Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 27+28 - Năm học 2013-2014 - Võ Đình Quốc

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Bài TD: Biết tên gọi và cách hô nhịp các động tác.

- Bật nhảy: biết tên gọi và cách khắc phục những tồn tại giậm nhảy sai chân.

- Chạy bền: biết cách phân phối sức khi chạy bền .

2. Kĩ năng

 - Bài thể dục Thực hiện tương đối đúng các động tác tạo dần sự ổn định nâng dần độ chính xác, đúng biên độ, biết phối hợp hít thở.

- Bật nhảy Thực hiện ở mức tương đối đúng các động tác, khắc phục những tồn tại giậm nhảy sai chân, đá lăng trước chưa chính xác.

-Chạy bền tiếp tục duy trì và rèn luyện phát triển thể lực, biết phân phối sức khi chạy.

3. Thái độ

 - Chấp hành tốt nội qui tập luyện, biết vận dụng vào thực tế và tập luyện ở nhà. .

 II. CHUẨN BỊ

 1. Thầy:+ còi, cờ

 2. Trò: + Vệ sinh sân tập, hố nhảy, cờ.

 

 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 27+28 - Năm học 2013-2014 - Võ Đình Quốc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 14 Tiết 27 Ngày soạn : 20/11/2013 Ngày dạy: 21/11/2013 Bài dạy - Bài TD:Tiếp tục hoàn thiện bài TD. - Bật nhảy: Đá lăng trước, đá lăng sau, đà 1-3 bước giậm nhảy bằng 1 chân vào cát hoặc đệm. - Chạy bền: Luỵên tập chạy bền . I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Bài TD: Biết tên gọi và cách hô nhịp các động tác. - Bật nhảy: biết tên gọi và cách khắc phục những tồn tại giậm nhảy sai chân. - Chạy bền: biết cách phân phối sức khi chạy bền . 2. Kĩ năng - Bài thể dục Thực hiện tương đối đúng các động tác tạo dần sự ổn định nâng dần độ chính xác, đúng biên độ, biết phối hợp hít thở. - Bật nhảy Thực hiện ở mức tương đối đúng các động tác, khắc phục những tồn tại giậm nhảy sai chân, đá lăng trước chưa chính xác. -Chạy bền tiếp tục duy trì và rèn luyện phát triển thể lực, biết phân phối sức khi chạy. 3. Thái độ - Chấp hành tốt nội qui tập luyện, biết vận dụng vào thực tế và tập luyện ở nhà. . II. CHUẨN BỊ 1. Thầy:+ còi, cờ 2. Trò: + Vệ sinh sân tập, hố nhảy, cờ. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NỘI DUNG ĐLVĐ YÊU CẦU CHỈ DẪN KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TG SL A. P. MỞ ĐẦU Nhận lớp điểm danh, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu tiết học . -Phần khởi động + Chạy 2 vòng sân . xoay các cơ khớp: cổ, tay, vai, hông, gối, cổ tay – chân . - KĐCM: Tại chổ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi. -Kieåm tra baøi cuõ. 2’ 3’ 2/8 + Ñuùng vò trí, khaån tröông, traät töï, haøng nguõ ngay ngaén, ñuùng cöï li. Baùo caùo só soá, kieåm tra söùc khoeû hoïc sinh. + Xoay tích cöïc– nhanh daàn duõi heâùt khôùp, đúng bieân ñoä. + Vaän toác xoay chaäm ® nhanh . + Eùp vaø keùo caêng töøng phaàn vaø toaøn phần