Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 2: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh - Năm học 2010-2011

I: Mục Tiêu:

1, Một số hướng dẫn luyện tập sức nhanh:

*Kiến thức: Biết một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh

*Kĩ năng: Vận dụng để tập luyện phát triển sức nhanh

II: Địa Điểm – Phương Tiện:

1, Địa điểm: Trên lớp

2, Phương tiện:

 - Gv: Chuẩn bị nội dung bài, sgv

 - Hs: Vở ghi

III: Nội Dung – Phương Pháp Tổ Chức:

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 207 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 2: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 22/08/2012 Ngày dạy : 25/08/2012 Tiết 2: một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh I: Mục Tiêu: 1, Một số hướng dẫn luyện tập sức nhanh: *Kiến thức: Biết một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh *Kĩ năng: Vận dụng để tập luyện phát triển sức nhanh II: Địa Điểm – Phương Tiện: 1, Địa điểm: Trên lớp 2, Phương tiện: - Gv: Chuẩn bị nội dung bài, sgv - Hs: Vở ghi III: Nội Dung – Phương Pháp Tổ Chức: Nội Dung ĐL Phương Pháp A: Phầm mở đầu: -Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số -Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 2’ - Lớp trưởng bào cáo sĩ số lớp B: Phần cơ bản: 2. Một số hướng dẫn tập phỏt triển sức nhanh( Phần 2) * Phương phỏp tập luyện sức nhanh: - Nhúm bài tập rốn luyện phản ứng nhanh: Đang chạy bỡnh thường, nghe tiếng cũi thỡ chạy ngược chiều lại, hoặc 1 số tư thế XP đó học ở lớp 6, 7 Chơi 1 số mụn thể thao để rốn luyện phản ứng nhanh như: đỏ cầu, búng bàn, cầu lụng - Nhúm bài tập rốn luyện tần số động tỏc: Chạy nhanh tại chỗ, chạy trờn bàn chạy, đạp xe đạp lực kế nhanh, nhảy dõy nhanh trong 15s, 20s - Nhúm bài tập rốn luyện động tỏc đơn nhanh: Bật nhảy nhanh, gập thõn nộm búng nhanh, co tay xà đơn nhanh, ngồi xuống đứng lờn nhanh - Nhúm bài tập rốn luyện sức mạnh tốc độ, nhúm bài tập rốn luyện sức bền tốc độ: Chạy nhanh 60- 100m cố gắng chạy tốc độ cao nhất ở 10 - 20m cuối cự li 38’ - Gv thuyết trình kết hợp phân tich và lấy ví dụ. - Hs lắng nghe kết hợp ghi vở -Yc học sinh thảo luận và lấy thêm một số ví dụ ở mồi phần C: Phần Kết Thúc: - Gv củng cố lại bài. - Nhận xét đánh giá giờ học - HDVN: + Học thuộc bài 5’

File đính kèm:

  • docTiet2lop8(1).doc