Giáo án môn Thể dục 8 - Tiết 1 đến Tiết 70 (Chuẩn kiến thức)

I.MỤC TIÊU BÀI HỌC .

- Chương trình TD lớp 8 nhằm giúp học sinh củng cố và phát huy những kết quả đã học ở lớp 6-7.và chuẩn bị cho học tập có hiệu quả chương trình lớp 9.

II.- ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN.

- Trường THCS Noong Luông

-Trong lớp học, học sinh chuẩn bị giấy bút ghi bài.

III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC .

 1-Mục tiêu chương trình TD lớp 8.

-Biết được những kĩ năng cơ bản để tập luyện giữ dìn sức khẻo, nâng cao thể lực.

Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh,tác phong nhanh nhẹn kỉ luật,thói quen tự giác tập luyệnTDTT giữ dìn vệ sinh.

Có sự tăng tiến về thể lực.thi đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và thể hện khả năng của bản thân về TDTT .

Biết vận dụng ở mức nhất định những điều đã học vào nếp sống sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường.

2.Nội dung chương trình TD lớp 8.

Trong chương trình TD lớp 8 các em sẽ học các nội dung sau.

1-Lý thuyết . 2-ĐHĐN . 3-Bài TD phát triển chung.

4-Chạy cự li nhắn. 5- Chạy bền. 6-Nhảy Cao. 7- Nhảy Xa.

8- Đá cầu. 9-Môn TT tự chọn . 10-Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT.

3 Một số hướng dẫn tập luyện phát triển sức nhanh ( phần I ).

 1.Một số hiểu biết cần thiết:

- Sức nhanh là năng lực thực hiện vận động với thời gian gắn nhất.

- Sức nhanh biểu hiện ở 03 hình thức cơ bản:

 - Phản ứng nhanh.

 - Tần số động tác nhanh.

 - Thực hiện động tác đơn nhanh.

+Em hãy cho ví dụ về phản ứng đơn nhanh.

 VD. Khi nghe thấy tín hiệu dừng , dùng lại ngay hoặc đang chạy có tín hiệu thì chạy ngược lại ngay chiều vừa chạy. Khi nghe thấy tiếng súng hoặc hiệu lệnh chạy người chạy phản ứng nhanh bằng động tác xuất phát. Trong cuộc sống đi xe đạp, xe máy bất ngờ có tình huống sẩy ra như có người chạy qua đường người đi xe phản ứng bằng cách phanh hoặc điều khiển xe của mình đi hướng khác để tránh . +Em hãy cho 1 ví dụ về tần số động tác:

 

