Giáo án Thể dục Khối 10 - Chương trình học kì 2

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Giúp HS Biết cách sử dụng yếu tố thiên nhiên để tự tập luyện TDTT rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực( sử dụng không khí, nước, ánh sáng để rèn luyện sức khỏe )

2. Kỹ năng: biết vận dụng những hiểu biết về yếu tố thiên nhiên để rèn luyện TDTT.

3.Thái độ: nghiêm túc, thực hiện tốt các nội quy của giờ học.

II. Chuẩn bị của GV và HS

 1. Chuẩn bị của GV: Giáo án, SGK

 2. Chuẩn bị của HS :Vở ghi

III. Tiến trình bài dạy

 1. Kiểm tra bài cũ: không

 2. Bài mới

 

doc73 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 175 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 10 - Chương trình học kì 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ứng đối diện nhau . ------------------------- . 3 m ^ GV . -------------------------- . - Thực hiện đệm bóng qua lại cho nhau . ------------------------- . 3- 4 m ^ GV . -------------------------- . - GV làm mẫu và phân tích kĩ thuật. - Hai đứng ở cuối sân phát qua lại cho nhau - GV nêu những nội dung học sinh còn yếu. - Rũ tay, chân, thả lỏng toàn thân Ngày giảng: Lớp: Sĩ số: HS vắng mặt: tiết 66 kiểm tra học kì ii: bóng chuyền I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện động tác phát bóng thấp tay chính diện. 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng phát bóng thấp tay chính diện 3.Thái độ: - Vận dụng tốt ngững kiến thức đã học áp dụng vào luyện tập. Tập luyện nghiêm túc, nhiệt tình, tập đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn trong kiểm tra II. Chuẩn bị của GV và HS 1. Chuẩn bị của GV: Giáo án, sổ điểm, bóng chuyền, sân tập đảm bảo 2. Chuẩn bị của HS : Trang phục đúng quy định III. Tiến trình bài dạy 1. Kiểm tra bài cũ:Không 2. Bài mới Nội dung Định lượng phương pháp - tổ chức I. Phần mở đầu 1. ổn định tổ chức : GV nhận lớp - GV phổ biến ND, yêu cầugiờ học 2. khởi đông: - tập 6 ĐT phát triển toàn thân - Xoay các khớp cơ bản - Các động tác bổ trợ - ép dây chằng dọc , ngang. - Tại chỗ đá chân dọc, ngang II. Phần cơ bản: 1 . Kiểm tra: Bóng chuyền - Kiểm tra kĩ thuật và thành tích phát bóng. III. Phần kết thúc a. Củng cố hệ thống bài học b. Hồi tĩnh thả lỏng c. Dặn dò: 8- 10p 4x8n 4x8n 4x8n 4x8n 30p 5p - Đội hình nhận lớp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ - GV nêu ngắn gọn, dễ hiểu - Đội hình khởi động hàng ngang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ - Mỗi em phát 5 quả - Cách cho điểm: + Điểm 9- 10 Phát qua lưới 5 quả, đúng kĩ thuật. + Điểm 7- 8 Phát qua lưới 4 quả, không có sai sót lớn về kĩ thuật. + Điểm 5 -6 Phát qua lưới 3 quả và đạt yêu cầu trên. + Điểm 3- 4 Phát qua lưới 2 quả và đạt yêu cầu trên. + Điểm 1- 2 Phát được 1 quả , Không thực hiện được kĩ thuật - GV nêu những nội dung học sinh còn yếu. - Rũ tay, chân, thả lỏng toàn thân - GV đánh giá kết quả giờ kiểm tra Ngày giảng: Lớp: Sĩ số: HS vắng mặt: tiết 67 ôn tập I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện động tác : Chạy 80m, bật xa tại chỗ, Chạy 1000m (nam), 500m(nữ), đảy tạ 2. Kỹ năng: - Thực hiện tốt các nội dung: Chạy 80m, bật xa tại chỗ, Chạy 1000m (nam), 500m(nữ), đảy tạ 3.Thái độ: - Vận dụng tốt ngững kiến thức đã học áp dụng vào luyện tập. Tập luyện nghiêm túc, nhiệt tình, tập đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn trong kiểm tra II. Chuẩn bị của GV và HS 1. Chuẩn bị của GV: Giáo