Giáo án môn Thể dục Lớp 9 - Tiết 1 đến Tiết 70 (Chuẩn kiến thức)

A. Mục tiêu

- Giúp học sinh có một số hiểu biết về sức bền và phương pháp tập luyện đơn giản để các em tập luyện sức bền. Biết vận dụng khi học giờ TD và tự tập hàng ngày.

 B. Địa điểm - Phương tiện

- Học trên lớp, HS có vở ghi.

- Thuyết trình, giảng giải

 C. Nội dung và phương pháp lên lớp.

 I. Nhận lớp

- ổn định tổ chức lớp.

- Phổ biến mục tiêu tiết học.

 II. Phát triển bài.

Sức bền có một vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống, nếu không có sức bền con người vừa mới làm việc, học tập đã mệt mỏi, như vậy sẽ không bao giờ làm được việc gì có hiệu quả cao.

 

 

doc141 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 183 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 9 - Tiết 1 đến Tiết 70 (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhận xét đánh giá tiết học: 3. Về nhà: - Ôn các động tác bổ trợ cho đá cầu. 5’ 2x8n 2x8n 2x8n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - HS thả lỏng - Nhận xét đánh giá tiết học và công bố điểm - Ra bài tập về nhà Ngày soạn: / /20 Ngày dạy: : / /20 Tiết: 67 đá cầu A. Mục tiêu - Ôn tập đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân, phát cầu cao chân nghiêng mình, Thi đấu tập. - Học sinh thực hiện được tương đối chính xác hai kỹ thuật “đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân và phát cầu cao chân nghiêng mình, thực hiện phối hợp được một số chiến thuật cơ bản trong tập luyện để chuẩn bị tốt cho việc thi đấu và kiểm tra sau này. * học sinh thực hiện nghiêm túc, tích cực, chính xác các động tác kĩ thuật “đá cầu”. Thực hiện theo dúng nội dung bài và sự hướng dẫn của giáo viên. B. Địa điểm – Phương tiện - Sân tập, bàn ghế GV, cầu. C.Nội dung - phương pháp Nội dung ĐL Phương pháp – Tổ chức I. Mở đầu 1. Nhận lớp: - GV nhận lớp, LT báo cáo sĩ số - GV phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động: - Chạy khởi động vòng quanh sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Tập bài thể dục phát triển chung - ép dây chằng hông ngang dọc 6-8’ 1-2’ 5-6’ 1v 4x8 4x8 2lx8n - Đội hình nhận lớp: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Từ đội hình trên GV cho HS chạy quanh sân trường sau đó về tập chung thành đội hình khởi động. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * B. Cơ bản: 1. Đá cầu: - Ôn: + Đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân. + Phát cầu cao chân nghiêng mình. + Chiến thuật phát cầu có người che. + Phản công bằng chắn cầu. - Thi đấu tập. 2. Củng cố: Giáo viên gọi hai em lên thực hiện kỹ thuật phát cầu có người che. 30’-32’ 3-5L/hs x x - Giáo viên làm mẫu và phân tích kỹ thuật, sau đó hướng dẫn cho HS tập luyện. Khi HS tập luyện GV chú ý quan sát và sửu sai cho các em. - Đội hình tập luyện. x x - GV hướng dẫn và phân tích kỹ thuật sau đó cho HS tập. Chú ý quan sát và sửa sai cho HS. - GV viên cho HS vận dụng hai kỹ thuật vừa tập vào thi đấu. Lớp quan sát và nhận xét kỹ thuật và động tác của hai bạn. Gv chốt lại điểm cần chú ý khi thực hiện kỹ chiến thuật phát cầu có người che. C. kết thúc. 1. Thả lỏng: + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chân 2. Nhận xét đánh giá tiết học: 3. Về nhà: - Ôn các động tác kĩ thuật đá cầu 5’ 2x8n 2x8n 2x8n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - HS thả lỏng - Nhận xét đánh giá tiết học - Ra bài tập về nhà Ngày soạn: / /20 Ngày dạy: : / /20 Tiết: 68 đá cầu A. Mục tiêu - Ôn tập đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân, phát cầu cao chân nghiêng mình, Thi