Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 2 - Lê Hồng Quân

A MỤC TIÊU

1 kiến thức:

 - Nắm được các kĩ thuật động tác bật nhảy,đá cầu.

2 kĩ năng:

 - Học sinh hiểu và thực hiện được các kĩ thuật bật nhảy đá cầu.

 - Giúp phát triển các nhóm cơ thông qua phát triển chung.

 - Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn

3 thái độ:

 - Rèn luyện tinh thần kỉ luật,ý thức tự giác cho học sinh.

B ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN

 1 Địa điểm:

 - Sân tập thể thao

2 Phương tiện :

 Giáo viên : còi trang phục thể thao

 Học sinh : Giầy trang phục thể thao

C TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY

 

doc55 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 25/02/2021 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 2 - Lê Hồng Quân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên A MỤC TIÊU 1 kiến thức: - Nắm được các kĩ thuật động tác bật nhảy,đá cầu. 2 kĩ năng: - Học sinh hiểu và thực hiện được các kĩ thuật bật nhảy đá cầu. - Giúp phát triển các nhóm cơ thông qua phát triển chung. - Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn 3 thái độ: - Rèn luyện tinh thần kỉ luật,ý thức tự giác cho học sinh. B ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN 1 Địa điểm: - Sân tập thể thao 2 Phương tiện : Giáo viên : còi trang phục thể thao Học sinh : Giầy trang phục thể thao C TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY PHƯƠNG PHÁP ĐL NỘI DUNG SL TG I PHẦN MỞ ĐẦU 1 nhận lớp Lớp trưởng tập trung lớp điểm danh báo cáo sĩ số. Gv nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học Lớp chúc GV.Gv chúc lớp 2 khởi động + khởi động chung Chạy nhẹ nhàng 2 vòng sân. Tập bài thể dục tay không 9 động tác Xoay các khớp cổ tay chân gối hông ép dây chằng ngang dọc + khởi động chuyên môn chạy bước nhỏ chạy nâng cao đùi chạy đạp sau xuất phát thấp xuất phát cao 3 Kiểm tra bài cũ 10p 5p 5p Đội hình nhận lớp ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ °(GV) Lớp trưởng tập trung hàng ngang Gv: phổ biết ND buổi học. Đội hình khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Gv hướng dẫm khởi động ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ H/ s nhận xét G/v nhận xét * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 20m Gọi một hai em thực hiện nhận xét cho điểm II PHẦN CƠ BẢN 1 Bật nhảy - Ôn nhảy bước bộ trên không - - Trò chơi gv chọn. - Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi 2 Chạy bền - Chạy trên địa hình tự nhiên 30p 15p 15p Gv hướng dẫn thị phạm động tác ‚‚‚‚‚ 15m ‚‚‚‚‚ Gv chia nhóm luyện tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 30m (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ H/s lắng nghe luật chơi G/v hưỡng dẫn làm trọng tài G/v hưỡng dẫn hs chạy thả lỏng II PHẦN KẾT THÚC 1 Hồi tĩnh Thả lỏng nhẹ nhành chân tay toàn thân, đấm lưng. Thả lỏng toàn thân nhẹ nhàng 2 nhận xét giờ học - Tinh thần , thái độ , kết quả tập luyện -ưu nhựơc điểm của tiêt học 5p Gv hưỡng dẫn cho học sinh thả lỏng. (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) H/s thả lỏng tích cực ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ °(GV) Gv nhận xét ngắn gọn tuyên dương bạn có ý thức. “Gv/ hô giả tán H/s khỏe Rút kinh nghệm: Nội dung:.................................................................................................... .................................................................................................................... Thời gian:................................................................................................... ................................................................................................................... Tiến trình:................................................................................................... ................................................................................................................... Phương pháp:............................................................................................. ................................................................................................................... LÊ HỒNG QUÂN LỚP 7 TRƯỜNG PTCS HÀ LÂU Ngày soan : ...../..../........... Tiết :69 Ngày giảng:...../...../.......... Ngày giảng:...../...../.......... KIỂM TRA RÈN LUYỆN THÂN THỂ Chạy nhanh : Chạy nhanh 30m A MỤC TIÊU 1 kiến thức: - Nâng cao các kĩ thuật động tác chạy nhanh. 2 kĩ năng: - Học sinh hiểu và thực hiện được các kĩ thuật chạy nhanh. - Giúp phát triển các nhóm cơ thông qua phát triển chung. - Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn 3 thái độ: - Rèn luyện tinh thần kỉ luật,ý thức tự giác cho học sinh. B ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN 1 Địa điểm: - Sân tập thể thao 2 Phương tiện : Giáo viên : còi trang phục thể thao Học sinh : Giầy trang phục thể thao C TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY PHƯƠNG PHÁP ĐL NỘI DUNG SL TG I PHẦN MỞ ĐẦU 1 nhận lớp Lớp trưởng tập trung lớp điểm danh báo cáo sĩ số. Gv nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học Lớp chúc GV. GV chúc lớp 2 khởi động + khởi động chung Chạy nhẹ nhàng 2 vòng sân. Tập bài thể dục tay không 9 động tác Xoay các khớp cổ tay Chân gối hông ép dây Chằng ngang dọc + khởi động chuyên môn Chạy bước nhỏ Chạy nâng cao đùi Chạy đạp sau Xuất phát thấp xuất phát cao 30p 15p Đội hình nhận lớp ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ °(GV) Lớp trưởng tập trung hàng ngang Gv: phổ biết ND buổi học. Đội hình khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Gv hướng dẫm khởi động ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ H/ s nhận xét G/v nhận xét * * * * * * * * * * * * * * II PHẦN CƠ BẢN 1 Chạy nhanh 30m - Đo thời gian 30p Gv hướng dẫn thị phạm động tác ‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚ Gv chia nhóm luyện tập kiểm tra * * * * * * H/s lắng nghe G/v hưỡng dẫn II PHẦN KẾT THÚC 1 Hồi tĩnh Thả lỏng nhẹ nhành chân tay toàn thân, đấm lưng. Thả lỏng toàn thân nhẹ nhàng 2 nhận xét giờ học - Tinh thần , thái độ , kết quả tập luyện -ưu nhựơc điểm của tiêt học 5p Gv hưỡng dẫn cho học sinh thả lỏng. (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) H/s thả lỏng tích cực ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ °(GV) Gv nhận xét ngắn gọn tuyên dương bạn có ý thức. “Gv/ hô giả tán H/s khỏe” Rút kinh nghệm: Nội dung:.................................................................................................. ................................................................................................................... Thời gian:................................................................................................... ................................................................................................................... Tiến trình:................................................................................................... ................................................................................................................... Phương pháp:.............................................................................................. ................................................................................................................... LÊ HỒNG QUÂN LỚP 7 TRƯỜNG PTCS HÀ LÂU Ngày soan : ...../..../........... Tiết :70 Ngày giảng:...../...../.......... Ngày giảng:...../...../.......... KIỂM TRA RÈN LUYỆN THÂN THỂ Chạy bền : Chạy tùy sức 5 phút A MỤC TIÊU 1 kiến thức: - Nâng cao các kĩ thuật động tác chạy bền. 2 kĩ năng: - Học sinh hiểu và thực hiện được các kĩ thuật chạy bền. - Giúp phát triển các nhóm cơ thông qua phát triển chung. - Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn 3 thái độ: - Rèn luyện tinh thần kỉ luật,ý thức tự giác cho học sinh. B ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN 1 Địa điểm: - Sân tập thể thao 2 Phương tiện : Giáo viên : còi trang phục thể thao Học sinh : Giầy trang phục thể thao C TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY PHƯƠNG PHÁP ĐL NỘI DUNG SL TG I PHẦN MỞ ĐẦU 1 nhận lớp Lớp trưởng tập trung lớp điểm danh báo cáo sĩ số. Gv nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học Lớp chúc GV. GV chúc lớp 2 khởi động + khởi động chung Chạy nhẹ nhàng 2 vòng sân. Tập bài thể dục tay không 9 động tác Xoay các khớp cổ tay Chân gối hông ép dây Chằng ngang dọc + khởi động chuyên môn Chạy bước nhỏ Chạy nâng cao đùi Chạy đạp sau Xuất phát thấp xuất phát cao 30p 15p Đội hình nhận lớp ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ °(GV) Lớp trưởng tập trung hàng ngang Gv: phổ biết ND buổi học. Đội hình khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Gv hướng dẫm khởi động ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ H/ s nhận xét G/v nhận xét * * * * * * * * * * * * * * II PHẦN CƠ BẢN 1 Chạy tùy sức 5 phút - Đo thời gian 30p Gv hướng dẫn thị phạm động tác ‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚ Gv chia nhóm luyện tập kiểm tra * * * * * * H/s lắng nghe G/v hưỡng dẫn II PHẦN KẾT THÚC 1 Hồi tĩnh Thả lỏng nhẹ nhành chân tay toàn thân, đấm lưng. Thả lỏng toàn thân nhẹ nhàng 2 nhận xét giờ học - Tinh thần , thái độ , kết quả tập luyện -ưu nhựơc điểm của tiêt học 5p Gv hưỡng dẫn cho học sinh thả lỏng. (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) H/s thả lỏng tích cực ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ °(GV) Gv nhận xét ngắn gọn tuyên dương bạn có ý thức. “Gv/ hô giả tán H/s khỏe” Rút kinh nghệm: Nội dung:.................................................................................................. ................................................................................................................... Thời gian:................................................................................................... ................................................................................................................... Tiến trình:................................................................................................... ................................................................................................................... Phương pháp:.............................................................................................. ................................................................................................................... LÊ HỒNG QUÂN LỚP 7 TRƯỜNG PTCS HÀ LÂU Ngày soan : ...../..../........... Tiết :71 Ngày giảng:...../...../.......... Ngày giảng:...../...../.......... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II LỚP 7 Đá cầu : Phát cầu thấp chân chính diện Cách cho điểm nam phát cầu 5 lần : - Qua lưới đúng kĩ thuật 4 > 5 lần được 9 > 10 điểm - Qua lưới đúng kĩ thuật 2 > 3 lần được 7 > 8 điểm - Qua lưới đú kĩ thuật 1 > 2 quả đuợc 5 > 6 điểm - Các trường hợp còn lại do gv quyết định Cách cho điểm nữ phát cầu 10 lần : - Qua lưới đúng kĩ thuật 4 > 5 lần được 9 > 10 điểm - Qua lưới đúng kĩ thuật 2 > 3 lần được 7 > 8 điểm - Qua lưới đú kĩ thuật 1 > 2 quả đuợc 5 > 6 điểm - Các trường hợp còn lại do gv quyết định

File đính kèm:

  • doc52 70 hkII mot kieu chu.doc