Giáo án Thể dục Lớp 9 - Tiết 58 đến Tiết 70

I. Mục tiêu:

- Giúp HS củng cố và nâng cao một số hiểu biết về kỹ năng, kiến thức đá cầu để rèn luyện thể lực chung, sức mạnh chân

- Hoàn thiện và nâng cao kỹ thuật ném bóng xa có đà.

- Biết rèn luyện và vận dụng kiến thức đã học vào thực tế

II. Địa điểm phương tiện:

- Địa điểm: Sân TD trường

- Phương tiện: GV : giáo án,còi

 HS : trang phục tập luyện , cột nhảy, hố cát,xà ngang,bóng ném

III. Tiến trình lên lớp:

 

doc15 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 9 - Tiết 58 đến Tiết 70, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ệm bóng qua lưới vào ô (6m x 6m) Vào ô 1 quả tính 1 điểm, chạm chỉ-lưới tính 1/2 điểm 1 (P) 1 Lần * Giáo viên gọi từng hs lên kiểm tra tuỳ vào mức độ để có thể cho điểm như đạt số lần chuyền nhưng KT chưa tốt hạ 1 điểm... - Mỗi HS đện 10 quả vào ô 1 quả được tính 1 điểm C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra,Thông báo kết quả cho HS 3(P) 2(P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng IV.Kết quả giảng dạy: Lớp TSHS 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 SL % SL % SL % SL % SL % 9A 9B 9C 9D 9E 9G Cộng Tiết:65 bài dạy Ngày dạy .../.../........ kiểm tra chạy bền I. Mục đích, yêu cầu: - Kiểm tra quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng nội dung chạy bền. - Qua đó để đánh giá phân lọai HS II. Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, Còi, đồng hồ. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chuyên môn: 1 (P) Mỗi đ. tác thực hiện 2 lần 8 nhịp Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay HS tự khởi động. B.Phần cơ bản 1. Kiểm tra chạỵ bền Thang điểm: Điểm Nội dung Thành tích Nam Nữ 10 Chạy hết cự ly, đúng KT, có kỹ năng chạy 9 8 Chạy hết cự ly, đúng kỹ thuật 7 6 Chạy hết cự ly, kỹ thuật, kỹ năng yếu 5 4 Chạy không hết cự ly 3 1 (P) 1 Lần Nam 800m; nữ 500m Cho 4 học sinh chạy 1 nhóm. Chạy hết nhóm mày đến nhóm khác C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra - Thông báo kết quả cho HS 3(P) 2(P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng IV.Kết quả giảng dạy: Lớp TSHS 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 SL % SL % SL % SL % SL % 9A 9B 9C 9D 9E 9G Cộng Tiết:65 bài dạy Ngày dạy .../.../........ Ôn tập học kỳ II I. Mục đích, yêu cầu: - Giúp HS cũng cố và nâng cao các bài tập trong học kỳ II - Qua các bài tập để phát triền sức mạnh đôi tay, đôi chân, - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II. Địa điểm phương tiện: - Sân TD, hố cát, đồng hồ, còi, bóng 150 gam. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 10 (P) Mỗi đtác thực hiện 2 lần 8 nhịp 3x20m 3x20m 3x20m - Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + GV hướng dẫn cho HS k.động B.Phần cơ bản 1.Bật nhảy: * Ôn: + Chạy đà 15-17 bước bnhảy xa 2.Ném bóng: + Đà bốn bước chéo ném bóng xa. + Chạy đà tự do ném bóng đi xa(lưu ý 4 bước chéo) 30(P) 15 (P) 20 l 20 l 15 (P) 20 l 20 l -GV hướng dẫn cho HS tập luyện C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Cho HS khối lượng tập ở nhà 2 (P) 3 (P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng Tiết:66 bài dạy Ngày dạy .../.../........ Ôn tập học kỳ II I. Mục đích, yêu cầu: - Giúp HS cũng cố và nâng cao các bài tập trong học kỳ II - Qua các bài tập để phát triền sức mạnh đôi tay, đôi chân, - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II. Địa điểm phương tiện: - Sân TD, hố cát, đồng hồ, còi, bóng 150 gam. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 10 (P) Mỗi đtác thực hiện 2 lần 8 nhịp 3x20m 3x20m 3x20m - Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + GV hướng dẫn cho HS k.động B.Phần cơ bản 1.Bật nhảy: * Ôn: + Chạy đà 15-17 bước bnhảy xa 2.Ném bóng: + Đà bốn bước chéo ném bóng xa. + Chạy đà tự do ném bóng đi xa(lưu ý 4 bước chéo) 30(P) 15 (P) 20 l 20 l 15 (P) 20 l 20 l -GV hướng dẫn cho HS tập luyện C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Cho HS khối lượng tập ở nhà 2 (P) 3 (P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng Tiết:67 bài dạy Ngày dạy .../.../........ Ôn tập học kỳ II I. Mục đích, yêu cầu: - Giúp HS cũng cố và nâng cao các bài tập trong học kỳ II - Qua các bài tập để phát triền sức mạnh đôi tay, đôi chân, - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II. Địa điểm phương tiện: - Sân TD, hố cát, đồng hồ, còi, bóng 150 gam. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 10 (P) Mỗi đtác thực hiện 2 lần 8 nhịp 3x20m 3x20m 3x20m - Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + GV hướng dẫn cho HS k.động B.Phần cơ bản 1.Bật nhảy: * Ôn: + Chạy đà 15-17 bước bnhảy xa 2.Ném bóng: + Đà bốn bước chéo ném bóng xa. + Chạy đà tự do ném bóng đi xa(lưu ý 4 bước chéo) 30(P) 15 (P) 20 l 20 l 15 (P) 20 l 20 l -GV hướng dẫn cho HS tập luyện C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Cho HS khối lượng tập ở nhà 2 (P) 3 (P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng Tiết:68 bài dạy Ngày dạy .../.../........ kiểm tra học kỳ II I. Mục đích, yêu cầu: - Kiểm tra quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng cho HS trong học kỳ II - Qua đó để đánh giá phân lọai HS II. Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, Còi, Bóng 150g 10 quả. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chuyên môn: 10 (P) Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay HS tự khởi động. B.Phần cơ bản 1. Kiểm tra Ném bóng Yêu cầu đi bộ thực hiện bốn bước cuối Điểm Nội dung 10 Thực hiện đúng, chính xác có N.Kkhiếu 9 Thực hiện đúng, chính xác 8 Thực hiện đúng, chính xác có sai sót 7 Thực hiện đúng 6 Thực hiện đúng, có sai sót ít 5 Thực hiện đúng, kỹ năng còn chậm 4 Các trường hợp còn lại 30 (P) GV gọi lần lượt từng HS lên kiểm tra Mỗi HS thực thiện 3 lần lần nào tốt thì lấy. Giáo viên đánh giá cho điểm từng em C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra - Thông báo kết quả cho HS 3(P) 2(P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng IV.Kết quả giảng dạy: Lớp TSHS 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 SL % SL % SL % SL % SL % 9A 9B 9C 9D 9E 9G Cộng Tiết: 69 bài dạy Ngày dạy .../.../........ kiểm tra tiêu chuẩn RLTT nội dung chạy 500m I. Mục đích, yêu cầu: - Kiểm tra quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng về RLTT của học sinh lớp 9 - Qua đó để đánh giá phân lọai HS II. Địa điểm phơng tiện: - Sân TD trờng, Còi, đồng hồ III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lợng Phơng pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chuyên môn: 10(P) Mỗi đ. tác thực hiện 2 lần 8 nhịp Lớp trởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trởng báo cáo số lợng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay HS tự khởi động. B.Phần cơ bản 1. Kiểm tra Chuẩn RLTT: Loại Nam Nữ Giỏi 95 s 110 s Khá 105 s 116 s Đạt 115 s 128 s 30(P) 1 Lần Kiểm tra mỗi lần 2 em . GV hô XP và bấm thành tích cho HS C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra chuẩn RLTT - Thông báo kết quả cho HS 3(P) 2(P) - Cho giáo viên hớng dẫn cho HS thả lõng IV.Kết quả giảng dạy: Lớp TSHS Giỏi Khá Đạt Cha đạt SL % SL % SL % SL % 9A 9B 9C 9D 9E 9G Cộng Tiết:70 bài dạy Ngày dạy .../.../........ kiểm tra tiêu chuẩn RLTT nội dung NéM BóNG TRúNG ĐíCH I. Mục đích, yêu cầu: - Kiểm tra quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng về RLTT của học sinh lớp 9 - Qua đó để đánh giá phân lọai HS II. Địa điểm phơng tiện: - Sân TD trờng, Còi, đồng hồ III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lợng Phơng pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chuyên môn: 3 (P) Mỗi đ. tác thực hiện 2 lần 8 nhịp Lớp trởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trởng báo cáo số lợng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay HS tự khởi động. B.Phần cơ bản 1. Kiểm tra Chuẩn RLTT: Loại Nam Nữ Giỏi 4 quả 4 quả Khá 3 quả 3 quả Đạt 2 quả 2 quả 30 (P) 5 Lần - Kiểm tra mỗi lần 1 em . - Một em thực hiện ném 5 quả - GV hô cho HS thực hiện C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra, và đánh giá nội dung học. - Thông báo kết quả cho HS 3(P) 2(P) - Cho giáo viên hớng dẫn cho HS thả lõng Kết quả giảng dạy: Lớp TSHS Giỏi Khá Đạt Cha đạt SL % SL % SL % SL % 9A 9B 9C 9D 9E 9G Cộng

File đính kèm:

  • docTHE DUC 9 TOAN BO CHUAN.doc