Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi phụ đạo học sinh yếu lớp 1a

. Học sinh: Tổng số: 23 học sinh. Học đúng độ tuổi: 20 học sinh.

Trong đó : Nữ : 12h/s

 Nam : 11 h/s

 Con mồ côi: 2h/s

 Con hộ nghèo: 2 h/s

 Con hộ cận nghèo: 15 h/s

 Học sinh khuyết tật: 03

 em

 

doc15 trang | Chia sẻ: haohao | Lượt xem: 13637 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi phụ đạo học sinh yếu lớp 1a, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
học sinh còn thiếu hoặc còn hổng . - Tăng cường chấm chữa phát hiện học sinh có năng khiếu, phát hiện những chỗ hổng của học sinh để Bd và bổ sung kịp thời. - Cuối tháng GV ra đề cho học sinh khảo sát , chấm, tập hợp kết quả - Học sinh có ý thức học tập và giúp đỡ bạn vươn lên trong học tập. III. Nội dung cần bồi dưỡng: *Nội dung cần giúp đỡ: Môn Toán Môn Tiếng Viêt - Thực hiện thành thạo phép cộng trừ trong phạm vi 10. -Thực hiện nhanh việc điền số, điền dấu vào ô trống. - Nhận được dạng hình đã học và thực hiện đếm được hình. - Viết được phép tính thích hợp theo hình vẽ hoặc tóm tắt bài toán. - Nhận biết thành thạo : Điểm,đoạn thẳng,đọc tên điểm,đoạn thẳng, kẻ được đoạn thẳng - Đọc trơn được vần,từ,câu ứng dụngtrong các bài học từ tuần15 đến tuần 18. - Viết( nghe đọc) được vần,từ,câu ứng dụng trong các bài đã học - Luyện nói được 2 câu trở lên theo chủ đề đã học. - Làm đúng các bài tập Tiếng việt ở vở BT - Viết đủ số dòng theo quy định ở vở Tập viết. Yêu cầu viết đúng và đẹp. Kết quả khảo sát HSG tháng 12 Môn Giỏi Khá TB Yếu Toán 10 2 0 0 Tiếng việt 10 2 0 0 Nhận xét chung: Các em đã năm được yêu cầu của từng bài tập , nghe viết đúng chính tả . Bên cạnh đó còn có em Kiên , H Đạt viết chưa đẹp và còn sai lỗi các tiếng có vần iêc. ........................................................................ Kế hoạch gđHS yếu tháng 12/ 2013 1.Duy trì nề nếp giúp đỡ HS yếu ở buổi dạy thứ hai trong ngày. Tăng cường giúp đỡ H yếu trong từng tiết dạy.Tích cực ôn kiến thức cũ liên quan đến dạy kiến thức mới, có hệ thống câu hỏi gợi mở cho HS yếu, giao việc cụ thể cho các em, hướng dẫn các em cách trả lời câu hỏi, cách làm bài….HD các em khá giỏi kèm cặp giúp đỡ HS yếu. Dạy có chất lượng các tiết dạy thực hành, Tự học Toán và TV. Các tiết dạy Luyện tập GV lấy HS làm trung tâm (Để HS tự làm bài, GV chỉ hướng dẫn khi các em hỏi, không làm thay HS). Thường xuyên chấm bài cho các em để sửa chữa những lỗi mà các em thường mắc phải về âm,viết vần; những kiến thức bị hỏng về Toán,… 2.Kiểm tra, đánh giá sự tiến bộ của HS yếu sau 3 tháng giúp đỡ.( GV chủ nhiệm tự kiểm tra, đấnh giá và báo cáo cho CM. CM khảo sát xác suất.). *Nội dung cần giúp đỡ: Môn Toán Môn Tiếng Viêt - Thực hiện đúng phép cộng trừ trong phạm vi 10. -Thực hiện đúng việc điền số, điền dấu vào ô trống. - Nhận được dạng hình đã học - Viết được phép tính thích hợp theo hình vẽ hoặc tóm tắt bài toán. - Nhận biết được : Điểm,đoạn thẳng,đọc tên điểm,đoạn thẳng. - Đọc được vần,từ,câu ứng dụng( có đánh vần) trong các bài học từ tuần15 đến tuần 18. - Viết được vần,từ,câu ứng dụng trong các bài đã học - Luyện nói được 1 câu trở lên theo chủ đề đã học. - Làm được các bài tập Tiếng việt ở vở BT - Viết đủ số dòng theo quy định ở vở Tập viết. Kết quả khảo sát HS Yêú tháng 12 Môn SL Khá TB Yếu Toán 3 1 1 1 Tiếng việt 3 1 2 0 Nhận xét chung: Em Hường đã có tiến bộ nhiều về đọc viết và tính toán, em Hiệp làm toán còn chậm về viết phép tính. đọc viết về vần, từ chính xác, phần viết