Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 55 đến 70 - Phạm Thị Tuyết

I. Mục tiêu :

 + Đá cầu : Một số độngtác phát triển thể lực và khéo léo, ôn tư thế chuẩn bị và di chuyển, Ôn chuyền cầu bằng mu bàn chân. Học phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Giới thiệu lưới đấu .

 Yêu cầu hs thực hiện được kỹ thuật động tác đã học nắm được kỹ năng động tác mới.

 + Chạy bền: Luyện tập chạy bền 500m nam, nữ .

 Yêu cầu : Hs chạy hết cự ly biết phân phối sức khi chạy.

 II. Địa điểm - Phương tiện :

 Sân trường, quả cầu đá, cột, lưới, đường chạy bền

 III. Nội dung và phương pháp :

 

doc39 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 193 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 55 đến 70 - Phạm Thị Tuyết, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nhảy : Ôn tập và nâng cao thành tích bật nhảy của hs. Yêu cầu : Hs thực hiện đúng kỹ thuật, giậm bật mạnh,đảm bảo an toàn luyện tập, đá lăng thẳng chân và nâng cao được thành tích bật nhảy. II. Địa điểm - Phương tiện : Sân trường, hố cát, cột xà, cuốc. III. Nội dung và phương pháp : Nội dung Đ/lượng Phương pháp A. Phần mở đầu : + Nhận lớp : Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học . + Khởi động : - Bài TD phát triển chung. - Xoay kỹ các khớp. -Tập một số kỹ thuật bổ trợ . - Đá lăng trước, đá lăng sau, đá lăng ngang. + Kiểm tra bài cũ: ?Thực hiện kỹ thuật chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà? B. Phần cơ bản : 1. Bật nhảy : + Ôn đá lăng trước, sau, đá lăng ngang. + Ôn bật nhảy bằng một chân với vào vật trên cao. + Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. +Hệ thống phần bài bật nhảy . C. Phần kết thúc : +Hồi tĩnh : - Một số động tác thả lỏng cơ bắp . + Nhận xét giờ học : + Bài tập và hướng dẫn về nhà : 6' - 8' 2lần 8 nhịp 2 lần 30' - 33' 5' - 7' -Cán sự tập trung lớp theo đội hình hàng ngang cự ly hẹp, báo cáo sỹ số - Cán sự cho lớp khởi động Theo hàng ngang tại chỗ. - Lớp khởi động chuyên môn theo 3 hàng dọc Gv kiểm tra gọi 2 em lên thực hiện kỹ thuật. Gv nhận xét - có cho điểm. - Gv cho hs vịn tay vào tường thực hiện các động tác. Gv cho hs lần lượt ôn tập theo dòng nước chảy, hai hs đứng hai bên cột để nhặt xà. - Gv quan sát sửa sai - Hs đứng 2 bên quan sát nhận xét sửa sai. Gv nhấn mạnh một số điểm kỹ thuật cơ bản. Cán sự cho lớp thả lỏng theo hàng. Gv nhận xét ưu khuyết điểm trong giờ. - Ôn tập chạy dà chính diện bật nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. Giờ sau chuẩn bị tinh thần kiểm tra học kỳ II, kỹ thuật bật nhảy . Gv và hs kết thúc giờ học. Ngày soạn : Ngày dạy : Tuần 34 Tiết 67 Kiểm tra học kỳ ii kỹ thuật bật nhảy I. Mục tiêu : Kiểm tra chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà . Yêu cầu : Hs thực hiện được kỹ thuật, giậm bật mạnh, có thành tích tương đối tốt. II. Địa điểm - phương tiện: Sân trường, hố nhảy, cột,xà, đệm, bàn ghế giáo viên ngồi kiểm tra. III. Nội dung và phương pháp giảng dạy: Nội dung Đ/ lượng Phương pháp A. Phần mở đầu : - Nhận lớp . - Khởi động : + Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân,gối,hông,vai +Khởi động chuyên môn chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. - Tại chỗ đá lăng. B. Phần cơ bản : 1. Ôn chạy đà chính diện chân lăng duỗi thẳng qua xà. 2. Kiểm tra : Biểu điểm : Điểm 9- 10 : Cả 2 lần nhảy đều đúng kỹ thuật thành tích đạt 95 cm nam, 90cm nữ. Điểm 7 - 8 : Trong 2 lần nhảy chỉ một lần đúng động tác thành tích đạt 90cm nam, 85 cm nữ. Điểm 5 - 6 : Hai lần nhảy chỉ thực hiện động tác tương đối đúng, thành