Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 19: Chạy nhanh - Bóng chuyền - Chạy bền - Năm học 2009-2010 - Lê Thanh Trúc

I. Nhiệm vụ :

o Chạy nhanh : Luyện tập nâng cao kĩ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao chạy 30 – 40m

o Bóng chuyền: On một số động tác bổ trợ, chuyền bóng cao tay. Học đệm bóng.

o Chạy bền : Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.

II. Yêu cầu:

o Có tổ chức kỉ luật, nghiêm túc tập luyện.

o Biết thực hiện tương đối các kỹ thuật.

o Đảm bảo khối lượng vận động.

o An toàn trong quá trình tập luyện.

III. Thời gian: 1 tiết (45 phút).

IV. Địa điểm: Sân trường (Cơ sở II)

V. Dụng cụ: Còi + 12 quả bóng chuyền+ vôi

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 231 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 19: Chạy nhanh - Bóng chuyền - Chạy bền - Năm học 2009-2010 - Lê Thanh Trúc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHẠY NHANH – BÓNG CHUYỀN – CHẠY BỀN MÔN: Ngày 19/10/2009 Tiết CT: 19 Tuần: 10 Nhiệm vụ : Chạy nhanh : Luyện tập nâng cao kĩ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao chạy 30 – 40m Bóng chuyền: Oân một số động tác bổ trợ, chuyền bóng cao tay. Học đệm bóng. Chạy bền : Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu: Có tổ chức kỉ luật, nghiêm túc tập luyện. Biết thực hiện tương đối các kỹ thuật. Đảm bảo khối lượng vận động. An toàn trong quá trình tập luyện. Thời gian: 1 tiết (45 phút). Địa điểm: Sân trường (Cơ sở II) Dụng cụ: Còi + 12 quả bóng chuyền+ vôi PHẦN, NỘI DUNG LVĐ YÊU CẦU CƠ BẢN KT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I./ CHUẨN BỊ: 1.)Nhận lớp: 2.)Phổ biến nội dung: - Bóng chuyền - Chạy nhanh: - Chạy bền: 3.)Khởi động: - Chung:HS dẻo các khớp. - Chuyên môn: các động tác bổ trợ chạy. 7’ 1’ 1’ 5’ Tập hợp khẩn trương Nắm nội dung luyện tập. Tích cực. * Cán sự GV * Cán sự GV Cán sự điều khiển khởi động chung, giáo viên hướng dẫn bổ trợ II/.CƠ BẢN: 1).Chạy nhanh: . Oân các động tác bổ trợ: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy dạp sau. - Xuất phát cao chạy nhanh 30 - 40m. 33’ 14’ 4-5l/hs 4-5l/hs SGK7/41 - 42 xxxxxxx xxxxxxx Chạy bước nhỏ Chạy nâng cao đùi Chạy đạp sau SGK6/37-38 30– 40 m xxxxxxx xxxxxxx Chia hai nhóm: nhóm nữ tập bóng chuyền, nam tập chạy nhanh. Sau đó đổi ngược lại. 2.)Bóng chuyền: * Oân các động tác bổ trợ, chuyền bóng cao tay: Học mới: Đệm bóng: Củng cố : 3). Chạy bền: - Chạy trên điạ hình tự nhiên 14’ 5’ SGK6/71-72 € € € € € € € € € € € € SGK 7/108-109 GV Chạy 75% sức, chạm đất = ½ bàn chân trước. Chia hai nhóm: nhóm nam tập bóng chuyền, nữ tập chạy nhanh. Sau đó đổi ngược lại. Dồn hàng giáo viên phổ biên hướng dẫn kỉ thuật sau đó tập luyện đội hình như trên Dồn hàng giáo viên gọi 3-4 học sinh thực hiện lớp nhận xét, giáo viên hoàn chỉnh kĩ thuật. III/. KẾT THÚC: 1). Hồi tỉnh: Hs lắc cơ, rủ người. 