Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 11 - Năm học 2011-2012

 I . MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

 - HS biết được phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh.

 - Biết cách đo mạch để theo dõi sức khoẻ.

 2. Kỹ năng:

- Vận dụng để tập luyện phát triển sức nhanh .

- Thực hiện cơ bản đúng đo mạch để theo dõi sức khoẻ.

3. Thái độ:

- Tích cực tự giác trong học tập, tuân thủ quy định của giáo viên bộ môn.

II . ĐỊA ĐIỂM - PHƯ¬ƠNG TIỆN.

- Học trong lớp, sách ,vở , bút ghi bai đầy đủ

III . TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

A . PHẦN MỞ ĐẦU

 Kiểm tra bài cũ:

 

doc24 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 09/03/2021 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 11 - Năm học 2011-2012, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Gv quan sát sửa sai cho hs . - Nhấn mạnh những điểm mẫu chốt của kỹ thuật động tác cho hs - Trong khi thực hiện có thể gọi học sinh lên củng cố bài cho từng nhóm - Đội hình tập luyện x x x x x x x x x x x x xxxx xxxx - Phần cuối gọi 2-4 em lên thực hiện cho lớp quan sát nhận xét , gv nhận xét chung . - Cho HS chạy bền - Chu ý :Hít thở đều phân phối sức hợp lí . - HS chạy về chú ý thực hiện ĐT hồi tĩnh .Do nhóm trưởng điều khiển - Cho hs thự hiện một số động tác thả lỏng chân ,tay ,thân mình - Đội hình xuống lớp (Như đội hình nhận lớp) - Gv nhận xét giờ học :biểu dương những hs tích cực học tập , phế bình những em chưa chú ý học tập - Giao bài tập cụ thể cho hs : - Gv cho lớp nghỉ . IV.Rút kinh nghiệm. Ngày soạn: 25/09/2012 Ngày giảng:.. CHẠY NGẮN – BÀI TD – CHẠY BỀN Tiết 10 - Chạy ngắn: như nội dung tiết 7.Trò chơi phát triển sức nhanh(do gv chọn) - Bài thể dục: Ôn từ nhịp 1- 8 - Chạy bền: Luyên tập chạy bền; Giới thiệu hai lần hít vào, hai lần thở ra . I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ, xuất phát cao chạy nhanh 40 - 60m, trò chơi phát triển sức nhanh . - Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 -8. - Biết cách chạy bền, Giới thiệu hai lần hít vào, hai lần thở ra 2. Kiến thức: - Thực hiện cơ đúng một số động tác bổ trợ, xuất phát cao chạy nhanh 40 - 60m, trò chơi phát triển sức nhanh . - Thực hiện cơ bản đúng các động tác bài thể dục liên hoàn từ nhịp 1-8 -Thực hiện cơ bản đúng chạy bền, hai lần hít vào, hai lần thở ra 3. Thái độ: - Tích cực tự giác trong học tập, tuân thủ quy định của giáo viên bộ môn. II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN - Tại sân trường - vệ sinh sân sạch sẽ. - Còi, ghế giáo viên, bảng phụ . III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC A . PHẦN MỞ ĐẦU. 1. Nhận lớp. - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục luyện tập. - Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. - Giới thiệu gv dự giờ (nếu có) 2. Khởi động. - Chạy nhẹ nhàng quanh sân thể dục . - Tập bài khởi động chung 6 động tác - Xoay các khớp . - ép day chằng 3. Kiểm tra bài cũ: - Em hãy thực hiện bài TD từ nhịp 1 -> 8 B . PHẦN CƠ BẢN 1. Chạy nhanh - Một số động tác bổ trợ: + Chạy bươc nhỏ. + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau + Tại chỗ tập đánh tay. + Đứng vai hướng chạy xuất phát + Xuất phát chạy 40-60m. - Trò chơi : “chạy đổi “ 2. BAI TD: - Ôn từ nhịp 1->8 * Củng cố : + Chạy ngắn + Bài thể dục 3. Chạy bền : - Giới thiệu hai lần hít vào , 2 lần thở ra. - Hai lần liên tục hít vào bằng mũi sau đó 2 làn liên tiếp thở ra bằng miệng , theo 1 nhịp nhất định . - Hai lần hít vào tương đương với 2 bước chạy , sau đó 2 lần thở ra tương đương với 2 bước chạy tiếp theo - Luyện tập chạy bền : + Nam chạy + Nữ chạy C . PHẦN KẾT THÚC. 1.Thả lỏng. - Cúi người rũ tay ,đứng rũ chân kết hợp hít thở sâu. 2.nhận xét.