Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2009-2010 - Đoàn Xuân Thắng

I. Mục đích, yêu cầu:

- Cung cấp cho HS một số hiểu biết cần thiết để chủ động phòng tránh không để chấn thương xảy ra trong khi hoạt động TDTT.

- Giúp HS nắm bắt chương trình để thuận lợi trong học tập

- Biết vận dụng những hiểu biết đã học để đảm bảo an toàn trong tập luyện, thi đấu và các hoạt động TDTT.

II. Địa điểm phương tiện:

- Sân TD trường, Còi.( có thể là phòng học bộ môn)

III.Tiến trình lên lớp:

 

doc61 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 462 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2009-2010 - Đoàn Xuân Thắng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
‚ °(GV) e. Động tác Bụng. f. Động tác phối hợp. g. Động tác Thăng bằng. h. Động tác Nhảy. i. Động tác Điều hòa. * HS chia nhóm tự thay nhau lên hô, tối thiểu 1 em 1 lần. Chú ý : biên độ , nhịp độ, nhịp điệu động tác. 2. Bật nhảy: - Ôn một số động tác bổ trợ đã học + Bật xa tại chổ: + Đà ba bước giậm nhảy vào hố cát 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền: Nam 500m Nữ 300m Cho HS tập từ 8-10 lần (12p) 10 lần 10 lần (8p) 1x500m 1x300m Lớp chia 4 nhóm tập luyện. Gv quan sát và chỉnh sửa cho HS ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Các nhóm các en thay nhau lần lượt lên hô cho cả nhóm tập GV hướng dẫn và tổ chức cho lớp luyện tập. Lớp chia 4 nhóm ôn luyện. Giáo viên quan sát và sữa sai cho HS GV cho HS tập theo nhóm sức khỏe. Nhóm yếu chạy hết cự ly không tính thời gian. C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lượng cho HS tập ngoại khoá 5(P) (3) (2p) - Cho giáo viên hớng dẫn cho HS thả lõng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Tiết:29 bài dạy Ngày dạy .../.../........ Thể dục: - Hoàn thiện Bài thể dục phát triển chung 9 động tác. Bật nhảy: - Trò chơi: “Kéo vướng chân”; “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức” Chạy bền: - Trò chơi I. Mục đích, yêu cầu: - Hoàn thiện, cũng cố và nâng cao bài thể dục phát triển chung. - Rèn luyện ý thức tự giác, tích cực trong học tập rèn luyện để phát triển tố chất sức mạnh đôi chân, sức bền, sự mềm dẽo khéo léo trong vận động. - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II. Địa điểm phơng tiện: - Sân TD trường, Còi. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phơng pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai, cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 3. Bài cũ: Gọi 2 HS lên thực hiện động tác bật xa tại chổ 8(P) Mỗi đtác Thực hiện 2 lần 8 nhịp 3x20m 3x20m 3x20m - Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giáo viên hướng dẫn cho HS khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) GV đánh giá và cho điểm HS B.Phần cơ bản 1. Bài Thể dục: Hoàn thiện và nâng cao kỹ năng tập bài thể dục phát triển chung 9 động tác: a. Động tác Vươn thở. b. Động tác Tay. c. Động tác Chân. d. Động tác Lườn. 30(P) (10p) Cho HS tập Từ 15-20 Lần GV hướng dẫn HS luyện tập. Tập chung toàn lớp 5 lần GV quan sát và chỉnh sửa cho HS. (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) e. Động tác Bụng. f. Động tác phối hợp. g. Động tác Thăng bằng. h. Động tác Nhảy. i. Động tác Điều hòa. * HS chia nhóm tự thay nhau lên hô, tối thiểu 1 em 1 lần. Chú ý : biên độ , nhịp độ, nhịp điệu động tác. 2. Bật nhảy: Trò chơi: + Kéo vướng chân: + Nhảy vào vòngtròn tiếp sức 3. Chạy bền: Trò chơi: Người thừa thứ 3 Cho HS tập từ 8-10 lần (12p) (8p) Lớp chia 4 nhóm tập luyện. Gv quan sát và chỉnh sửa cho HS ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Các nhóm các en thay nhau lần lượt lên hô cho cả nhóm tập. Giáo viên tổ chức,hớng dẫn và giám sát cho HS chơi GV tổ chức và giám sát cho HS chơi C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lượng cho HS tập ngoại khoá 5(P) (3) (2p) - Cho giáo viên hớng dẫn cho HS thả lõng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Tiết:30 bài dạy Ngày dạy .../.../..... kiểm tra bài thể dục phát triển chung I. Mục đích, yêu cầu: - Kiểm tra quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng thông qua bài thể dục - Qua đó để đánh giá phân lọai HS II. Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, Còi, Bàn ghế GV III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi kiểm tra 2. Khởi động: - Khởi động chuyên môn: 10(P) Mỗi đ. tác thực hiện 2 lần 8 nhịp Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND k.tra - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay - HS tự khởi động và ôn lại bài TD B.Phần cơ bản 1. Kiểm tra Thang điểm: Điểm Nội dung đánh giá 10-9 Hoàn thiện cả 9 động tác đều đẹp 8-7 Hoàn thiện đúng 9 động tác,không đẹp 65 Có ít nhất 2 đtác sai, đều đẹp 3-4 Tất cả các trường hợp còn lại 30(P) Mỗi HS kiểm tra 1 lần C.Phần kết thúc 1.Thả lõng:- Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra, và đánh giá nội dung học. - Thông báo kết quả cho HS 3(P) 2(P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng Tiết:31+32+ 33 bài dạy Ngày dạy .../.../........ ôn tập học kỳ I I. Mục đích, yêu cầu: - Giúp HS cũng cố và nâng cao các bài tập trong học kỳ I - Qua các bài tập để phát triền cơ thể cân đối, sức mạnh tốc độ, sức bền tốc độ - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II. Địa điểm phơng tiện: - Sân TD trường, Còi. Đồng hồ III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phơng pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: - Khởi động chuyên môn: 8(P) Mỗi đtác Thực hiện 2 lần 8 nhịp - Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giáo viên hướng dẫn cho HS khởi động B.Phần cơ bản 1.Chạy nhanh: - XP cao- chạy nhanh 50m - 85% sức. - XP cao- chạy nhanh 60m - 100% sức. 1. Bài Thể dục: Hoàn thiện và nâng cao kỹ năng tập bài thể dục phát triển chung 9 động tác: Chú ý : biên độ , nhịp độ, nhịp điệu động tác. 30(P) (10p) Cho HS tập Từ 15-20 Lần Tập chung toàn lớp 5 lần sau đó chia nhóm GV quan sát và chỉnh sửa cho HS. ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. 5(P) (3) (2p - Cho giáo viên hớng dẫn cho HS thả lõng ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Tiết:34 bài dạy Ngày dạy .../.../........ kiểm tra học kỳ I chạy nhanh I. Mục đích, yêu cầu: - Kiểm tra quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng qua nội dung chạy nhanh - Qua đó để đánh giá phân lọai HS II. Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, Còi, Đồng hồ III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp SL TG A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chuyên môn: Mỗi đ. tác thực hiện 2 lần 8 nhịp 3 (P) 7 (P) Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay HS tự khởi động. B.Phần cơ bản 1. Kiểm tra Thang điểm: Điểm Nam Nữ Kỹ Thuật 9-10 Đúng 4 giai đoạn kỹ thuật 7-8 5-6 đúng KT xuất phát 3-4 không đúng KT 1-2 Tất cả các trường hợip còn lại 1 Lần 30 (P) Kiểm tra mỗi lần 2 em . GV hô XP và bấm thành tích cho HS C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra, và đánh giá nội dung họctrong kỳ I - Thông báo kết quả cho HS 3(P) 2(P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng Tiết:35 bài dạy Ngày dạy .../.../........ kiểm tra tiêu chuẩn RLTT nội dung chạy nhanh I. Mục đích, yêu cầu: - Kiểm tra quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng về RLTT của học sinh lớp 7 - Qua đó để đánh giá phân lọai HS II. Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, Còi, đồng hồ III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp SL TG A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chuyên môn: Mỗi đ. tác thực hiện 2 lần 8 nhịp 3 (P) 7 (P) Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay HS tự khởi động. B.Phần cơ bản 1. Kiểm tra Chuẩn RLTT: Loại Nam Nữ Giỏi 9.5 s 10.4 s Khá 10.2 s 11.2 s Đạt 11.0 s 11.9 s 1 Lần 30 (P) Kiểm tra mỗi lần 2 em . GV hô XP và bấm thành tích cho HS C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra chuẩn RLTT - Thông báo kết quả cho HS 3(P) 2(P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng Tiết:36 bài dạy Ngày dạy .../.../........ kiểm tra tiêu chuẩn RLTT nội dung bật xa I. Mục đích, yêu cầu: - Kiểm tra quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng về RLTT của học sinh lớp 7 - Qua đó để đánh giá phân lọai HS II. Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, Còi, đồng hồ III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp SL TG A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chuyên môn: Mỗi đ. tác thực hiện 2 lần 8 nhịp 3 (P) 7 (P) Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay HS tự khởi động. B.Phần cơ bản 1. Kiểm tra Chuẩn RLTT: Loại Nam Nữ Giỏi 195 cm 175 cm Khá 180 cm 165 cm Đạt 170 cm 155cm 1 Lần 30 (P) Kiểm tra mỗi lần 1 em . GV hô cho HS thực hiện C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra, và đánh giá nội dung học. - Thông báo kết quả cho HS 3(P) 2(P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng

File đính kèm:

  • docgiao an td 7 0910.doc