2). Nhận xét: giáo viên đánh giá tiết học 3). Dặn dò: Luyện tập chạy bền, chuyền bóng cao tay, đệm bóng ở nhà. 5’ 3’ 1’ 1’ Tích cực. Nắm nội dung luyện tập ở nhà. Trên đội hình khởi động (1) Dồn hàng nghe giáo viên nhận xét, dặn dò làm thủ tục xuống lớp. GV Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày 10 tháng 17 năm. 2009 Người soạn Lê Thanh Trúc NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG CHẠY NHANH – BÓNG CHUYỀN – CHẠY BỀN MÔN: Ngày 19/10/2009 Tiết CT: 20 Tuần: 10 Nhiệm vụ : Chạy nhanh : Luyện tập nâng cao kĩ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao chạy 30 – 40m Bóng chuyền: Trò chơi: chuyền và bắt bóng tiếp sức. Oân tập: một số động tác bổ trợ, chuyền bóng cao tay, đệm bóng. Yêu cầu: Có tổ chức kỉ luật, nghiêm túc tập luyện. Biết thực hiện tương đối các kỹ thuật. Đảm bảo khối lượng vận động. An toàn trong quá trình tập luyện. Thời gian: 1 tiết (45 phút). Địa điểm: Sân trường (Cơ sở II) Dụng cụ: Còi + 12 quả bóng chuyền+ vôi PHẦN, NỘI DUNG LVĐ YÊU CẦU CƠ BẢN KT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I./ CHUẨN BỊ: 1.)Nhận lớp: 2.)Phổ biến nội dung: - Bóng chuyền - Chạy nhanh: - Chạy bền: 3.)Khởi động: - Chung:HS dẻo các khớp. - Chuyên môn: các động tác bổ trợ chạy. 7’ 1’ 1’ 5’ Tập hợp khẩn trương Nắm nội dung luyện tập. Tích cực. * Cán sự GV * Cán sự GV Cán sự điều khiển khởi động chung, giáo viên hướng dẫn bổ trợ II/.CƠ BẢN: 1).Chạy nhanh: . Oân các động tác bổ trợ: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy dạp sau. - Xuất phát cao chạy nhanh 30 - 40m. 33’ 12’ 4-5l/hs 4-5l/hs xxxxxxx xxxxxxx Chạy bước nhỏ Chạy nâng cao đùi Chạy đạp sau SGK 7/41-42 (chạy đạp sau) 30– 40 m xxxxxxx xxxxxxx SGK 6/37-38 Chia hai nhóm: nhóm nữ tập bóng chuyền, nam tập chạy nhanh. Sau đó đổi ngược lại. 2.)Bóng chuyền: *Trò chơi: Chuyền và bắt bóng tiếp sức * Oân tập - Các động tác bổ trợ - Chuyền bóng cao tay - Đệm bóng: Củng cố : 21’ 9’ 12’ SGK6/67 chơi đúng luật, an toàn, trật tự. SGK6/71-72 SGK 7/108-109 Sau khi khởi động xong tổ chức trò chơi . Chia hai nhóm: nhóm nam tập bóng chuyền, nữ tập chạy nhanh. Sau đó đổi ngược lại. € € € € € € € € € € € € Đội hình như trên Dồn hàng giáo viên gọi 3-4 học sinh thực hiện lớp nhận xét, giáo viên hoàn chỉnh kĩ thuật. III/. KẾT THÚC: 1). Hồi tỉnh: Hs lắc cơ, rủ người. 2). Nhận xét: giáo viên đánh giá tiết học 3). Dặn dò: Luyện tập chạy bền, chuyền bóng cao tay, đệm bóng ở nhà. 5’ 3’ 1’ 1’ Tích cực. Nắm nội dung luyện tập ở nhà. Trên đội hình khởi động (1) Dồn hàng nghe giáo viên nhận xét, dặn dò làm thủ tục xuống lớp. GV Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày 10 tháng 17 năm. 2009 Người soạn Lê Thanh Trúc NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG

File đính kèm:

  • docGiao an TD8 HG huyen.doc