Giáo án Thể dục Lớp 8 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2012-2013 - Trần Quyết Thắng

A. MỤC TIÊU:

- Kiến Thức: Nắm được các kĩ năng cơ bản về kỹ thuật động tác, nhịp điệu động tác, xác định được các tín hiệu hô, thực hiện được các tư thế xuất phát trong chạy. Thực hiện tốt các tư thế xuất phát trong chạy nhanh. Ôn bài thể dục liên hoàn nam và nữ từ nhịp1 nhịp 8.

- Kỹ Năng: Tạo tính linh hoạt, nhanh nhẹn cao trong từng động tác.

- Thái Độ: Tự giác, tích cực tập luyện, có ý thức cao trong hoạt động tập thể.

B. CHUẨN BỊ:

I. Chuẩn bị của giáo viên:

- Giáo án, đồng hồ bấm giây, vệ sinh sân tập, kiểm tra sân bãi trước khi học tập.

II. Chuẩn bị của học sinh:

 - Học Sinh tự ôn tậpở nhà các nội dung đã học, các kỹ thuật động tác và một số bài tập bổ trợ. Chuẩn bị giầy, trang phục gọn gàng.

 

doc140 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 384 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2012-2013 - Trần Quyết Thắng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ình khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv -Lên trước lớp thực hiện, ở dưới chú ý bổ sung.Gv cho điểm Lần lượt từng em nhảy vào đệm thực hiện theo dòng nước chảy Đệm * * * * * * * * * * * * Giáo viên chia nhóm tập luyện một nhóm tập bóng chuyền còn một nhóm tập nhảy cao Hai nhóm do nhóm trưởng chỉ huy, giáo viên quan sát sửa sai chung cho học sinh theo nhóm tập luyện Giáo viên kiểm tra học sinh theo nhóm theo cuối phần học - chạy theo nhóm nam riêng nữ riêng, mỗi nhóm từ 5 đến 13 học sinh -Lớp chú ý bạn làm .Gv sửa sai chung. Đội hình thả lỏng như đội hình khởi động Đội hình xuống lớp như đội hình nhận lớp IV. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY. Ngày soạn: 14/3/2011 Tiết 66 KIỂM TRA NHẢY CAO “BƯỚC QUA” I.MỤC TIÊU : - Kiểm tra nhảy cao nhằm hoàn thiện kĩ thuật ,nâng cao thành tích và bổ sung nhng kĩ năng còn yếu cho HS. II.CHUẨN BỊ : - Sân tập vệ sinh sạch sẽ – HS trang phục gọn – xà giá nhảy cao-Bàn ghế cho GV . III.TIẾN TRÌNH KIỂM TRA. Nội dung LVĐ Phương pháp I.MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: - Gv nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến ND,yêu cầu bài học. 2.Khởi động: -Khởi động chung: Bài thể dục -Khởi động chuyên môn :Xoay các khớp liên quan tới vận động. - Ép dây chằng dọc- ngang. -Bước nhỏ –nâng cao đùi. 3.Kiểm tra bài: 1-2 em thực hiện kĩ thuật chạy đà giậm nhảy qua xà. II.CƠ BẢN. 1. Nội dung kiểm tra. -Điểm 9-10 : Thực hiện đúng kĩ thuật nhảy cao bước qua 4 giai đoạn kĩ thuật và qua xà mức qui định.0,90m nam,0,80 nữ -Điểm 7-8 :Thực hiện đúng kĩ thuật chạy đà và trên không qua xà ở mức qui định 0,90m nam,0,80m nữ. -Điểm 5-6 :Thực hiện đúng KT chạy đà và trên không qua xà ở mức qui định hoặc nhảy qua được mức xà qui định0,90m nam,0,80 nữ. -Điểm 3-4 :Kĩ thuật có nhiều sai sót thành tích không đạt ở mức qui định0,90m nam,0,80 nữ. -Điểm 1-2 :Không thực hiện được kĩ thuật và thành tích. 2. Củng cố bài: Gv nhắc lại những kĩ năng mà HS còn tập yếu để bổ sung cho hoàn thiện. III. KẾT THÚC: -Thả lỏng hồi tĩnh: Tập động tác điều hoà,hít thở sâu ,dũ chân- tay. -Nhận xét - đánh giá giờkiểm tra. -Bài tập ôn luyện tiết sau. 8’-10’ 1’-2’ 4’-5’ 2’-3’ 28-30’ 4’-5’ Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang ,báo cáo sĩ số. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv Lần lượt từng em nhảy vào đệm nam - nữ ở mức xà riêng. Đệm * * * * * * * * * * * * * * - Tại chỗ chú ý nghe và tự bổ sung những kĩ thuật còn thiếu sót cho mình. Đội hình thả lỏng như đội hình khởi động Đội hình xuống lớp như đội hình nhận lớp DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU IV. