Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 25+26 - Năm học 2010-2011 - Trường THCS Ân Hữu

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Bài TD:- Ôn các động tác:Vươn thở ,tay ,chân, lườn, bụng, phối ,hợp, thăng bằng, nhảy.

 - Bật nhảy: Đá lăng trước, đá lăng sau, nhảy vòng tiếp sức

 - Chạy bền : Trò chơi: nhảy dây bền.

2. Kĩ năng

- Giúp HS sửa chữa tư thế động tác đồng thời tăng cường rèn luyện tư thế động tác tạo dần sự ổn định nâng dần độ chính xác.Giúp HS củng cố lại động tác đá lăng, chú ý kĩ thuật giậm nhảy.Tăng cường rèn luyện thể lực phát triển sức bền thông qua trò chơi.

3. Thái độ

 - Thuộc thứ tự, thể hiện động tác rõ ràng,dứt khoát nhịp nhàng đúng biên độ. Nắm được động tác bổ trợ và trò chơi.Biết vận dụng tích cực trong tập luyện hàng ngày nhằm phát triển thể lực.

 II. CHUẨN BỊ

 1. Thầy : Trụ, xà, nệm.

 2. Trò : Cờ. Vệ sinh sân tập

 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc6 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 140 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 25+26 - Năm học 2010-2011 - Trường THCS Ân Hữu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 13 Tiết 25. Ngày soạn : 07/11/2010 - BÀI TD : Ôn các động tác bài thể dục với cờ. - BẬT NHẢY : Ôn đá lăng trước, đá lăng sau,.nhảy vòng tiếp sức - CHẠY BỀN :Nhảy dây bền. I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Bài TD:- Ôn các động tác:Vươn thở ,tay ,chân, lườn, bụng, phối ,hợp, thăng bằng, nhảy. - Bật nhảy: Đá lăng trước, đá lăng sau, nhảy vòng tiếp sức - Chạy bền : Trò chơi: nhảy dây bền.. 2. Kĩ năng - Giúp HS sửa chữa tư thế động tác đồng thời tăng cường rèn luyện tư thế động tác tạo dần sự ổn định nâng dần độ chính xác..Giúp HS củng cố lại động tác đá lăng, chú ý kĩ thuật giậm nhảy.Tăng cường rèn luyện thể lực phát triển sức bền thông qua trò chơi. 3. Thái độ - Thuộc thứ tự, thể hiện động tác rõ ràng,dứt khoát nhịp nhàng đúng biên độ. Nắm được động tác bổ trợ và trò chơi.Biết vận dụng tích cực trong tập luyện hàng ngày nhằm phát triển thể lực. II. CHUẨN BỊ 1. Thầy : Trụ, xà, nệm. 2. Trò : Cờ. Vệ sinh sân tập III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NỘI DUNG ĐLVĐ YÊU CẦU CHỈ DẪN KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TG SL A. P. MỞ ĐẦU Nhận lớp điểm danh, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu tiết học . -Phần khởi động + Chạy 2 vòng sân . xoay các cơ khớp: cổ, tay, vai, hông, gối, cổ tay – chân . - KĐCM: Tại chổ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi. -Kieåm tra baøi cuõ. 2’ 3’ 2/8 + Ñuùng vò trí, khaån tröông, traät töï, haøng nguõ ngay ngaén, ñuùng cöï li. Baùo caùo só soá, kieåm tra söùc khoeû hoïc sinh. + Xoay tích cöïc– nhanh daàn duõi heâùt khôùp, đúng bieân ñoä. + Vaän toác xoay chaäm ® nhanh . + Eùp vaø keùo caêng töøng phaàn vaø toaøn phần caùc nhoùm cô , daây chaèng. - Chạy đúng tư thế động tác. -Gv goïi 2-3 HS leân thöïc hieän laïi 4 ñoäng taùc baøi theå duïc vôùi côø. GV cho lớp nhận xét, và bổ sung B. P CƠ BẢN . 