Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 32 đến 56

 I/ Mục đích yêu cầu:

 + nhằm kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của hs.

 + GV kiểm tra theo số thứ tự trong sổ điểm.

 II/ Địa điểm- phương tiện:

Địa điểm: Sân tập luyện TDTT trường THCS

Phương tiện: 10 trái bóng chuyền.bàn ghế sổ điểm.

III/ Phương pháp và nội dung lên lớp:

 

doc46 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 293 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 32 đến 56, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HS chơi. 4/ Chạy Bền: chạy trên địa hình tự nhiên. nam chạy 3 vòng nữ chạy 2 vòng. PHẦN KẾT THÚC: -Hồi tĩnh: tập động tác điều hòa, lắc tay chân, toàn thân, đấm lưng cho bạn. -Cũng cố: mời 1 tổ lên thực hiện ,lại nội dung vừa học. -Lớp nhận xét,Gv nhận xét vá sửa sai. -Nhận xét, đánh giá giờ học. -Dặn dò, hướng dẫn bài tập về nhà. -Xuống lớp. 3-5p 2 lần 8 nhịp 30-35p 10p 15p 5p 5p 3-5p 1p 2p 1p 1p Lớp trưởng tập hợp lớp 4 hàng ngang Gv nói ngắn €€€€€€€ gọn, đầy đủ, €€€€€€€ rõ ràng €€€€€€€ €€€€€€€ -ĐH. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV - Gv đi quan sát nhắc nhở hs khởi động kĩ tránh chấn thương. - Đội hình cự ly rộng tập luyện. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV - ĐH Tập: €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ GV - GV chia lớp thành 4 tổ nam nữ bằng nhau. Thực hiện chơi . HS chơi theo tín hiệu còi của GV - ĐH. € € € € € € € € € € € € € € - Tập hợp 4 hàng ngang cự ly cực rộng thả lỏng. Sau đó dồn hàng lại. - ĐH xuống lớp: €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € - Lớp chúc Gv . Tuần 27 Tiết 54: BẬT NHẢY – CHẠY NHANH – CHẠY BỀN NỘI DUNG: + Bật nhảy. Ôn một số động tác bổ trợ và bài tập phát triển sức mạnh chân. – Ôn động tác đà ba bước – giậm nhảy đá lăng. Vào đệm. + Chạy nhanh. Tập một số động tác rèn luyện phảnứng nhanh. Xuất phát chạy nhanh theo tín hiệu còi của gv. Trò chơi: “chạy đuổi” - chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, đá gót chạm mông. -Ôn, xuất phát cao chạy nhanh 20 – 50m + Chạy bền. Chạy trên địa hình tự nhiên. I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: + Mục Đích: Nhằm trang bị cho hs một số hiểu biết , kĩ năng cần thiết và rèn luyện sưcù mạnh chân , phát triển thể lực. + Yêu Cầu: Biết và thực hiện tương đối chính xác một số trò chơi , động tác bổ trợ kĩ thuật . và phát triển thể lực ( sức mạnh chân) Biết vận dụng để tự học, tự tập luyện sức khẻo, phát triển thể lực . II/ ĐỊA DIỂM PHƯƠNG TIỆN: Sân tập TDTT trường THCS. Nệm, còi , đường chạy. III/ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 1.Ổn định tổ chức: lớp trưởng tập hợp lớp điểm số báo cáo.