Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 1 đến Tiết 62 - Năm học 2011-2012

I - MỤC TIÊU

1. Học các động tác 1-23 của Nữ (nam).

2. Chạy bền trên địa hình tự nhiên

3. Rèn luyện ý thức tổ chức kỹ luật, tự giác tích cực tập luyện.

 

II- ĐỊA ĐIỂM , THIẾT BỊ DẠY HỌC.

- Vệ sinh sân bải sạch sẽ, thoáng mát. Kẻ đường chạy đánh dấu móc đường chạy vị trí tập cho các nhóm

- GV chuẩn bị : 1 còi, 1 đồng hồ, tranh minh hoạ.

- HS chuẩn bị :

III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP.

 

doc111 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 1 đến Tiết 62 - Năm học 2011-2012, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hăng bằng. 3.Chạy bền Chạy trên địa hình tự nhiên Nam 1.000m Nữ 5.00m 1 30 20 5 1 1 32’ Đội hình tập - GV làm mẩu cho HS tập x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -Học sinh tập theo khẩu lệnh gv Chạy quanh sân vận động Sau khi chạy xong đi lại thả lỏng 3. Phần kết thúc 1.HS thả lỏng tích cực (đi lại hít thở) 2.GV củng cố bài và nhận xét 3.Bài tập về nhà : 4.Giải tán 2x8 5’ HS thả lỏng, sau đó dồn thành 4 hàng cự li hẹp xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx X Ngày soạn : . Tiết 58 đẩy tạ lưng hướng ném -chạy bền I - Mục tiêu 1.Đẩy tạ: Ôn Tập các bài tập bổ trợ kỹ thuật cho đẩy tạ. Kỹ thuật ra sức cuối cùng kết hợp giữ thăng bằng. Học chuẩn bị và trượt đà 2.Rèn luyện chạy bền trên địa hình tự nhiên, nâng cao ý thức tổ chức kỹ luật, tự giác tích cực tập luyện. II- địa điểm , thiết bị dạy học. Vệ sinh sân bải sạch sẽ, thoáng mát. Kẻ đánh dấu vị trí tập cho các nhóm GV chuẩn bị : 1 còi, 1 đồng hồ, tranh minh hoạ. HS chuẩn bị : 10 quả tạ III- nội dung và phương pháp lên lớp. TT Nội dung LVĐ Phương pháp tổ chức SL TG 1. phần mở đầu 1.GV nhận lớp : - Kiểm tra sĩ số, hỏi về sức khoẻ HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu của tiết học 2.Khởi động Thực hiện 6 động tác TD tay không Xoay các khớp, ép ngang, ép dọc. Nằm sấp chóng đẩy 3. Hỏi bài củ : Kỹ thuật ra sức cuối cùng kết hợp giữ thăng bằng? 1 2x8 20 8’ GV nhận lớp 4 hàng ngang cự li hẹp. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x(gv) Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X 2 Phần cơ bản 1.Đẩy tạ lưng hướng ném. Đứng lên ngồi xuống bằng một chân Đẩy tạ một tay chính diện Tại chổ ra sức cuối cùng không có tạ. và có tạ kết hợp giữ thăng bằng. Học gđ: Chuẩn bị - Trượt đà (Tập không tà và có tạ) 3.Chạy bền Chạy trên địa hình tự nhiên Nam 1.000m Nữ 5.00m 30 20 5 5 1 1 32’ Đội hình tập - GV làm mẩu cho HS tập x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -Học sinh tập theo khẩu lệnh gv Chạy quanh sân vận động Sau khi chạy xong đi lại thả lỏng 3. Phần kết thúc 1.HS thả lỏng tích cực (đi lại hít thở) 2.GV củng cố bài và nhận xét 3.Bài tập về nhà : 4.Giải tán 2x8 5’ HS thả lỏng, sau đó dồn thành 4 hàng cự li hẹp xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx X Ngày soạn : . Tiết 59 đẩy tạ lưng hướng ném -chạy bền I - Mục tiêu 1.