1 – Bài TD. 1 - Vươn thở ,Tay, Chân, Lườn, Bụng , Phối hợp, Thăng Bằng,Nhảy. 12’ 1-5 / 2l/8n - Yêu cầu thực hiện đúng, đẹp động tác. - GV phân nhóm cho HS tập và quan sát sửa sai £ £ £ £ £ £ £ £ 2- Bật nhảy: - Đá lăng trước . -Đá lăng trước sau 3. Nhảy vòng tiếp sức. 5’ 5’ 5’ 1-4 1-4 +Chuẩn bị:Đứng trên 1 chân, chân kia thả lỏng. +Động tác:Dùng sức đùi đá lăng mạnh chân về trước lên cao (càng cao càng tốt ) sau đó thả lỏng buông chân về vị trí chuẩn bị khi lăng chân trụ kiễng gót, thân vương lên (chân bàn cuốc). + Chuẩn bị:tương tự như trên. +Động tác:Thực hiện tương tự như trên khi buông chân lăng từ trên cao xuống thì dùng sức đá mạnh lên cao ở phía sau .khi đá lăng lên cap phía sau không hạ thấp trọng tâm mà kiễng gót chân trụ. - Yêu cầu tham gia chơi tích cực chủ động - GV phân nhóm cho HS tập và quan sát sửa sai £ £ £ £ £ £ £ £ 4-chạy bền Trò chơi:Nhảy dây bền”. 6’ 1 +Chuẩn bị:Mỗi Hs một dây nhảy .Tập hợp HS thành 4 hàng ngang người nọ cách người kia 2m. +Cách chơi:Sau lệnh của chỉ huy,tất cả HS cùng bắt đầu nhảy và nhảy liên tục với nhịp chậm trong 2-5 phút Nếu nhảy vướng chân thì nhanh chóng điều khiển dây để tiếp tục nhảy sao cho liên tục như một hoạt động bền. £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ ê 5. Củng cố . Bài TD. Đà 1 –3 bước giậm nhảy bằng 1 chân vào cát. 4’ Khi thực hiện bài thể dục cần đúng thời điểm, đúng lúc ,chú ý phương chiều và tính nhịp điệu. Tập trung chú ý cao,giậm nhảy(1 chân ) nhanh mạnh bật người lên cao, rơi khuỵu gối giảm chấn động. ££££££ ££££££ ££££££ Š££££££ ê C. PHẦN KẾT THÚC - Đi bộ thả lỏng .Tại chỗ thư dũi cơ bắp. +Nhận xét tiết học + Nhắc nhở , dặn dò .Trực nhật chuẩn bị sân bãi dung cụ giờ sau +ôn luyện nội dung đã học - Hướng dẫn giao bài tập về nhà. 3’ + Gập thân cuối người vũ tay vai . + Nhún nhảy duỗi cẳng chân thả lỏng. + Xoa đùi nhẹ nhàng liên tục. - Đánh giá tình hình luyện tập của HS . Xếp loại: + Luyện tập .luyện tập các bước bổ trợ1-3 bật nhảy .Luyện tập bài TD 1-6lần + Chạy bền cự li 450m .nữ, 500m nam. ££££££ ££££££ ££££££ Š££££££ ê IV . RÚT KINH NGHIỆM: Tuần :13. Tiết : 26 Ngày soạn : 8/11/2010 BÀI TD : Ôn 8 động tác bài thể dục đã học . Học động tác điều hòa. BẬT NHẢY:Ôn đá lăng trước –sau ,đà một bước giậm nhảy đá lăng, Trò chơi : Chọi gà . CHẠY BỀN Luyện tập I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Bài TD:Như nội dung tiết 25; Học động tác điều hoà - Bật nhảy:Trò chơi : Lò cò :’Chọi gà”; Đá lăng trước ,đá lăng sau, đà 1 bước giậm nhảy đá lăng. - Chạy bền : Luyện tập chạy bền cự li 450m Nữ, 500m Nam. 2. Kĩ năng - Tiếp tục giúp HS tăng cường rèn luyện tư thế động tác có tính nhịp điệu ổn định và liên tục, đúng biên độ động tác; Học mới:động tác điều hoà. - Bật nhảy: Giúp HS tăng cường thể lực thông qua trò chơi, thực hiện động tác kĩ thuật tương đối đúng . Chạy bền: Tăng cường rèn luyện thể lực phát triển sức bền, biết cách hồi tĩnh sau khi chạy. 3. Thái độ : - Thuộc thứ tự,tư thế động tác rõ ràng nhịp nhàng chính xác .Biết tác dụng ,cố gắng thực hịên tương đối đúng, hiểu được ý nghĩa, tác dụng và biết vận dụng tổ chức sôi nổi, tham gia tích cực .Biết vận dụng những điều đã học tự luyện tập thêm ở nhà. II. CHUẨN BỊ 1. Thầy : Cờ. trụ, xà nhảy cao. 2. Trò; Cờ, vệ sinh sân tập III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NỘI DUNG ĐLVĐ YÊU CẦU CHỈ DẪN KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TG SL