Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 22 - Năm học 2011-2012 - Lê Thị Thanh Giang

I. MỤC TIÊU:

1. Bật nhảy :

- Biết cch thực hiện bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật trên cao, chạy đà tự do nhảy xa kiễu ngồi.

 - Thực hiện được bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật trên cao. Thực hiện cơ bản dúng chạy đà tự do nhảy xa kiễu ngồi.

2. Đá cầu :

 - Biết cách thực hiện các động tác tâng cầu bằng đùi, má trong và mu bàn chân.Chuyền cầu bằng mu bàn chân.

- Thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng đùi, má trong và mu bàn chân và thực hiện được chuyền cầu bằng mu bàn chân.

3. Chạy bền:

 - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự hin

- Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhin.

 *Cĩ ý thức tự gic học tập,có kỉ luật,tác phong nhanh nhẹn.Biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đ học vo nếp sống hng ngy

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:

- Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập)

- Cọc ,xà ,đệm ,cầu , SGV,đồng phục Hs , còi TT , ghế GV ,vật treo trên cao, 4 cờ góc .

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

 

doc6 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 01/03/2021 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 22 - Năm học 2011-2012 - Lê Thị Thanh Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 22 ( Từ ngày 9/01 – 14/ 01) Tiết : 43 Ngày soạn:3 / 01/ 2012 BẬT NHẢY – ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: 1. Bật nhảy : - Biết cách thực hiện bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật trên cao, chạy đà tự do nhảy xa kiễu ngồi. - Thực hiện được bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật trên cao. Thực hiện cơ bản dúng chạy đà tự do nhảy xa kiễu ngồi. 2. Đá cầu : - Biết cách thực hiện các động tác tâng cầu bằng đùi, má trong và mu bàn chân.Chuyền cầu bằng mu bàn chân. - Thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng đùi, má trong và mu bàn chân và thực hiện được chuyền cầu bằng mu bàn chân. 3. Chạy bền: - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự hiên - Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên. *Cĩ ý thức tự giác học tập,cĩ kỉ luật,tác phong nhanh nhẹn.Biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sống hàng ngày II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: - Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập) - Cọc ,xà ,đệm ,cầu , SGV,đồng phục Hs , còi TT , ghế GV ,vật treo trên cao, 4 cờ góc . III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Nội dung ĐL Phương pháp- tổ chức MỞ ĐẦU: - Nhận lớp - Kiểm tra sỉ số học sinh - Khởi động chung : Xoay cổ tay, cổ chân, xoay các khớp, xoay cánh tay, ép dọc, ép ngang - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy gót chạm mông + Bậc xa - Kiểm tra bài cũ: Em hãy thực hiện bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật treo trên cao ? - Phổ biến nội dung và yêu cầu bài học mới B. CƠ BẢN: 1. Bật nhảy : * Luyện tập : + Bật nhảy bằng hai chân tay với vào vật treo trên cao, chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi 2. Đá cầu : * Ơn : Tâng cầu bằng đùi, bằng má trong bàn chân, bằng mu bàn chân (cá nhân và theo nhĩm ) * Học mới: + Chuyền cầu bằng mu bàn chân (nội dung SGV TD 7 trang 85 ) - Củng cố: Em hãy thực hiện chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi 3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên C/ KẾT THÚC - Thả lỏng + Hít thở sâu. + Tay, chân. + Gập duỗi tay,chân - Nhận xét + Tuyên dương. + Phê bình - Hướng dẫn bài tập về nhà cho HS 1/. Bật nhảy 2/. Đá cầu 3/. Chạy bền - Dặn dò - Xuống lớp. 10’ 1’ 1’ 4’ 2l/đt 10-15m // // 3’ 1 HS 30’ 11’ 11’ 3’ 1 HS 5’ Nam 450m Nữ 400m 5, 2’ 1’ 1’ 1’ - HS tập hợp 4 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - HS: Cán sự báo cáo sỉ số cho GV, chúc sức khoẻ - HS: CSĐK – GV: Quan sát € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS - GV: quan sát, nhắc nhở - Hs : các sự điều khiển € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - HS: nhận xét - GV nhận xét à cho diểm Hs - GV: phổ biến nội dung và yêu cầu bài học GV : làm mẫu – phân tích nội dung mới cho HS xem HS : chia ra 2 nhóm + Nhóm 1 : Đá cầu + Nhóm 2 : Bật nhảy - HS: Chia nhóm (CSĐK) - GV: Quan sát, sửa sai động tác thường mắc Sau 11phút đổi nhóm x CScsssss) € € € € € € € € - GV: Quan sát, sửa sai động tác thường mắc - HS : chia nhóm(CSĐK)-sửa sai đtác € € € € € € € € € € €(cs) - HS: Về 4 hàng ngang. - HS : nhận xét - GV: nhận xét chung à kết luận - GV : điều khiển - GV: Quan sát nhắc nhở. (r) - HS : chạy vòng tròn qui định sân trường - HS: Cán sự điều khiển. - Gv : quan sát – nhắc nhở Hs € € € € € € € € € € € €€ € € € € € € € € € € € € €€ € €(cs) - GV nhận xét tiết học - GV: hướng dẫn bài tập về nhà cho HS - Hs :Chuẩn bị hố cát,ván giậm ,cầu 25 quả - GV: giải tán - HS: khoẻ Tuần: 22( Từ ngày 9 -14/01) Tiết : 44 Ngày soạn: 3/ 01/2012 BẬT NHẢY – ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU 1. Bật nhảy : - Biết cách thực hiện bật nhảy bằng 1 chân tay với vào vật trên cao, - Thực hiện cơ bản đúng bật nhảy bằng 2chân tay với vào vật trên cao , Thực hiện được bật nhảy bằng 1 chân tay với vào vật trên cao 2. Đá cầu : - Biết cách thực hiện các động tác tâng cầu bằng mu bàn chân. Chuyền cầu bằng mu bàn chân. Biết được một số điều luật trong luật đá cầu.Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân - Thực hiện cơ bản đúng động tác tâng cầu bằng mu chính bàn chân. Chuyền cầu bằng mu bàn chân. Nắm được một số điều luật trong luật đá cầu và thực hiện được Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân 3. Chạy bền: - Biết cách thực hiện trị chơi : Chạy vịng số 8 - Thực hiện được trị chơi *Cĩ ý thức tự giác học tập,cĩ kỉ luật,tác phong nhanh nhẹn.Biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sống hàng ngày II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập) - Cọc ,xà ,đệm ,cầu , SGV,đồng phục Hs , còi TT , 4 cờ góc , III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Nội dung ĐL Phương pháp- tổ chức AMỞ ĐẦU: - Nhận lớp - Kiểm tra sỉ số học sinh - Khởi động chung : Xoay cổ tay, cổ chân, xoay các khớp, xoay cánh tay, ép dọc, ép ngang - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy gót chạm mông + Bậc xa - Kiểm tra bài củ: Em hãy thực hiện bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật trên cao ? - Phổ biến nội dung và yêu cầu bài học mới B. CƠ BẢN: Bật nhảy : * Ôn : Bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật trên cao. * Học: Bật nhảy bằng 1 chân tay với vào vật trên cao 2. Đá cầu * Ôn : + Tâng cầu bằng mu bàn chân. + Chuyền cầu bằng mu bàn chân. * Học: + Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân + Một số điểm trong luật đá cầu.( sân, lưới, nội dung thi đấu ) * Củng cố: Em hãy thực hiện phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. 3. Chạy bền: Trị chơi : Chạy vịng số 8 C/ KẾT THÚC - Thả lỏng + Hít thở sâu. + Tay, chân. + Gập duỗi tay,chân - Nhận xét + Tuyên dương. + Phê bình - Hướng dẫn bài tập về nhà cho HS 1/. Bật nhảy 2/. Đá cầu 3/. Chạy bền - Dặn dò - Xuống lớp. 10’ 1’ 1’ 4’ 2l/đt 10-15m // // 3’ 1 HS 1’ 30’ 10’ 10’ 2, 1HS 5, 5, 2’ 1’ 1’ 1’ - HS tập hợp 4 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €GV - HS: Cán sự báo cáo sỉ số cho GV, chúc sức khoẻ - HS: CSĐK – GV: Quan sát € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS - GV: quan sát, nhắc nhở - Hs : các sự điều khiển € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - HS: nhận xét - GV nhận xét à cho diểm Hs - GV: phổ biến nội dung và yêu cầu bài học GV : Làm mẫu – phân tích nội dung mới cho HS xem HS : chia nhóm (CSĐK) + Nhóm 1 : Bật nhảy + Nhóm 2 : Đá cầu Sau 10 phút đổi nhóm - GV: Quan sát, sửa sai động tác thường mắc - GV : Làm mẫu – phân tích nội dung mới cho HS xem - GV: Giới thiệu cho HS một số điểm về luật đá cầu. - HS: Chú ý - HS : chia nhóm (CSĐK) x x x x x x x x x x - HS : Về 4 hàng ngang - Gv: Giới thiệu cho Hs nắm một số điểm trong luật đá cầu - GV gọi HS thực hiện - HS : nhận xét - GV: nhận xét chung à kết luận - HS: Chạy theo hướng dẫn của GV. - GV: Quan sát nhắc nhở. (r) - HS: Cán sự điều khiển. - Gv : quan sát – nhắc nhở Hs € € € € € € € € € € € €€ € € € € € € € € € € € € €€ € €(cs) - GV nhận xét tiết học - GV: hướng dẫn bài tập cho HS - Hs :Chuẩn bị hố cát,cọc,xà,đệm ,cầu. - GV: giải tán - HS: khoẻ Đã kiểm ngày . / . / 20. Tổ phĩ Trần Văn Bình

File đính kèm:

  • docTUAN 22.doc