câu ứng dụng còn chậm. Riêng em Công đọc còn chậm và viết sai lỗi nhiều. …………………………………………….. Kế hoạch BDHS Giỏi tháng 1 + 2 / 2014 I. Nhiệm vụ chung. - Tiếp tục chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi vào các ngày trong tuần, đặc biết là các tiết BDHSG. - Khảo sát chất lượng học sinh giỏi vào cuối tháng. II. Cụ thể : Giáo viên tăng cường củng cố kiến thức, rèn kỹ năng thực hành cho học sinh bằng hệ thống bài tập trong các giờ BD. Đồng thời kết hợp trong các giờ dạy kiến thức mới - Hỗ trợ những kiến thức cho học sinh còn thiếu hoặc còn hổng . - Tăng cường chấm chữa phát hiện học sinh có năng khiếu, phát hiện những chỗ hổng của học sinh để BD và bổ sung kịp thời. - Cuối tháng GV ra đề cho học sinh khảo sát , chấm, tập hợp kết quả - Học sinh có ý thức học tập và giúp đỡ bạn vươn lên trong học tập. III. Nội dung cần bồi dưỡng: Môn Toán Môn Tiếng Viêt - Nhận biết được cấu tạo của các số từ 11 đến 20. - Biết làm tính cộng,trừ (không nhớ) trong phạm vi 20. - Bước đầu hiểu đề toán : cho gì ? hỏi gì ?. Biết bài giải gồm : câu lời giải,phép tính,đáp số.Biết thực hiện bài giải . - Biết Xăng ti mét là đơn vị đo độ dài, biết dùng thước để đo độ dài đoạn thẳng. - Biết đọc, viết,so sánh các số tròn chục. -Biết đặt tính, làm tính cộng các số tròn chục. - Đọc trơn được vần,từ,câu ứng dụngtrong các bài học từ tuần19 đến tuần 27. - Viết( nghe đọc) được vần,từ,câu ứng dụng trong các bài đã học - Luyện nói được 2 câu trở lên theo chủ đề đã học. - Tập viết được các chữ hoa trong bảng chữ cái. - Nhín sách đọc trơn được các bài tập đọc đã học. - Làm đúng các bài tập Tiếng việt ở vở BT - Viết đủ số dòng theo quy định ở vở Tập viết. Yêu cầu viết đúng và đẹp. Kết quả khảo sát HSG tháng 1- 2: Môn Giỏi Khá TB Yếu Toán 10 2 0 0 Tiếng việt 10 2 0 0 Nhận xét chung: Ưu điểm:học sinh nắm được kiến thứcvà vận dụng tương đối tốt. Nhược điểm: một số em viết chính tả còn sai lổi và nét chữ chưa đẹp: Kiên, H-Đạt Kế hoạch gđHS yếu tháng 1 -2 năm 2014. .Duy trì nề nếp giúp đỡ HS yếu ở buổi dạy thứ hai trong ngày. Tăng cường giúp đỡ H yếu trong từng tiết dạy.Tích cực ôn kiến thức cũ liên quan đến dạy kiến thức mới, có hệ thống câu hỏi gợi mở cho HS yếu, giao việc cụ thể cho các em, hướng dẫn các em cách trả lời câu hỏi, cách làm bài….HD các em khá giỏi kèm cặp giúp đỡ HS yếu. Dạy có chất lượng các tiết dạy thực hành, Tự học Toán và TV. Các tiết dạy Luyện tập GV lấy HS làm trung tâm (Để HS tự làm bài, GV chỉ hướng dẫn khi các em hỏi, không làm thay HS). Thường xuyên chấm bài cho các em để sửa chữa những lỗi mà các em thường mắc phải về âm,viết vần; những kiến thức bị hỏng về Toán,… 2.Kiểm tra, đánh giá sự tiến bộ của HS yếu sau 4tháng giúp đỡ.( GV chủ nhiệm tự kiểm tra, đấnh giá và báo cáo cho CM. CM khảo sát xác suất.). *Nội dung cần giúp đỡ: Môn Toán Môn Tiếng Viêt - Thực hiện đúng phép cộng trừ trong phạm vi 20 -Thực hiện đúng việc điền số, điền dấu vào ô trống. - Nhận được dạng hình đã học - Viết được phép tính thích hợp theo hình vẽ hoặc tóm tắt bài toán. - Nhận biết được : Các số có hai chữ số từ 10đến 99 - Đọc được vần,từ,câu ứng dụng( có đánh vần) trong các bài học từ tuần19-tuần 24 - Viết được một bài chính tả theo chương trình. - Luyện nói được 1 câu trở lên theo chủ đề đã học. - Làm được các bài tập Tiếng việt ở vở BT - Viết đủ số dòng theo quy định ở vở Tập viết. Kết quả khảo sát HS Yêú tháng 1- 2 Môn SL Khá TB Yếu Toán 2 0 1 1 Tiếng việt 2 0 1 1 Nhận xét chung: Em Hiệp có tiến về chữ viết, cách trình bày, song đọc, viết còn sai lỗi chính tả nhiều. Môn toán thực hiện còn chậm. Em Công đọc viết và tính toán còn chậm. ........................................................................ Kế hoạch BDHS Giỏi tháng 3 / 2014 I. Nhiệm vụ chung. - Tiếp tục chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi vào các ngày trong tuần, đặc biệt là các tiết BDHSG. - Khảo sát chất lượng học sinh giỏi vào cuối tháng. II. Cụ thể : Giáo viên tăng cường củng cố, nâng cao kiến thức, rèn kỹ năng thực hành cho học sinh bằng hệ thống bài tập trong các giờ BD. Đồng thời kết hợp trong các giờ dạy kiến thức mới - Hỗ trợ những kiến thức cho học sinh còn thiếu hoặc còn hổng . - Tăng cường chấm chữa phát hiện học sinh có năng khiếu, phát hiện những chỗ hổng của học sinh để BD và bổ sung kịp thời. - Cuối tháng GV ra đề cho học sinh khảo sát,chấm, tập hợp kết quả - Học sinh có ý thức học tập và giúp đỡ bạn vươn lên trong học tập. III. Nội dung cần bồi dưỡng: Môn Toán Môn Tiếng Viêt - Nhận biết được cấu tạo của các số từ 20 đến 100. - Biết làm tính cộng,trừ các số tròn chục.. - hiểu đề toán : cho gì ? hỏi gì ?. Biết bài giải gồm : câu lời giải,phép tính,đáp số.Biết thực hiện bài giải . - Biết dùng thước để đo độ dài đoạn thẳng và vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước. - Biết đọc, viết,so sánh các số tròn chục, so sánh các số có 2 chữ số. -Biết điểm ở trong và điểm ở ngoài một hình. - Đọc trơn được các bài tập đọc từ tuần25 đến tuần 27. - Đọc lưu loát, nghe viết đúng các bài chính tả đã học. - Trả lời được các câu hỏi trong SGK. - Tập viết được các chữ hoa trong bảng chữ cái. - Làm đúng các bài tập Tiếng việt ở vở BT - Viết đủ số dòng theo quy định ở vở Tập viết. Yêu cầu viết đúng và đẹp. - Nắm nội dung và kể lại được 1 số câu chuyện mà GV kể trong giờ kể chuyện. .......................................................... Môn Giỏi Khá TB Yếu Toán Tiếng việt Kế hoạch gđHS yếu tháng 3/2014 1.Duy trì nề nếp giúp đỡ HS yếu ở buổi dạy thứ hai trong ngày. Tăng cường giúp đỡ H yếu trong từng tiết dạy.Tích cực ôn kiến thức cũ liên quan đến dạy kiến thức mới, có hệ thống câu hỏi gợi mở cho HS yếu, giao việc cụ thể cho các em, hướng dẫn các em cách trả lời câu hỏi, cách làm bài….HD các em khá giỏi kèm cặp giúp đỡ HS yếu. Dạy có chất lượng các tiết dạy thực hành, Tự học Toán và TV. Các tiết dạy Luyện tập GV lấy HS làm trung tâm (Để HS tự làm bài, GV chỉ hướng dẫn khi các em hỏi, không làm thay HS). Thường xuyên chấm bài cho các em để sửa chữa những lỗi mà các em thường mắc phải về âm,viết vần; những kiến thức bị hỏng về Toán,… 2.Kiểm tra, đánh giá sự tiến bộ của HS yếu sau 6 tháng giúp đỡ.( GV chủ nhiệm tự kiểm tra, đấnh giá và báo cáo cho CM. CM khảo sát xác suất.). *Nội dung cần giúp đỡ: Môn Toán Môn Tiếng Viêt - Thực hiện đúng phép cộng trừ trong phạm vi 100( cộng trừ không nhớ) -Thực hiện đúng việc điền số, điền dấu vào ô trống. - Viết được phép tính thích hợp theo hình vẽ hoặc tóm tắt bài toán. - Nhận biết được : Điểm,đoạn thẳng,đọc tên điểm,đoạn thẳng.Biết đọc viết các số trong phạm vi 100 - Đọc được vần,từ,câu ứng dụng( có đánh vần) trong các bài học từ tuần19 đến tuần 22. - Viết được vần,từ,câu ứng dụng trong các bài đã học - Luyện nói được 1 câu trở lên theo chủ đề đã học. - Làm được các bài tập Tiếng việt ở vở BT - Viết đủ số dòng theo quy định ở vở Tập viết. Kết quả khảo sát HS Yêú tháng 3 Môn SL Khá TB Yếu Toán 2 Tiếng việt 2

File đính kèm:

  • docbjn.doc
Giáo án liên quan