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY. Ngày soạn: 21/4/2011 Tiết 67 ÔN TẬP CUỐI NĂM NHẢY CAO – CHẠY BỀN I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Nhảy cao :Luyện tập nâng cao kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” - Chạy bền : chạy bền trên địa hình tự nhiên - Hoàn thiện kĩ thhuật nhảy cao nâng cao thành tích. II.CHUẨN BỊ - Sân tập –xà giá nhảy cao III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. Nội dung LVĐ Phương pháp lên lớp I.MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: - Gv nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến ND,yêu cầu bài học. 2.Khởi động: -Khởi động chung: Bài thể dục -Khởi động chuyên môn :Xoay các khớp liên quan tới vận động. - Ép dây chằng dọc- ngang. -Bước nhỏ –nâng cao đùi. II.Cơ bản. 1.Nhảy cao : - Ba bước chạy đà giậm nhảy đá lăng - Năm bước chạy đà giậm nhảy đá lăng -Hoàn thiện 4 giai đoạn kĩ thuật trong nhảy cao và nâng cao thành tích. d.Chạy bền: chạy bền trên địa hình tự nhiên 2. Củng cố bài: 1-2 em thực hiện động tác chạy đà giậm nhảy qua xà. III.Kết thúc: -Thả lỏng hồi tĩnh: Tập động tác điều hoà,hít thở sâu ,dũ chân- tay. -Nhận xét - đánh giá giờ học. -Bài tập ôn luyện về nhà. 8’-10’ 1’-2’ 6’-8’ 28-30’ 4’-5’ Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang ,báo cáo sĩ số. Đội hình khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv -Lên trước lớp thực hiện, ở dưới chú ý bổ sung.Gv cho điểm Lần lượt từng em nhảy vào đệm thực hiện theo dòng nước chảy Đệm * * * * * * * * * * * * Giáo viên chia nhóm tập luyện một nhóm tập bóng chuyền còn một nhóm tập nhảy cao Hai nhóm do nhóm trưởng chỉ huy, giáo viên quan sát sửa sai chung cho học sinh theo nhóm tập luyện Giáo viên kiểm tra học sinh theo nhóm theo cuối phần học - chạy theo nhóm nam riêng nữ riêng, mỗi nhóm từ 5 đến 13 học sinh -Lớp chú ý bạn làm .Gv sửa sai chung. Đội hình thả lỏng như đội hình khởi động Đội hình xuống lớp như đội hình nhận lớp IV. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY. Ngày soạn: 21/4/2011 Tiết:68 NHẢY CAO – CHẠY BỀN I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Nhảy cao :Luyện tập nâng cao kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” - Chạy bền : chạy bền trên địa hình tự nhiên - Hoàn thiện kĩ thhuật nhảy cao nâng cao thành tích. II.CHUẨN BỊ - Sân tập –xà giá nhảy cao III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. Nội dung LVĐ Phương pháp lên lớp I.MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: - Gv nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến ND,yêu cầu bài học. 2.Khởi động: -Khởi động chung: Bài thể dục -Khởi động chuyên môn :Xoay các khớp liên quan tới vận động. - Ép dây chằng dọc- ngang. -Bước nhỏ –nâng cao đùi. II.Cơ bản. 1. Nhảy cao : - Ba bước chạy đà giậm nhảy đá lăng - Năm bước chạy đà giậm nhảy đá lăng -Hoàn thiện 4 giai đoạn kĩ thuật trong nhảy cao và nâng cao thành tích. d.Chạy bền: chạy bền trên địa hình tự nhiên 2. Củng cố bài: 1-2 em thực hiện động tác chạy đà giậm nhảy qua xà. III.Kết thúc: -Thả lỏng hồi tĩnh: Tập động tác điều hoà,hít thở sâu ,dũ chân- tay. -Nhận xét - đánh giá giờ học. -Bài tập ôn luyện về nhà. 8’-10’ 1’-2’ 6’-8’ 28-30’ 4’-5’ Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang ,báo cáo sĩ số. Đội hình khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv -Lên trước lớp thực hiện, ở dưới chú ý bổ sung.Gv cho điểm Lần lượt từng em nhảy vào đệm thực hiện theo dòng nước chảy Đệm * * * * * * * * * * * * Giáo viên chia nhóm tập luyện một nhóm tập bóng chuyền còn một nhóm tập nhảy cao Hai nhóm do nhóm trưởng chỉ huy, giáo viên quan sát sửa sai chung cho học sinh theo nhóm tập luyện Giáo viên kiểm tra học sinh theo nhóm theo cuối phần học - chạy theo nhóm nam riêng nữ riêng, mỗi nhóm từ 5 đến 13 học sinh -Lớp chú ý bạn làm .Gv sửa sai chung. Đội hình thả lỏng như đội hình khởi động Đội hình xuống lớp như đội hình nhận lớp DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU IV. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY. Ngày soạn: 27/4/2011 Tiết 69 KIỂM TRA NHẢY CAO “BƯỚC QUA” I.MỤC TIÊU : - Kiểm tra nhảy cao nhằm hoàn thiện kĩ thuật ,nâng cao thành tích và bổ sung nhng kĩ năng còn yếu cho HS. II.CHUẨN BỊ : - Sân tập vệ sinh sạch sẽ – HS trang phục gọn – xà giá nhảy cao-Bàn ghế cho GV . III.TIẾN TRÌNH KIỂM TRA. Nội dung LVĐ Phương pháp I.MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: - Gv nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến ND,yêu cầu bài học. 2.Khởi động: -Khởi động chung: Bài thể dục -Khởi động chuyên môn :Xoay các khớp liên quan tới vận động. - Ép dây chằng dọc- ngang. -Bước nhỏ –nâng cao đùi. . II.CƠ BẢN. 1. Nội dung kiểm tra. Kiểm tra kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua. 2. Cách cho điểm. -Điểm 9-10 : Thực hiện đúng kĩ thuật nhảy cao bước qua 4 giai đoạn kĩ thuật và qua xà mức qui định.0,90m nam,0,80 nữ -Điểm 7-8 :Thực hiện đúng kĩ thuật chạy đà và trên không qua xà ở mức qui định 0,90m nam,0,80m nữ. -Điểm 5-6 :Thực hiện đúng KT chạy đà và trên không qua xà ở mức qui định hoặc nhảy qua được mức xà qui định0,90m nam,0,80 nữ. -Điểm 3-4 :Kĩ thuật có nhiều sai sót thành tích không đạt ở mức qui định0,90m nam,0,80 nữ. -Điểm 1-2 :Không thực hiện được kĩ thuật và thành tích. g.Củng cố bài: Gv nhắc lại những kĩ năng mà HS còn tập yếu để bổ sung cho hoàn thiện. II.KẾT THÚC: -Thả lỏng hồi tĩnh: Tập động tác điều hoà,hít thở sâu ,dũ chân- tay. -Nhận xét - đánh giá giờkiểm tra. -Bài tập ôn luyện tiết sau. 8’-10’ 1’-2’ 6’-8’ 28-30’ 4’-5’ Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang ,báo cáo sĩ số. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv Lần lượt từng em nhảy vào đệm nam - nữ ở mức xà riêng. Đệm * * * * * * * * * * * * * * - Tại chỗ chú ý nghe và tự bổ sung những kĩ thuật còn thiếu sót cho mình. Đội hình thả lỏng như đội hình khởi động Đội hình xuống lớp như đội hình nhận lớp DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU IV. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY. Ngày soạn: 27/4/2011 Tiết 70 KIỂM TRA : CHẠY BỀN –RÈN LUYỆN THÂN THỂ I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU: Kiểm tra chạy 500m nam,300 nữ có tính thời gian và không tính thời gian hoàn thiện kĩ thuật và bổ sung những kĩ thuật còn sai sót. II.ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: Đờng chạy, đồng hồ bấm giây. III. QUÁ TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I.MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: - Gv nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến ND,yêu cầu bài học. 2.Khởi động: -Khởi động chung: Bài thể dục -Khởi động chuyên môn :Xoay các khớp liên quan tới vận động. - Ép dây chằng dọc- ngang. -Bước nhỏ –nâng cao đùi. II. PHẦN CƠ BẢN. 1. Chạy bền: * Kiểm tra kĩ thuật chạy bền - Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt 4-5 h/s - Mỗi học sinh chỉ tham gia kiểm tra một lần,những học sinhcó giấy xác nhận của bác sĩ không đợc tập TDTT thì không phải kiểm tra. Những học sinh có thể lực kém hoặc sức khỏe không bình thường có thể chạy 200m-400m không tính thời gian *Cách cho điểm: - Điểm 9-10 chạy đạt 100s nam. 112s nữ. - Điểm 7-8 chạy đạt 110s nam. 119s nữ. - Điểm 3-4 chạy đạt 120s nam. 132s nữ III. PHẦN KẾT THÚC. - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ kiểm tra và công bố điểm - Giao bài tập về nhà. 8’-10’ 1’-2’ 6’-8’ 28-30’ 4’-5’ - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ, đồng phục cho GV. Đội hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Lớp trởng cho lớp khởi động ở đội hình cự ly giãn cách một sải tay Đội hình khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv Đội hình kiểm tra GV * * * * * * * * * * * * * * * - Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ kiểm tra. Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

File đính kèm:

  • docGiao an TD 8 Theo mau soan YM.doc