Đẩy tạ: Ôn Tập các bài tập bổ trợ kỹ thuật cho đẩy tạ. Kỹ thuật chuẩn bị - trượt đà - ra sức cuối cùng - kết hợp giữ thăng bằng. 2.Rèn luyện chạy bền trên địa hình tự nhiên, nâng cao ý thức tổ chức kỹ luật, tự giác tích cực tập luyện. II- địa điểm , thiết bị dạy học. Vệ sinh sân bải sạch sẽ, thoáng mát. Kẻ đánh dấu vị trí tập cho các nhóm GV chuẩn bị : 1 còi, 1 đồng hồ, tranh minh hoạ. HS chuẩn bị : 10 quả tạ III- nội dung và phương pháp lên lớp. TT Nội dung LVĐ Phương pháp tổ chức SL TG 1. phần mở đầu 1.GV nhận lớp : - Kiểm tra sĩ số, hỏi về sức khoẻ HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu của tiết học 2.Khởi động Thực hiện 6 động tác TD tay không Xoay các khớp, ép ngang, ép dọc. Nằm sấp chóng đẩy 3. Hỏi bài củ : Kỹ thuật trợt đà - ra sức cuối cùng kết hợp giữ thăng bằng? 1 2x8 20 8’ GV nhận lớp 4 hàng ngang cự li hẹp. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x(gv) Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X 2 Phần cơ bản 1.Đẩy tạ lưng hướng ném. Đứng lên ngồi xuống bằng một chân Đẩy tạ một tay chính diện Ôn tập các giai đoạn Chuẩn bị - Trượt đà - ra sức cuối cùng - kết hợp giữ thăng bằng. (Tập không tạ và có tạ) 3.Chạy bền Chạy trên địa hình tự nhiên Nam 1.000m Nữ 5.00m 30 20 5 1 1 32’ Đội hình tập - GV làm mẩu cho HS tập x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -Học sinh tập theo khẩu lệnh gv Chạy quanh sân vận động Sau khi chạy xong đi lại thả lỏng 3. Phần kết thúc 1.HS thả lỏng tích cực (đi lại hít thở) 2.GV củng cố bài và nhận xét 3.Bài tập về nhà : 4.Giải tán 2x8 5’ HS thả lỏng, sau đó dồn thành 4 hàng cự li hẹp xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx X Ngày soạn : . Tiết 60 đẩy tạ lưng hướng ném - chạy bền I - Mục tiêu 1.Đẩy tạ: Ôn Tập các bài tập bổ trợ kỹ thuật cho đẩy tạ. Kỹ thuật chuẩn bị - trượt đà - ra sức cuối cùng - kết hợp giữ thăng bằng. Nâng cao thành tích đẩy tạ 2.Rèn luyện chạy bền trên địa hình tự nhiên, nâng cao ý thức tổ chức kỹ luật, tự giác tích cực tập luyện. II- địa điểm , thiết bị dạy học. Vệ sinh sân bải sạch sẽ, thoáng mát. Kẻ đánh dấu vị trí tập cho các nhóm GV chuẩn bị : 1 còi, 1 đồng hồ, tranh minh hoạ. HS chuẩn bị : 10 quả tạ III- nội dung và phương pháp lên lớp. TT Nội dung LVĐ Phương pháp tổ chức SL TG 1. phần mở đầu 1.GV nhận lớp : - Kiểm tra sĩ số, hỏi về sức khoẻ HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu của tiết học 2.Khởi động Thực hiện 6 động tác TD tay không Xoay các khớp, ép ngang, ép dọc. Nằm sấp chóng đẩy 3. Hỏi bài củ : Kỹ thuật trợt đà - ra sức cuối cùng kết hợp giữ thăng bằng? 1 2x8 20 8’ GV nhận lớp 4 hàng ngang cự li hẹp. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x(gv) Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X 2 Phần cơ bản 1.Đẩy tạ lưng hướng ném. Đứng lên ngồi xuống bằng một chân Đẩy tạ một tay chính diện Ôn tập các giai đoạn Chuẩn bị - Trượt đà - ra sức cuối cùng - kết hợp giữ thăng bằng. (Tập không tạ và có tạ) 3.Chạy bền Chạy trên địa hình tự nhiên Nam 1.000m Nữ 5.00m 30 20 5 1 1 32’ Đội hình tập - GV làm mẩu cho HS tập x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -Học sinh tập theo khẩu lệnh gv Chạy quanh sân vận động Sau khi chạy xong đi lại thả lỏng 3. Phần kết thúc 1.HS thả lỏng tích cực (đi lại hít thở) 2.GV củng cố bài và nhận xét 3.Bài tập về nhà : 4.Giải tán 2x8 5’ HS thả lỏng, sau đó dồn thành 4 hàng cự li hẹp xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx X Ngày soạn : . Tiết 61 đẩy tạ lưng hướng ném - chạy bền I - Mục tiêu 1.