Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 4 cột - Đặng Thanh Tùng

I. Mục tiêu- Yêu cầu:

1) Mục tiêu:

a) Chương trình thể dục 7

b) Phòng tránh chấn thương trong hoạt động thể dục thể thao

2) Yêu cầu:

Học sinh nắm được nội dung chương trình thể dục lớp 7, một số quy định trong luyện tập thể dục thể thao, biết cách phòng tránh chấn thương.

Hình thành những ý thức trong tập luyện, sự cố gắng trong các bài tập và giờ học

Ghi chép đầy đủ, khoa học các nội dung đã học.

II. Địa điểm – Phương tiện:

1) Điạ điểm: trên lớp

2) Phương tiện: giáo án, vở ghi của học sinh, tài liệu tham khảo.

III. Hoạt động của giáo viên và học sinh:

 

 

doc104 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 4 cột - Đặng Thanh Tùng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
các kỹ năng, kỹ xảo cần thiết phục vụ cuộc sống. II. Địa điểm – Phơng tiện Địa điển: Sân vận động Phương tiện: Còi, bóng ném 10 quả, trang phục tập luyện. III. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung Định lượng Phương pháp – Tổ chức KL TG Phần mở đầu Tổ chức nhận lớp Lớp 7A ngày TSHS Lớp 7B ngày TSHS Lớp 7C ngày TSHS Phổ biến nội dung yếu cầu bài học. Khởi động: Chạy nhẹ nhàng một vòng sân Xoay các khớp ép dây chằng Tập bài thể dục phát triển chung Tại chỗ quay tay Ném bóng trúng đích Tung và bắt bóng bằng 1 tay Chạy bớc nhỏ Chạy nâng cao đùi 2x8 2x8 1L 2L 2L 2L 2L 2L 8-10 Đội hình nhận lớp o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Hàng ngang cự li rộng Giáo viên phổ biến đầy đủ các nội dung của giờ học. GV nhắc nhở HS khởi động o o o o GV quan sát HS và nhắc nhở HS khởi động kỹ. Phần cơ bản Kiểm tra kỹ thuật ném bóng xa có đà + Mỗi HS thực hiện một lần 4 giai đoạn kỹ thuật ném bóng xa có đà. + Trong trường hợp có lý do chính đáng GV có thể kiểm tra lại lần 2. Cách đánh giá cho điểm Điểm Nội dung TH TT 9-10 7-8 5-6 -Thực hiện đúng ba gia đoạn kỹ thuật. - Thực hiện đúng hai giai đoạn kỹ thuật chạy đà - ra sức cuối cùng riêng giai đoạn chuẩn bị còn sai sót nhỏ. - Thực hiện đúng giai đoạn chuẩn bị, ra sức cuối cùng, riêng giai đoạn chạy đà có sai sót. Nam30-35m Nữ 25-30m Nam25-30m Nữ 20-25m Nam20-25m Nữ 15-20m Phần kết thúc + Thả lỏng cơ bắp + Nhận xét đánh giá giờ Kiểm tra + Dăn dò: Về nhà tiếp tục ôn tập các động tác bổ trợ nhảy xa. Luyện tập chạy bền hàng ngày 28-30 5-7 GV phổ biến nội dung và cách thức kiển tra. Mối lần kiểm tra một học sinh o sd hướng ném Đường chạy GVnhắc nhở học sinh trước khi ném GV cử học sinh nhặt bóng và đo thành tích. o Chú ý nhắc nhở HS đảm bảo an toàn khi ném bóng. Mối học sinh đợc ném 3 quả bóng Thành tích đợc tính cho quả xa nhất ( không phạm quy) HS ném lần lợt cho đến hết. Học sinh thả lỏng tích cực GV dặn dò kỹ HS các bài tập về nhà. Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 50 Bật nhảy - bóng đá - chạy bền I. Mục tiêu- Yêu cầu: Mục tiêu: a) Bật nhảy: Luyện tập nhảy bước bộ trên không, chạy đà chính diện, giậm nhảy có chân qua xà, chạy đà chính diện duỗi thẳng chân lăng qua xà b) Bóng đá: Học cách đá bóng bằng má trong bàn chân và má ngoài bàn chân c) Chạy bền: Luyện tập chạy bền 2) Yêu cầu: Học sinh nắm được kỹ thuật nhảy bước bộ trên không và thực hiện tốt kỹ thuật chạy đà chính diện bật nhảy co chân qua xà, kỹ thuật giận nhảy duỗi thẳng chân lăng qua xà.Thực hiện tương đối chính xác động tác, kỹ thuật đá bóng bằng má trong và ngoài bàn chân. Hoàn thành cự li đường chạy. Tăng cường sự hoàn thiện các kỹ năng của