tích đạt 85 cm nam, 80 cm nữ. Điểm dưới 5 : Chưa thực hiện được kỹ thuật. C. Phần kết thúc : Hồi tĩnh Một số động tác thả lỏng cơ thể. Nhận xét giờ kiểm tra. Bài tập về nhà. 8' 2lần 8 nhịp 1lần 15m 2 - 3 lần 30'- 32' 5' 5' - 7' Gv và hs làm thủ tục nhận lớp. Phổ biến nội dung yêu cầu buổi học. Cán sự cho lớp xoay kỹ các khớp theo hàng tại chỗ. Gv cho lớp khởi động theo nhịp vỗ tay tăng dần. hs thực hiện theo dòng nước chảy. - Hs thực hiện tại chỗ từng chân Gv cho hs đo đà vào thực hiện ôn theo dòng nước chảy. Gv công bố điểm trước khi vào kiểm tra để hs phấn đấu. Gv cho hs xếp hàng hai bên hố cát Gv gọi lần lượt từng hs vào kiểm tra theo luật. Mỗi hs vào thực hiện 3 lần nhảy không liên tục. lấy thành tích ở lần nhảy cao nhất. Trường hợp đặc biệt có thể kiểm tra lần 4 Gv căn cứ vào kỹ thuật và thành tích của hs để cho điểm. Gv cho lớp thả lỏng tích cực tại chỗ Gv nhận xét sự chuẩn bị,ý thức trong giờ kiểm tra. - luyện tập bật nhảy đá lăng giờ sau kiểm tra tiếp những hs chưa được kiểm tra. Ngày soạn : Ngày dạy : Tiết 68 Kiểm tra học kỳ ii kỹ thuật bật nhảy I. Mục tiêu : Kiểm tra chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà . Yêu cầu : Hs thực hiện được kỹ thuật, giậm bật mạnh, có thành tích tương đối tốt. II. Địa điểm - phương tiện: Sân trường, hố nhảy, cột,xà, đệm, bàn ghế giáo viên ngồi kiểm tra. III. Nội dung và phương pháp giảng dạy: Nội dung Đ/ lượng Phương pháp A. Phần mở đầu : - Nhận lớp . - Khởi động : + Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân,gối,hông,vai +Khởi động chuyên môn chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. - Tại chỗ đá lăng. B. Phần cơ bản : 1. Ôn chạy đà chính diện chân lăng duỗi thẳng qua xà. 2. Kiểm tra : Biểu điểm : Điểm 9- 10 : Cả 2 lần nhảy đều đúng kỹ thuật thành tích đạt 95 cm nam, 90cm nữ. Điểm 7 - 8 : Trong 2 lần nhảy chỉ một lần đúng động tác thành tích đạt 90cm nam, 85 cm nữ. Điểm 5 - 6 : Hai lần nhảy chỉ thực hiện động tác tương đối đúng, thành tích đạt 85 cm nam, 80 cm nữ. Điểm dưới 5 : Chưa thực hiện được kỹ thuật. C. Phần kết thúc : Hồi tĩnh Một số động tác thả lỏng cơ thể. Nhận xét giờ kiểm tra. Công bố điểm. Bài tập về nhà. 8' 2lần 8 nhịp 1lần 15m 2 - 3 lần 30'- 32' 5' 5' - 7' Gv và hs làm thủ tục nhận lớp. Phổ biến nội dung yêu cầu buổi học. Cán sự cho lớp xoay kỹ các khớp theo hàng tại chỗ. Gv cho lớp khởi động theo nhịp vỗ tay tăng dần. hs thực hiện theo dòng nước chảy. - Hs thực hiện tại chỗ từng chân Gv cho hs đo đà vào thực hiện ôn theo dòng nước chảy. Gv công bố điểm trước khi vào kiểm tra để hs phấn đấu. Gv cho hs xếp hàng hai bên hố cát Gv gọi lần lượt từng hs vào kiểm tra theo luật. Mỗi hs vào thực hiện 3 lần nhảy không liên tục. lấy thành tích ở lần nhảy cao nhất. Trường hợp đặc biệt có thể kiểm tra lần 4 Gv căn cứ vào kỹ thuật và thành tích của hs để cho điểm. Gv cho lớp thả lỏng tích cực tại chỗ Gv nhận xét sự chuẩn bị,ý thức trong giờ kiểm tra. Gv công bố điểm, tuyên dương hs đạt loại giỏi. Về ôn các nội dung đã học để giờ sau kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. Ngày soạn : Ngày dạy : Tuần 35 Tiết 69 Kiểm tratiêu chuẩn rèn luyện thân thể kỳ ii môn ném bóng I. Mục tiêu : Kiểm tra đà tự do, thực hiện 4 bước cuối ném bóng xa, trọng tâm 4 bước đà cuối . Yêu cầu : Hs thực hiện được kỹ thuật, có thành tích tương đối tốt. đánh giá kỹ thuật 4 bước đà cuối của hs. II. Địa điểm - phương tiện: Sân trường - bóng cao su 5 quả , Vạch thành tích kẻ sẵn trên sân trường. III. Nội dung và phương pháp giảng dạy: Nội dung Đ/ lượng Phương pháp A. Phần