Tuyển tập các dạng đề ôn tập cuối năm – toán lớp 1 (theo chuẩn kiến thức kĩ năng)

Bài 1: Số?

 + 26 = 46 98 - . = 38 6 + . = 17

78 - . = 70 . – 71 = 12 .+ 37 = 67

90 - . = 70 76 - = 0 54 - . = 54

Bài 2: Tính

86 – 36 = .

86 – 56 = .

50 + 34 = .

97 – 47 = .

97 – 50 = .

50 + 47 = .

68 – 38 = .

34 + 30 = .

60 – 40 = .

60 + 40 = .

100 – 40 = .

100 – 60 = .

 

doc51 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 5316 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tuyển tập các dạng đề ôn tập cuối năm – toán lớp 1 (theo chuẩn kiến thức kĩ năng), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 25 + 74 – (21 + 32) + 42 – (12 + 51) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 252: Điền đỳng, sai 26 + 72 – 58 > 96 – 83 + 26 c 96 – 43 + 34 < 42 – 40 + 36 c 68 – 26 + 42 = 68 – (26 + 42) c Bài 253:Em cú 26 quả cam, mẹ cho thờm 12 quả. Em biếu bà 2 chục quả. Hỏi em cũn bao nhiờu quả cam? ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 254: Tớnh: 62 + 32 26 + 73 7 + 21 46 + 32 36 + 40 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 96 – 5 78 – 20 85 – 34 99 – 46 85 – 23 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 255: Tớnh: 6 + 42 + 31 79 – 63 + 83 20 + 35 + 42 28 + 71 – 56 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 97 – 32 – 5 45 + 24 – 63 89 – 41 – 23 98 – 98 + 56 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 256: Tớnh: 25 + 72 – 63 + 24 – 48 + 6 ................................................................................................................................................................................................................................................ 45 + 42 – (21 + 32) + 60 – (12+21) ................................................................................................................................................................................................................................................ Bài 257: Cho cỏc số 7, 1, 9, 6, 8, 2. Hóy viết cỏc số cú 2 chữ số khỏc nhau, số nào lớn nhất, số nào bộ nhất? ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 258: Tớnh: 42 + 16 + 31 28 + 61 – 42 11 + 12 + 5 12 + 75 – 46 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 97 – 23 – 14 98 – 76 + 25 98 – 42 – 31 74 – 73 + 86 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 259: Suy ra phộp tớnh khỏc: 46 + 52 = 98 15 + 63 = 78 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 260: Làm theo 3 cỏch: 42 + 13 + 31 b. 65 + 23 – 12 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 261: Tỡm một số biết rằng nếu lấy số lớn nhất cú 2 chữ số bớt đi số đứng liền sau số 62 rồi thờm vào 2 thỡ ra số đú? ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 262: điền số, dấu: 26 + c = 41 + 56 c - 27 = 15 +21 95 - c = 23 + 31 ............................................................................................................................... 96 - c < 23 + 31 12 + 64 c 98 – 26 99 – 24 c 14 + 70 ............................................................................................................................... Bài 263: Hụm nay là thứ năm ngày 2. Vậy sau đõy 4 ngày sẽ là thứ mấy ngày mấy? ................................................................................................................................. Bài 264: Kỳ nghỉ tết vừa qua em được nghỉ 1 tuần lễ và 2 ngày. Hỏi em được nghỉ tất cả bao nhiờu ngày? ................................................................................................................................. Bài 265: Mẹ về quờ ngày 12. Mẹ dặn 1 tuấn sau mẹ về. Hỏi mẹ về nhà ngày bao nhiờu? ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 266: Tớnh: 12 + 35 + 21 47 + 52 – 63 36 + 3 + 50 24 + 64 – 72 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 96 – 32 – 4 86 – 80 + 32 98 – 41 – 23 97 – 35 + 21 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 267: Tỡm số cú 2 chữ số biết tổng hai chữ số = 9, hiệu hai số đú = 5. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 268: Bố đi cụng tỏc thứ 3 ngày 11, Bố hẹn 2 tuần 3 ngày bố về. Hỏi bố về ngày bao nhiờu, thứ mấy? ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 269: Em đọc một quyển truyện ngày 13. Hai tuần 1 ngày sau thỡ xong. Hỏi em đọc xong quyển truyện ngày bao nhiờu? ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 270: Điền số: 0 2 4 1 5 9 5 10 15 20 40 60 Bài 271 Số liền trước 49 là: .......Số liền sau 49 là: ........Số ở giữa 48 và 50 là: ..........

File đính kèm:

  • doc271 Đề ÔN LUYỆN TOÁN 1 - KTĐK (Theo chuẩn KTKN).doc
Giáo án liên quan