- - Giáo viên nhận lớp: phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2. Khởi động: Khởi động chung: - Căng cơ: Đánh tay cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, gập bụng bước dài-ngắn, ép dọc, ép ngang. - Xoay khớp: cổ, cổ tay kết hợp cổ chân, khuỷu tay, vai, cánh tay, hông, gối, gập đuổi. - Cm: Chạy bước nhỏ, nâng cao đuồi, gót chạm mông. PHẦN CƠ BẢN: 1/ Bật nhảy: Ôn động tác đà một bước – đá lăng chạy Đà tự do nhảy xa kiểu ngồi vào nệm. + GV thị phạm động tác 2lần sau đó cho HS thực hiện. 2/ Chạy nhanh: Ôn động tác bổ trợ. xuất phát.theo tín hiệucòi của gv. chạy bước nhỏ, chạy gót chạm mông. Chạy nâng cao đù. - Học xuất phát cao chạy nhanh 20 – 50m - GV thị phạm động tác hs quan sát sau đó thực hiện theo nhịp hô của gv. 3/ Trò chơi:“chạy đuổi” + GV phổ biến luật chơi sau đó cho HS chơi. 4/ Chạy Bền: chạy trên địa hình tự nhiên. nam chạy 3 vòng nữ chạy 2 vòng. PHẦN KẾT THÚC: -Hồi tĩnh: tập động tác điều hòa, lắc tay chân, toàn thân, đấm lưng cho bạn. -Cũng cố: mời 1 tổ lên thực hiện ,lại nội dung vừa học. -Lớp nhận xét,Gv nhận xét vá sửa sai. -Nhận xét, đánh giá giờ học. -Dặn dò, hướng dẫn bài tập về nhà. -Xuống lớp. 3-5p 2 lần 8 nhịp 30-35p 10p 15p 5p 5p 3-5p 1p 2p 1p 1p Lớp trưởng tập hợp lớp 4 hàng ngang Gv nói ngắn €€€€€€€ gọn, đầy đủ, €€€€€€€ rõ ràng €€€€€€€ €€€€€€€ -ĐH. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV - Gv đi quan sát nhắc nhở hs khởi động kĩ tránh chấn thương. - Đội hình cự ly rộng tập luyện. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV - ĐH Tập: €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ GV - GV chia lớp thành 4 tổ nam nữ bằng nhau. Thực hiện chơi . HS chơi theo tín hiệu còi của GV - ĐH. € € € € € € € € € € € € € € - Tập hợp 4 hàng ngang cự ly cực rộng thả lỏng. Sau đó dồn hàng lại. - ĐH xuống lớp: €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € - Lớp chúc Gv . Tuần 28 Tiêt 55: BẬT NHẢY – CHẠY NHANH – CHẠY BỀN NỘI DUNG: + Bật nhảy. Ôn một số động tác bổ trợ và bài tập phát triển sức mạnh chân. - trò chơi. “ nhảy ô tiếp sức” + Chạy nhanh. Tập một số động tác rèn luyện phảnứng nhanh. Xuất phát chạy nhanh theo tín hiệu còi của gv. - chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, đá gót chạm mông. -Ôn, xuất phát cao chạy nhanh 20 – 50m + Chạy bền. Chạy trên địa hình tự nhiên. I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: + Mục Đích: Nhằm trang bị cho hs một số hiểu biết , kĩ năng cần thiết và rèn luyện sưcù mạnh chân , phát triển thể lực. + Yêu Cầu: Biết và thực hiện tương đối chính xác một số trò chơi , động tác bổ trợ kĩ thuật . và phát triển thể lực ( sức mạnh chân) Biết vận dụng để tự học, tự tập luyện sức khẻo, phát triển thể lực . II/ ĐỊA DIỂM PHƯƠNG TIỆN: Sân tập TDTT trường THCS Nệm, còi , đường chạy. III/ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 1.Ổn định tổ chức: lớp trưởng tập hợp lớp điểm số báo cáo.- - Giáo viên nhận lớp: phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2. Khởi động: Khởi động chung: - Căng cơ: Đánh tay cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, gập bụng bước dài-ngắn, ép dọc, ép ngang. - Xoay khớp: cổ, cổ tay kết hợp cổ chân, khuỷu tay, vai, cánh tay, hông, gối, gập đuổi. - Cm: Chạy bước nhỏ, nâng cao đuồi, gót chạm mông. PHẦN CƠ BẢN: 1/ Bật nhảy: Ôn động tác đà một bước – đá lăng chạy Đà tự do nhảy xa kiểu ngồi vào nệm. + GV thị phạm động tác 2lần sau đó cho HS thực hiện. 2/ Chạy nhanh: Ôn động tác bổ trợ. xuất phát.theo tín hiệucòi của gv. chạy bước nhỏ, chạy gót chạm mông. Chạy nâng cao