Giáo án Thể dục Lớp 9 - Tiết 35+36 - Năm học 2013-2014

 

I. Mục tiêu:

- Kiểm tra kỹ thuật và thành tích nhảy xa.

- Yêu cầu học sinh thực hiện tốt các kỹ thuật bật nhảy.

 - Qua kiểm tra đánh giá mức độ học tập và khả năng thực hiện của học sinh.

 II. Phương tiện:

 - Cuốc, thước dây.

 - Sân TD trường THCS khánh yên trung

III. Nội dung và phương pháp:

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 123 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 9 - Tiết 35+36 - Năm học 2013-2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn: 14/12/2013 Giảng: 17/12/2013 Tiết: 35 KIỂM TRA HỌC KỲ I - NHẢY XA I. Mục tiêu: Kiểm tra kỹ thuật và thành tích nhảy xa. - Yêu cầu học sinh thực hiện tốt các kỹ thuật bật nhảy. - Qua kiểm tra đánh giá mức độ học tập và khả năng thực hiện của học sinh. II. Phương tiện: - Cuốc, thước dây. - Sân TD trường THCS khánh yên trung III. Nội dung và phương pháp: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Lớp tập hợp hàng ngang. - Lớp trưởng báo cáo sĩ số. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân. - Xoay các khớp: (tay, vai, hông, gối ) - Ép dây chằng ( dọc,ngang ) B/ Phần cơ bản: 1. Thang điểm: - Điểm Đ: Thực hiện kĩ thuật được từ mức cơ bản đúng và thành tích đạt mức đạt trở lên. - Điểm CĐ: Thực hiện không đúng kĩ thuật và thành tích không đạt mức đạt. 2. Kiểm tra Kĩ thuật và thành tích nhảy xa kiểu “Ngồi” *. Củng cố: C/ Kết thúc: 1. Hồi tĩnh: - Thả lỏng các khớp ( Tay, vai, hông, gối ) 2. Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện 3.Hướng dẫn về nhà: Chuẩn bị cột sào nhảy cao. 8-10’ 1-2’ 7-8’ 30’ 5’ Đội hình nhận lớp. Đội hình khởi động Gv phổ biến ngắn gọn dễ hiểu - Quan sát cho điểm học sinh. Gọi 2 học sinh có kỹ thuật tốt lên thực hiện. Đội hình thả lỏng Đội hình nhận xét xuống lớp. Soạn: 15/12/2013 Giảng: 20/12/2013 Tiết: 36 KIỂM TRA HỌC KỲ I - NHẢY XA I. Mục tiêu: Kiểm tra kỹ thuật và thành tích nhảy xa. - Yêu cầu học sinh thực hiện tốt các kỹ thuật bật nhảy. - Qua kiểm tra đánh giá mức độ học tập và khả năng thực hiện của học sinh. II. Phương tiện: - Cuốc, thước dây. - Sân TD trường THCS khánh yên trung III. Nội dung và phương pháp: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Lớp tập hợp hàng ngang. - Lớp trưởng báo cáo sĩ số. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân. - Xoay các khớp: (tay, vai, hông, gối ) - Ép dây chằng ( dọc,ngang ) B/ Phần cơ bản: 1. Thang điểm: - Điểm Đ: Thực hiện kĩ thuật được từ mức cơ bản đúng và thành tích đạt mức đạt trở lên. - Điểm CĐ: Thực hiện không đúng kĩ thuật và thành tích không đạt mức đạt. 2. Kiểm tra Kĩ thuật và thành tích nhảy xa kiểu “Ngồi” *. Củng cố: C/ Kết thúc: 1. Hồi tĩnh: - Thả lỏng các khớp ( Tay, vai, hông, gối ) 2. Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện 3.Hướng dẫn về nhà: Chuẩn bị cột sào nhảy cao. 8-10’ 1-2’ 7-8’ 30’ 5’ Đội hình nhận lớp. Đội hình khởi động Gv phổ biến ngắn gọn dễ hiểu - Quan sát cho điểm học sinh. Gọi 2 học sinh có kỹ thuật tốt lên thực hiện. Đội hình thả lỏng Đội hình nhận xét xuống lớp.

File đính kèm:

  • docGA TD 9 Tiet 35362013.doc