Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 11 - Chương trình cả năm - Bản đẹp 4 cột

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

 1. Mục đích :

 - Giúp học sinh biết cách tập hợp đội hình tiểu đội, trung đội, hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ, nhằm làm cơ sở cho các em học tập và sinh hoạt sau này.

 2. Yêu cầu :

 - Làm được động tác tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội trưởng, trung đội trưởng và động tác đội ngũ từng người không có súng.

 - Luyện tập nghiêm túc tích cực, chú ý lắng nghe sự điều hành của giáo viên.

 II. NỘI DUNG :

 - Đội ngũ tiểu đội.

 III. THỜI GIAN :

 - Tổng thời gian : 45 phút.

 - Thời gian lên lớp : 10 phút.

 - Thời gian luyện tập : 35 phút.

 IV. TỔ CHỨC PHƯƠNG PHÁP :

 1. Tổ chức :

 - Lấy lớp học để lên lớp, luyện tập chia từng tổ do tổ trưởng duy trì, giáo viên duy trì chung.

 2. Phương pháp :

 - Giáo viên : Dùng phương pháp diển giải, trực quan kết hợp làm mẫu theo 3 bước:

 + Bước 1: làm nhanh khái quát động tác.

 + Bước 2: làm chậm vừa nói vừa làm động tác.

 + Bước 3: làm tổng hợp phân chia từng cử của động tác.

 - Học sinh : Nghe, nhìn để hiểu động tác giáo viên giới thiệu.

 V. ĐỊA ĐIỂM :

 - Trên sân trường.

 VI. BẢO ĐẢM :

 1. Giáo viên : Giáo án dựa vào tài liệu quốc phòng 11 BQP-BGD Và ĐT .

 2. Học sinh : Trang phục đúng qui định khi đi học.

PHẦN 2 : THỰC HÀNH HUẤN LUYỆN :

 