doc145 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 94 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 8 - Tiết 1 đến Tiết 70 (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
à chuyền bóng đã học vào trong khi chơi. II.- Địa điểm phương tiện . -Sân trường THCS Noong Luông. -Bóng 2-4 quả III - Tiến trình dạy học. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức Phần mở đầu 1 .Nhận lớp -GV nhận lớp kiểm tra sĩ số . -GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học . 2. Khởi động . -Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân trường , -Tập bài TDTK. -Xoay kĩ các khớp ,ép dây chằng ngang dọc . -Động tác bổ trợ. -Chạy bước nhỏ ,chạy nâng cao đùi , chạy gót chạm mông . 8-10p’ 2’ 6-7’ -ĐH nhận lớp. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o cs 0 GV -ĐH khởi động 3 hàng ngang so le ,cự ly rộng 1 sải tay. ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(LT) Phần cơ bản. 1 - Đá bóng. a- Đá bóng bằng mu bàn chân b - Bài tập chuyền bóng c- Dừng bóng bằng lòng bàn chân 2. Củng cố. -Một số điều cần lưu ý khi dừng bóng 31p 7-8’ 5-7’ 5-7’ 3’ - Gv làm mẫu phân tíc kỹ thuật động tác lại 1-2 lần -2-4 em làm 1 đôi tập luyện - GV uốn nắn động tác cho Hs - Gv làm mẫu phân tíc kỹ thuật động tác lại 1-2 lần - 4-5 em làm 1 nhóm tập đá bóng vào cầu môn - Gv hướng dẫn lớp tâp luyện - GV uốn nắn động tác cho Hs - Gv giới thiệu tranh kỹ thuật dừng bóng .Hs quan sát - Gv làm mẫu phân tíc kỹ thuật động tác lại 1-2 lần -2-4 em làm 1 đôi tập luyện - GV uốn nắn động tác cho Hs -1-2 em thực hiện – lớp nhận xét Gv bổ xung. Phần kết thúc. 1.Thả lỏng . 2.Nhận xét giờ học . 3.BTVN. Luyện tập các động tác bổ trợ nhảy xa. 5p -Đh kết thúc. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o GV IV.Rút kinh nghiệm. .. .. NS:18.04 Tiết 66 NG: kiểm tra môn tc ( Lấy điểm 15 phút) I - Mục Tiêu. - Qua kiểm tra nhằm đánh giá kết quả học tập và rèn luyện môn “Bóng đá”. - Yêu cầu : Cố gắng thực hiện tốt bài kiểm tra. II - Địa điểm – phương tiện. - Sân trường THCS Noong Luông. - Bóng 2-4 quả, Bàn ghế GV. III - tiến trình Kiểm tra. phần mở đầu 1- Nhận lớp. - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra. 2 - Khởi động. -Xoay các khớp ép dây chằng ngang dọc. - Đá lăng trước sau. - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông. - Cán sự lớp hướng dẫn lớp khởi động . ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(CS ) Phần cơ bản 1 Nội Dung: - Kiểm tra kỹ thuật dừng bóng bằng lòng bàn chân . - Đá bóng bằng mu bàn chân. 2 -Phương pháp tổ chức kiểm tra. + Học sinh được chọn một trong 2 kỹ thuật đã học để kiểm tra. - Kiểm tra thành theo danh sách của lớp không kể nam ,nữ . - Mỗi học sinh được tham gia kiểm tra một lần và thực hiên 3 lần dừng bóng. - GV cử 1 em chuyền bóng gúp bạn. -Trường hợp đặc biệt GV có thể cho kiểm tra lại lần 2 nhưng kiểm tra lại lần 2 điểm tối đa không quá 8. + Đội hình kiểm tra. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ Gv 3. Cách cho điểm. - Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác kĩ thuật của từng học sinh đạt được. - GV qui định cho mức giỏi đối với nam, nữ riêng. + Loại G:Thực hiện đúng kĩ thuật + Loại K: Thực hiện kĩ thuật đạt loại khá . + Loại Tb: Thực hiện kĩ thuật đạt loại trung bình . + Loại Y: Không thực hiện được kĩ thuật. Phần kết thúc 1.Thả lỏng hồi tĩnh. 2.Nhận xét giờ kiểm tra. 3. Công bố điểm -ĐH Kết thúc. NS:20.04 tiết 67 Ng: ( ôn tập học kì ii ) Nhảy xa Tiếp tục hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích nhảy xa kiểu “Ngồi.” I - Mục Tiêu. - Phối hợp tốt 4 giai đoạn kĩ thuật và cố gắng đạt thành tích tốt nhất. -Yêu cầu :Tự giác tập luyện – hoàn thành LVĐ Gv giao . II - Địa điểm phương tiện . -Sân trường THCS Noong Luông.Ván giậm nhảy. -Hố cát ,thước đo . III - Tiến trình dạy học. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức Phần mở đầu . 1 .Nhận lớp -GV nhận lớp kiểm tra sĩ số . -GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học . 2. Khởi động . 8-10p’ 2’ 6-7’ -ĐH nhận lớp. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o cs 0 GV -ĐH khởi động 3 hàng ngang so le ,cự ly rộng 1 sải tay. ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(LT) Phần cơ bản. a-Luyện tập hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa . -GV nhắc học sinh đo và chỉnh đà hợp lí khi luyện tập . -Y/C: 3 bước đà cuối cố gắng bước dài hơn . - Giậm nhảy đúng ván không để phạm quy. - Giai đoạn chạyđà - giậm nhảy. - Trên không- tiếp đất. b. Củng cố. -Mọt số điều cần lưu ý khi giậm nhảy trong nhảy xa. 30’ 24-25’ 5’ - Đôị hình ôn tập nhảy xa. - Gv hướng dẫn lại một lần rồi - g/v yêu cầu h/s vào thực hiện đo và chỉnh đà và thực hiện. - Y/c khi H/s thực hiện phối hợp tốt nhất 4 giai đoạn của kĩ thuật. Chú ý: khi giậm nhảy cố gắng không để phạm quy. - Đo thành tích đánh giá kết quả - Có thể kiểm tra thử 4-5 em. -2 em thực hiện – lớp nhận xét Gv bổ xung. Phần kết thúc. 1.Thả lỏng . 2.Nhận xét giờ học . 