Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 1 đến Tiết 29 - Năm học 2009-2010 - Nguyễn Thái Hoàng

A- Mục tiêu, yêu cầu:

Mục tiêu: - Học sinh nắm được nội dung, chương trình môn TD lớp 10 ;

 - Biết 1 số hình thức, phương pháp cơ bản tự tập luyện TDTT và sử dụng không khí, nước, ánh sáng để rèn luyện sức khỏe.

Yêu cầu: Học sinh tích cực, tự giác trong học tập , nắm vững được kiến thức.

B - Địa điểm, thiết bị:

- Địa điểm: Lớp học, tranh ảnh minh họa.

C - Tiến trình lên lớp:

Điểm danh lớp, phổ biến Mục tiêu, nội dung, yêu cầu buổi học

 

doc60 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 151 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 1 đến Tiết 29 - Năm học 2009-2010 - Nguyễn Thái Hoàng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hiện lại những KT đã học. 4. Nhận xét - Xuống lớp. 1 1 7 3 3 1 -Đội hình 2: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3-5m * ************** -Đội hình 1: ************** ************** ************** 3-5m -Đội hình 1 * GIÁO ÁN SỐ 24 Tự chọn : Bóng đá + Ôn tập KT di chuyển không bóng và dẫn bóng bằng lòng bàn chân + Dừng bóng bằng lòng bàn chân + Đấu tập A. Mục tiêu: Củng cố và tăng cường sức khoẻ,hình thành kỹ năng kỹ xảo bóng đá cho HS, B. Dụng cụ,sân bãi: Sân vận động trường, 2 em 1 quả bóng đá, sổ điểm cá nhân, còi. C. Đối tượng : Khối 10 Thời gian............................................................................................. Nội Dung LVĐ Phương pháp tiến hành KL TG I. Khởi động: 1. Nhận lớp: 2. Khởi động: -Bài TD tay không. -Xoay và làm giẻo các khớp. -Chạy bước nhỏ. -Chạy nâng cao đùi. -Chạy đá lăng chân ra sau. -ép ngang-ép dọc 3.Bài cũ: Nguyễn Thị ánh 10D 4x8 1 1 1 1 6 8 1 5 30" 30" 30" 2 ************** -Đội hình 1: ************** ************** ************** 3-5m * -Đội hình 2: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3-5m * - Đội hình 1: II. Trọng động: 1. Ôn tập KT di chuyển không bóng: 2. Ôn tập KT dẫn bóng bằng lòng bàn chân: 3. Đấu tập : 1 30 9 9 12 - Đội hình 3: * Mỗi em đứng cách nhau 1 sải tay và luân phiên di chuyển zích zắc theo hiệu lệnh còi của GV. - Đội hình 3: Chú ý dẫn bóng zic zắc 1 vòng/1 em , thực hiện luân phiên. - Đội hình 4: Chia lớp thành 8 đội 4 nam và 4 nữ thi đâu đấu,mỗi đội thi đấu trong 6 phút. III. Phần kết thúc: 1. Hồi phục: 3. Củng cố : Cho 2 em lên thực hiện lại những KT đã học. 4. Nhận xét - Xuống lớp. 1 1 7 3 3 1 -Đội hình 2: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3-5m * ************** -Đội hình 1: ************** ************** ************** 3-5m -Đội hình 1 * GIÁO ÁN SỐ 25 Tự chọn : Bóng đá +Ôn tập: Dẫn bóng bằng lòng bàn chân, Đá bóng bằng lòng bàn chân, Dừng bóng bằng lòng bàn chân. + Học mới : Ném biên. A. Mục tiêu: Củng cố và tăng cường sức khoẻ,hình thành kỹ năng kỹ xảo bóng đá cho HS, B. Dụng cụ,sân bãi: Sân vận động trường, 2 em 1 quả bóng đá, sổ điểm cá nhân, còi. C. Đối tượng : Khối 10 Thời gian............................................................................................. Nội Dung LVĐ Phương pháp tiến hành KL TG I. Khởi động: 1. Nhận lớp: 2. Khởi động: -Bài TD tay không. -Xoay và làm giẻo các khớp. -Chạy bước nhỏ. -Chạy nâng cao đùi. -Chạy đá lăng chân ra sau. -ép ngang-ép dọc 3.Bài cũ: Nguyễn Thị ánh 10D 4x8 1 1 1 1 6 8 1 5 30" 30" 30" 2 ************** -Đội