Giáo án Thể dục Lớp 8 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2009-2010 - Trần Văn Công

I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC:

 Kiến thức: Giáo viên giúp cho các em hiểu và nắm được phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh.

 Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng phương pháp nhằm nâng cao thành tích trong tập luyện và trong thi đấu.

 Hành vi, thái độ: Thực hiện nghiêm túc, có ý thức tự giác trong tập luyện tiết học.

 II/ CHUẨN BỊ:

 Giáo viên: Giáo án.

 Học sinh: Tập viết, tinh thần.

 III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

 

doc61 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 180 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2009-2010 - Trần Văn Công, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HUẨN BỊ: Giáo viên: sân tập, thước, còi. Học sinh: tinh thần, trang phục đúng quy định. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC 1/ Phần mở đầu: - Giáo viên nhận lớp kiểm tra sĩ số. - Đá cầu, Chạy bên 5 phút - Cán sự tập hợp lớp thành 4 hàng ngang điểm số báo cáo. - ĐH: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Xcs êgv - Giáo viên phổ biến nội dung bài học. 2/ Phần cơ bản: a/ Khởi động. + Khởi động chung: - Xoay cổ tay kết hợp cổ chân. - Xoay khuỷu tay. - Xoay khớp bả vai. - Xoay khớp hông. - Xoay khớp gối. + yKhởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy năng cao đùi. - Chạy gót chạm mông. b/ Đá Cầu. Ôn: Tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân, đở cầu bằng ngực,phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Học: Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, moat số điểm trong luật Đá cầu, Đấu tập. c/ Chạy bền - Chạy bền trên địa hình tự nhiên. 35 Phút 5 phút 15 phút 15 phút - Cán sự từ 4 hàng ngang dàn hàng khởi động. - ĐH: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Xcs - Học sinh thực hiện nghiêm túc. - Giáo viên quan sát sửa sai. - Giáo viên phổ biến kĩ thuật và làm mẫu 2 -3 lần cho các em nắm. - Học sinh thực hiện theo nhóm 4 – 5 em. - ĐH: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x êgv - Học sinh thực hiện nghiêm túc. - Giáo viên quan sát sửa sai - Giáo viên phổ biến kĩ thuật và cách chạy cho các em nắm. - Học sinh thực hiện theo nhóm 4 – 5 em. X cs - ĐH: êGV - Học sinh thực hiện nghiêm túc - Giáo viên quan sát đôn đóc cho các em 3/ Phần kết thúc: - Thả lỏng: - Nhận xét: - Dặn dò: 5 Phút - Cán sự điều khiển lớp thả lỏng. - Biểu dương những em tập tốt phê bình những em tập chưa tốt. -Về các em tập bài cũ và chuẩn bị bài tiết sau. Ký duyệt: 21/11/2009 TTCM Trần Văn Công TUẦN:15(30/11 – 05/12/2009) TIẾT:29 ĐÁ CẦU I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Giáo viên giúp cho các em hiểu và nắm được kĩ thuật của đá cầu. Kỹ năng: Hiểu và nắm sâu hơn để vận dụng vào trong bài tập hàng ngày. Hành vi, thái độ: Thực hiện nghiêm túc, tự giác tập luyện, có ý thức tổ chức kĩ luật cao. II/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: sân tập, thước, còi. Học sinh: tinh thần, trang phục đúng quy định. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC 1/ Phần mở đầu: - Giáo viên nhận lớp kiểm tra sĩ số. - Đá cầu. 5 Phút - Cán sự tập hợp lớp thành 4 hàng ngang điểm số báo cáo. - ĐH: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Xcs êgv - Giáo viên phổ biến nội dung bài học. 2/ Phần cơ bản: a/ Khởi động. + Khởi động chung: - Xoay cổ tay kết hợp cổ chân. - Xoay khuỷu tay. - Xoay khớp bả vai. - Xoay khớp hông. - Xoay khớp gối. + Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy năng cao đùi. - Chạy gót chạm mông. b/ Đá cầu: Ôn: Tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân, tâng cầu bằng mu bàn chân, đở cầu bằng ngực. Học: Một số chiến thuật thi đấu đơn, Đấu tập. 35 Phút 5 phút 30 phút - Cán sự từ 4 hàng ngang dàn hàng khởi động. - ĐH: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Xcs - Học sinh thực hiện nghiêm túc. - Giáo viên quan sát sửa sai. - Giáo viên giới thiệu kĩ thuật và làm mẫu 2-3 lần. - Học sinh thực hiện theo nhóm 4 – 5 em. -ĐH: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x êgv - Học sinh thực hiện nghiêmtúc - Giáo viên quan sát sửa sai cho các em. -Giáo viên phổ biến luật Đá cầu cho các em nắm và hiểu sâu hơn về môn đá cầu. - Học sinh thực hiện lần lược 2 em để làm quen sân để thi đấu. 3/ Phần kết thúc: - Thả lỏng: - Nhận xét: - Dặn dò: 5 Phút - Cán sự điều khiển lớp thả lỏng.- - Biểu dương những em tập tốt phê bình những em tập chưa tốt. -Về các em tập bài cũ và chuẩn bị bài tiết sau. TIẾT: 30 ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Giáo viên giúp cho các em hiểu và nắm được kỹ thuật đá cầu và kĩ thuật chạy bền. Kỹ năng: Hiểu và nắm sâu hơn để vận dụng vào trong bài tập hàng ngày. Hành vi, thái độ: Thực hiện nghiêm túc, tự giác tập luyện, có ý thức tổ chức kĩ luật cao. II/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: sân tập, thước, còi. Học sinh: tinh thần, trang phục đúng quy định. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC 1/ Phần mở đầu: - Giáo viên nhận lớp kiểm tra sĩ số. - Đá cầu, Chạy bên 5 phút - Cán sự tập hợp lớp thành 4 hàng ngang điểm số báo cáo. - ĐH: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Xcs êgv - Giáo viên phổ biến nội dung bài học. 2/ Phần cơ bản: a/ Khởi động. + Khởi động chung: - Xoay cổ tay kết hợp cổ chân. - Xoay khuỷu tay. - Xoay khớp bả vai. - Xoay khớp hông. - Xoay khớp gối. + yKhởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy năng cao đùi. - Chạy gót chạm mông. b/ Đá Cầu. Ôn: Tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân, Đỡ cầu bằng ngực,phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, Đấu tập. c/ Chạy bền - Chạy bền trên địa hình tự nhiên. 35 Phút 5 phút 15 phút 15 phút - Cán sự từ 4 hàng ngang dàn hàng khởi động. - ĐH: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Xcs - Học sinh thực hiện nghiêm túc. - Giáo viên quan sát sửa sai. - Giáo viên phổ biến kĩ thuật và làm mẫu 2 -3 lần cho các em nắm. - Học sinh thực hiện theo nhóm 4 – 5 em. - ĐH: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x êgv - Học sinh thực hiện nghiêm túc. - Giáo viên quan sát sửa sai - Giáo viên phổ biến kĩ thuật và cách chạy cho các em nắm. - Học sinh thực hiện theo nhóm 4 – 5 em. X cs - ĐH: êGV - Học sinh thực hiện nghiêm túc - Giáo viên quan sát đôn đóc cho các em 3/ Phần kết thúc: - Thả lỏng: - Nhận xét: - Dặn dò: 5 Phút - Cán sự điều khiển lớp thả lỏng. - Biểu dương những em tập tốt phê bình những em tập chưa tốt. -Về các em tập bài cũ và chuẩn bị bài tiết sau. Ký duyệt:28/11/2009 TTCM Trần Văn Công TUẦN:16(07/12 – 12/12/2009) TIẾT:31 ĐÁ CẦU I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Giáo viên giúp cho các em hiểu và nắm được kĩ thuật của đá cầu. Kỹ năng: Hiểu và nắm sâu hơn để vận dụng vào trong bài tập hàng ngày. Hành vi, thái độ: Thực hiện nghiêm túc, tự giác tập luyện, có ý thức tổ chức kĩ luật cao. II/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: sân tập, thước, còi. Học sinh: tinh thần, trang phục đúng quy định. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC 1/ Phần mở đầu: - Giáo viên nhận lớp kiểm tra sĩ số. - Đá cầu. 5 Phút - Cán sự tập hợp lớp thành 4 hàng ngang điểm số báo cáo. - ĐH: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Xcs êgv - Giáo viên phổ biến nội dung bài học. 2/ Phần cơ bản: a/ Khởi động. + Khởi động chung: - Xoay cổ tay kết hợp cổ chân. - Xoay khuỷu tay. - Xoay khớp bả vai. - Xoay khớp hông. - Xoay khớp gối. + Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy năng cao đùi. - Chạy gót chạm mông. b/ Đá cầu: Ôn: Đỡ cầu bằng ngực, Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Học: Một số chiến thuật thi đấu đơn, Đấu tập. 35 Phút 5 phút 30 phút - Cán sự từ 4 hàng ngang dàn hàng khởi động. - ĐH: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Xcs - Học sinh thực hiện nghiêm túc. - Giáo viên quan sát sửa sai. - Giáo viên giới thiệu kĩ thuật và làm mẫu 2-3 lần. - Học sinh thực hiện theo nhóm 4 – 5 em. -ĐH: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x êgv - Học sinh thực hiện nghiêmtúc - Giáo viên quan sát sửa sai cho các em. -Giáo viên phổ biến luật Đá cầu cho các em nắm và hiểu sâu hơn về môn đá cầu. - Học sinh thực hiện lần lược 2 em để làm quen sân để thi đấu. 3/ Phần kết thúc: - Thả lỏng: - Nhận xét: - Dặn dò: 5 Phút - Cán sự điều khiển lớp thả lỏng. - Biểu dương những em tập tốt phê bình những em tập chưa tốt. -Về các em tập bài cũ và chuẩn bị bài tiết sau. TIẾT: 32 KIỂM TRA 1 TIẾT ĐÁ CẦU 8 I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Giáo viên giúp cho học sinh hiểu được kiến thức, kĩ năng, biết kết hợp đúng kĩ thuật phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân Kĩ năng: Học sinh hiểu và biết vận dụng vào trong tập luyện, thi hoặc kiểm tra Hành vi, thái đợ: Thực hiện nghiêm túc, tự giác tập luyện II/CHUẨN BỊ: Giáo viên: Sân tập, đề, thang điểm Học sinh: Tinh thần, đờng phục III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1.ĐỀ: Mỡi học sinh phải thực hiện 10 lần phát cầu nhưng phát 5 lần bên phải và phát 5 lần bên trái. 2. ĐÁP ÁN- THANG ĐIỂM (xếp loại) - Giỏi: Thực hiện đúng kĩ thuật và phát đạt 8 - 10 lần phát cầu thì xếp loại“Giỏi”. - Khá: Thực hiện đúng kĩ thuật và phát cầu đạt 6 – 7 lần phát cầu thì xếp loại “khá”. - T. bình: Thực hiện đúng kĩ thuật vá phát cầu đạt 5 – 6 lần phát cầu thì xếp loại “Tb”. - Những học sinh dưới điểm 5 giáo viên cho thực hiện lại lần 2 khơng quá điểm 8. 3.Rút kinh nghiệm: - Giáo viên: - Học sinh: Ký duyệt: 05/12/2009 TTCM Trần Văn Công

File đính kèm:

  • docthe duc 8.doc