Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 36: Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể

I.PHẦN CHUẨN BỊ :

1-Ổn định lớp

2-Khởi động

 Xoay các khớp : cổ tay ,cổ chân ,khớp gối ,khớp hông ,khớp vai , ép ngang ,ép dọc . Chạy bước nhỏ , chạy nâng cao đùi , chạy đạp sau .

II.PHẦN CƠ BẢN :

KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RÈN LUYỆN THÂN THỂ

 2- Chạy bền :

( Cự li : 500 m )

* Yêu cầu : Biết phân phối sức đều trên toàn bộ quãng đường , thành tích đạt tốt . Biết tự hồi tĩnh sau chạy . Học sinh tham gia kiểm tra có ý thức kỷ luật tốt .

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 09/03/2021 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 36: Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ 36 NỘI DUNG BÀI DẠY: TTPPCT 36 KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RÈN LUYỆN THÂN THỂ TUẦN 19 NS: 06-01 -08 PHẦN VÀ NỘI DUNG YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT I.PHẦN CHUẨN BỊ : 1-Ổn định lớp 2-Khởi động 8/1 8/2 8/3 Xoay các khớp : cổ tay ,cổ chân ,khớp gối ,khớp hông ,khớp vai , ép ngang ,ép dọc . Chạy bước nhỏ , chạy nâng cao đùi , chạy đạp sau . II.PHẦN CƠ BẢN : KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RÈN LUYỆN THÂN THỂ 2- Chạy bền : ( Cự li : 500 m ) * Yêu cầu : Biết phân phối sức đều trên toàn bộ quãng đường , thành tích đạt tốt . Biết tự hồi tĩnh sau chạy . Học sinh tham gia kiểm tra có ý thức kỷ luật tốt . Biểu điểm kiểm tra : Loại Giỏi : Nam : 1’40 Nữ : 1’52 Loại khá : Nam : 1’41-1’50 Nữ : 1’53-1’59 Loại đạt yêu cầu : Nam : 1’51-2’00 Nữ : 2’00-2’12 Loại chưa đạt yêu cầu : Nam : dưới 2’00 Nữ : dưới 2’12 * Thống kê điểm thi : Lớp Giỏi Khá Đạt Chưa đạt 8/1 8/2 8/3 III.PHẦN KẾT THÚC : 1- Nhận xét giờ kiểm tra 2-Thả lỏng 3-Dặn dò ,BTVN Nhận xét ưu điểm và những hạn chế của kiểm tra , thông báo thành tích Gập thân ,rũ chân ,rũ tay thả lỏng Nhảy xa – Ném bóng (TTTC) -Chạy bền MỤC TIÊU : GIÁO ÁN SỐ 36 -Đánh giá chất lượng học tập ,rèn luyện thân thể của học sinh . TTPPCT 36 -Nâng cao ý thức trong học tập bộ môn trong giờ học chính khoá và ngoại khoá NG : 09 - 01- 08 ĐỊA ĐIỂM : Sân TD Chuẩn bị :còi , đồng hồ TDTT , vạch vôi LVĐ PHƯƠNG PHÁP –BIỆN PHAPÙ GIẢNG DẠY 5’ *Đội hình khởi động Lớp trưởng hướng dẫn lớp € € € € € € khởi động –GV quan sát nhắc nhở € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV 35’ 1l * Kiểm tra chạy bền : Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu của kiểm tra . Nhắc lại một số yêu cầu trong khi chạy vá cách thực hiện một số động tác hồi tĩnh sau chạy . Thông báo biểu điểm kiểm tra Phân công trọng tài phụ : trọng tài xuất phát , trọng tài đường chạy , thư ký ,. Cử nhóm phục vụ ( giúp học sinh thả lỏng sau chạy ) Phân học sinh chạy theo nhóm 3-4 học sinh / 1 nhóm , Giáo viên bấm thời gian Đội hình kiểm tra : TTXP Xuất phát Đích GV Thư ký 5’ *BTVN: € € € € € € - Nhảy xa ; ném bóng : Ôn tập các động tác bổ trợ cho nhảy xa € € € € € € € € € € € € -Chạy bền :1-2 lần /ngày € € € € € € GV GIÁO ÁN SỐ 35 NỘI DUNG BÀI DẠY : TTPPCT 35 KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RÈN LUYỆN THÂN THỂ TUẦN 19 NS: 01-01-08 PHẦN VÀ NỘI DUNG YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT I.PHẦN CHUẨN BỊ : 1-Ổn định lớp 2-Khởi động 8/1 8/2 8/3 Xoay các khớp : cổ tay ,cổ chân ,khớp gối ,khớp hông ,khớp vai , ép ngang ,ép dọc . Chạy bước nhỏ , chạy nâng cao đùi , chạy đạp sau . II.PHẦN CƠ BẢN : KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RÈN LUYỆN THÂN THỂ 1-Chạy ngắn : ( Cự li : 60 m ) * Yêu cầu : Thực hiện tốt kỹ thuật các giai đoạn trong chạy ngắn . Biết vận dụng tốt luật vào trong kiểm tra , đạt thành tích tốt . Học sinh tham gia kiểm tra có ý thức kỷ luật tốt . Biểu điểm kiểm tra : Loại Giỏi : Nam : 9”20 Nữ : 10”20 Loại khá : Nam :9”21-9”80 Nữ : 10”21-11”00 Loại đạt yêu cầu : Nam : 9”81-10”50 Nữ : 11”01-11”60 Loại chưa đạt yêu cầu : Nam : dưới 10”50 Nữ : dưới 11”60 * Thống kê điểm thi : Lớp Giỏi Khá Đạt Chưa đạt 8/1 8/2 8/3 III.PHẦN KẾT THÚC : 1- Nhận xét giờ kiểm tra 2-Thả lỏng 3-Dặn dò ,BTVN Nhận xét ưu điểm và những hạn chế của kiểm tra , thông báo kết quả xếp loại Gập thân ,rũ chân ,rũ tay thả lỏng Thi TCRLTT nội dung chạy 500m MỤC TIÊU : GIÁO ÁN SỐ 35 -Đánh giá chất lượng học tập ,rèn luyện thân thể của học sinh . TTPPCT 35 -Nâng cao ý thức trong học tập bộ môn trong giờ học chính khoá và ngoại khoá NG : 03 - 01- 08 ĐỊA ĐIỂM : Sân TD Chuẩn bị :còi , bàn đạp , đồng hồ TDTT , vạch vôi LVĐ PHƯƠNG PHÁP –BIỆN PHAPÙ GIẢNG DẠY 5’ *Đội hình khởi động Lớp trưởng hướng dẫn lớp € € € € € € khởi động –GV quan sát nhắc nhở € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV 35’ 1l *Kiểm tra chạy ngắn : -Giáo viên phổ biến nội dung ,yêu cầu của kiểm tra . -Thông báo biểu điểm kiểm tra . -Phân công nhóm trọng tài phụ : Trọng tài xuất phát , trọng tài phạm quy , thư ký . -Kiểm tra theo nhóm 1-2 học sinh /nhóm . -Mỗi học sinh được kiểm tra một lần thực hiện chạy hết cự li 60 m . -Giáo viên quan sát bấm thời gian . Đội hình kiểm tra : € € € € € € € TTGT € € € € € € € € € € GV ß------------------------60 m-------- -------------à €TK € TTXP €TTPQ GV 5’ * BTVN: € € € € € € . € € € € € € € € € € € € -Chạy bền :1-2 lần /ngày € € € € € € GV

File đính kèm:

  • docGiao an P8.doc