi bài tập IV: Rỳt kinh nghiệm: Kớ Duyệt Cỏi nước,ngàythỏng.năm 2009

File đính kèm:

  • docTuần 14.doc
Giáo án liên quan