Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì I - Bản đẹp 4 cột

I.NHIỆM VỤ:

-Tóm tắc mục tiêu, nội dung chương trình thể dục khối 7.

-Học: Phòng chống chấn thương khi hoạt động TDTT (Phần 1 và 2)

II.YÊU CẦU:

-Lớp tập trung, nề nếp tốt.

-HS nắm được mục tiêu chương trình, nội dung chương trình.

-Hiểu và nắm được ý nghĩa và cách phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT.

III. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:

 Sân trường

IV.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 

doc110 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 267 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì I - Bản đẹp 4 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Rút kinh nghiệm: .. 34 ÔN THI HỌC KỲ I I.NHIỆM VỤ: 1.Chạy nhanh: Kỹ thuật xuất phát cao chạy nhanh 60m 2.Bài thể dục cờ: Ôn bài thể dục cờ 9 động tác II.YÊU CẦU: -Lớp tập trung nề nếp tốt. -Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật xuất phát cao, phát huy thành tích cao của bản thân. -HS thực hiện tương đối tốt kỹ thuật bài thể dục, tính nhịp điệu và tư thế của lòng bàn tay của từng động tác III.ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: Sân trường. Còi, Mỗi HS 2 cây cờ, ván phát lệnh. IV.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Phần và nội dung Thời lượng Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật Biện pháp tổ chức I.Phần mở đầu: -Nhận lớp. -Phổ biến nôi dung tiết học. -Khởi động: + Chung: Xoay cổ tay, cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, khớp gối, hông, gập duỗi gối. + Chuyên môn: ·KT xuất phát cao ·Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau -Kiểm tra bài cũ: +Động tác bụng, thăng bằng +KT xuất phát cao II.Phần cơ bản: 1. Chạy nhanh: -Luyện tập xuất phát cao chạy nhanh 60m 2.Bài thể dục cờ: -Ôn: bài thể dục cờ 9 động tác. -Củng cố: +KT xuất phát cao – Chạy lao +Động tác lườn, thăng bằng *Tăng lực: Bật cao tại chổ III.Phần kết thúc: -Thả lỏng: Tập hít thở, thả lỏng toàn thân, rung đùi -Củng cố chung - Nhận xét – dặn dò. -Phổ biến nội dung tiết học sau. -Xuống lớp. 7’ - 8’ 33’ 4’- 5’ -Lớp tập trung điểm danh sĩ số hiện diện, vắng. -PB nhiệm vụ yêu cầu tiết học. YC: HS thực hiện đùng kỹ thuật tích cực tần số động tác cao. Tư thế sẳn sàng ngã thân nhiều về trước, gối trước khuỵu nhiều, gối vượt nhiều qua vạch xuất phát. -Tần số động tác cao, biên độ động tác tốt. Gọi 2 HS thực hiện Gọi 2 HS thực hiện YC: HS phản xạ nhanh, đúng kỹ thuật bước chạy và phát huy được tốc độ cao. YC: HS thực hiện đúng kỹ thuật, mỹ thuật động tác, chú trọng nhiều về vị trí của lòng bàn tay. Gọi 2 HS thực hiện Gọi 2 HS thực hiện HS bật cao liên tục, đãm bảo tốt thời gian qui định -Thả lỏng tích cực đúng kỹ thuật, đúng khẩu lệnh cán sự điều khiển, hồi phục nhanh -Nhận xét ưu – khuyết điểm. Phê bình, tuyên dương HS. Dặn HS về nhà luyện tập. Thi Học kỳ I: Bài thể dục phát triển chung với cờ 9 động tác GV: “giải tán”, HS: “khỏe” Đội hình 4 hàng ngang (ĐH 1) € € € € € € CS điều khiển, báo cáo với GV € € € € € € € € € € € € GV phổ biến nhanh, chính xác € € € € € € s(GV) ĐH tập luyện (ĐH 2) GV điều khiển € € € € € € HS thực hiện € € € € € € GV quan sát, nhắc € € € € € € nhở, sửa sai. € € € € € € s(GV) ĐH