caùc nhoùm cô, daây chaèng. - Chạy đúng tư thế động tác. -Gv goïi 2-3 HS leân thöïc hieän laïi 4 ñoäng taùc baøi theå duïc vôùi côø. GV cho lớp nhận xét, và bổ sung B. P CƠ BẢN 1. Bài TD. Vươn thở, Tay, Chân, Lườn, Bụng, Phối hợp, Thăng bằng, Nhảy, Điều hòa. 12’ 1-5 / 2l/8n - Yêu cầu thực hiện động tác đúng biên độ, đều đẹp. Biết hô nhịp theo từng động tác. - Gv phân nhóm cho HS luyện tập và quan sát sửa sai. - Tổ chức cho các nhóm tập thi với nhau 2- Bật nhảy: - Đá lăng trước . - Đá lăng trước sau. Đà 1-3 bước giậm nhảy bằng 1 chân vào cát. 4’ 11’ 1-2’ 1-2 - Yêu cầu thực hiện đúng động tác, phối hợp đá chân lăng thẳng. - Yêu cầu thực hiện đúng động tác, phối hợp đá chân lăng thẳng. - Gv phân nhóm cho HS luyện tập và quan sát sửa sai. - GV phân nhóm cho HS luyện tập và quan sát sửa sai 3-chạy bền. Luyện tập chạy bền cự li 450m Nữ, 500m Nam. 6’ 1 + Tích cực phối hợp thở sâu đều trên toàn cự li .tuỳ theo từng nhóm sức khỏe mà sử dụng hợp lí về vận tốc đối với đoạn giữa và đoạn cuối cự li. Theo nhóm sức khoẻ, giới tính thể lực. 4. Củng cố . Bài TD. Đà 1 –3 bước giậm nhảy bằng 1 chân vào cát. C.P KẾT THÚC - Đi bộ thả lỏng .Tại chỗ thư dũi cơ bắp. +Nhận xét tiết học + Nhắc nhở , dặn dò .Trực nhật chuẩn bị sân bãi dung cụ giờ sau +Ôn luyện nội dung đã học - Hướng dẫn giao bài tập về nhà. 4’ 3’ Khi thực hiện bài thể dục Cần dũi cơ hợp lí và đúng thời điểm, đúng lúc, chú ý phương chiều và tính nhịp điệu. Tập trung chú ý cao, giậm nhảy(1 chân ) nhanh mạnh bật người lên cao, rơi khuỵu gối giảm chấn động.(từ từ đứng lên đi về trước) + Gập thân cuối người vũ tay vai . + Nhún nhảy duỗi cẳng chân thả lỏng. + Xoa đùi nhẹ nhàng liên tục. - Đánh giá tình hình luyện tập của HS . Xếp loại: + Luyện tập .luyện tập các bước bổ trợ1-3 bật nhảy .Luyện tập bài TD 1-6lần + Chạy bền cự li 450m .nữ, 500m nam. Đội hình thả lỏng Đội hình xuống lớp IV. RÚT KINH NGHIỆM Tuần 14 Tiết 28 Ngày soạn : 20/11/2013 Bài dạy Ngày dạy: 22/11/2013 - Bài TD:Tiếp tục hoàn thiện bài TD. - Bật nhảy: Đá lăng trước, đá lăng sau, đà 1-3 bước giậm nhảy bằng 1 chân vào cát hoặc đệm. - Chạy bền: Luỵên tập chạy bền . I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Bài TD: Thuộc thứ tự động tác và cách hô nhịp bài TD, biết biên độ của từng động tác. - Bật nhảy: Biết cách thực hiện: Đá lăng trước, đá lăng sau, đà 1-3 bước giậm nhảy bằng 1 chân vào cát hoặc đệm. - Chạy bền: Biết cách luỵên tập chạy bền . 2. Kĩ năng - Bài thể dục thuộc thứ tự, thể hiện động tác rõ ràng, dứt khoát nhịp nhàng. - Bật nhảy: thực hiện giậm nhảy tương đối đúng. khắc phục những tồn tại giậm nhảy sai chân, đá lăng chưa chính xác. -Chạy bền tiếp tục duy trì và rèn luyện phát triển thể lực cho HS, biết phân phối sức khi chạy. 3. Thái độ - Chấp hành tốt nội qui tập luyện, biết dụng những điều đã học vào thực tế và tập luyện ở nhà. II. CHUẨN BỊ 1. Thầy:+ còi, cờ 2. Trò: + Vệ sinh sân tập, hố nhảy, cờ. