Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 33 đến 35 - Nguyễn Văn Minh

I .MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1_ Mục tiêu

+ Chạy nhanh: Ôn các nội dung đã học, kỹ thuật xuất phát cao chạy nhanh 60m

+ Đá cầu: Ôn kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân

+ Chạy bền luyện tập

2_Yêu cầu

a. Kiến thức

+ Chạy nhanh: Nắm được kỹ thuật chạy nhanh đã học

+ Đá cầu: Nắm được kỹ thuật đá cầu đã học

+ Chạy bền: Biết cách phối hợp thở với bước chạy

b. Kỹ năng:

+ Chạy nhanh: Thực hiện cơ bản đúng động tác

+ Đá cầu: Thực hiện cơ bản đúng động tác

+ Chạy bền: Biết thực hiện chạy đúng theo địa hình tự nhiên

II – ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :

1 – Điạ điểm : Sân tập thể dục

2 – Phương tiện : Còi, SGK, cờ biên

III – NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC :

 

 

doc7 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 204 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 33 đến 35 - Nguyễn Văn Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần GIÁO ÁN SỐ Ngày soạn: Tiết PPCT 33 Ngày dạy: ÔN TẬP HỌC KỲ I I .MỤC TIÊU, YÊU CẦU 1_ Mục tiêu + Đá cầu: Ôn các nội dung đã học + Chạy nhanh: Ôn các nội dung đã học + Chạy bền luyện tập 2_Yêu cầu a. Kiến thức + Chạy nhanh: Biết cách thực hiện kỹ thuật chạy nhanh, kỹ thuật xuất phát cao chạy nhanh 60m + Chạy bền: Biết cách phối hợp thở với bước chạy + Đá cầu: Biết cách thực hiện đá cầu b. Kỹ năng: + Chạy nhanh: thực hiện cơ bản các động tác xuất phát cao chạy nhanh(50-60m) và đá cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân + Trò chơi : chơi đúng quy định + Chạy bền: Biết thực hiện chạy đúng theo địa hình tự nhiên II – ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : 1 – Điạ điểm : Sân tập thể dục 2 – Phương tiện : Còi, SGK, cờ biên III – NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A – PHẦN MỞ ĐẦU : 1 – Nhận lớp : - GV nhận lớp kiểm tra sỉ số - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 2– Khởi động : Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân , đầu gối, hông, vai, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông Thực hiện các động tác căng cơ : Đánh tay cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, Tay này chạm mũi chân kia, ép dọc, ép ngang. 3_Bài củ: Gọi 1-2 em kiểm tra cho điểm 6-8’ 2lần x 8 nhịp - Lớp trưởng tập hợp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sỉ số cho GV . Chúc GV khoẻ - GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học . € € € €€€€€€ € € € €€€€€ € € € €€€€€€ € € € €€€€€ €Gv B- PHẦN CƠ BẢN : 1_Đá cầu: Ôn các nội dung đã học 2_ Chạy nhanh: Ôn các nội dung đã học 3- Củng cố : Giáo viên gọi 2-3 học sinh lên thực hiện lại động tác vừa học 4_Chạy bền: Luyện tập C – PHẦN KẾT THÚC : 1 – Một số động tác hồi tỉnh 2_ Nhận xét, dặn dò Kết thúc tiết học 30-32’ 3-5’ 2lần x 8 nhịp - Xếp đội hình 4 hàng ngang ngồi GV làm mẫu- HS tập GV hướng dẫn cách chơi ĐH vòng tròn HS và GV nhận xét ĐH 1 hàng dọc € € € €€€€€€ € € € €€€€€ € € € €€€€€€ € € € €€€€€ €Gv Người sọan Nguyễn Văn Minh Tuần GIÁO ÁN SỐ Ngày soạn: Tiết PPCT 34 Ngày dạy: ÔN TẬP HỌC KỲ I I .MỤC TIÊU, YÊU CẦU 1_ Mục tiêu + Chạy nhanh: Ôn các nội dung đã học, kỹ thuật xuất phát cao chạy nhanh 60m + Đá cầu: Ôn kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân + Chạy bền luyện tập 2_Yêu cầu Kiến thức + Chạy nhanh: Nắm được kỹ thuật chạy nhanh đã học + Đá cầu: Nắm được kỹ thuật đá cầu đã học + Chạy bền: Biết cách phối hợp thở với bước chạy b. Kỹ năng: + Chạy nhanh: Thực hiện cơ bản đúng động tác + Đá cầu: Thực hiện cơ bản đúng động tác + Chạy bền: Biết thực hiện chạy đúng theo địa hình tự nhiên II – ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : 1 – Điạ điểm : Sân tập thể dục 2 – Phương tiện : Còi, SGK, cờ biên III – NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A – PHẦN MỞ ĐẦU : 1 – Nhận lớp : - GV nhận lớp kiểm tra sỉ số - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 2– Khởi động : Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân , đầu gối, hông, vai, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông Thực hiện các động tác căng cơ : Đánh tay cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, Tay này chạm mũi chân kia, ép dọc, ép ngang. 3_Bài củ: Gọi 1-2 em kiểm tra cho điểm 6-8’ 2lần x 8 nhịp - Lớp trưởng tập hợp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sỉ số cho GV . Chúc GV khoẻ - GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học . € € € €€€€€€ € € € €€€€€ € € € €€€€€€ € € € €€€€€ €Gv B- PHẦN CƠ BẢN : 1_Chạy nhanh: Ôn các nội dung đã học, kỹ thuật xuất phát cao chạy nhanh 60m 2_ Đá cầu: Ôn kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn 3_Củng cố : Giáo viên gọi 2-3 học sinh lên thực hiện lại động tác vừa học 4_Chạy bền: Luyện tập C – PHẦN KẾT THÚC : 1 – Một số động tác hồi tỉnh 2_ Nhận xét, dặn dò Kết thúc tiết học 30-32’ 3-5’ 2lần x 8 nhịp - Xếp đội hình 4 hàng ngang ngồi GV làm mẫu- HS tập GV hướng dẫn cách chơi ĐH vòng tròn HS và GV nhận xét ĐH 1 hàng dọc € € € €€€€€€ € € € €€€€€ € € € €€€€€€ € € € €€€€€ €Gv Người sọan Nguyễn Văn Minh Tuần GIÁO ÁN SỐ Ngày soạn: Tiết PPCT 35 Ngày dạy: THI KIỂM TRA HỌC KỲ I I .MỤC TIÊU, YÊU CẦU 1_ Mục tiêu + Chọn 1 trong 2 nội dung đã học trong HKI chạy nhanh, đá cầu + Trò chơi: Bóng chuyền 6 2_Yêu cầu a.Kiến thức Biết được nội dung và yêu cầu thi kiểm tra HKI b. Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng động tác đạt thành tích cao II – ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : 1 – Điạ điểm : Sân tập thể dục 2 – Phương tiện : Còi, SGK, cờ biên III – NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A – PHẦN MỞ ĐẦU : 1 – Nhận lớp : - GV nhận lớp kiểm tra sỉ số - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 2– Khởi động : Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân , đầu gối, hông, vai, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông Thực hiện các động tác căng cơ : Đánh tay cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, Tay này chạm mũi chân kia, ép dọc, ép ngang. 3_Bài củ: Gọi 1-2 em kiểm tra cho điểm 6-8’ 2lần x 8 nhịp - Lớp trưởng tập hợp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sỉ số cho GV . Chúc GV khoẻ - GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học . € € € €€€€€€ € € € €€€€€ € € € €€€€€€ € € € €€€€€ €Gv B- PHẦN CƠ BẢN : 1_: Chọn 1 trong 3 nội dung đã học trong HKI chạy nhanh, đá cầu. 2_ Trò chơi: Bóng chuyền 6 Phân nhóm tập 3_Củng cố : Giáo viên đánh giá và công bố điểm thi 4_Chạy bền: Luyện tập C – PHẦN KẾT THÚC : 1 – Một số động tác hồi tỉnh 2_ Nhận xét, dặn dò Kết thúc tiết học 30-32’ 3-5’ 2lần x 8 nhịp - Xếp đội hình 4 hàng ngang ngồi GV phổ biến nội dung thi HKI GV làm mẫu- HS thi GV hướng dẫn cách chơi ĐH vòng tròn GV nhận xét ĐH 1 hàng dọc € € € €€€€€€ € € € €€€€€ € € € €€€€€€ € € € €€€€€ €Gv Người sọan Nguyễn Văn Minh

File đính kèm:

  • docGiao an the duc 7(13).doc