tập luyện (ĐH 2) GV điều khiển bằng còi HS thực hiện GV quan sát, nhắc nhở, sửa sai ĐH tập luyện (ĐH 2) GV điều khiển bằng còi € € € € € € HS thực hiện liên hoàn € € € € € € Xuất phát từng hàng. € € € € € € Còi 1: bước nhỏ, còi 2 nâng € € € € € € s cao đùi, còi 3:chạy đạp sau và là còi 1 hàng 2 ĐH 4 hàng ngang (ĐH 3 ) € € € € € € đứng HS lớp nhận xét € € € € € € € € € € € € ngồi GV nhận xét đánh giá, € € € € € € s(GV) ghi điểm € € Chia lớp thành 2 nhóm. CS nhóm điều khiển € € € € € € Nhóm nam: Chạy 60m € € € € € € Nhóm nữ: Tập bài TD cờ GV quan sát, nhắc nhở, sửa sai € € € € € € € € € € € € € € ĐH 4 hàng ngang (ĐH 1) ( 2 hàng đầu ngồi ) € € € € € € HS lớp nhận xét € € € € € € GV nhận xét, đánh giá € € € € € € € € € € € € s(GV) ĐH tập luyện. (ĐH 2 ) GV điều khiển, bấm giờ HS thực hiện theo hiệu lệnh ĐH tập luyện (ĐH 2) CS điều khiển GV quan sát, nhắc nhở Đội hình 4 hàng ngang (ĐH 1) € € € € € € GV nhận xét cụ thể tiết học, € € € € € € phê bình, tuyên dương HS € € € € € € GV phổ biến nhanh, chính xác € € € € € € s(GV) Rút kinh nghiệm: .. 35 THI HỌC KỲ I BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG VỚI CỜ I.NHIỆM VỤ: Bài thể dục cờ: Thi bài thể dục phát triển chung với cờ 9 động tác II.YÊU CẦU: -Lớp tập trung nề nếp tốt. -HS thuộc và thực hiện tương đối tốt kỹ thuật bài thể dục, tính nhịp điệu. -Chú ý và thuộc tư thế của lòng bàn tay của từng động tác. Phấn đấu cao trong kiểm tra III.ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: Sân trường. Còi, Mỗi HS 2 cây cờ. IV.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Phần và nội dung Thời lượng Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật Biện pháp tổ chức I.Phần mở đầu: -Nhận lớp. -Phổ biến nôi dung tiết học. -Khởi động: + Chung: Xoay cổ tay, cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, khớp gối, hông, gập duỗi gối. II.Phần cơ bản: 1. Bài thể dục cờ -Ôn: bài thể dục cờ 9 động tác. -Phương pháp kiểm tra -Cách ghi điểm -Tiến hành kiểm tra III.Phần kết thúc: -Thả lỏng: Tập hít thở, thả lỏng toàn thân, rung đùi -Công bố điểm -Củng cố chung - Nhận xét – dặn dò. -Phổ biến nội dung tiết học sau. -Xuống lớp. 7’ - 8’ 33’ 4’- 5’ -Lớp tập trung điểm danh sĩ số hiện diện, vắng. -PB nhiệm vụ yêu cầu tiết học. YC: HS thực hiện đùng kỹ thuật tích cực tần số động tác cao. Yêu cầu HS: thực hiện đúng kỹ thuật, mỹ thuật động tác để chuẩn bị kiểm tra -Mỗi đợt từ 3 – 6 HS. Mỗi HS thực hiện 1 lần toàn bài Điểm 9 – 10: Hoàn thiện cả 9 động tác bài TD Điểm 7 – 8: Thực hiện được động tác ở mức độ tương đối đúng, nhưng chưa đẹp, chưa thở sâu ở động tác vươn thở hoặc động tác thăng bằng thực hiện ở biên độ hẹp Điểm 5 – 6: Có 1 – 2 động tác rhực hiện sai. Điểm 3 – 4: Có từ 3 động tác sai trở lên. -Gọi HS theo danh sách lớp. -Thả lỏng tích cực đúng kỹ thuật, đúng khẩu lệnh cán sự điều khiển, hồi phục nhanh Đọc điểm mà HS đạt được -Nhận xét ưu – khuyết điểm. Phê bình, tuyên dương HS. Dặn HS về nhà luyện tập. Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể GV: “giải tán”, HS: “khỏe” Đội hình 4 hàng ngang (ĐH 1) € € € € € € CS điều khiển, báo cáo với GV € € € € € € € € € € € € GV phổ biến nhanh, chính xác € € € € € € s(GV) ĐH tập luyện (ĐH 2) GV điều khiển € € € € € € HS thực hiện € € € € € € GV quan sát, nhắc € € € € € € nhở, sửa sai. € € € € € € s(GV) Chia lớp thành 4 nhóm Tổ trưởng điều khiển GV quan sát, sửa sai ¨€€€€€ ¨ € €. € € s(GV) € € € € € €€€€€¨ ĐH 4 hàng ngang (ĐH 1) ( ngồi ) € € € € € € GV phổ biến cách tổ chức, phương € € € € € € pháp thi € € € € € € Cách thức ghi điểm thi € € € € € € HS tập trung, lắng nghe s(GV) ĐH 4 hàng ngang (ĐH 1) ( ngồi ) € € € € € € GV gọi HS lên thi theo danh € € € € € € sách lớp € € € € € € GV ghi điểm thi € € € € € € HS tập trung, lên thực hiện khi s(GV) được gọi € € € € ĐH tập luyện (ĐH 2) CS điều khiển, đếm nhịp, hô khẩu lệnh HS thực hiện GV quan sát, nhắc nhở Đội hình 4 hàng ngang (ĐH 1) GV đọc điểm, nhanh, to, rõ Đội hình 4 hàng ngang (ĐH 1) € € € € € € GV nhận xét cụ thể tiết học, € € € € € € phê bình, tuyên dương HS € € € € € € GV phổ biến nhanh, chính xác € € € € € € s(GV) Rút kinh nghiệm: .. 36 KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RÈN LUYỆN THÂN THỂ MÔN BẬT XA I/ NHIỆM VỤ: Kiểm tra kỹ thuật bật xa II/ YÊU CẦU: Lớp tập trung nề nếp tốt. Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật. Phấn đấu đạt thành tích cao III/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Sân trường, Còi, vôi, đồng hồ điện tử, bàn ghế GV V/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: PHẦN VÀ NỘI DUNG TG YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I/ Phần mở đầu: -GV: nhận lớp. -GV: phổ biến nôi dung tiết học. -Khởi động: + Chung: Xoay cổ tay, cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, khớp gối, hông, gập duỗi gối. II/ Phần cơ bản: -Oân kỹ thuật bật xa 60m -Phương pháp kiểm tra -Cách ghi điểm -Tiến hành kiểm tra III/ Phần kết thúc: -Thả lỏng: Tập hít thở, thả lỏng tòan thân, rung đùi -GV: nhận xét, dặn dò -Công bố điểm -GV: phổ biến nội dung tiết sau. -Xuống lớp. 6’ 35’ 5’ -Lớp tập trung điểm danh sĩ số hiện diện, vắng. -Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học. Yêu cầu khởi động tích cực, biện độ rộng, tần số động tác cao -Yêu cầu HS: điều chỉnh và hình thành thêm về kỹ thuật của bàn thân để chuẩn bị kiểm tra -Mỗi đợt 1 HS: Mỗi HS: thực hiện 3 lần chọn thành tích kỹ thuật cao nhất -Giỏi: Nam 1m95, nữ 1m75 (TC RLTT) -Khá: Nam 1m80, nữ 1m65 (TC RLTT) -Đạt: Nam 1m70, nữ 1m55 (TC RLTT) -Gọi HS: theo danh sách lớp. -Yêu cầu HS: thả lỏng tích cực đúng kỹ thuật -Nhận xét ưu khuyết điểm tiết kiểm tra, tuyên dương, phê bình HS: -Đọc điểm mà HS: đạt được -Kiểm tra TC RLTT môn chạy nhanh -GV: giải tán, HS: khỏe -ĐH 4 hàng ngang đứng. CS báo cáo với GV: -ĐH 4 hàng ngang đứng. GV: phổ biến nhanh gọn, chính xác. -ĐH tập luyện, CS điều khiển. GV: quan sát -ĐH 4 hàng ngang (ngồi). Chia lớp thành 4 nhóm, cho từng nhóm thực hiện. GV: điều khiển, quan sát nhắc nhở -ĐH 4 hàng ngang ( ngồi) GV: phổ biến phương pháp thi, cách ghi điểm cụ thể, rõ ràng -ĐH 4 hàng ngang. Gọi HS: thực hiện ( ngồi) mỗi đợt 1 HS -ĐH tập luyện. GV: điều khiển -ĐH 4 hàng ngang ngồi. GV: nhận xét cụ thể tình hình kiểm tra. -GV: đọc điểm mà HS: đạt được. -ĐH 4 hàng ngang ( ngồi). GV: phổ biến nhanh, chính xác Kết qủa: LỚP G K Đ 7 RÚT KINH NGHIỆM TIẾT KIỂM TRA :............................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docGiao an the duc 7 HK1.doc