án,tạ, đồng hồ bấm giờ, thước đo, sân tập đảm bảo 2. Chuẩn bị của HS : Trang phục đúng quy định III. Tiến trình bài dạy 1. Kiểm tra bài cũ:Không 2. Bài mới Nội dung Định lượng phương pháp - tổ chức I. Phần mở đầu 1. ổn định tổ chức : GV nhận lớp - GV phổ biến ND, yêu cầugiờ học 2. khởi đông: - tập 6 ĐT phát triển toàn thân - Xoay các khớp cơ bản - Các động tác bổ trợ - ép dây chằng dọc , ngang. - Tại chỗ đá chân dọc, ngang II. Phần cơ bản: + Ôn tập các nội dung đã học - Chạy 80m - Bật xa tại chỗ, - Chạy 1000m (nam), 500m(nữ), - Đảy tạ III. Phần kết thúc a. Củng cố hệ thống bài học b. Hồi tĩnh thả lỏng c. Dặn dò:Tiếp tục luyện tập 8- 10p 4x8n 4x8n 4x8n 4x8n 30p 1lần 10lần 1lần 5quả 5p - Đội hình nhận lớp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ - GV nêu ngắn gọn, dễ hiểu - Đội hình khởi động hàng ngang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ + Chia lớp thành 4 nhóm để tập - Nhóm 1 : Tập chạy 80m - Nhóm 2 : Tập bật xa tại chỗ, - Nhóm 3 : Tập chạy 1000m (nam), 500m(nữ), - Nhóm 4 : Tập đảy tạ + Từng nhóm đổi tập - GV nêu những nội dung học sinh còn yếu. - Rũ tay, chân, thả lỏng toàn thân - GV đánh giá kết quả tập luyện Ngày giảng: Lớp: Sĩ số: HS vắng mặt: tiết 68 ôn tập (tiếp) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện động tác : Chạy 80m, bật xa tại chỗ, Chạy 1000m (nam), 500m(nữ), đảy tạ 2. Kỹ năng: - Thực hiện tốt các nội dung: Chạy 80m, bật xa tại chỗ, Chạy 1000m (nam), 500m(nữ), đảy tạ 3.Thái độ: - Vận dụng tốt ngững kiến thức đã học áp dụng vào luyện tập. Tập luyện nghiêm túc, nhiệt tình, tập đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn trong kiểm tra II. Chuẩn bị của GV và HS 1. Chuẩn bị của GV: Giáo án,tạ, đồng hồ bấm giờ, thước đo, sân tập đảm bảo 2. Chuẩn bị của HS : Trang phục đúng quy định III. Tiến trình bài dạy 1. Kiểm tra bài cũ:Không 2. Bài mới Nội dung Định lượng phương pháp - tổ chức I. Phần mở đầu 1. ổn định tổ chức : GV nhận lớp - GV phổ biến ND, yêu cầugiờ học 2. khởi đông: - tập 6 ĐT phát triển toàn thân - Xoay các khớp cơ bản - Các động tác bổ trợ - ép dây chằng dọc , ngang. - Tại chỗ đá chân dọc, ngang II. Phần cơ bản: + Ôn tập các nội dung đã học - Chạy 80m - Bật xa tại chỗ, - Chạy 1000m (nam), 500m(nữ), - Đảy tạ III. Phần kết thúc a. Củng cố hệ thống bài học b. Hồi tĩnh thả lỏng c. Dặn dò:Tiếp tục luyện tập 8- 10p 4x8n 4x8n 4x8n 4x8n 30p 1lần 10lần 1lần 5quả 5p - Đội hình nhận lớp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ - GV nêu ngắn gọn, dễ hiểu - Đội hình khởi động hàng ngang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ + Chia lớp thành 4 nhóm để tập - Nhóm 1 : Tập chạy 80m - Nhóm 2 : Tập bật xa tại chỗ, - Nhóm 3 : Tập chạy 1000m (nam), 500m(nữ), - Nhóm 4 : Tập đảy tạ + Từng nhóm đổi tập - GV nêu những nội dung học sinh còn yếu. - Rũ tay, chân, thả lỏng toàn thân - GV đánh giá kết quả tập luyện Ngày giảng: Lớp: Sĩ số: HS vắng mặt: tiết 69 kiểm tra đánh giá, xếp loại thể lực I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện động tác : Chạy 80m, bật xa tại chỗ, Chạy 1000m (nam), 500m(nữ), đảy tạ 2. Kỹ năng: - Thực hiện tốt các nội dung: Chạy 80m, bật xa tại chỗ, Chạy 1000m (nam), 500m(nữ), đảy tạ 3.Thái độ: - Vận dụng tốt ngững kiến thức đã học áp dụng vào luyện tập. Tập luyện nghiêm túc, nhiệt tình, tập đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn trong kiểm tra II. Chuẩn bị của GV và HS 1. Chuẩn bị của GV: Giáo án, sổ diểm, tạ, đồng hồ bấm giờ, thước đo, sân tập đảm bảo 2. Chuẩn bị của HS : Trang phục đúng quy định III. Tiến trình bài dạy 1. Kiểm tra bài cũ:Không 2. Bài mới Nội dung Định lượng phương pháp - tổ chức I. Phần mở đầu 1. ổn định tổ chức : GV nhận lớp - GV phổ biến ND, yêu cầugiờ học 2. khởi đông: - tập 6 ĐT phát triển toàn thân - Xoay các khớp cơ bản - Các động tác bổ trợ - ép dây chằng dọc , ngang. - Tại chỗ đá chân dọc, ngang II. Phần cơ bản: + Nội dung Kiểm tra - Chạy 80m - Bật xa tại chỗ, - Chạy 1000m (nam), 500m(nữ), - Đảy tạ III. Phần kết thúc a. Củng cố hệ thống bài học b. Hồi tĩnh thả lỏng c. Dặn dò:Tiếp tục luyện tập 8- 10p 4x8n 4x8n 4x8n 4x8n 30p 5p - Đội hình nhận lớp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ - GV nêu ngắn gọn, dễ hiểu - Đội hình khởi động hàng ngang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ Mức Nội dung kiểm tra Nam Nữ 16 tuổi 16 tuổi Đạt 1. Chạy 80m (s ) 2. Bật xa tại chỗ, (cm) 3. Chạy 1000m (nam), 500m(nữ), 4. Đảy tạ (m) 12.8 195 4’10’’ 5,5 14.8 160 2’6’’ 4 Khá 1. Chạy 80m (s ) 2. Bật xa tại chỗ, (cm) 3. Chạy 1000m (nam), 500m(nữ), 4. Đảy tạ (m) 12.2 205 3’55’’ 6 14 170 2’ 4.6 Giỏi 1. Chạy 80m (s ) 2. Bật xa tại chỗ, (cm) 3. Chạy 1000m (nam), 500m(nữ), 4. Đảy tạ (m) 11.6 215 3’45’’ 7 13.5 180 1’50’’ 5 - GV nêu những nội dung học sinh còn yếu. - Rũ tay, chân, thả lỏng toàn thân - GV đánh giá kết quả tập luyện Ngày giảng: Lớp: Sĩ số: HS vắng mặt: tiết 70 kiểm tra đánh giá, xếp loại thể lực (tiếp theo) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện động tác : Chạy 80m, bật xa tại chỗ, Chạy 1000m (nam), 500m(nữ), đảy tạ 2. Kỹ năng: - Thực hiện tốt các nội dung: Chạy 80m, bật xa tại chỗ, Chạy 1000m (nam), 500m(nữ), đảy tạ 3.Thái độ: - Vận dụng tốt ngững kiến thức đã học áp dụng vào luyện tập. Tập luyện nghiêm túc, nhiệt tình, tập đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn trong kiểm tra II. Chuẩn bị của GV và HS 1. Chuẩn bị của GV: Giáo án, sổ diểm, tạ, đồng hồ bấm giờ, thước đo, sân tập đảm bảo 2. Chuẩn bị của HS : Trang phục đúng quy định III. Tiến trình bài dạy 1. Kiểm tra bài cũ:Không 2. Bài mới Nội dung Định lượng phương pháp - tổ chức I. Phần mở đầu 1. ổn định tổ chức : GV nhận lớp - GV phổ biến ND, yêu cầugiờ học 2. khởi đông: - tập 6 ĐT phát triển toàn thân - Xoay các khớp cơ bản - Các động tác bổ trợ - ép dây chằng dọc , ngang. - Tại chỗ đá chân dọc, ngang II. Phần cơ bản: + Nội dung Kiểm tra - Chạy 80m - Bật xa tại chỗ, - Chạy 1000m (nam), 500m(nữ), - Đảy tạ III. Phần kết thúc a. Củng cố hệ thống bài học b. Hồi tĩnh thả lỏng c. Dặn dò:Kết thúc môn thể dục. Về nhà tập các nội dung còn yếu 8- 10p 4x8n 4x8n 4x8n 4x8n 30p 5p - Đội hình nhận lớp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ - GV nêu ngắn gọn, dễ hiểu - Đội hình khởi động hàng ngang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ Mức Nội dung kiểm tra Nam Nữ 16 tuổi 16 tuổi Đạt 1. Chạy 80m (s ) 2. Bật xa tại chỗ, (cm) 3. Chạy 1000m (nam), 500m(nữ), 4. Đảy tạ (m) 12.8 195 4’10’’ 5,5 14.8 160 2’6’’ 4 Khá 1. Chạy 80m (s ) 2. Bật xa tại chỗ, (cm) 3. Chạy 1000m (nam), 500m(nữ), 4. Đảy tạ (m) 12.2 205 3’55’’ 6 14 170 2’ 4.6 Giỏi 1. Chạy 80m (s ) 2. Bật xa tại chỗ, (cm) 3. Chạy 1000m (nam), 500m(nữ), 4. Đảy tạ (m) 11.6 215 3’45’’ 7 13.5 180 1’50’’ 5 - GV nêu những nội dung học sinh còn yếu. - Rũ tay, chân, thả lỏng toàn thân - GV đánh giá kết quả tập luyện

File đính kèm:

  • docthe duc ki 2.doc