ưu nhược điểm giờ học. 3.BTVN. Luyện tập bài TD và chạy ngắn . 8- 10' 1 - 2| 1Vx200m 2Lx8N 28-30' 4 - 5' - Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Q HS ¯ Q GV - Cs lớp tập chung chấn chỉnh hàng nhũ , bao cao sĩ số cho gv, chúc gv khoẻ . - Gv chúc lại hs, phổ biến N/D , Y/C ngắn gọn, dễ hiểu, đủ ý. - Từ ĐH trên cho cả quay phải, từ trái qua phải thành một hàng dọc chạy về chuyển khai thành ĐH so le. - Gọi 2 - 4 em lên thực hiện, cho lớp nhận xét, bổ sung, gv nhận xét chung , cho điểm . - Cho hs ôn lại tập chung cả lớp 1-2 lần, chạy bươc nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, gv quan sát sử sai cho hs - Chia lớp ra làm 2 nhóm + Một nhóm ôn bài thể dục + Một nhóm ôn chay ngắn . - Sau đó 2 nhóm đổi nội dung cho nhau. - Cử cán sự điều khiển nhóm tập - Gv quan sát sửa sai cho hs . - Nhấn mạnh những điểm mẫu chốt của kỹ thuật động tác cho hs ĐH tập luyện o o o o o o o o o o o o o o o o o o Đội hình chạy nhanh : 40m- 60m o o o o o o o o o cs - Gv giới thiệu, tổ chức cho hs chơi trò chơi - Củng cố bài cho hs: Gọi 2-4 em lên thực hiện cho lớp quan sát nhân xét, gv nhạn xet khái quát chung . - Giới thiệu và hướng dấn cho hs cách thưc hiện hai lần hít vào hai lần thở ra - Cho học sinh thực hiện theo sự hướng dẫn của giáo viên. - Đội hình xuống lớp ( như đội hình nhận lơp) - Gv nhận xét Ưu - khuyết điểm giờ học - Giao bài tập cụ thể cho hs : Tập chạy vào buổi sáng. - Gv cho lớp nghỉ - Cả lớp chúc khoẻ IV. Rút kinh nghiệm Ngày soạn: 26/09/2012 Ngày giảng:. CHẠY NHANH – THỂ DỤC – CHẠY BỀN Tiết 11 - Chạy ngắn: Ôn một số động tác bổ trợ; Học kỹ thuật chạy giữa quãng - Thể dục : Ôn từ nhịp 1-8 ( Nam và Nữ ). Học từ N9-N17 - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ, kỹ thuật chạy giữa quãng, trò chơi phát triển sức nhanh . - Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 - 8. - Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên 2. Kiến thức: - Thực hiện cơ bản đúng một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh. - Thực hiện được kỹ thuạt chạy giữa quãng - Thực hiện cơ bản đúng các động tác bài thể dục liên hoàn từ nhịp 1-8 - Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên 3. Thái độ: - Tích cực tự giác trong học tập, tuân thủ quy định của giáo viên bộ môn. II . ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Sân trờng vôi kẻ vạch , còi cờ lệnh , tranh chay ngắn . III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NỘI DUNG ĐL PHƠNG PHÁP TỔ CHỨC A . PHẦN MỞ ĐẦU 1 . Nhận lớp . - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. -Giới thiệu gv dự giờ (nêu có) 2 . Khởi động. - Chạy nhẹ nhàng quanh sân thể dục . - Tập bài khởi động chung 6 động tác - Xoay các khớp . - ép day chằng B . PHẦN CƠ BẢN: 1 . Chạy nhanh: - Ôn lại một số động tác bổ trợ . + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi. + Chạy đạp sau. - Học kỹ thuật chạy giữa quãng . Khi đạt tốc độ cao nhất là kết thúc chạy lao và bắt đầu giai đoạn giữa quãng * Nhiệm vụ : duy trì và phát huy tốc độ cao nhất đã đạt được để duy trì về đích . Khi chạy giữa quãng thân người hơi ngả về trước tay đánh ra trước cẳng tay hơi vào trong tay đánh ra sau khuỷu tay hơi ra ngoài các bước chạy là những chu kỳ hoàn chỉnh . Để duy trì và phát huy đươc tốc độ cao nhất đã đạt được cần duy trì được tần số và độ dài bước chạy đã đạt được đạp sau tích cực , phối hợp đánh tay , không để chân chạm đất bằng gót bàn chân và cần đặt