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NỘI DUNG ĐLVĐ YÊU CẦU CHỈ DẪN KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TG SL A. P. MỞ ĐẦU Nhận lớp điểm danh, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu tiết học . -Phần khởi động + Chạy 2 vòng sân . xoay các cơ khớp: cổ, tay, vai, hông, gối, cổ tay chân . - KĐCM: Tại chổ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi. -Kieåm tra baøi cuõ. 2’ 3’ 2/8 + Ñuùng vò trí, khaån tröông, traät töï, haøng nguõ ngay ngaén, ñuùng cöï li. Baùo caùo só soá, kieåm tra söùc khoeû hoïc sinh. + Xoay tích cöïc– nhanh daàn duõi heâùt khôùp, đúng bieân ñoä. + Vaän toác xoay chaäm ® nhanh . + Eùp vaø keùo caêng töøng phaàn vaø toaøn phần caùc nhoùm cô , daây chaèng. - Chạy đúng tư thế động tác. -GV goïi 2-3 HS leân thöïc hieän laïi 4 ñoäng taùc baøi theå duïc vôùi côø. GV cho lớp nhận xét, và bổ sung Đội hình nhận lớp Đội hình khởi động B. P CƠ BẢN 1.Bài TD. Vươn thở, Tay, Chân, Lườn, Bụng, Phối hợp, Thăng bằng Nhảy, Điều hoà. 12’ 1-5 2x8 - Yêu cầu thực hiện đúng biên độ, đều đẹp.. - Gv phân nhóm cho HS luyện tập sau đó tổ chức cho các nhóm tập thi với nhau, GV nhận xét 2- Bật nhảy: - Đá lăng trước . - Đá lăng trước sau. Đà 1-3 bước giậm nhảy bằng 1 chân vào cát. 4’ 11’ 1-2’ 1-2 - Yêu cầu thực hiện đúng động tác, phối hợp đá chân lăng thẳng. - Yêu cầu thực hiện đúng động tác, phối hợp đá chân lăng thẳng. - Gv phân nhóm cho HS luyện tập và quan sát sửa sai. 3-chạy bền. Luyện tập chạy bền cự li 450m nữ,500m nam. 6’ 1 + Tích cực phối hợp thở sâu đều trên toàn cự li .tuỳ theo từng nhóm, người mà sử dụng hợp lí về vận tốc đối với đoạn giữa và đoạn cuối cự li. Theo nhóm sức khoẻ, giới tính thể lực. 4. Củng cố . Bài TD. Đà 1 –3 bước giậm nhảy bằng 1 chân vào cát. C. P KẾT THÚC - Đi bộ thả lỏng .Tại chỗ thư dũi cơ bắp. +Nhận xét tiết học + Nhắc nhở , dặn dò .Trực nhật chuẩn bị sân bãi dung cụ giờ sau +ôn luyện nội dung đã học - Hướng dẫn giao bài tập về nhà. 4’ 3’ Ghi nhớ :Cần dũi cơ hợp lí và đúng thời điểm, đúng lúc ,chú ý phương chiều và tính nhịp điệu.Tập trung chú ý cao,giậm nhảy (1 chân ) nhanh mạnh bật người lên cao, rơi khuỵu gối giảm chấn động. (từ từ đi đứng lên đi về trước) + Gập thân cuối người vũ tay vai . + Nhún nhảy duỗi cẳng chân thả lỏng. + Xoa đùi nhẹ nhàng liên tục. - Đánh giá tình hình luyện tập của HS . Xếp loại: + Luyện tập .luyện tập các bước bổ trợ1-3 bật nhảy .Luyện tập bài TD 1-6lần + Chạy bền cự li 450m .nữ, 500m nam. Đội hình thả lỏng Đội hình xuống lớp IV. RÚT KINH NGHIỆM

File đính kèm:

  • docThe duc 7 tuan 14 Binh dinh.doc