A. P. MỞ ĐẦU Nhận lớp điểm danh, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu tiết học . -Phần khởi động + Chạy 2 vòng sân . xoay các cơ khớp: cổ, tay, vai, hông, gối, cổ tay – chân . - KĐCM: Tại chổ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi. -Kieåm tra baøi cuõ. 2’ 3’ 2/8 + Ñuùng vò trí, khaån tröông, traät töï, haøng nguõ ngay ngaén, ñuùng cöï li. Baùo caùo só soá, kieåm tra söùc khoeû hoïc sinh. + Xoay tích cöïc– nhanh daàn duõi heâùt khôùp, đúng bieân ñoä. + Vaän toác xoay chaäm ® nhanh . + Eùp vaø keùo caêng töøng phaàn vaø toaøn phần caùc nhoùm cô , daây chaèng. - Chạy đúng tư thế động tác. -GV goïi 2-3 HS leân thöïc hieän laïi 4 ñoäng taùc baøi theå duïc vôùi côø. GV cho lớp nhận xét, và bổ sung B. PHẦN CƠ BẢN . 1 – Bài TD. a.Học :Điều hoà. Kết hợp ôn cũ và học mới. b.Ôn toàn bài TD:Vươnthở,Tay, Chân, Lườn,Bụng . Phối hợp, Thăng Bằng, Nhảy, Điều hòa 3’ 9’ 1-5 4x8 -Gv làm mẫu động tác và phân tích động tác. Sau đó cho học sinh tập và sửa sai -Hs quan sát làm theo. * Lỗi sai : Khi tập các em chưa rung tay. * Sửa sai : Gv cho các em tập động tác rung tay và sửa sai - GV phân nhóm cho các em tập và tổ chức tập thi với nhau. 2- Bật nhảy: -Đá lăng trươc- Đá lăng trước sau -Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng. Trò chơi:’Chọi gà 4’ 6’ 6’ 1-2 1-2 1-4 1-2l - Yêu cầu thực hiện đúng kĩ thuật động tác +Chuaån bò:Ñöùng chaân laêng tröôùc ,chaân giaäm sau, 2 tay buoâng töï nhieân. +Ñoäng taùc: Chaân giaäm böôùc ra tröôùc ,ñaët goùt à caû baøn giaäm nhaûy thaät maïnh baät ngöôøi leân cao, ñoàng thôøi ñaù laêng töø sau ra tröôùc leân cao (chaân laêng baøn cuoác), tay ñaùnh maïnh töø sau ra tröôùc leân cao ôû tö theá khuyønh sang 2 beân, tieáp ñaát baèng chaân giaäm hoaëc 2 chaân, khuîu goái giaûm chaân ñoäng. Chuaån bò:Taäp hôïp HS thaønh 2 haøng ngang theo giôùi tính ñöùng ñoái dieän nhau, tay cuøng beân naém laáy coå chaân. Caùch chôi: khi coù leänh ,caùc em vöøa nhaûy loø coø, vöøa duøng vai ñeå” choïi” nhau. Ai ñeå maát thaêng baèng ñaït 2 chaân chaïm ñaát laø thua. - Gv phân nhóm cho các em tập và tổ chức tập thi với nhau. - GV làm trọng tài cho các em chơi. 3-chạy bền. Luyện tập chạy bền cựli 450m nữ, 500 mét nam. 6’ 1 + Tích cực thở sâu với bước chạy phân phối sức cho đều để chạy hết cự li .Tuỳ theo khả năng từng người mà sử dụng vận tốc cho phù hợp ở đoạn giữa và cuối. phân nhóm sức khoẻ . giới tính ,thể lực. 4.Củng cố . Bài TD. Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng 3’ 2x8 1-2l - Tập trung chú ý cao,giậm nhảy nhanh mạnh bật người lên cao, rơi khuỵu gối giảm chấn động. - Gv gọi 2-4 em lên thực hiện bài thể dục với cờ. C. PHẦN KẾT THÚC - Đi bộ thả lỏng .Tại chỗ thư dũi cơ bắp. +Nhận xét tiết học + Nhắc nhở , dặn dò .Trực nhật chuẩn bị sân bãi dung cụ giờ sau +ôn luyện nội dung đã học - Hướng dẫn giao bài tập về nhà. 3’ + Gập thân cuối người vũ tay vai . + Nhún nhảy duỗi cẳng chân thả lỏng. + Xoa đùi nhẹ nhàng liên tục. - Đánh giá tình hình luyện tập của HS . Xếp loại: + Luyện tập .luyện tập các bước bổ trợ1-3 bật nhảy .Luyện tập bài TD 1-6lần + Chạy bền cự li 450m .nữ, 500m nam. Đội hình thả lỏng Đội hình xuống lớp IV. RÚT KINH NGHIỆM

File đính kèm:

  • doctuần 13.doc