doc82 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 11 - Chương trình cả năm - Bản đẹp 4 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ổ 3 vị tríhướng tập _ Tổ 4 vị tríhướng tập d. Kí tín hiệu luyện tập: _ 1 hồi còi dài kết hợp khẩu lệnh về vị trí luyện tập. _ 2 hồi còi dài kết hợp khẩu lệnh dừng tập, đổi tập hoặc sửa sai.. _ 3 hồi còi dài kết hợp khẩu lệnh về vị trí nơi phát ra tín hiệu. 4. Cũng cố: _ Hô hấp nhân tạo. 5.Kết thúc : _ Nhận xét. _ Dặn dò. _ Phổ biến nội dung mới. _ Xuống lớp. _ Nhận lớp, ghi nhận những học sinh vắng, trễ, không đồng phục. _ Gv giới thiệu, thực hiện động tác theo 3 bước cho các em nắm để luyện tập. _ GV chia lớp thành 3-4 tổ tập luyện. _ GV phổ biến phương pháp tập luyện cho HS nắm. _ GV quy định vị trí tập luyện. _ GV quy ước cho HS nắm. _ GV gọi HS lên thực hiện lại động tác và chốt lại động tác. _ GV nhận xét tiết học , dặn dò các em về nhà tập thêm và nêu nội dung tiết học tới (kĩ thuật chuyển thương ). _ Lớp trưởng tập hợp lớp, điểm số, báo cáo sĩ số lớp. _ HS quan sát nắm động tác để làm cơ sở tập luyện. _ HS chú ý lắng nghe để biết tổ luyện tập của mình. _ HS chú ý lắng nghe. _ HS lắng nghe, quan sát vị trí tập luyện _ HS chú ý lắng nghe và thực hiện theo quy ước của GV. _ HS thực hiện theo yêu cầu của GV. _ Hs chú ý lắng nghe. BÀI 7 : KĨ THUẬT CẤP CỨU VÀ CHUYỂN THƯƠNG ( TT ) PPCT : 34 Tuần : 34 PHẦN 1: Ý ĐỊNH HUẤN LUYỆN : I. MỤC ĐÍCH _ YÊU CẦU: 1. Mục đích : Nhằm giúp các em làm được kĩ thuật chuyển thương, làm cơ sở cho việc kiểm tra sau này, vận dụng linh hoạt vào trong cuộc sống thực tế. 2. Yêu cầu : _ Luyện tập nghiêm túc, t ích cực. _ Biết cách chuyển thương an toàn cho nạn nhân, nâng cao kĩ thuật qua các đợt tập. II. NỘI DUNG: _ Luyện tập : Kĩ thuật chuyển thương. III. THỜI GIAN : _ Tổng thời gian : 45 phút. _ Thời gian lên lớp : 10 phút. _ Thời gian luyện tập : 30 phút. _ Thời gian kiểm tra : 5 phút. IV. TỔ CHỨC _ PHƯƠNG PHÁP : 1. Tổ chức : _ Lấy lớp học để lên lớp. 2. Phương pháp : _ GV : Thực hiện động tác qua 3 bước : + Bước 1: Làm nhanh khái quát động tác. + Bước 2: Làm chậm vừa nói vừa làm động tác. + Bước 3: Làm tổng hợp có phân chia cử động. _ HS : Nghe, nhìn, nắm được động tác. V. ĐỊA ĐIỂM : _ Trên sân trường. VI. BẢO ĐẢM : _ GV : Giáo án chuẩn bị chu đáo, các loại băng, bông, nẹp tre, cáng _ HS : Đồng phục theo quy định. PHẦN 2 : THỰC HÀNH GIẢNG DẠY : THỜI GIAN NỘI DUNG HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS 1-2 phút 8-10 phút 28-30 phút 1-2 phút 1 phút 1. Ổn định lớp : 2. Giới thiệu nội dung luyện tập : _ Kĩ thuật chuyển thương. 