Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 35+36 - Năm học 2009-2010

I/ Mục tiêu:

* Kiểm tra đánh giá quá trình tập luyện của HS

* Rèn luyện khả năng thực hiện kỹ thuật động tác trước các cuộc thi.

 II/ Địa điểm phương tiện:

Sân tập có vạch chạy, cầu đá, còi, giáo án.

 III Tiến trình bài dạy:

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 18/03/2021 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 35+36 - Năm học 2009-2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 35 Kiểm tra học kì I: Đá cầu Người soạn: Trịnh Công Phong Ngày soạn: 20/12/2009 Ngày thực hiện: Tuần 16 (22 - 26/12/2009) I/ Mục tiêu: * Kiểm tra đánh giá quá trình tập luyện của HS * Rèn luyện khả năng thực hiện kỹ thuật động tác trước các cuộc thi. II/ Địa điểm phương tiện: Sân tập có vạch chạy, cầu đá, còi, giáo án. III Tiến trình bài dạy: Nội Dung ĐL Phương pháp A. Phần mở đầu - Giáo viên nhận lớp . - Phổ biến nội dung yêu cầu kiểm tra.. - Khởi động chung: * Xoay các khớp: - Cổ chân, cổ tay. - Gối, hông, vai. - ép dọc, ép ngang. - Khởi động chuyên môn: -Chạy bước nhỏ - Nâng cao đùi. - Gót chạm mông. - Đá lăng ngoài. - Đá má trong. B. Phần cơ bản .* Kiểm tra - Môn Đá cầu: Kiểm tra tâng cầu tổng hợp bằng các kĩ thuật đã học. * Đánh giá cho điểm. + 9--->10 Thực hiện kỹ thuật động tác ở mức đúng và đạt thành tích theo tiêu chuẩn nam , nữ riêng. + 7--->8 Đúng kỹ thuật động tác ở mức tương đối đúng và đạt thành tích (mức đạt thấp hơn mức trên). + 5--->6 Thực hiện kĩ thuật động tác ở mức cơ bản đúng. + 3--->4 Không đạt kỹ thuật và thành tích theo quy định. Ghi chú: Có thể căn cứ vào sự tích cực của hs trong qua trình tập luyện. * Củng cố: Nhắc lại một số kĩ thuật mà HS thực hiện chưa đúng, hướng dẫn lại kĩ thuật. C. Phần kết thúc - Thả lỏng các khớp - Nhận xét giờ học - Giao bài tập về nhà. 8-10' 2l x 8n 2l x 8n 2l x 8n 2l x 8n 2l x 8n 2l x 8n 2l x 8n 2l x 8n 28-30' 3 - 5’ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €GV - HS ổn đinh tổ chức, chấn chỉnh hàng ngũ. - Báo cáo sĩ số Cán sự điều khiển cả lớp khởi động. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €CS € GV Mỗi lần sẽ có 1hs thực hiện. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €HSKT €GV - Những HS đạt dưới điểm 5 có thể kiểm tra lại. Tuy nhiên điểm không quá điểm 8. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €GV Đội hình lớp € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €GV TIẾT 36 KIỂM TRA TCRLTT: CHẠY NGẮN Người soạn: Trịnh Công Phong Ngày soạn: 20/12/2009 Ngày thực hiện: Tuần 16 (22 - 26/12/2009) I/ Mục tiờu: Đỏnh giỏ khả năng tiếp thu kiến thức của HS trong HKI. Yờu cầu HS thực hiện tốt thành thích, kĩ thuật nội dung Kiểm tra (bật xa). II/ Địa điểm _ Phương tiện: Sõn trường . Cũi, phấn, thước đo. III/ Tiến trỡnh lờn lớp: nội dung đl pp tổ chức I/ Mở Đầu: 1.nhận lớp: GV và HS làm tủ tục nhận lớp. GV phổ biến nội dung_ yờu cầu giờ học. 2.khởi động: Chung: xoay khớp cổ tay kết hợp với cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp vai, ép dọc, ép ngang. Chuyờn mụn: Đi bước nhỏ Nõng cao đựi Gút chạm mụng II/Cơ Bản: 1. Kiểm tra bật xa tại chỗ (cm) Mức độ đánh giá tiêu chuẩn rèn luyện - Giỏi: Nam 205cm Nữ 180cm - Khá: Nam 190cm Nữ 170cm - Đạt: Nam 180cm Nữ 160cm - Còn lại không đạt là ở dưới mức 180cm đối với Nam, dưới 160cm đối với Nữ III/kết thỳc: - Thả lỏng Đọc thành tích, mức độ. Nhận xột. Dặn dũ. Xuống lớp. 10’ 3’ 7’ 2lần x 8 nhịp 2lần 2lần 2lần 30’ 5’ ĐH 4 hàng ngang_ cỏn sự điều khiển GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH 4 hàng ngang so le. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Đội hình kiểm tra: € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €GV Yờu cầu HS nghiờm tỳc thực hiện đỳng nội dung giờ kiểm tra. ĐH xuống lớp 4 hàng ngang cụ li hẹp. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

File đính kèm:

  • docGA TD Khoi 8 Tiet 34 35.doc