Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Tiết 4: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam (Tiết 4)

A. Mục tiêu:

Qua bài này học sinh cần phải:

- Xây dựng cho bản thân ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, có thái độ học tập và rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

B. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Giáo án

2. Học sinh: Vỡ, bút ghi chép, trang phục đúng quy định.

C. Tiến trình tổ chức dạy học:

- Ổn định lớp, điểm danh.

- Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học.

- Tên bài:

Truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước (mục 5 và 6)

- Kiểm ta bài cũ: Em hãy trình bày "truyền thống thắng giặc bằng trí thông minh, sáng tạo, bằng NTQS độc đáo" trong truyền thống vẻ vang cảu dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước?

1. Tổ chức: Lấy lớp học làm đơn vị lên lớp, giáo viên lên lớp lý thuyết.

+ Thời gian: 45 phút

+ Phương pháp: Thuyết trình và vấn đáp.

2. Tổ chức các hoạt động dạy học:

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 18/03/2021 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Tiết 4: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam (Tiết 4), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ 4 Tiết: 4 Bài 1: TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM (t4) A. Mục tiêu: Qua bài này học sinh cần phải: - Xây dựng cho bản thân ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, có thái độ học tập và rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. B. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Giáo án 2. Học sinh: Vỡ, bút ghi chép, trang phục đúng quy định. C. Tiến trình tổ chức dạy học: - Ổn định lớp, điểm danh. - Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học. - Tên bài: Truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước (mục 5 và 6) - Kiểm ta bài cũ: Em hãy trình bày "truyền thống thắng giặc bằng trí thông minh, sáng tạo, bằng NTQS độc đáo" trong truyền thống vẻ vang cảu dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước? 1. Tổ chức: Lấy lớp học làm đơn vị lên lớp, giáo viên lên lớp lý thuyết. + Thời gian: 45 phút + Phương pháp: Thuyết trình và vấn đáp. 2. Tổ chức các hoạt động dạy học: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ II. TRUYỀN THỐNG VẺ VANG CỦA DÂN TỘC TA TRONG SỰ NGHIỆP ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC: 5. Truyền thống đoàn kết quốc tế: - Trong lịch sữ dựng nước và giữ nước, dân tộc ta luôn có sự đoàn kết với các nước trên bán đảo Đông Dương và các nước khác trên thế giới, vì độc lập đân tộc của mỗi quốc gia, chống lại sự thống trị của các nước lớn. - Cuộc kháng chiến chống Pháp, Nhật, nhất là cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta, đã tạo được sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ quốc tế lớn lao.Tinh thấn đoàn kết đó là chỗ dựa vững chắc cho mỗi dân tộc trong cuộc đấu tranh giành và củng cố nền độc lập của mình. - Nhờ thực hiện đường lối đoàn kết quốc tế đúng đắn, nên cuộc kháng chiến của nhân dân ta đã giành được sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân các nước anh em, trước heté là nhân dân Liên Xô và Trung QUốc, của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, của phong trao độc lập dân tộc và nhân dân yêu chuộng hòa bình, công lý trên toàn thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ Pháp, Mỹ. - Đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung đã trở thành truyền thống, là 1 nhân tố thành công trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước cũng như trong công cuộc xây dựng và BVTQ. 6. Truyền thống một lòng theo Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo cảu Đảng, vào thắng lợi của cách mạng VN: - ĐCS VN từ khi ra đời đến nay, đã lãnh đạo nhân dân ta đứng lên lật đỏ ách thống trị của thực dân Pháp, tiến hành CM tháng 8 thành công; đánh thắng 2 cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập dân tiich, thống nhất Tổ quốc và đưa cả nưcớ tiến lên CNXH. - Trong giai đoạn mới của cách mạng, để giữ vững độc lập dân tộcvà CNXH, xây dựng đất nước giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, ổn định về chính trị, đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng đối với mọi vấn đề của xã hội. - Thực tế cho thấy, sau khi giải phóng miền nam, thống nhất đất nước 1975, nước ta đứng trước muôn vàn khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN, đất nước ta từng bước vượt qua mọi khó khăn, thư thách, vững bưcớ đi lên con đường CNH, HĐH, phân đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. - Lịch sử Việt Nam trải qua hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước gian khổ nhưng đầy vinh quang, tự hào. Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta ngày càng được các thế hệ tiếp theo kế thừa và vận dụng sáng tạo. Thế hệ trẻ Việt Nam đã và đang thực hiện lưòi dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước" * Hệ thống nộ dung đã giảng dạy trong bài. * Hướng dẫn nộ dung cần ôn luyện về nhà. * Nhận xét kết luận buổi học. * Dặn dò. GV thuyết trình nội dung Câu hỏi dẫn dắt: Theo em trong chiến tranh giữ nước của dân tộc ta có sụ giúp sức của các dân tộc anh em nào? HS theo dõi, trả lời câu hỏi. HS ghi chép bài. GV thuyết trình nội dung. Câu hỏi dẫn dắt: Em hãy nêu lên vai trò to lớn của Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam? HS theo dõi, trả lời câu hỏi. HS ghi chép bài. HS theo dõi và tiếp thu

File đính kèm:

  • docGDQP khoi 10 tiet 4.doc