3. Tổ chức luyện tập: _ Mang vác bằng tay. _ Chuyển nạn nhân bằng cáng. a. Tổ chức : Lớp thành 3-4 tổ luyện tập. b. Phương pháp : Cả tổ luyện tập : 2_3 người một nhóm tập chuyển thương, một người làm nạn nhân, một hoặc hai người thực hiện chuyển nạn nhân (chuyển khoảng 30-50m) sau đó đổi lại, sau đó tập từng nhóm ( từ trái sang phải hoặc ngược lại, tập xoay vòng khép kín, có bình tập cho mỗi đợt tập). c. Vị trí tập luyện: _ Tổ 1 vị tríhướng tập . _ Tổ 2 vị tríhướng tập _ Tổ 3 vị tríhướng tập _ Tổ 4 vị tríhướng tập d. Kí tín hiệu luyện tập: _ 1 hồi còi dài kết hợp khẩu lệnh về vị trí luyện tập. _ 2 hồi còi dài kết hợp khẩu lệnh dừng tập, đổi tập hoặc sửa sai.. _ 3 hồi còi dài kết hợp khẩu lệnh về vị trí nơi phát ra tín hiệu. 4. Cũng cố: _ Mang vác bằng tay. _ Chuyển thương bằng cáng. 5.Kết thúc : _ Nhận xét. _ Dặn dò. _ Phổ biến nội dung mới. _ Xuống lớp. _ Nhận lớp, ghi nhận những học sinh vắng, trễ, không đồng phục. _ Gv giới thiệu, thực hiện động tác theo 3 bước cho các em nắm để luyện tập. _ GV chia lớp thành 3-4 tổ tập luyện. _ GV phổ biến phương pháp tập luyện cho HS nắm. _ GV quy định vị trí tập luyện. _ GV quy ước cho HS nắm. _ GV gọi HS lên thực hiện lại động tác và chốt lại động tác. _ GV nhận xét tiết học , dặn dò các em về nhà tập thêm và nêu nội dung tiết học tới . _ Lớp trưởng tập hợp lớp, điểm số, báo cáo sĩ số lớp. _ HS quan sát nắm động tác để làm cơ sở tập luyện. _ HS chú ý lắng nghe để biết tổ luyện tập của mình. _ HS chú ý lắng nghe. _ HS lắng nghe, quan sát vị trí tập luyện _ HS chú ý lắng nghe và thực hiện theo quy ước của GV. _ HS thực hiện theo yêu cầu của GV. _ Hs chú ý lắng nghe. BÀI 7 : KĨ THUẬT CẤP CỨU VÀ CHUYỂN THƯƠNG ( TT ) PPCT : 35 Tuần : 35 PHẦN 1: Ý ĐỊNH HUẤN LUYỆN : I. MỤC ĐÍCH _ YÊU CẦU: 1. Mục đích : Nhằm giúp các em làm được kĩ thuật chuyển thương, làm cơ sở cho việc kiểm tra sau này, vận dụng linh hoạt vào trong cuộc sống thực tế. 2. Yêu cầu : _ Luyện tập nghiêm túc, t ích cực. _ Biết cách chuyển thương an toàn cho nạn nhân, nâng cao kĩ thuật qua các đợt tập. II. NỘI DUNG: _ Luyện tập : Kĩ thuật chuyển thương. III. THỜI GIAN : _ Tổng thời gian : 45 phút. _ Thời gian lên lớp : 10 phút. _ Thời gian luyện tập : 30 phút. _ Thời gian kiểm tra : 5 phút. IV. TỔ CHỨC _ PHƯƠNG PHÁP : 1. Tổ chức : _ Lấy lớp học để lên lớp. 2. Phương pháp : _ GV : Thực hiện động tác qua 3 bước : + Bước 1: Làm nhanh khái quát động tác. + Bước 2: Làm chậm vừa nói vừa làm động tác. + Bước 3: Làm tổng hợp có phân chia cử động. _ HS : Nghe, nhìn, nắm được động tác. V. ĐỊA ĐIỂM : _ Trên sân trường. VI. BẢO ĐẢM : _ GV : Giáo án chuẩn bị chu đáo, các loại băng, bông, nẹp tre, cáng _ HS : Đồng phục theo quy định. PHẦN 2 : THỰC HÀNH GIẢNG DẠY : THỜI GIAN NỘI DUNG HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS 1-2 phút 8-10 phút 28-30 phút 1-2 phút 1 phút 1. Ổn định lớp : 2. Giới thiệu nội dung luyện tập : _ Kĩ thuật chuyển thương. 