hình 1: ************** ************** ************** 3-5m * -Đội hình 2: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3-5m * - Đội hình 1: II. Trọng động: 1. Ôn tập KT dẫn bóng bằng lòng bàn chân: 2. Ôn tập KT đá bóng bằng lòng bàn chân: 3. Ôn tập dừng bóng bằng lòng bàn chân: Hai nội dung này phối hợp tập cho nhau. 30 9 10 * - Đội hình 3: Mỗi em đứng cách nhau 1 sải tay và luân phiên di chuyển zích zắc theo hiệu lệnh còi của GV. - Đội hình 4: * * * * * * * * * * * * * * * * * * Chú ý cứ bên này đá cho bên kia, bên kia dừng bóng bằng lòng bàn chân sau đó lại đá lại cho bên ấy. III. Phần kết thúc: 1. Hồi phục: 3. Củng cố : Cho 2 em lên thực hiện lại những KT đã học. 4. Nhận xét - Xuống lớp. 1 1 7 3 3 1 -Đội hình 2: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3-5m * ************** -Đội hình 1: ************** ************** ************** 3-5m -Đội hình 1 * GIÁO ÁN SỐ 26 Tự chọn : Bóng đá +Ôn tập: Đá bóng bằng lòng bàn chân, Dừng bóng bằng lòng bàn chân. + Học mới : Ném biên. A. Mục tiêu: Củng cố và tăng cường sức khoẻ,hình thành kỹ năng kỹ xảo bóng đá cho HS, B. Dụng cụ,sân bãi: Sân vận động trường, 2 em 1 quả bóng đá, sổ điểm cá nhân, còi. C. Đối tượng : Khối 10 Thời gian............................................................................................. Nội Dung LVĐ Phương pháp tiến hành KL TG I. Khởi động: 1. Nhận lớp: 2. Khởi động: -Bài TD tay không. -Xoay và làm giẻo các khớp. -Chạy bước nhỏ. -Chạy nâng cao đùi. -Chạy đá lăng chân ra sau. -ép ngang-ép dọc 3.Bài cũ: Nguyễn Thị ánh 10D 4x8 1 1 1 1 6 8 1 5 30" 30" 30" 2 ************** -Đội hình 1: ************** ************** ************** 3-5m * -Đội hình 2: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3-5m * - Đội hình 1: II. Trọng động: 2. Ôn tập KT đá bóng bằng lòng bàn chân: 3. Ôn tập dừng bóng bằng lòng bàn chân: Hai nội dung này phối hợp tập cho nhau. 4. Học mới : Ném biên. 30 15 15 - Đội hình 4: * * * * * * * * * * * * * * * * * * Chú ý cứ bên này đá cho bên kia, bên kia dừng bóng bằng lòng bàn chân sau đó lại đá lại cho bên ấy. - Đội hình 5: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * III. Phần kết thúc: 1. Hồi phục: 3. Củng cố : Cho 2 em lên thực hiện lại những KT đã học. 4. Nhận xét - Xuống lớp. 1 1 7 3 3 1 -Đội hình 2: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3-5m * ************** -Đội hình 1: ************** ************** ************** 3-5m -Đội hình 1 * GIÁO ÁN SỐ 27 Tự chọn : Bóng đá +Ôn tập: Đá bóng bằng lòng bàn chân, dừng bóng bằng lòng bàn chân và ném biên. A. Mục tiêu: Củng cố và tăng cường sức khoẻ,hình thành kỹ năng kỹ xảo bóng đá cho HS, B. Dụng cụ,sân bãi: Sân vận động trường, 2 em 1 quả bóng đá, sổ điểm cá nhân, còi. C. Đối tượng : Khối 10 Thời gian............................................................................................. Nội Dung LVĐ Phương pháp tiến hành KL TG I. Khởi động: 1. Nhận lớp: 2. Khởi động: -Bài TD tay không. -Xoay và làm giẻo các khớp. -Chạy bước nhỏ. -Chạy nâng cao đùi. -Chạy đá lăng chân ra sau. -ép ngang-ép dọc 3.Bài cũ: Nguyễn Thị ánh 10D 4x8 1 1 1 1 6 8 1 5 30" 30" 30" 2 ************** -Đội hình 1: ************** ************** ************** 3-5m * -Đội hình 2: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3-5m * - Đội hình 1: II. Trọng động: 1. Ôn tập KT đá bóng bằng lòng bàn chân: 2. Ôn tập dừng bóng bằng lòng bàn chân: Hai nội dung này phối hợp tập cho nhau. 3.