Đẩy tạ: Ôn Tập các bài tập bổ trợ kỹ thuật cho đẩy tạ. Kỹ thuật chuẩn bị - trượt đà - ra sức cuối cùng - kết hợp giữ thăng bằng. Nâng cao thành tích đẩy tạ 2.Rèn luyện chạy bền trên địa hình tự nhiên, nâng cao ý thức tổ chức kỹ luật, tự giác tích cực tập luyện. II- địa điểm , thiết bị dạy học. Vệ sinh sân bải sạch sẽ, thoáng mát. Kẻ đánh dấu vị trí tập cho các nhóm GV chuẩn bị : 1 còi, 1 đồng hồ, tranh minh hoạ. HS chuẩn bị : 10 quả tạ III- nội dung và phương pháp lên lớp. TT Nội dung LVĐ Phương pháp tổ chức SL TG 1. phần mở đầu 1.GV nhận lớp : - Kiểm tra sĩ số, hỏi về sức khoẻ HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu của tiết học 2.Khởi động Thực hiện 6 động tác TD tay không Xoay các khớp, ép ngang, ép dọc. Nằm sấp chóng đẩy 3. Hỏi bài củ : Kỹ thuật trợt đà - ra sức cuối cùng kết hợp giữ thăng bằng? 1 2x8 20 8’ GV nhận lớp 4 hàng ngang cự li hẹp. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x(gv) Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X 2 Phần cơ bản 1.Đẩy tạ lưng hướng ném. Đứng lên ngồi xuống bằng một chân Đẩy tạ một tay chính diện Ôn tập các giai đoạn Chuẩn bị - Trượt đà - ra sức cuối cùng - kết hợp giữ thăng bằng. (Tập không tạ và có tạ) 3.Chạy bền Chạy trên địa hình tự nhiên Nam 1.000m Nữ 5.00m 30 20 5 1 1 32’ Đội hình tập - GV làm mẩu cho HS tập x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -Học sinh tập theo khẩu lệnh gv Chạy quanh sân vận động Sau khi chạy xong đi lại thả lỏng 3. Phần kết thúc 1.HS thả lỏng tích cực (đi lại hít thở) 2.GV củng cố bài và nhận xét 3.Bài tập về nhà : 4.Giải tán 2x8 5’ HS thả lỏng, sau đó dồn thành 4 hàng cự li hẹp xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx X Ngày soạn : . Tiết 62 đẩy tạ lưng hướng ném - chạy bền I - Mục tiêu 1.Đẩy tạ: Ôn Tập các bài tập bổ trợ kỹ thuật cho đẩy tạ. Kỹ thuật chuẩn bị - trượt đà - ra sức cuối cùng - kết hợp giữ thăng bằng. Nâng cao thành tích đẩy tạ. Trò chơi phát triển thể lực 2.Rèn luyện chạy bền trên địa hình tự nhiên, nâng cao ý thức tổ chức kỹ luật, tự giác tích cực tập luyện. II- địa điểm , thiết bị dạy học. Vệ sinh sân bải sạch sẽ, thoáng mát. Kẻ đánh dấu vị trí tập cho các nhóm GV chuẩn bị : 1 còi, 1 đồng hồ, tranh minh hoạ. HS chuẩn bị : 10 quả tạ III- nội dung và phương pháp lên lớp. TT Nội dung LVĐ Phương pháp tổ chức SL TG 1. phần mở đầu 1.GV nhận lớp : - Kiểm tra sĩ số, hỏi về sức khoẻ HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu của tiết học 2.Khởi động Thực hiện 6 động tác TD tay không Xoay các khớp, ép ngang, ép dọc. Nằm sấp chóng đẩy 3. Hỏi bài củ : Kỹ thuật trợt đà - ra sức cuối cùng kết hợp giữ thăng bằng? 1 2x8 20 8’ GV nhận lớp 4 hàng ngang cự li hẹp. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x(gv) Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X 2 Phần cơ bản 1.Đẩy tạ lưng hướng ném. Đứng lên ngồi xuống bằng một chân Đẩy tạ một tay chính diện Ôn tập các giai đoạn Chuẩn bị - Trượt đà - ra sức cuối cùng - kết hợp giữ thăng bằng. (Tập không tạ và có tạ) + Trò chơi : Lò cò tiếp sức kết hợp chóng đẩy. Chia 4 tổ 3.Chạy bền Chạy trên địa hình tự nhiên Nam 1.000m Nữ 5.00m 30 20 5 1 1 32’ Đội hình tập - GV làm mẩu cho HS tập x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -Học sinh tập theo khẩu lệnh gv Chạy quanh sân vận động Sau khi chạy xong đi lại thả lỏng 3. Phần kết thúc 1.HS thả lỏng tích cực (đi lại hít thở) 2.GV củng cố bài và nhận xét 3.Bài tập về nhà : 4.Giải tán 2x8 5’ HS thả lỏng, sau đó dồn thành 4 hàng cự li hẹp xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx X

File đính kèm:

  • docGIAO AN 10.doc