3.BTVN. Luyện tập các động tác bổ trợ nhảy xa. - Nhắc học sinh chuẩn bị giờ sau kiểm tra. 5p -Đh kết thúc. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o GV IV.Rút kinh nghiệm. .. .. Ns:26.04 Tiết 68 NG ( Kiểm tra học kỳ ii ) nhảy xa I/ Mục tiêu: - Kiểm tra kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi không tính thành tích - Yêu cầu: HS thực hiện được ở mức độ tốt nhất về kĩ thuật và động tác đảm bảo được nội dung cần kiểm tra, đạt kết quả cao nhất. II/ Địa điểm - phương tiện: - Sân thể dục.Hố cát – Thước m - Bàn ghế để GV kiểm tra, ván giậm nhảy III/ Nội dung và phương kiểm tra: Phần mở Đầu 1. Nhận lớp . - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra. 2.Khởi động. -Tập 8 động tác đầu bài TDTK. -Xoay các khớp ép dây chằng ngang dọc. - Đá lăng .bật cao ôm gối. ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(CS ) Phần cơ bản 1- Nội dung: Kiểm tra kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi . 2- Phương pháp tổ chức kiểm tra a/ Kiểm tra theo danh sách. Mỗi HS được nhảy thử 1 lần và chính thức 3 lần, tính kĩ thuật và thành tích lần nhảy lần nhảy tốt nhất, Nếu nhảy lần 1 được điểm cao nhất thì không phải thực hiện lần 2 và 3. - Những HS đến lượt kiểm tra đứng vào vị trí chuẩn bị , thực hiện dưới sự điều khiển của giáo viên. b/ Đội hình kiểm tra. Gv 3- Cách đánh giá: - Điểm kiểm tra đánh giá theo mức độ thực hiện động tác kỹ thuật và thành tích của từng học sinh đạt được. - Loại G: Thực hiện đúng toàn bộ kĩ thuật thành tích đạt loại giỏi theo TC RLTT - Loại K: Thực hiện đúng giai đoạn giậm nhảy và trên không thành tích đạt loại khá theo TC RLTT . - Loại Tb: Thực hiện được kĩ thuật trên không thành tích đạt loại Tb theo TC RLTT . - Loại Y: Không thực hiện được các giai đoạn kỹ thuật thành tích không đạt theo TC RLTT . Phần Kết thúc 1- GV nhận xét 2- Công bố điểm 3- Giao BTVN 4- Xuống lớp ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ °(Gv ) IV.Rút kinh nghiệm. . NS:27.04 Tiết 69 NG: ( Kiểm tra tiêu chuẩn rltt ) bật xa I - Mục Tiêu. - Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT của học sinh trong năm học. - Kỹ thuật “Bật xa” đánh giá bằng thành tích - Yêu cầu :Cố gắng đạt thành tích tốt nhất theo tiêu chuẩn RLTT. II - Địa điểm phương tiện. -Sân tập trường PTCS Noong Luông. -Hố cát, thước đo- xẻng xới cát.ghế gv. III - Tiến trình kiểm tra. Phần mở Đầu 1. Nhận lớp . - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra. 2.Khởi động. -Xoay các khớp ép dây chằng ngang dọc. - Đá lăng trước sau. - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông. - Cán sự lớp hướng dẫn lớp khởi động . ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(CS ) Phần cơ bản.\ 1- Nội Dung: Kiểm tra thành tích “Bật Xa” 2- Phương pháp kiểm tra. - Mỗi HS được thực hiện 3 lần bật tính lần thực hiện xa nhất. - Kiểm tra theo danh sách của lớp. - Đội hình kiểm tra OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO hố cát X GV 3 - Cách đánh giá. - Đánh giá theo thành tích của từng học sinh đạt được. - Loại Giỏi :Thành tích đạt: Nam trên 205 cm,Nữ trên 180 cm. - Loại Khá: Thành tích đạt: Nam 190-205 cm,Nữ 170 -179 cm. - Loại Đ : Thành tích đạt: Nam 180-189 cm,Nữ 160 -169 cm. - Loại CĐ: Cả 3 lần bật thành tích không đạt yêu cầu . Phần kết thúc. 1.Thả lỏng hồi tĩnh. 2.Nhận xét giờ kiểm tra. 3.Dặn dò ôn trong hè. - Tiếp tục ôn tập trong hè để tăng cường thể lực. IV.Rút kinh nghiệm giờ kiểm tra: ................................................................................................................................................................................................................................................................................... NS:01.05 Tiết 70 NG: kiểm tra tiêu chuẩn rltt ném bóng I - Mục Tiêu. -.Kiểm tra khả năng ném bóng xa của học sinh. - Yêu cầu . Cố gắng đạt thành tích theo tiêu chuẩn RLTT. II - Địa điểm – phương tiện. - Sân trường THCS Noong Luông. - Bóng ném 20 quả , thước 30m III - tiến trình Kiểm tra. Phần mở Đầu 1. Nhận lớp . - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra. 2.Khởi động. -Tập 8 động tác đầu bài TDTK. -Xoay các khớp ép dây chằng ngang dọc. - Đá lăng .bật cao ôm gối. ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(CS ) B.Phần cơ bản. 1. Nội Dung: Kiểm tra thành tích “Ném bóng xa” 2 - Phương pháp kiểm tra. - Mỗi HS được thực hiện 3 lần bật nhảy tính lần thực hiện tốt nhất. - Kiểm tra theo danh sách củ lớp. - Đội hình kiểm tra OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO GV 3- Cách đánh giá - Đánh giá theo mức độ thành tích của từng học sinh đạt được. - Loại Giỏi :Thành tích đạt loại giỏi theo TC RLTT. - Loại Khá: Thành tích đạt loại khá theo TC RLTT. - Loại Đạt: Thành tích đạt loại Tb theo TC RLTT. - Loại Chưa Đạt: Thành tích không đạt theo TC RLTT. Phần kết thúc 1.Thả lỏng hồi tĩnh. 2.Nhận xét giờ kiểm tra. 3.BTVN. - Tiếp tục ôn tập các nội dung đã học trong hè. IV.Rút kinh nghiệm kiểm tra: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTHE DUC 8_2.doc