mũi bài chân thẳng hướng chạy . - Các bài tập : + Chạy tăng tốc độ sau đó chay theo quán tính + Chạy trên đường thẳng kẻ vôi có quy định độ dài bước chạy . + Luyện tập chạy nhanh 60m. 2 . Bài thể dục liên hoàn nam nữ: - Ôn từ nhịp 1-8 - Học từ nhịp 9- nhịp 17 9,11 10 12 14 15, 16 13,17 - N9 : Bước chân trái sang bên rộng hơn vai , 2 tay đưa ra trướng – sang ngang bàn tay ngửa , mắt nhìn bàn tay trái . -N10 : Dồn trọng tâm vào chân phải chan trái duối thẳng mũi chân chạm đát nghiêng lườn sang trái ,tay trái chống hông , tay phải duối thẳng hơi áp vào tai. - N11 : Về như nhịp 9 , mắt nhìn trứơc. - N12 : Như nhịp 10 nhưng đổi bên. - N 13 : Như nhịp 11 nhưng bàn tay sấp . - N14 : Gập thân , 2 chân thẳng ,vố 2 tay vào nhau sát mặt đất, cúi đầu mắt nhìn nhìn theo 2 bàn tay . - N15 : nâng thân lên 1 chút sau đó gập thân văn mình sang trái, tay phải chạm vào bàn chân trái, tay tráI duối thẳng lên cao 2 chân thẳng , cúi đầu mắt nhìn theo bàn tay phả. - N16 : Nâng thân sâu đó gập thân , vặn mình sang phải , tay trái chạm vào bàn chân phải , tay phải duối thẳng lên cao 2 chân thẳng , cúi đầu mắt nhìn nhìn theo bàn tay trái. - N17 : về như nhịp 13. * Củng cố : - Bài thể dục từ nhịp 9- 17 - Xuất phát cao chạy 60m 3 . Chạy bền: - Luyên tập chạy bên +Nam chạy + Nữ chạy C . PHẦN KẾT THÚC. 1.Thả lỏng hồi tĩnh : - Đứng rũ chân ,cúi ngời rũ tay kết hợp hít thở sâu. - Động tác điều hoà trong bài TD lớp 6 2 . Nhận xét giờ học. - Ưu nhược điểm giờ học. 3.BTVN: luyện tập và chạy ngắn , bài thể dục từ nhịp 1 – nhịp 8 8- 10' 1 - 2| 1Vx200m 2Lx8N 28-30' 3L 3L 3L 450m 400m 4 - 5' - Đội hình nhận lớp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 cs Gv - CS tập chung , chấn chỉnh hàng ngũ nhanh, báo cáo sĩ số cho gv , chúc gv khoẻ . - GV chúc lại hs phổ biến n/d y/c ngắn ngọn , đủng ý , dễ hiểu . - Từ ĐH trên cho cả quay phải, từ trái qua phải thành một hàng dọc chạy về chuyển khai thành ĐH so le. - Cho hs ôn chạy bước nhỏ , nâng cao đùi , chạy đạp sau . - Gv quan sát nhắc nhở sửa sai cho hs . - Hướng dẫn cho hs học kỹ thuật chạy giữa quãng, làm mẫu, nêu phân tích ngắn gọn cho hs nắm được . - cho hs thực hiện , gv quan sát sửa sai cho hs. - Chia lớp ra làm 2 - Một nhóm ôn chạy ngắn. - Một nhóm ôn bài thể dục . - Cử cán sự điều khiển nhóm tập, gv đi quan sat sửa sai cho hs. - Phần cuối hai nọi dung ôn tập cho hs tập trung lại. Hướng dẫn cho hs học bài thể dục từ nhịp 9-nhịp17. - Gv nêu phân tích ngắn gọn và làm mẫu một lân từ nhịp9 đến nhịp 17. sau đó giáo viên vừa thực hiện vừa hô cho hs thực hiện theo - Gv hô cho học sinh thực hiện ,quan sát sửa sai cho hs - Trong khi thực hiện có thể gọi học sinh lên củng cố bài cho từng nhóm - Đội hình tập luyện x x x x x x x x x x x x xxxx xxxx - Đội hình học bài TD x x x x x x x x x x x x *GV - Phần cuối gọi 2-4 em lên thực hiện cho lớp quan sát nhận xét , gv nhận xét chung . - Cho HS chạy bền - Chu ý :Hít thở đều phân phối sức hợp lí . - HS chạy về chú ý thực hiện ĐT hồi tĩnh .Do nhóm trưởng điều khiển - Cho hs thự hiện một số động tác thả lỏng chân ,tay ,thân mình . - Đội hình xuống lớp (Như đội hình nhận lớp) - Gv nhận xét giờ học :biểu dương những hs tích cực học tập , phế bình những em chưa chú ý học tập - Giao bài tập cụ thể cho hs : - Gv cho lớp nghỉ . - Cả lớp chúc khoẻ IV. Rút kinh nghiệm Giáo an đang tiếp tục soạn , đồng nghiêp nào cân xin liên hệ theo đia chi: Công Bằng – Kim Bôi – Hoà Binh . số điện thoại 0975925472( rất mong sự đống góp ý kiến của các đồng nghiệp trên mọi miền Tổ Quốc )

File đính kèm:

  • docTD 8 Chuan khong can chinh.doc