đấu tập. - Học sinh thực hiện được tương đối chính xác hai kỹ thuật “đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân và phát cầu cao chân nghiêng mình, thực hiện phối hợp được một số chiến thuật cơ bản trong tập luyện để chuẩn bị tốt cho việc thi đấu và kiểm tra sau này. * học sinh thực hiện nghiêm túc, tích cực, chính xác các động tác kĩ thuật “đá cầu”. Thực hiện theo dúng nội dung bài và sự hướng dẫn của giáo viên. B. Địa điểm – Phương tiện - Sân tập, bàn ghế GV, cầu. C.Nội dung - phương pháp Nội dung ĐL Phương pháp – Tổ chức I. Mở đầu 1. Nhận lớp: - GV nhận lớp, LT báo cáo sĩ số - GV phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động: - Chạy khởi động vòng quanh sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Tập bài thể dục phát triển chung - ép dây chằng hông ngang dọc 6-8’ 1-2’ 5-6’ 1v 4x8 4x8 2lx8n - Đội hình nhận lớp: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Từ đội hình trên GV cho HS chạy quanh sân trường sau đó về tập chung thành đội hình khởi động. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * B. Cơ bản: 1. Đá cầu: - Ôn: + Đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân. + Phát cầu cao chân nghiêng mình. + Chiến thuật phát cầu có người che. + Phản công bằng chắn cầu. - Thi đấu tập. 2. Củng cố: Giáo viên gọi hai em lên thực hiện kỹ thuật phát cầu có người che. 30’-32’ 3-5L/hs x x - Giáo viên làm mẫu và phân tích kỹ thuật, sau đó hướng dẫn cho HS tập luyện. Khi HS tập luyện GV chú ý quan sát và sửu sai cho các em. - Đội hình tập luyện. x x - GV hướng dẫn và phân tích kỹ thuật sau đó cho HS tập. Chú ý quan sát và sửa sai cho HS. - GV viên cho HS vận dụng hai kỹ thuật vừa tập vào thi đấu. Lớp quan sát và nhận xét kỹ thuật và động tác của hai bạn. Gv chốt lại điểm cần chú ý khi thực hiện kỹ chiến thuật phát cầu có người che. C. kết thúc. 1. Thả lỏng: + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chân 2. Nhận xét đánh giá tiết học: 3. Về nhà: - Ôn các động tác kĩ thuật đá cầu 5’ 2x8n 2x8n 2x8n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - HS thả lỏng - Nhận xét đánh giá tiết học - Ra bài tập về nhà Ngày soạn: / /20 Ngày dạy: : / /20 Tiết: 69 Kiểm tra học kì ii đá cầu A. Mục tiêu - Nhằm đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh qua việc thực hiện kĩ thuật và thành tích đạt được của từng học sinh. * học sinh thực hiện nghiêm túc, tích cực, chính xác các động tác kĩ thuật “đá cầu”. Thực hiện theo dúng nội dung bài và sự hướng dẫn của giáo viên. B. Địa điểm – Phương tiện - Sân tập, bàn ghế GV, cầu. C.Nội dung - phương pháp Nội dung ĐL Phương pháp – Tổ chức I. Mở đầu 1. Nhận lớp: - GV nhận lớp, LT báo cáo sĩ số - GV phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động: - Chạy khởi động vòng quanh sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Tập bài thể dục phát triển chung - ép dây chằng hông ngang dọc 6-8’ 1-2’ 5-6’ 1v 4x8 4x8 2lx8n - Đội hình nhận lớp: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Từ đội hình trên GV cho HS chạy quanh sân trường sau đó về tập chung thành đội hình khởi động. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * B. Cơ bản: - Kiểm tra kĩ thuạt và thành tích. - Cách đánh giá cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kĩ thuật và thành tích đạt được của từng học sinh. + Điểm 9 – 10: Thực hiện cả 5 lần đúng kĩ thuật, thành tích đạt 4 lần trở lên phát cầu qua lưới sang sân đối phương. + Điểm 7 – 8: Thực hiện cả 4 lần đúng kĩ thuật, thành tích đạt 3 lần phát cầu qua lưới sang sân đối phương. + Điểm 5 – 6: * Thực hiện được 3 lần đúng kĩ thuật, thành tích 2 lần phát cầu qua lưới sang sân đối phương. * Thực hiện được 4 lần đúng kĩ thuật, thành tích đạt một lần phát cầu qua lưới sang sân đối phương. * Thực hiện được 5 lần phát cầu đúng kĩ thuật, nhưng không có lần nào phát được cầu qua lưới sang sân đối phương. + Điểm 3 – 4: Thực hiện sai kĩ thuật, thành tích đạt 1 lần phát cầu đúng luật hoặc đá được cầu sang sân đối phương. + Điểm 1 – 2: Thực hiện sai kĩ thuật, không có lần nào phát cầu qua lưới sang sân đối phương. 30’-32’ 3-5L/hs - Học sinh tự chọn 1 trong 3 kĩ thuật phát cầu đã học để kiểm tra. - Mỗi học sinh được thực hiện động tác 5 lần liên tục. - Đội hình kiểm tra: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ∆ C. kết thúc. 1. Thả lỏng: + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chân 2. Nhận xét đánh giá tiết học: 3. Về nhà: - Ôn các động tác kĩ thuật đá cầu 5’ 2x8n 2x8n 2x8n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - HS thả lỏng - Nhận xét đánh giá tiết học - Ra bài tập về nhà Ngày soạn: / /20 Ngày dạy: : / /20 Tiết: 70 Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể A. Mục tiêu - Nhằm đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh qua việc thực hiện kĩ thuật và thành tích đạt được của từng học sinh. * học sinh thực hiện nghiêm túc, tích cực, chính xác các động tác kĩ thuật “đá cầu”. Thực hiện theo dúng nội dung bài và sự hướng dẫn của giáo viên. B. Địa điểm – Phương tiện - Sân tập, bàn ghế GV, cầu. C.Nội dung - phương pháp Nội dung ĐL Phương pháp – Tổ chức I. Mở đầu 1. Nhận lớp: - GV nhận lớp, LT báo cáo sĩ số - GV phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động: - Chạy khởi động vòng quanh sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Tập bài thể dục phát triển chung - ép dây chằng hông ngang dọc 6-8’ 1-2’ 5-6’ 1v 4x8 4x8 2lx8n - Đội hình nhận lớp: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Từ đội hình trên GV cho HS chạy quanh sân trường sau đó về tập chung thành đội hình khởi động. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * B. Cơ bản: - Kiểm tra kĩ thuạt và thành tích. - Cách đánh giá cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kĩ thuật và thành tích đạt được của từng học sinh. + Điểm 9 – 10: Thực hiện cả 5 lần đúng kĩ thuật, thành tích đạt 4 lần trở lên phát cầu qua lưới sang sân đối phương. + Điểm 7 – 8: Thực hiện cả 4 lần đúng kĩ thuật, thành tích đạt 3 lần phát cầu qua lưới sang sân đối phương. + Điểm 5 – 6: * Thực hiện được 3 lần đúng kĩ thuật, thành tích 2 lần phát cầu qua lưới sang sân đối phương. * Thực hiện được 4 lần đúng kĩ thuật, thành tích đạt một lần phát cầu qua lưới sang sân đối phương. * Thực hiện được 5 lần phát cầu đúng kĩ thuật, nhưng không có lần nào phát được cầu qua lưới sang sân đối phương. + Điểm 3 – 4: Thực hiện sai kĩ thuật, thành tích đạt 1 lần phát cầu đúng luật hoặc đá được cầu sang sân đối phương. + Điểm 1 – 2: Thực hiện sai kĩ thuật, không có lần nào phát cầu qua lưới sang sân đối phương. 30’-32’ 3-5L/hs - Học sinh tự chọn 1 trong 3 kĩ thuật phát cầu đã học để kiểm tra. - Mỗi học sinh được thực hiện động tác 5 lần liên tục. - Đội hình kiểm tra: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ∆ C. kết thúc. 1. Thả lỏng: + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chân 2. Nhận xét đánh giá tiết học: 3. Về nhà: - Ôn các động tác kĩ thuật đá cầu 5’ 2x8n 2x8n 2x8n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - HS thả lỏng - Nhận xét đánh giá tiết học - Ra bài tập về nhà

File đính kèm:

  • docGIAO AN(3).doc
Giáo án liên quan