Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 16 - Năm học 2011-2012 - Lê Thị Thanh Giang

I. MỤC TIÊU:

1. Bài thể duc

 - Biết tn và cch thực hiện 9 động tác bi thể dục pht triển chung.

 - Thực hiện cơ bản đúng bài thể dục.

2. Chạy bền:

- Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhin.

- Thực hiện đúng chạy trên địa hình tự nhin.

* Nghim tc, tích cực tập luyện

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN

- Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập)

- 4 cờ góc, đường chạy, SGV,đồng phục Hs , còi TT , cờ 2 cây/Hs ,ghế GV

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 01/03/2021 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 16 - Năm học 2011-2012 - Lê Thị Thanh Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:16 (Từ ngày 21/11 – 26/11/2011) Tiết: 31 Ngày soạn: 14 /11/2011 ÔN TẬP HKI BÀI THỂ DỤC - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: 1. Bài thể duc - Biết tên và cách thực hiện 9 động tác bài thể dục phát triển chung. - Thực hiện cơ bản đúng bài thể dục. 2. Chạy bền: - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên. - Thực hiện đúng chạy trên địa hình tự nhiên. * Nghiêm túc, tích cực tập luyện II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập) - 4 cờ góc, đường chạy, SGV,đồng phục Hs , còi TT , cờ 2 cây/Hs ,ghế GV III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương pháp- tổ chức MỞ ĐẦU: - Nhận lớp - Kiểm tra sỉ số học sinh - Khởi động : Xoay cổ tay, cổ chân, xoay các khớp, xoay cánh tay, ép dọc, ép ngang - Kiểm tra bài cũ: Em hãy thực hiện bài TD với cờ ? - Phổ biến nội dung và yêu cầu bài học mới B. CƠ BẢN: 1. Bài TD * Ôn: 1 - Động tác vươn thở 2 - Động tác tay 3 - Động tác chân 4 - Động tác lườn 5 - Động tác Bụng 6 - Động tác phối hợp 7 - Động tác thăng bằng 8 - Động tác nhảy 9 - Động tác điều hoà 2. Chạy bền: Luyện tập chạy bền - Củng cố: Em hãy thực hiện bài TD với cờ? C/ KẾT THÚC - Thả lỏng + Hít thở sâu. + Tay, chân. + Gập duỗi tay,chân - Nhận xét + Tuyên dương. + Phê bình - Hướng dẫn bài tập về nhà cho HS 1/. Bài TD 2/. Chạy bền - Dặn dò -Xuống lớp. 10’ 1’ 1’ 4’ 3’ 1 HS 1’ 30’ 20’ 5’ Nam 450m nữ 400m 5, 1 HS 5, 2’ 1’ 1’ 1’ - HS tập hợp 4 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - HS: Cán sự báo cáo sỉ số cho GV, chúc sức khoẻ - GV: quan sát, nhắc nhở - Hs : các sự điều khiển € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS - HS: nhận xét - GV nhận xét à cho diểm Hs - GV: phổ biến nội dung và yêu cầu bài - GV:cho hs tập theo ĐH tổng hợp 1-2 lần rồi mới chia nhóm.Khi chia nhóm CS đkhiển - GV: quan sát, nhắc nhở € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €CS -GV: Quan sát, sửa sai động tác thường mắc - HS : Về 4 hàng ngang - HS: chạy vòng tròn quy định sân trường. - GV: Quan sát nhắc nhở. - HS: Về 4 hàng ngang. - HS: nhận xét - GV: nhận xét chung - HS: Cán sự điều khiển. - Gv : quan sát – nhắc nhở Hs € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS - GV nhận xét tiết học - GV: hướng dẫn bài tập cho HS - HS : Chuẩn bị dụng cụ và phương tiện tập luyện, thực hiện bài ở nhà; Bài TD; Chạy bền - GV: giải tán - HS: khoẻ Tuần:16( Từ ngày 21/11 – 26/11/2011) Tiết : 32 Ngày soạn : 14/11/2011 ÔN TẬP HKI CHẠY NHANH - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: 1.Chạy nhanh : - Biết cách thực hiện Xuất phát cao –chạy nhanh 60m - Thực hiện được xuất phát cao chạy nhanh 60m 2 Chạy bền: - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình quy định. - Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình qyu định. * Nghiêm túc, tích cực tập luyện II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập) - Kẻ vạch XP ,đường chạy 60m ,4 cờ góc, SGV,đồng phục Hs , còi TT ,vôi, ghế GV kẻ 2 vxp III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương pháp- tổ chức AMỞ ĐẦU: - Nhận lớp - Kiểm tra sỉ số học sinh - Khởi động : Xoay cổ tay, cổ chân, xoay các khớp, xoay cánh tay, ép dọc, ép ngang - Kiểm tra bài củ: Em hãy thực hiện xuất phát cao –chạy nhanh 60m ? - Phổ biến nội dung và yêu cầu bài học mới B. CƠ BẢN: 1. Chạy nhanh : - Luyện tập : Xuất phát cao –chạy nhanh 60m 2. Chạy bền - Luyện tập chạy bền . - Củng cố: Em hãy thực hiện Xuất phát cao –chạy nhanh 60m ? C/ KẾT THÚC - Thả lỏng + Hít thở sâu. + Tay, chân. + Gập duỗi tay,chân - Nhận xét + Tuyên dương. + Phê bình - Hướng dẫn bài tập về nhà cho HS 1/ Chạy nhanh 2/. Chạy bền - Dặn dò - Xuống lớp. 10 1’ 1’ 4’ 3’ 1 HS 1’ 30’ 20’ 5, Nam 450m Nữ 400m 5, 2 HS 5, 2’ 1’ 1’ 1’ - HS tập hợp 4 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €GV - HS: Cán sự báo cáo sỉ số cho GV, chúc sức khoẻ - GV: quan sát, nhắc nhở - Hs : các sự điều khiển € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS - HS: nhận xét - GV nhận xét à cho diểm Hs - GV: phổ biến nội dung và yêu cầu bài học - GV: nhắc lại cách thực hiện kĩ thuật xuất phát cao và làm mẫu cho HS xem - HS : chia nhóm (CSĐK) €(cs) € w € w € w € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - HS: Chia nhóm (nam, nữ riêng) - GV: Quan sát, sửa sai - Hs : Về 4 hàng ngang - HS: chạy vòng tròn (r) - GV : ĐK – nhắc nhở - HS : Về 4 hàng ngang - HS : nhận xét - GV: nhận xét chung à kết luận. - HS: Cán sự điều khiển. - Gv : quan sát – nhắc nhở Hs € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €CS - GV nhận xét tiết học - GV: hướng dẫn bài tập cho HS - HS : Chuẩn bị dụng cụ và phương tiện tập luyện, thực hiện bài ở nhà; Chạy bền,bài thể dục chạy nhanh,(tuần sau kiểm tra HKI) - GV: giải tán - HS: khoẻ

File đính kèm:

  • docTUAN 16.doc