đù. - Học xuất phát cao chạy nhanh 20 – 50m - GV thị phạm động tác hs quan sát sau đó thực hiện theo nhịp hô của gv. 3/ Trò chơi:“nhảy ô tiếp sức” + GV phổ biến luật chơi sau đó cho HS chơi. 4/ Chạy Bền: chạy trên địa hình tự nhiên. nam chạy 3 vòng nữ chạy 2 vòng. PHẦN KẾT THÚC: -Hồi tĩnh: tập động tác điều hòa, lắc tay chân, toàn thân, đấm lưng cho bạn. -Cũng cố: mời 1 tổ lên thực hiện ,lại nội dung vừa học. -Lớp nhận xét,Gv nhận xét vá sửa sai. -Nhận xét, đánh giá giờ học. -Dặn dò, hướng dẫn bài tập về nhà. -Xuống lớp. 3-5p 2 lần 8 nhịp 30-35p 10p 15p 5p 5p 3-5p 1p 2p 1p 1p Lớp trưởng tập hợp lớp 4 hàng ngang Gv nói ngắn €€€€€€€ gọn, đầy đủ, €€€€€€€ rõ ràng €€€€€€€ €€€€€€€ -ĐH. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV - Gv đi quan sát nhắc nhở hs khởi động kĩ tránh chấn thương. - Đội hình cự ly rộng tập luyện. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV - ĐH Tập: €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ GV - GV chia lớp thành 4 tổ nam nữ bằng nhau. Thực hiện chơi . HS chơi theo tín hiệu còi của GV - ĐH. € € € € € € € € € € € € € € - Tập hợp 4 hàng ngang cự ly cực rộng thả lỏng. Sau đó dồn hàng lại. - ĐH xuống lớp: €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € - Lớp chúc Gv . Tuần 28 Tiết 56: KIỂM TRA CHẠY NGẮN NỘI DUNG: Kiểm tra chạy ngắn 50m. I/ Mục đích yêu cầu: Nhằm kiểm tra lại kiến thức của hs va giúp hs hệ thống lại kiến thức đã học. II/ Địa diểm phương tiện: Sân tập luyện TDTTtrường THCS. Phương tiện .còi, bàn nghế, sổ điểm.đồng hồ . III/ phương pháp lên lớp: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 1.Ổn định tổ chức: lớp trưởng tập hợp lớp điểm số báo cáo.- - Giáo viên nhận lớp: phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2. Khởi động: Khởi động chung: - Căng cơ: Đánh tay cao thấp, tay ngực, lườn, vặn mình, gập bụng bước dài-ngắn, ép dọc, ép ngang. - Xoay khớp: cổ, cổ tay kết hợp cổ chân, khuỷu tay, vai, cánh tay, hông, gối, gập đuổi. - Cm: Chạy bước nhỏ, nâng cao đuồi, gót chạm mông. PHẦN CƠ BẢN: 1/ GV kiểm tra hs làm nhiều đợt. Mỗi đợt gv gọi 2 hs lên kiểm tra. 2/ Cách cho điểm: Điểm 9 – 10 thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích ở mức độ giỏi. Điểm 7 – 8 thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích đạt ở mức độ khá. Điểm 5 – 6 thực hiện được những điểm cơ bản của kĩ thuật và thành tích ở mức độ đạt. Điểm 3 – 4 chạy để gót chân chạm đấtvà không đạt thành tích ở mức đạt. PHẦN KẾT THÚC: -Hồi tĩnh: tập động tác điều hòa, lắc tay chân, toàn thân, -Nhận xét, đánh giá giờ học. -Dặn dò, hướng dẫn bài tập về nhà. -Xuống lớp. 3-5p 2 lần 8 nhịp 30-35p 3-5p Lớp trưởng tập hợp lớp 4 hàng ngang Gv nói ngắn €€€€€€€ gọn, đầy đủ, €€€€€€€ rõ ràng €€€€€€€ € -ĐH € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV - Gv đi quan sát nhắc nhở hs khởi động kĩ tránh chấn thương. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ cb xp € 50m đích € GV - Tập hợp 4 hàng ngang cự ly cực rộng thả lỏng. Sau đó dồn hàng lại. - ĐH xuống lớp: €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € - Lớp chúc Gv .

File đính kèm:

  • docTuan 16 30.doc