Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 70 - Bản đẹp 3 cột

A.MỤC TIấU :

- Biết và nắm bắt được mục tiêu chương trình lớp 8.

- Biết được một số phương phỏt tập luyện phỏt triển sức nhanh.

- Thực hiện cơ bản đúng các kỷ thuật của bài thể dục liờn hoàn và chạy ngắn .

- Có thái độ nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và tinh thần tập thể cao

B.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY :

 - Thuyết trỡnh, phõn nhúm, quay vũng .

C.CHUẨN BỊ :

 - Giáo viên : Kế hoạch lên lớp, còi , đồng hồ .

 - Học sinh : Trang phục gọn gàng .

D. TIẾN TRèNH LấN LỚP :

 

 

doc92 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 07/03/2021 | Lượt xem: 154 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 70 - Bản đẹp 3 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lớp - kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung yêu cầu buổi học B.cơ bản 1/Khởi động: - Khởi động chung : chạy 1 vòng tròn nhẹ nhàng sau đó đứng thành 4 hàng ngang thực hiện xoay các khớp tay, chân, vai , hong, gối. - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy bước bộ + Tại chổ đá lăng trước , sau 2/ Kiểm tra bài củ _Em hãy thực hiện kỷ thuật đá lăng 3. Học bài mới - Nhảy cao + Hoàn thiện toàn bộ kỷ thuật nhảy cao kiểu bước qua - GV gọi theo nhóm 5 nhảy lần lượt nâng xà nâng cao thành tích * chú ý: chạy đà nhữnh bước đầu chậm sau đó nhanh dần đều và đạt tốc độ tối đa ở 2 bước cuối. 4. Củng cố GV tập trung lớp : sửa sai kỷ thuật nhảy cao 5. Thả lỏng - Đi lại nhẹ nhàng thả lỏng toàn thân tiết 2 6. Nhận lớp : - Khởi động chuyên môn _ Thực hiện ép dẻo các khớp hong 7. Học bài mới - Nhảy cao + Hoàn thiện toàn bộ kỷ thuật nhảy cao “ bước qua” + Tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kỷ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích + GV kiểm tra thử + Luyện tập chạy bền:- nam 4V, -nữ 2V 8. Củng cố GV tập trung lớp sửa sai và củng cố lại các kỷ thuật nhảy cao 9. Thả lỏng: Đi lại nhẹ nhàng, hít thở sâu thả lỏng toàn thân iii. kết thúc - Nhận xét đánh giá ưu khuyết điểm của từng cá nhân và tập thể lớp về buổi học. -Về nhà các em luyện tập thêm kỷ thuật chạy bền nhảy cao nâng cao thành tích - Chuẩn bị tốt thể lực đẻ tuần sau kiểm tra nhảy cao 45p 4p 41p 6p 2l 2l 2p 29p 2p 2p 45p 4p 2l 32p 2l 4l 1l 3p 2p 4p x x x x x x x x x x x x x x D. nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D. KĐ chung - Đội hình như trên thực hiện khởi động chuyên môn GV gọi 2 em lên thưc hiện kỷ thuật 1 bước đá lăng x x x x x x x x x x x x x x x Ôn tập động tác bổ trợ x x x x x x x x x x D hs luyện tâp nhảy cao x x x x x x x x x x x x Dcủng cố cho học sinh đi lại thả lỏng Cả lớp khởi động chuyên môn D x x x x x x x x x x 15-20 m - chạy đà 9-11 bước giậm nhảy nhảy cao. kiểu “Bước qua” + hoàn thiện kỷ thuật nhảy cao kiểu “ bước qua” + chạy bền trên sân trường - Tập trung củng cố lại kỷ thuật Cho hs đi lại thả lỏng x x x x x x x x x x x x D GV xuống lớp. Tiết thứ : 65 -66 Ngày soạn : kiểm tra nhảy cao A. mục tiêu Thực hiện tốt động tác kỷ thuật Nhằm đánh giá quá trình tập luyện Tinh thần học tập tích cực, tự giác B.phương pháp - Thực hành phõn nhúm, quay vũng C. chuẩn bị - Giáo viên : Kế hoạch lên lớp, còi , đồng hồ, bộ xà nhảy - Học sinh : Trang phục gọn gàng D.tiến trình bài dạy Nội dung định lượng Phương pháp tổ chức tiết 1 A. mở đầu - Nhận lớp - kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung yêu cầu buổi học B. cơ bản 1/Khởi động: - Khởi động chung :Đứng thành 4 hàng ngang thực hiện xoay các khớp tay, chân, vai , hong, gối. - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy bước bộ + Tại chổ đá lăng trước , sau 2/ Kiểm tra bài củ 3. Học bài mới - Kiểm tra Nhảy cao + Cho học sinh luyện tập hoàn thiện toàn bộ kỷ thuật nhảy cao kiểu bước qua - GV chia lớp thành 2 nhóm nam , nử * chú ý: chạy đà nhữnh bước đầu chậm sau đó nhanh dần đều và đạt tốc độ tối đa ở 2 bước cuối. Kiểm tra: gọi nhóm nam lên lần lượt nhảy qua từng mức xà sau đó nâng xà: 1,35m đạt điểm 10, và nữ thì mức xà 1,20m điểm 10 4. Củng cố GV tập trung lớp nhắc nhở 5. Thả lỏng - Đi lại nhẹ nhàng thả lỏng toàn thân tiết 2 6. Nhận lớp : - Khởi động chuyên môn _ Thực hiện ép dẻo các khớp hong 7. Học bài mới + tiếp tục kiểm tra nhảy cao Kiểm tra: gọi nhóm nam lên lần lượt nhảy qua từng mức xà sau đó nâng xà: 1,35m đạt điểm 10, và nữ thì mức xà 1,20m điểm 10 + Luyện tập chạy bền:- nam 4V, -nữ 2V 8. Củng cố GV tập trung lớp sửa sai và củng cố lại các kỷ thuật nhảy cao 9. Thả lỏng: Đi lại nhẹ nhàng, hít thở sâu thả lỏng toàn thân iii. kết thúc - Nhận xét đánh giá ưu khuyết điểm của từng cá nhân và tập thể lớp về buổi học. -Về nhà các em luyện tập thêm kỷ thuật chạy bền nhảy cao nâng cao thành tích - Chuẩn bị tốt thể lực đẻ tuần sau kiểm tra nhảy cao 45p 4p 41p 6p 2l 2l 2p 29p 2p 2p 45p 4p 2l 32p 1l 3p 2p 4p x x x x x x x x x x x x x x D. nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D. KĐ chung - Đội hình như trên thực hiện khởi động chuyên môn + HS luyện tập nhay cao x x x x x x x x x x + gv gọi học sinh lên kiểm tra nhảy cao x x x x x x x x x x x x Dcủng cố cho học sinh đi lại thả lỏng Cả lớp khởi động chuyên môn + đội hình như trên tiếp túc kiểm tra nhảy cao + chạy bền trên sân trường - Tập trung củng cố lại kỷ thuật Cho hs đi lại thả lỏng x x x x x x x x x x x x D GV xuống lớp. Tiết thứ : 67 -68 Ngày soạn : ôn tập học kỳ ii A. mục tiêu Thực hiện tốt động tác kỷ thuật Nhằm đánh giá quá trình tập luyện Tinh thần học tập tích cực, tự giác B.phương pháp - Thực hành phõn nhúm, quay vũng C. chuẩn bị - Giáo viên : Kế hoạch lên lớp, còi , đồng hồ, bộ xà nhảy - Học sinh : Trang phục gọn gàng D.tiến trình bài dạy Nội dung định lượng Phương pháp tổ chức tiết 1 A mở đầu - Nhận lớp - kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung yêu cầu buổi học B. cơ bản 1/Khởi động: - Khởi động chung : Chạy 1 vòng tròn nhẹ nhàng sau đó đứng thành 4 hàng ngang thực hiện xoay các khớp tay, chân, vai , hong, gối. - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy bước bộ + Tại chổ đá lăng trước , sau 2/ Kiểm tra bài củ 3. Học bài mới - Ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ + Cho học sinh luyện tập hoàn thiện toàn bộ kỷ thuật nhảy cao kiểu bước qua - GV chia lớp thành 2 nhóm nam , nử * chú ý: Chạy đà những bước đầu chậm sau đó nhanh dần đều và đạt tốc độ tối đa ở 2 bước cuối. - Giáo viên giới thiệu qua luật thi đấu trong môn nhảy cao và giới thiệu qua các kỹ lục của việt nam và thế giới : VN: 2,20m TG: 2,45m 4. Củng cố GV tập trung lớp nhắc nhở kỹ thuật 5. Thả lỏng - Đi lại nhẹ nhàng thả lỏng toàn thân tiết 2 6. Nhận lớp : - Khởi động chuyên môn _ Thực hiện ép dẻo các khớp hong 7. Học bài mới +Ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ + Cho học sinh luyện tập hoàn thiện toàn bộ kỷ thuật nhảy cao kiểu bước qua + Giáo viên giới thiệu thêm một số kỹ thuật nhảy cao.