mở đầu : - Nhận lớp . - Khởi động : + Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, gối hông, vai. + Khởi động chuyên môn chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. B. Phần cơ bản : 1. Ôn đà 4 bước cuối ném bóng xa. 2. Kiểm tra 4 bước đà cuối ném bóng xa. Biểu điểm : Điểm 9- 10 : Thực hiện tương đối chính xác các bước đà cuối tư thế ưỡn thân. Thành tích đạt 40m nam, 25m nữ. Điểm 7 - 8 : Có sai sót nhỏ khi thực hiện các bước cuối. thực hiện được ưỡn thân. Thành tích đạt 35m nam, 20m nữ. Điểm 5 - 6 : Thực hiện tương đối đúng 4 bước đà cuối. không thực hiện được ưỡn thân. Đạt nam 28m, nữ 15 m. Điểm dưới 5 : Chưa thực hiện được kỹ thuật. C. Phần kết thúc : Hồi tĩnh Một số động tác thả lỏng cơ thể. Nhận xét giờ kiểm tra. Bài tập về nhà. 8' 2lần 8 nhịp 2 lần 15m 2 - 3 lần 5' - 7' Gv và hs làm thủ tục nhận lớp. Phổ biến nội dung yêu cầu buổi học. Cán sự cho lớp xoay kỹ các khớp theo hàng tại chỗ. Gv cho lớp khởi động theo nhịp vỗ tay tăng dần. hs thực hiện theo dòng nước chảy. Gv cho lớp ôn tay không theo 3 hàng ngang tại chỗ . Gv công bố điểm trước khi vào kiểm tra để hs phấn đấu. Hs đứng ở một bên sân ném . Gv gọi từng hs vào kiểm tra theo luật. Mỗi hs vào thực hiện kt và ném bóng một lần. Trường hợp đặc biệt có thể kiểm tra lần 2. Gv kiểm tra hs nam và nữ riêng. Gv cho lớp thả lỏng tích cực(tay) tại chỗ . Gv nhận xét sự chuẩn bị ý thức trong giờ kiểm tra. Về luyện tập kỹ thuật ném bóng, giờ sau kiểm tra tiếp những người chưa được kiểm tra Ngày soạn : Ngày dạy : Tiết 70 Kiểm tratiêu chuẩn rèn luyện thân thể kỳ ii môn ném bóng I. Mục tiêu : Kiểm tra đà tự do, thực hiện 4 bước cuối ném bóng xa, trọng tâm 4 bước đà cuối . Yêu cầu : Hs thực hiện được kỹ thuật, có thành tích tương đối tốt. đánh giá kỹ thuật 4 bước đà cuối của hs. II. Địa điểm - phương tiện: Sân trường - bóng cao su 5 quả , Vạch thành tích kẻ sẵn trên sân trường. III. Nội dung và phương pháp giảng dạy: Nội dung Đ/ lượng Phương pháp A. Phần mở đầu : - Nhận lớp . - Khởi động : + Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, gối hông, vai. + Khởi động chuyên môn chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. B. Phần cơ bản : 1. Ôn đà 4 bước cuối ném bóng xa. 2. Kiểm tra 4 bước đà cuối ném bóng xa. Biểu điểm : Điểm 9- 10 : Thực hiện tương đối chính xác các bước đà cuối tư thế ưỡn thân. Thành tích đạt 40m nam, 25m nữ. Điểm 7 - 8 : Có sai sót nhỏ khi thực hiện các bước cuối. thực hiện được ưỡn thân. Thành tích đạt 35m nam, 20m nữ. Điểm 5 - 6 : Thực hiện tương đối đúng 4 bước đà cuối. không thực hiện được ưỡn thân. Đạt nam 28m, nữ 15 m. Điểm dưới 5 : Chưa thực hiện được kỹ thuật. C. Phần kết thúc : Hồi tĩnh Một số động tác thả lỏng cơ thể. Nhận xét giờ kiểm tra. Công bố điểm. GV Và HS XUốNG LớP 8' 2lần 8 nhịp 2 lần 15m 2 - 3 lần 5' - 7' Gv và hs làm thủ tục nhận lớp. Phổ biến nội dung yêu cầu buổi học. Cán sự cho lớp xoay kỹ các khớp theo hàng tại chỗ. Gv cho lớp khởi động theo nhịp vỗ tay tăng dần. hs thực hiện theo dòng nước chảy. Gv cho lớp ôn tay không theo 3 hàng ngang tại chỗ . Gv công bố điểm trước khi vào kiểm tra để hs phấn đấu. Hs đứng ở một bên sân ném . Gv gọi từng hs vào kiểm tra theo luật. Mỗi hs vào thực hiện kt và ném bóng một lần. Trường hợp đặc biệt có thể kiểm tra lần 2. Gv kiểm tra hs nam và nữ riêng. Gv cho lớp thả lỏng tích cực(tay) tại chỗ . Gv nhận xét sự chuẩn bị ý thức trong giờ kiểm tra. Gv công bố điểm, tuyên dương hs đạt loại giỏi. CHúC CáC EM Về NGHỉ MộT MùA Hè Bổ íCH Và Lý THú

File đính kèm:

  • docGIAO AN TD7T5570.doc