Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 33+34 - Năm học 2013-2014

I.Mục tiêu:

1. Kiến thức: Luyện tập các kỹ năng ĐHĐN chuẩn bị kiểm tra học kỳ I.

2. Kĩ năng: Qua tập luyện tập nâng cao kỹ năng thực hiện ĐHĐN phát triển tính kỷ lụât.

3. Thái độ: HS thực hiện tích cực

 II. Phương tiện:

 - Còi.

 - Sân TD trường THCS khánh yên trung

III. Nội dung và phương pháp:

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 25/02/2021 | Lượt xem: 200 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 33+34 - Năm học 2013-2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn: 13/12/2013 Giảng: 16/12/2013 Tiết: 33 ƠN TẬP HỌC KỲ I - ĐHĐN I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: Luyện tập các kỹ năng ĐHĐN chuẩn bị kiểm tra học kỳ I. 2. Kĩ năng: Qua tập luyện tập nâng cao kỹ năng thực hiện ĐHĐN phát triển tính kỷ lụât. 3. Thái độ: HS thực hiện tích cực II. Phương tiện: - Cịi. - Sân TD trường THCS khánh yên trung III. Nội dung và phương pháp: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Tập hợp hàng ngang - Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vịng sân. - Xoay các khớp: (tay, vai, hơng, gối ) - Ép dây chằng ( dọc,ngang ) B/ Phần cơ bản: 1. Đội hình đội ngũ: *. Ơn tập các kỹ năng ĐHĐN. - Quay phải, trái, sau. - Tập hợp báo cáo. - Dậm chân tại chỗ. - Đi đều, đứng lại. - Biến đổi đội hình. - Điểm số. *. Củng cố: - Thực hành. 2. Trị chơi: - Chạy thoi tiếp sức. C/ Kết thúc: 1. Hồi tĩnh: - Thả lỏng các khớp ( Tay, vai, hơng, gối ) 2. Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện. 3. Hướng dẫn về nhà: Ơn tập chuẩn bị kiểm tra. 8 - 10' 1 - 2 ' 7 - 8' 2 x 8 30' 5' Đội hình nhận lớp. Đội hình khởi động - Ơn tập theo nhĩm. - Hướng dẫn học sinh tập luyện. - Quan sát sửa sai cho học sinh. - Giáo viên hướng dẫn cho học sinh. - Gọi 2 học sinh cĩ kỹ thuật tốt lên thực hiện. - Giáo viên hướng dẫn cách chơi. Đội hình thả lỏng Đội hình nhận xét xuống lớp Soạn: 15/12/2013 Giảng: 18/12/2013 Tiết: 34 ƠN TẬP HỌC KỲ I - ĐHĐN I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: Luyện tập các kỹ năng ĐHĐN chuẩn bị kiểm tra học kỳ I. 2. Kĩ năng: Qua tập luyện tập nâng cao kỹ năng thực hiện ĐHĐN phát triển tính kỷ lụât. 3. Thái độ: HS thực hiện tích cực II. Phương tiện: - Cịi. - Sân TD trường THCS khánh yên trung III. Nội dung và phương pháp: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Tập hợp hàng ngang - Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vịng sân. - Xoay các khớp: (tay, vai, hơng, gối ) - Ép dây chằng ( dọc,ngang ) B/ Phần cơ bản: 1. Đội hình đội ngũ: *. Ơn tập các kỹ năng ĐHĐN. - Quay phải, trái, sau. - Tập hợp báo cáo. - Dậm chân tại chỗ. - Đi đều, đứng lại. - Biến đổi đội hình. - Điểm số. *. Củng cố: - Thực hành. 2. Trị chơi: - Chạy thoi tiếp sức. C/ Kết thúc: 1. Hồi tĩnh: - Thả lỏng các khớp ( Tay, vai, hơng, gối ) 2. Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện. 3. Hướng dẫn về nhà: Ơn tập chuẩn bị kiểm tra. 8 - 10' 1 - 2 ' 7 - 8' 2 x 8 30' 5' Đội hình nhận lớp. Đội hình khởi động - Ơn tập theo nhĩm. - Hướng dẫn học sinh tập luyện. - Quan sát sửa sai cho học sinh. - Giáo viên hướng dẫn cho học sinh. - Gọi 2 học sinh cĩ kỹ thuật tốt lên thực hiện. - Giáo viên hướng dẫn cách chơi. Đội hình thả lỏng Đội hình nhận xét xuống lớp

File đính kèm:

  • docGA TD 7tiet 33342013.doc