chân, kết hợp với tay, nâng cao độ chính xác, hình thành các kỹ năng, kỹ xảo động tác. Có ý thức tự giác trong luyện tập nâng cao sức khoẻ của bản thân. II. Địa điểm – Phương tiện: 1) Điạ điểm: Sân vân động Phương tiện: Còi, bóng đá 2 quả, hố nhảy xa, xà, giá nhảy. III. Hoạt động của giáo viên và học sinh: Nội dung Định lượng Phương pháp – Tổ chức KL TG Phần mở đầu Tổ chức – nhận lớp Lớp 7A ngày TSHS Lớp 7B ngày TSHS Lớp 7C ngày TSHS Phổ biến nội dung yêu cầu bài học Khởi động: Chạy nhẹ nhàng một vòng sân Xoay các khớp ép dây chằng Tập bài thể dục Chạy bước nhỏ Chạy nâng cao đùi Chạy gót chạm mông Tại chỗ bật nhảy bằng 2 chân Đà 3 bước đá lăng Chạy tốc độ 20 m 1L 2x8 2x8 3x8 2L 2L 2L 10L 2L 2L 8-10 Đội hình nhận lớp o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o GV phổ biến ngắn gọn đủ ý GV nhắc nhở HS khởi động o o o o o o o o o o o o GV GV hướng dẫn HS khởi động Phần cơ bản a) Bật nhảy: Luyện tập nhảy bước bộ trên không. Ôn chạy đà chính diện co chân qua xà Ôn chạy đà chính diện duỗi thẳng chân lăng qua xà b) Bóng đá: Đá bóng bằng má trong bàn chân Đá bóng bằng má ngoài bàn chân c) Chạy bền: Luyện tập chạy bền Phần kết thúc + Thả lỏng cơ bắp + Nhận xét đánh giá giờ học + Dặn dò Về nhà ôn bật nhảy, các động tác đá bóng. Luyện tập thể dục buổi sáng 5L 5L 28-30 5-7 GV làm mẫu kỹ thuật 2 lần sau đó cho HS nhảy lần lượt GV cho HS ôn tập chạy đà chính diện giậm nhảy có chân qua xà o o GV quan sát nhắc nhở HS GV làm mẫu và phân tích lại 2 lần cho HS quan sát kỹ và thực hiện theo GV o o o o o o o o o o o GV quan sát sửa sai cho HS, nhắc nhở các HS khi thực hiện o o Gôn HS thực hiện 6 em một lần cách đá bóng bằng má ngoài và trong bàn chân GV quan sát nhắc nhở HS GV nhắc nhở HS trước và sau khi chạy HS thả lỏng tích cực o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o GV Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 51 Bật nhảy - bóng đá - chạy bền I. Mục tiêu- Yêu cầu: Mục tiêu: a) Bật nhảy: Luyện tập nhảy bước bộ trên không. b) Bóng đá: + Một số bài tập phát triển thể lực + Di chuyển trước sau và sang ngang + Lăn bóng, tăng bóng bằng đùi, bằng mu bàn chân + Dẫn bóng tiếp sức, đá chuyền + Đá bóng bằng má trong bàn chân. c) Chạy bền: Luyện tập chạy bền 2) Yêu cầu: Học sinh nắm và thực hiện được kỹ thuật nhảy bước bộ trên không. Thực hiện tương đối chính xác động tác, kỹ thuật đá bóng. Hoàn thành cự li đường chạy. Tăng cường sự hoàn thiện các kỹ năng của chân, nâng cao độ chính xác, hình thành các kỹ năng, kỹ xảo động tác trong bật nhảy và đá bóng. Tăng cường ý thức tự giác trong luyện tập nâng cao sức khoẻ của bản thân. II. Địa điểm – Phương tiện: 1) Điạ điểm: Sân vân động Phương tiện: Còi, bóng đá 4 quả, hố nhảy xa, xà, giá nhảy. III. Hoạt động của giáo viên và học sinh: Nội dung Định lượng Phương pháp – Tổ chức KL TG Phần mở đầu Tổ chức – nhận lớp Lớp 7A ngày TSHS Lớp 7B ngày TSHS Lớp 7C ngày TSHS Phổ biến nội dung yêu cầu bài học Khởi động: Chạy nhẹ nhàng một vòng sân Xoay các khớp ép dây chằng Tập bài thể dục Chạy bước nhỏ Chạy nâng cao đùi Chạy gót chạm mông Tại chỗ bật nhảy bằng 2 chân Đà 3 bước đá lăng Chạy tốc độ 20 m 1L 2x8 2x8 3x8 2L 2L 2L 10L 2L 2L 8-10 Đội hình nhận lớp o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o GV phổ biến ngắn gọn đủ ý GV nhắc nhở HS khởi động o o o o o o o o o o o o GV GV hướng dẫn HS khởi động Phần cơ bản a) Bật nhảy: Luyện tập nhảy bước bộ trên không. b) Bóng đá: + Một số bài tập phát triển thể lực + Di chuyển trước sau và sang ngang + Lăn bóng, tăng bóng bằng đùi, bằng mu bàn chân + Dẫn bóng tiếp sức, đá chuyền + Đá bóng bằng má trong bàn chân. c) Chạy bền: Luyện tập chạy bền Nam 800m Nữ 600m Phần kết thúc + Thả lỏng cơ bắp + Nhận xét đánh giá giờ học + Dặn dò Về nhà ôn bật nhảy, các động tác đá bóng. Luyện tập thể dục buổi sáng 5L 28-30 5-7 GV làm mẫu kỹ thuật 2 lần sau đó cho HS nhảy lần lượt o o GV quan sát nhắc nhở HS nhắc nhở các HS khi thực hiện GV hướng dẫn cho HS một số bài tập bổ trợ HS thực hiện GV làm mẫu động tác di chuyển sau đó cho HS thực hiện. GV quan sát sửa sai GV chia tổ tập luyện HS thực GV hướng dẫn HS thực hiện các động tác kỹ thuật. GV quan sát HS thực hiện, nhắc nhở HS GV nhắc nhở HS trước và sau khi chạy Nam chạy trước, nữ chạy sau HS thả lỏng tích cực GV dăn dò kỹ học sinh Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 52 Bật nhảy - bóng đá - chạy bền I. Mục tiêu- Yêu cầu: Mục tiêu: a) Bật nhảy: Luyện tập chạy đà chính diện, giậm nhảy duỗi thẳng chân lăng qua xà (chuẩn bị kiểm tra) b) Bóng đá: + Chạy thẳng, chạy biến đổi tốc độ, phối hợp chạy và nhảy + Di chuyển trước sau và sang ngang + Lăn bóng, tăng bóng bằng đùi, bằng mu bàn chân + Dẫn bóng tiếp sức, đá chuyền + Đá bóng bằng má trong bàn chân. + Trò chơi tranh cướp bóng c) Chạy bền: Luyện tập chạy bền 2) Yêu cầu: Học sinh nắm và thực hiện được kỹ thuật nhảy duỗi thẳng chân lăng qua xà. Thực hiện tương đối chính xác động tác, kỹ thuật đá bóng và các động tác bổ trợ. Hoàn thành cự li đường chạy. Hoàn thiện các kỹ năng của chân, nâng cao độ chính xác Tăng cường ý thức tự giác trong luyện tập nâng cao sức khoẻ của bản thân. II. Địa điểm – Phương tiện: 1) Điạ điểm: Sân vân động Phương tiện: Còi, bóng đá 4 quả, hố nhảy xa, xà, giá nhảy. III. Hoạt động của giáo viên và học sinh: Nội dung Định lượng Phương pháp – Tổ chức KL TG Phần mở đầu Tổ chức – nhận lớp Lớp 7A ngày TSHS Lớp 7B ngày TSHS Lớp 7C ngày TSHS Phổ biến nội dung yêu cầu bài học Khởi động: Chạy nhẹ nhàng một vòng sân Xoay các khớp ép dây chằng Tập bài thể dục Chạy bước nhỏ Chạy nâng cao đùi Chạy gót chạm mông Tại chỗ bật nhảy bằng 2 chân Đà 3 bước đá lăng 1L 2x8 2x8 3x8 2L 2L 2L 10L 2L 8-10 Đội hình nhận lớp o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o GV phổ biến ngắn gọn đủ ý GV nhắc nhở HS khởi động o o o o ........................... o o o o ........................... o o o o ........................... GV cùng hướng dẫn HS khởi động Phần cơ bản a) Bật nhảy: Luyện tập chạy đà chính diện duỗi thẳng chân lăng qua xà b) Bóng đá: + Chạy thẳng, chạy thay đổi tốc độ, phối hợp chạy và nhảy + Di chuyển trước sau và sang ngang + Lăn bóng, tăng bóng bằng đùi, bằng mu bàn chân + Dẫn bóng tiếp sức, đá chuyền + Đá bóng bằng má trong bàn chân. + Trò chơi tranh cướp bóng c) Chạy bền: Luyện tập chạy bền Nam 800m Nữ 600m Phần kết thúc + Thả lỏng cơ bắp + Nhận xét đánh giá giờ học + Dặn dò Về nhà ôn bật nhảy, giờ sau kiểm tra 1 tiết. 5L 28-30 5-7 Nam o GV Nữ o GV quan sát nhắc nhở HS ôn tập kỹ và kiểm tra thử 10 em GV hướng dẫn cho HS một số bài tập bổ trợ HS thực hiện GV làm mẫu động tác dăn dò HS trong khi thực hiện. GV quan sát sửa sai GV chia tổ tập luyện HS GV phổ biến luật chơi, HS chơi Nhận xét đánh giá trò chơi GV nhắc nhở HS trước khi chạy bền HS thả lỏng tích cực o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o GV dăn dò kỹ học sinh Chuẩn bị đồ dùng giờ sau KT

File đính kèm:

  • docgiao an TD 7_1.doc