Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 23+24 - Năm học 2011-2012 - Vũ Trung Quân

I/ Mục tiêu:

1, Bài TD: Ôn động tác: vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy, điều hoà. Yêu cầu: biết và bước đầu thực hiện tương đối đúng các nhịp của 9 động tác với cờ.

2, Bật nhảy: Ôn các động tác bổ trợ phát triển sức mạnh của chân: chạy đá lăng trước, đứng lên ngồi xuống bằng 2 chân, tại chỗ bật bục đổi chân. Yêu cầu: thực hiện được các động tác, đảm bảo đủ số lần.

II/ Địa điểm - Phương tiện:

- Địa điểm: Sân tập

- Phương tiện: còi, cờ.

III/ Nội dung – phương pháp:

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 01/03/2021 | Lượt xem: 94 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 23+24 - Năm học 2011-2012 - Vũ Trung Quân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 11/11/2011 Ngày dạy: 14/11/2011 Tiết 23: bài thể dục – bật nhảy I/ Mục tiêu: 1, Bài TD: Ôn động tác: vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy, điều hoà. Yêu cầu: biết và bước đầu thực hiện tương đối đúng các nhịp của 9 động tác với cờ. 2, Bật nhảy: Ôn các động tác bổ trợ phát triển sức mạnh của chân: chạy đá lăng trước, đứng lên ngồi xuống bằng 2 chân, tại chỗ bật bục đổi chân. Yêu cầu: thực hiện được các động tác, đảm bảo đủ số lần. II/ Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân tập - Phương tiện: còi, cờ. III/ Nội dung – phương pháp: Nội dung đl phương pháp – tổ chức Phần mở đầu: 1.1: Nhận lớp: ổn định, kiểm tra sĩ số Phổ biến nội dung giờ học Kiểm tra sức khoẻ học sinh 1.2: Khởi động: Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập, tập bài thể dục, xoay các khớp, ép dây chằng, tập các động tác bổ trợ tại chỗ 8’ 1v Cán sự ổn định - báo cáo G G nêu nhiệm vụ - cả lớp khởi động ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ° Phần cơ bản: 1, Bài TD: - Ôn toàn bài 9 động tác thể dục phát triển chung với cờ 2. Bật nhảy: - Ôn động tác bổ trợ: + Chạy đá lăng trước + Đứng lên ngồi xuống bằng 2 chân + Tại chỗ nhảy bật bục đổi chân 32’ (16’) (16’) G làm mẫu, phân tích động tác H nghe, quan sát, tư duy ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ° ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ Cán sự tổ chức ôn và tập nhóm ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ GV quan sát, sửa sai, củng cố H luyện tập, sửa sai ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ° ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ Cán sự tổ chức ôn và tập nhóm ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ G quan sát, sửa sai, củng cố Phần kết thúc: - Hồi tĩnh thả lỏng cơ thể - Củng cố kỹ thuật động tác bài TD và bật nhảy - Nhận xét, đánh giá giờ học - Ra yêu cầu về nhà - Xuống lớp 5’ G nêu nhận xét, ra bài về nhà với trò chơi Ngày soạn: 13/11/2011 Ngày dạy: 16/11/2011 Tiết 24: bài thể dục – bật nhảy I/ Mục tiêu: 1, Bài TD: Ôn hoàn thiện 9 động tác: vươn thở, tay, chân, lườn, bung, phối hợp, thăng bằng, nhảy, điều hoà. Yêu cầu: thực hiện tương đối đúng, đều các nhịp của 9 động tác bài TD với cờ. 2, Bật nhảy: Ôn các động tác bổ trợ phát triển sức mạnh của chân: chạy đá lăng trước, đứng lên ngồi xuống bằng 2 chân, tại chỗ bật bục đổi chân; chơi trò chơi: “khéo vướng chân”. Yêu cầu: thực hiện được các động tác, đảm bảo đủ số lần; chơi vui, khoẻ, an toàn. II/ Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân tập - Phương tiện: còi, cờ, dây nhảy. III/ Nội dung – phương pháp: Nội dung đl phương pháp – tổ chức Phần mở đầu: 1.1: Nhận lớp: ổn định, kiểm tra sĩ số Phổ biến nội dung giờ học Kiểm tra sức khoẻ học sinh 1.2: Khởi động: Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập, tập bài thể dục, xoay các khớp, ép dây chằng, tập các động tác bổ trợ tại chỗ 8’ 1v Cán sự ổn định - báo cáo G G nêu nhiệm vụ - cả lớp khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Phần cơ bản: 1, Bài TD: Ôn 9 động tác thể dục với cờ: + Động tác: Vươn thở + Động tác: Tay + Động tác: Chân + Động tác: Lườn + Động tác: Bụng + Động tác: Phối hợp + Động tác: Thăng bằng + Động tác: Nhảy + Động tác: Điều hoà 2. Bật nhảy: - Ôn các động tác bổ trợ: + Chạy đá lăng trước + Đứng lên ngồi xuống bằng 2 chân + Tại chỗ nhảy bật bục đổi chân - Chơi trò chơi: “ Khéo vướng chân” 32’ (16’) (16’) G củng cố động tác ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ° ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ Cán sự tổ chức ôn nhóm ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ GV quan sát, sửa sai, củng cố H luyện tập, sửa sai Cán sự tổ chức tập nhóm H nghe, quan sát, luyện tập ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ Cán sự tổ chức ôn nhóm ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ GV quan sát, sửa sai, củng cố G tổ chức trò chơi – H chơi nhóm nhảy dây sao cho không để vướng dây. Nếu nhóm nào bật nhảy để vướng dây thì quyền chơi ở lượt tiếp theo sẽ thuộc về đội bạn Phần kết thúc: - Hồi tĩnh thả lỏng cơ thể - Củng cố kỹ thuật động tác bài TD và bật nhảy - Nhận xét, đánh giá giờ học - Ra yêu cầu về nhà - Xuống lớp 5’ G nêu nhận xét, ra bài về nhà với trò chơi

File đính kèm:

  • docTiet23-24TD7.doc