- nhảy úp bụmg -nhảy nằm nghiêng - nhảy lưng qua xà + Luyện tập chạy bền:- nam 4V, -nữ 2V 8. Củng cố GV tập trung lớp sửa sai và củng cố lại các kỷ thuật nhảy cao 9. Thả lỏng: Đi lại nhẹ nhàng, hít thở sâu thả lỏng toàn thân iii. kết thúc - Nhận xét đánh giá ưu khuyết điểm của từng cá nhân và tập thể lớp về buổi học. -Về nhà các em luyện tập thêm kỷ thuật chạy bền nhảy cao nâng cao thành tích 45p 4p 41p 6p 2l 2l 2p 29p 2p 2p 45p 4p 2l 32p 1l 3p 2p 4p x x x x x x x x x x x x x x D. nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D. KĐ chung - Đội hình như trên thực hiện khởi động chuyên môn + HS luyện tập nhảy cao x x x x x x x x x x + gv gọi học sinh lên luyện tập nhảy cao nhằm nâng cao thành tích và hoàn thiện kỹ thuật x x x x x x x x x x x x Dcủng cố cho học sinh đi lại thả lỏng Cả lớp khởi động chuyên môn + Đội hình như trên tiếp túc luyện tập nhảy cao Gv thị phạm một số kỹ thuật nhảy cao đã nói trên. + Chạy bền trên sân trường - Tập trung củng cố lại kỷ thuật Cho hs đi lại thả lỏng x x x x x x x x x x x x D GV xuống lớp. Tiết thứ : 69 - 70 Ngày soạn : kiểm tra học kỳ ii A. mục tiêu Thực hiện tốt động tác kỷ thuật Nhằm đánh giá quá trình tập luyện Tinh thần học tập tích cực, tự giác B.phương pháp - Thực hành phõn nhúm . C. chuẩn bị - Giáo viên : Kế hoạch lên lớp, còi , đồng hồ, bộ xà nhảy - Học sinh : Trang phục gọn gàng D.tiến trình bài dạy Nội dung định lượng Phương pháp tổ chức tiết 1 A mở đầu - Nhận lớp - kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung yêu cầu buổi học B.cơ bản 1/Khởi động: - Khởi động chung : Chạy 1 vòng tròn nhẹ nhàng sau đó đứng thành 1 vòng tròn thực hiện xoay các khớp tay, chân, vai , hong, gối. - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy bước bộ + Tại chổ đá lăng trước , sau 2/ Kiểm tra bài củ 3. Học bài mới - Kiểm tra học kỳ II + Cho học sinh luyện tập hoàn thiện toàn bộ kỷ thuật nhảy cao kiểu bước qua - GV chia lớp thành 2 nhóm nam , nử * chú ý: Chạy đà những bước đầu chậm sau đó nhanh dần đều và đạt tốc độ tối đa ở 2 bước cuối. - Giáo viên gọi nhóm nam lên kiểm tra trước và lần lượt nâng xà đạt điểm tối đa. Nam: 1,35m Nử : 1,20m - Rồi lần lượt chuyển sang nhóm nử 4. Củng cố GV tập trung lớp nhắc nhở 5. Thả lỏng - Đi lại nhẹ nhàng thả lỏng toàn thân tiết 2 6. Nhận lớp : - Khởi động chuyên môn _ Thực hiện ép dẻo các khớp hong 7. Học bài mới + Kiểm tra học kỳ II Và kiểm tra chạy bền, RLTT. Lần lượt theo nhóm nam kiểm tra trước GV gọi nhóm 5 em lên chạy bền theo vòng sân trường và bấm thời gian + Nam chạy 4 vòng + Nữ chạy 2 vòng 8. Củng cố GV tập trung lớp sửa sai và củng cố lại các kỷ thuật nhảy cao 9. Thả lỏng: Đi lại nhẹ nhàng, hít thở sâu thả lỏng toàn thân iii. kết thúc - Nhận xét đánh giá ưu khuyết điểm của từng cá nhân và tập thể lớp về buổi học. -Về nhà các em luyện tập thêm kỷ thuật chạy bền nhảy cao nâng cao thành tích 45p 4p 41p 6p 2l 2l 2p 29p 2p 2p 45p 4p 2l 32p 2l 4l 3p 2p 4p x x x x x x x x x x x x x x D. nhận lớp x x x x x x D. x x x x x x x x D. KĐ chung - Đội hình như trên thực hiện khởi động chuyên môn + HS luyện tập nhảy cao x x x x x x x x x x + gv gọi học sinh lên kiểm tra nhảy cao nhằm đánh giá thành tích và cho điểm một cách chính xác. x x x x x x x x x x x x Dcủng cố cho học sinh đi lại thả lỏng Cả lớp khởi động chuyên môn + Đội hình như trên tếp tục kiểm tra nhảy cao và kiểm tra chạy bền, RLTT + Chạy bền trên sân trường - Tập trung củng cố lại kỷ thuật Cho hs đi lại thả lỏng x x x x x x x x x x x x D GV xuống lớp.

File đính kèm:

  • docGIAO AN 8(15).doc