3. Tổ chức luyện tập: _ Mang vác bằng tay. _ Chuyển nạn nhân bằng cáng. a. Tổ chức : Lớp thành 3-4 tổ luyện tập. b. Phương pháp : Cả tổ luyện tập : 2_3 người một nhóm tập chuyển thương, một người làm nạn nhân, một hoặc hai người thực hiện chuyển nạn nhân (chuyển khoảng 30-50m) sau đó đổi lại, sau đó tập từng nhóm ( từ trái sang phải hoặc ngược lại, tập xoay vòng khép kín, có bình tập cho mỗi đợt tập). c. Vị trí tập luyện: _ Tổ 1 vị tríhướng tập . _ Tổ 2 vị tríhướng tập _ Tổ 3 vị tríhướng tập _ Tổ 4 vị tríhướng tập d. Kí tín hiệu luyện tập: _ 1 hồi còi dài kết hợp khẩu lệnh về vị trí luyện tập. _ 2 hồi còi dài kết hợp khẩu lệnh dừng tập, đổi tập hoặc sửa sai.. _ 3 hồi còi dài kết hợp khẩu lệnh về vị trí nơi phát ra tín hiệu. 4. Cũng cố: _ Mang vác bằng tay. _ Chuyển thương bằng cáng. 5.Kết thúc : _ Nhận xét. _ Dặn dò. _ Phổ biến nội dung mới. _ Xuống lớp. _ Nhận lớp, ghi nhận những học sinh vắng, trễ, không đồng phục. _ Gv giới thiệu, thực hiện động tác theo 3 bước cho các em nắm để luyện tập. _ GV chia lớp thành 3-4 tổ tập luyện. _ GV phổ biến phương pháp tập luyện cho HS nắm. _ GV quy định vị trí tập luyện. _ GV quy ước cho HS nắm. _ GV gọi HS lên thực hiện lại động tác và chốt lại động tác. _ GV nhận xét tiết học , dặn dò các em về nhà tập thêm và nêu nội dung tiết học tới . _ Lớp trưởng tập hợp lớp, điểm số, báo cáo sĩ số lớp. _ HS quan sát nắm động tác để làm cơ sở tập luyện. _ HS chú ý lắng nghe để biết tổ luyện tập của mình. _ HS chú ý lắng nghe. _ HS lắng nghe, quan sát vị trí tập luyện _ HS chú ý lắng nghe và thực hiện theo quy ước của GV. _ HS thực hiện theo yêu cầu của GV. _ Hs chú ý lắng nghe. ƠN TẬP - KIỂM TRA HỌC KÌ II PPCT : 36 -37 Tuần : 36 -37 PHẦN 1: Ý ĐỊNH HUẤN LUYỆN : I. MỤC ĐÍCH _ YÊU CẦU: 1. Mục đích : Nhằm đánh giá kết quả luyện tập của các em trong học kì II. Đánh giá một cách chính xác, trung thực, khách quan. 2. Yêu cầu : _ Bình tỉnh, tự tin, thực hiện đạt kết quả cao. _ Biết kết hợp sức ném và hướng ném để cho lựu đạn đi vừa đúng hướng vừa đúng cự li của mục tiêu, đạt kết quả cao. II. NỘI DUNG: _ Ném lựu đạn trúng đích. III. THỜI GIAN : _ Tổng thời gian : 45 phút. IV. TỔ CHỨC _ PHƯƠNG PHÁP : 1. Tổ chức : _ Lấy lớp học để lên lớp. 2. Phương pháp : _ GV : Gọi tên học sinh lên kiểm tra. _ HS : Nghe tên lên thực hiện động tác. V. ĐỊA ĐIỂM : _ Trên sân trường. VI. BẢO ĐẢM : _ GV : Giáo án chuẩn bị chu đáo, lựu đạn, cờ đuôi nheo, cờ chỉ huy, dây căng, chuẩn bị sân bãi đầy đủ. _ HS : Đồng phục theo quy định. PHẦN 2 : THỰC HÀNH GIẢNG DẠY : THỜI GIAN NỘI DUNG HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS 1-2 phút 8-10 phút 28-30 phút 1-2 phút 1 phút 1. Ổn định lớp : 2. Phổ biến nội dung kiểm tra : _ Ném lựu đạn trúng đích. 3. Tổ chức kiểm tra: Mỗi HS ném hai lần ( tính điểm trung bình của hai lần ném ) _ Thang điểm : 4. Cũng cố: _ Ném lựu đạn trúng đích. 5.Kết thúc : _ Nhận xét. _ Dặn dò. _ Phổ biến nội dung mới. _ Xuống lớp. _ Nhận lớp, ghi nhận những học sinh vắng, trễ, không đồng phục. _ Gv nêu nội dung kiểm tra. _ GV gọi HS lên thực hiện lại động tác và chốt lại động tác. _ GV nhận xét tiết học , dặn dò các em về nhà tập thêm và nêu nội dung tiết học tới. _ Lớp trưởng tập hợp lớp, điểm số, báo cáo sĩ số lớp. _ HS chú ý lắng nghe nội dung. _ HS thực hiện theo yêu cầu của GV _ Hs chú ý lắng nghe.

File đính kèm:

  • docCa nam GA QP11 Tai la in ngay.doc