Ôn tâp KT Ném biên. 30 18 12 - Đội hình 4: * * * * * * * * * * * * * * * * * * Chú ý cứ bên này đá cho bên kia, bên kia dừng bóng bằng lòng bàn chân sau đó lại đá lại cho bên ấy. - Đội hình 5: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * III. Phần kết thúc: 1. Hồi phục: 3. Củng cố : Cho 2 em lên thực hiện lại những KT đã học. 4. Nhận xét - Xuống lớp. 1 1 7 3 3 1 -Đội hình 2: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3-5m * ************** -Đội hình 1: ************** ************** ************** 3-5m -Đội hình 1 * GIÁO ÁN SỐ 28 Tự chọn : Bóng đá Ôn tập A. Mục tiêu: Củng cố và tăng cường sức khoẻ,hình thành kỹ năng kỹ xảo bóng đá cho HS, B. Dụng cụ,sân bãi: Sân vận động trường, 2 em 1 quả bóng đá, sổ điểm cá nhân, còi. C. Đối tượng : Khối 10 Thời gian Nội Dung LVĐ Phương pháp tiến hành KL TG I. Khởi động: 1. Nhận lớp: 2. Khởi động: -Bài TD tay không. -Xoay và làm giẻo các khớp. -Chạy bước nhỏ. -Chạy nâng cao đùi. -Chạy đá lăng chân ra sau. -ép ngang-ép dọc 3.Bài cũ: Nguyễn Thị ánh 10D 4x8 1 1 1 1 6 8 1 5 30" 30" 30" 2 ************** -Đội hình 1: ************** ************** ************** 3-5m * -Đội hình 2: * - Đội hình 1: II. Trọng động: 1. Ôn tập KTdi chuyển không bóng,dẫn bóng bằng lòng bàn chân,đá bóng bằng lòng bàn chân,dừng bóng bằng lòng bàn chân. 2.Ôn tâp KT Ném biên. 3. Đấu tập 30 10 5 15 - Đội hình 4: * * * * * * * * * * * * * * * * * * Chú ý cứ bên này đá cho bên kia, bên kia dừng bóng bằng lòng bàn chân sau đó lại đá lại cho bên ấy. - Đội hình 5: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Đội hình 6: Chia lớp thành 8 đội 4 nam và 4 nữ thi đấu. III. Phần kết thúc: 1. Hồi phục: 3. Củng cố : Cho 2 em lên thực hiện lại những KT đã học. 4. Nhận xét - Xuống lớp. 1 1 7 3 3 1 -Đội hình 2: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3-5m * ************** -Đội hình 1: ************** ************** ************** 3-5m -Đội hình 1 * GIÁO ÁN SỐ 29 Tự chọn : Bóng đá A. Mục tiêu: Củng cố và tăng cường sức khoẻ,hình thành kỹ năng kỹ xảo bóng đá cho HS, B. Dụng cụ,sân bãi: Sân vận động trường, 2 em 1 quả bóng đá, sổ điểm cá nhân, còi. C. Đối tượng : Khối 10 Thời gian............................................................................................. Nội Dung LVĐ Phương pháp tiến hành KL TG I. Khởi động: 1. Nhận lớp: 2. Khởi động: -Bài TD tay không. -Xoay và làm giẻo các khớp. -Chạy bước nhỏ. -Chạy nâng cao đùi. -Chạy đá lăng chân ra sau. -ép ngang-ép dọc 3.Bài cũ: Nguyễn Thị ánh 10D 4x8 1 1 1 1 6 8 1 5 30" 30" 30" 2 ************** -Đội hình 1: ************** ************** ************** 3-5m * -Đội hình 2: * - Đội hình 1: II. Trọng động: 1. Kiểm tra môn tự chọn Bóng đá: 30 - Đội hình 3: ***************** ***************** ***************** ***************** * 15m Cách cho điểm: - Nam sút 10 quả , mỗi quả vào được một điểm. - Nữ sút 5 quả mỗi quả vào được 2 điểm. III. Phần kết thúc: 1. Hồi phục: 3. Đọc điểm và nhận xét kết quả kiểm tra : 4. Nhận xét - Xuống lớp. 1 1 7 3 3 1 -Đội hình 2: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3-5m * ************** -Đội hình 1: ************** ************** ************** 3-5m -Đội hình 1 *

File đính kèm:

  • docGIAO AN TD 10 CHUAN THEO PPCT.doc
Giáo án liên quan