Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 36 - Trường THCS Lí Tự Trọng

I/ MỤC TIÊU:

- Mục tiêu, nội dung chương trình TD lớp 8 (tóm tắt)

- Lợi ích tác dụng của TDTT (mục 1)

 - Đội hình đội ngũ (ĐHĐN): Đi đều và đổi chân khi đi sai nhịp. Đội hình 0- 2- 4. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái, quay phải, quay sau.

- Chạy cự ly ngắn (chạy ngắn): Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Trò chơi (GV chọn)

 II/ ĐỊA ĐIỂM: sân trường

 III/ THỜI GIAN: 90phút

 IV/ TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:

 

doc37 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 08/03/2021 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 36 - Trường THCS Lí Tự Trọng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tay cho đội thắng cuộc. + Đánh giá ưu khuyết điểm giờ dạy. + Dặn dò ôn tập lại các động tác đã ôn tại nhà 15ph 2Lx8N // // 30//x2L // // 2Lx8N 65ph 30ph 2Lx8N 20ph 15ph Nữ500m Nam800 10ph 2Lx8N Đội hình nhận lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € Đội hình khởi động € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Đội hình ôn các động tac bổ trợ trong nhảy cao. €€€€€€ € €€€€€€ € €€€€€€ € €€€€€€ € GV Đội hình học mới động tác €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ Đội hình chạy bền Đội hình thả lỏng giống như đội hình khởi động Đội hình xuống lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € PHÒNG GD- ĐT ĐẠI LỘC GIÁO ÁN SỐ 14 TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG Ngày soạn ............................ Ngày dạy: ............................. Tuần 14 : Tiết 27 - 28 Khối lớp dạy 8 BÀI DẠY + NHẢY CAO + CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU - H/S biết tên và thực hiện được. Nhảy cao: Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng ..Tập giai đoạn trên không (qua xà). Tập giai đoạn tiếp đất. - Chạy bền: Trò chơi (Do GV chọn II/ ĐỊA ĐIỂM: sân trường III/ THỜI GIAN: 90phút IV/ TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. MỞ ĐẦU : + Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đích giờ học. + Khởi động chung : - Xoay khớp cổ. - Xoay cổ tay, cổ chân. - Xoay bả vai. - Xoay hông - Xoay gối. - Gập bụng + Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau - Ép dọc ép ngang B. CƠ BẢN : 1. Nhảy cao: Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng . Tập giai đoạn trên không (qua xà).Tập giai đoạn trên không (qua xà). Tập giai đoạn tiếp đất. 2. Chạy bền: : Trò chơi nhảy dây tiếp sức C. KẾT THÚC : + Đi bình thường 2 vòng quanh sân bãi, vừa đi vừa đánh tay hít thở sâu, sau đó tập trung thành 4 hàng ngang. + Giáo viên nhận xét, công bố khen thưởng khích lệ bằng 1 tràng pháo tay cho đội thắng cuộc. + Đánh giá ưu khuyết điểm giờ dạy. + Dặn dò ôn tập lại các động tác đã ôn tại nhà 15ph 2Lx8N // // 30//x2L // // 2Lx8N 65ph 45ph 2Lx8N 20ph 10ph 2Lx8N Đội hình nhận lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € Đội hình khởi động € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv thực hiện động tac mẫu sau đó yêu càu HS thực hiện, GV sữa sai động tác Đội hình học mới động tác Đội hình €€€€€€€ € €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ Đội hinh trò chơi: €€€€€€ € €€€€€€ € €€€€€€ € €€€€€€ € € Đội hình thả lỏng giống như đội hình khởi động Đội hình xuống lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € PHÒNG GD- ĐT ĐẠI LỘC GIÁO ÁN SỐ 15 TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG Ngày soạn ................................ Ngày dạy : ........................... Tuần 15 : Tiết 29 - 30 Khối lớp dạy 8 BÀI DẠY + NHẢY CAO + CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU: - H/S thực hiện đúng kĩ thuật Nhảy cao: Tập hoàn chỉnh các giai đoạn nhảy cao kiểu "Bước qua" - H/S thực hiện đúng kĩ thuật Hoàn thiện chạy đà- giậm nhảy- qua xà- tiếp đất - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. II/ ĐỊA ĐIỂM: sân trường III/ THỜI GIAN: 90phút IV/ TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. MỞ ĐẦU : + Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đích giờ học. + Khởi động chung : - Xoay khớp cổ. - Xoay cổ tay, cổ chân. - Xoay bả vai. - Xoay hông - Xoay gối. - Gập bụng + Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau - Ép dọc ép ngang B. CƠ BẢN : 1. Nhảy cao: Tập hoàn thành kĩ thuật nháy cao kiểu "Bước qua". Hoàn thiện chạy đà- giậm nhảy- qua xà- tiếp đất 2. Chạy bền: : Luyện tập chạy bền .Yêu cầu trong quá trình chạy phải phân bổ sức sao cho hợp lý C. KẾT THÚC : + Đi bình thường 2 vòng quanh sân bãi, vừa đi vừa đánh tay hít thở sâu, sau đó tập trung thành 4 hàng ngang. + Giáo viên nhận xét, công bố khen thưởng khích lệ bằng 1 tràng pháo tay cho đội thắng cuộc. + Đánh giá ưu khuyết điểm giờ dạy. + Dặn dò ôn tập lại các động tác đã ôn tại nhà 15ph 2Lx8N // // 30//x2L // // 2Lx8N 65ph 45ph 2Lx8N 20ph Nữ 600m Nam 800m 10ph 2Lx8N Đội hình nhận lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € Đội hình khởi động € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv thực hiện động tac mẫu sau đó yêu càu HS thực hiện, GV sữa sai động tác Đội hình học mới động tác €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ Đội hình bổ trợ nhảy cao: € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Đá chân lăng trước – sau; trái- phải GV chia lớp ra làm 4 tốp (2 nam, 2 nữ) cho chạy quanh sân bóng theo nhóm sức khoẻ và yêu cầu thả lỏng khi về đích Đội hình chạy bền Đội hình thả lỏng giống như đội hình khởi động Đội hình xuống lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € PHÒNG GD- ĐT ĐẠI LỘC GIÁO ÁN SỐ 16 TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG Ngày soạn............................. Ngày dạy: ......................... Tuần 16 : Tiết 31 - 32 Khối lớp dạy 8 BÀI DẠY + NHẢY CAO + CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU: - H/S thực hiện đúng kĩ thuật. Nhảy cao: Hoàn thiện chạy đà- giậm nhảy- qua xà- tiếp đất -.Chạy bền: Trò chơi (Do GV chọn) II/ ĐỊA ĐIỂM: sân trường III/ THỜI GIAN: 90phút IV/ TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. MỞ ĐẦU : + Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đích giờ học. + Khởi động chung : - Xoay khớp cổ. - Xoay cổ tay, cổ chân. - Xoay bả vai. - Xoay hông - Xoay gối. - Gập bụng + Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau - Ép dọc ép ngang B. CƠ BẢN : 1. Nhảy cao: - Ôn tập:Tiếp tục hoàn thành kĩ thuật nháy cao kiểu "Bước qua" và nâng cao thành tích. 2. Chạy bền: : trò chơi “ Chạy dích dắc tiếp sức” C. KẾT THÚC : + Đi bình thường 2 vòng quanh sân bãi, vừa đi vừa đánh tay hít thở sâu, sau đó tập trung thành 4 hàng ngang. + Giáo viên nhận xét, công bố khen thưởng khích lệ bằng 1 tràng pháo tay cho đội thắng cuộc. + Đánh giá ưu khuyết điểm giờ dạy. + Dặn dò ôn tập lại các động tác đã ôn tại nhà 15ph 2Lx8N // // 30//x2L // // 2Lx8N 65ph 15ph 10ph 2Lx8N Đội hình nhận lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € Đội hình khởi động € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv thực hiện động tac mẫu sau đó yêu càu HS thực hiện, GV sữa sai động tác Đội hình ôn tập: €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € Đội hình ôn tập €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € €€ € GV hướng dẫn h/s thực hiện Đội hình trò chơi €€€ €€€ €€€ €€€ Đội hình thả lỏng giống như đội hình khởi động Đội hình xuống lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € PHÒNG GD- ĐT ĐẠI LỘC GIÁO ÁN SỐ 17 TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG Ngày soạn.............................. Ngày dạy: ............................ Tuần 17 : Tiết 33 -34 Khối lớp dạy 8 BÀI DẠY NHẢY CAO CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU: - H/S thực hiện đúng kĩ thuật. Ôn nhảy cao - Chạy bền II/ ĐỊA ĐIỂM: sân trường III/ THỜI GIAN: 90phút IV/ TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. MỞ ĐẦU : + Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đích giờ học. + Khởi động chung : - Xoay cổ. - Xoay cổ tay, cổ chân. - Xoay bả vai. -Xoay hông-Xoay gối.-Gập bụng- Xoay khớp gối. + Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau B. CƠ BẢN 1. Ôn nhảy cao chuẩn bị kiểm tra 2. Chạy bền: : Luyện tập chạy bền .Yêu cầu trong quá trình chạy phải phân bổ sức sao cho hợp lý C. KẾT THÚC : + Thả lỏng các khớp + Giáo viên nhận xét: Đánh giá ưu khuyết điểm giờ dạy công bố khen thưởng khích lệ bằng 1 tràng pháo tay cho đội thắng cuộc. +Yêu cầu tập luyện ở nhà + Xuống lớp 15ph 2Lx8N // // 30//x2L // 65ph 50ph 15ph Nữ 500m Nam 800m 10ph 2Lx8N Đội hình nhận lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € Đội hình khởi động € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - GV nhắc lại kỹ thuật chạy đà, giậm nhảy, qua xà, tiếp đất Đội hình ôn tập €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € €€ € Đội hình chạy bền Đội hình thả lỏng giống đội hình khởi động Đội hình xuống lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € PHÒNG GD- ĐT ĐẠI LỘC GIÁO ÁN SỐ 18 TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG Ngày soạn ............................ Ngày dạy : .......................... Tuần 18 : Tiết 35 -36 Khối lớp dạy 8 BÀI DẠY KIỂM TRA HỌC KÌ I ( NHẢY CAO) I/ MỤC TIÊU: - Kiểm tra HKI II/ ĐỊA ĐIỂM: sân trường III/ THỜI GIAN: 90phút IV/ TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. MỞ ĐẦU : + Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đích giờ học. + Khởi động chung : - Xoay cổ. - Xoay cổ tay, cổ chân. - Xoay bả vai. -Xoay hông-Xoay gối.-Gập bụng- Xoay khớp gối. + Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau B. CƠ BẢN : * Kiểm tra nhảy cao Cách cho điểm : + Điểm Giỏi ( 9 - 10 điểm) : Thực hiện đúng kĩ thuật ( 3 giai đoạn : chạy đà - giậm nhảy - qua xà), qua xà 0,90 m cho nam và 0, 80 m cho nữ + Điểm Khá ( 7 - 8 điểm ) : Thực hiện đúng kĩ thuật giai đoạn qua xà, các giai đọan khác có sai sót nhỏ, qua xà 0,90 m cho nam và 0, 80 m cho nữ + Điểm Đạt ( 5 - 6 điểm ) : Thực hiện được cơ bản đúng kĩ thuật giai đoạn qua xà, các giai đoạn khác có sai sót lớn, qua xà 0,90 m cho nam và 0, 80 m cho nữ + Điểm chưa đạt ( 3 - 4 điểm ) : Chưa hình thành được kĩ thuật giai đoạn qua xà mặc dù giậm nhảy thực hiện tốt. C. KẾT THÚC : + Thả lỏng các khớp + Giáo viên nhận xét: Đánh giá ưu khuyết điểm giờ dạy công bố khen thưởng khích lệ bằng 1 tràng pháo tay cho đội thắng cuộc. +Yêu cầu tập luyện ở nhà + Xuống lớp 15ph 2Lx8N // // 30//x2L // 65ph 20ph 45ph 60m x1L 10ph 2Lx8N Đội hình nhận lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € Đội hình khởi động € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Đội hình kiểm tra €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € €€ € Đội hình thả lỏng giống đội hình khởi động Đội hình xuống lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €

File đính kèm:

  • docGA TD8I CKT.doc