Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 21+22 - Năm học 2010-2011 - Trường THCS Ân Hữu

I. MỤC TIÊU

 1 Kiến thức

Kiểm tra chạy nhanh

 2.Kĩ năng

 Hiểu và nắm được nội dung kiểm tra, thực hiện đầy đủ tương đối chính xác động tác và đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. .

3.Thái độ

Biết vận dụng những điều đã học phát huy tối đa khả năng tham gia kiểm tra đạt kết quả.

 II. CHUẨN BỊ

 1.Thầy: Cờ.đồng hồ, kẻ vạch xuất phát - đích

 2.Trò: Vệ sinh sân tập

 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc6 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 285 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 21+22 - Năm học 2010-2011 - Trường THCS Ân Hữu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 11 Tiết 21 Ngày soạn: 26/10/2010 BÀI KIỂM TRA CHẠY NHANH I. MỤC TIÊU 1 Kiến thức Kiểm tra chạy nhanh 2.Kĩ năng Hiểu và nắm được nội dung kiểm tra, thực hiện đầy đủ tương đối chính xác động tác và đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. . 3.Thái độ Biết vận dụng những điều đã học phát huy tối đa khả năng tham gia kiểm tra đạt kết quả. II. CHUẨN BỊ 1.Thầy: Cờ.đồng hồ, kẻ vạch xuất phát - đích 2.Trò: Vệ sinh sân tập III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Phần ĐLVĐ Chỉ dẫn kĩ thuật Biện pháp tổ chức Nội dung A. PHẦN MỞ ĐẦU -Ổn định lớp. -Khởi động : B.PHẦN CƠ BẢN -Kiểm tra: C.PHẦN KẾT THÚC -Hồi tỉnh. -Nhận xét. -Dặn dò. 1-2’ 2-3’ 30-35’ 3-5’ -Cán sự lớp tập hợp lớp và báo cáo sĩ số. -Gv nhận lớp và phổ biến nội dung học. -Xoay các khớp :Cổ,vai,hông,gối,ép chân. - Tại chổ chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi. -Gv gọi mỗi lần 2-4 học sinh thực hiện. -Cách cho điểm: +) Điểm G :Thực hiện đúng động tác; thời gian nam:12s, nữ: 13s +) Điểm K :Thực hiện đúng động tác; thời gian nam:13s, nữ: 14s Điểm TB :Thực hiện đúng động tác; thời gian nam:14s, nữ: 15s Điểm Y :Thực hiện đúng động tác; thời gian nam:15s, nữ: 16s Điểm Kém :Thực hiện đúng động tác; thời gian nam:16s, nữ: 17s -Hít sâu khom người thả lỏng. -Gv tuyên dương một số học sinh có điểm G và phê bình các em còn yếu. Đội hình tập hợp Đội hình khởi động Đội hình kiểm tra - Xuống lớp *)Bảng thống kê: Lớp Sĩ số Điểm: G Điểm: K Điểm :TB Điểm: Y Điểm: Kém 7a1 IV. RÚT KINH NGHIỆM Tuần 11 Tiết 22 Ngày soạn: 20 / 10 / 2010 Bài : THỂ DỤC : + Ôn 4 động tác bài thể dục đã học. + Học động tác : Bụng; phối hợp BẬT NHẢY : Luyện tập một số động tác bổ trợ . LUYỆN TẬP CHẠY BỀN . I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Bài TD: Ôn như ND tiết 22 ;Học các động tác:Bụng – phối hợp - Bật nhảy:Luyện tập một số bài bổ trợ - Chạy bền : Luyện tập chạy bền cự li 400m Nữ ,450m Nam. 2. Kĩ năng : - Hướng dẫn giúp HS tăng cường rèn luyện tư thế động tác đúng biên độ và liên tục; học mới các động tác :thăng bằng, phối hợp..Tiếp tục hướng dẫn học sinh thực hiện và phát huy các động tác bổ trợ Bật nhảy .Tăng cường rèn luyện thể lực phát triển sức bền. 3. Thái độ : - Thuộc thứ tự, tư thế động tác rõ ràng nhịp nhàng chính xác .Hiểu tác dụng và thực hiện các động tác bật nhảy tích cực .Biết vận dụng những điều đã học vào luyện tập hàng ngày. II. CHUẨN BỊ 1. Thầy : Cờ. 2. Trò : Cờ , vệ sinh sân tập. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: NỘI DUNG ĐLVĐ YÊU CẦU CHỈ DẪN KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TG SL A. PHẦN MỞ BÀI. Nhận lớp điểm danh, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu tiết học, kiểm tra dụng cụ, sân bãi. Kiểm tra bài cũ : Phần khởi động. + Chạy 1 vòng sân . xoay các cơ khớp : cổ, tay, vai, hông, gối, cổ tay – chân và 1 số động tác toàn thân:vặn mình ,lưng bụng, phối hợp, thăng bằng 3’ 5’ 2/8 + Đúng vị trí, khẩn trương, trật tự, hàng ngũ ngay ngắn, đúng cự li. Báo cáo sĩ số lớp. HS làm theo yêu cầu GV + Xoay tích cực– nhanh dần dũi hết khớp, biên độ. + Vận tốc xoay chậm ® nhanh dần. + Ép và kéo căng từng phần và toàn phần các nhóm cơ, dây chằng.. £££££££ £££££££ £££££££ ££££££££ GV - Đội hình khởi động £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ ê B. PHẦN CƠ BẢN 1 – Bài TD. Học :động tác: Bụng – Phối hợp Keát hôïp cuõ vaø môùi. 4’ 5-7’ 1-2 1-3 -Loãi sai hay maéc: ÔÛ nhòp 2 ña soá caùc em taäp ñöùng chưa đúng - Cách sửa: cho caùc em ñöùng taïi choå taäp gập người, sau đó cho các em tập phối hợp cả động tác. - Khi tập các em chú ý biên độ động tác, mắt, hướng theo cờ. GV: Làm mẫu -HS quan sát làm theo. - GV cho học sinh phân tích động tác sau đó GV nhận xét bổ sung. -GV phân nhóm cho học sinh tập và quan sát sửa sai £ £ £ £ £ £ ê -GV phaân nhoùm cho caùc em taäp caû 8 ñoäng taùc vaø toå chöùc cho caùc nhoùm taäp thi vôùi nhau. £ £ £ £ £ £ £ £ 2- Baät nhaûy: Oân moät soá ñoäng taùc boå trôï: - Ñaù laêng tröôùc - - Ñaù laêng tröôùc –sau - Đaù laêng sang ngang - Ñaø 1 böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng. - Troø chôi:”kheùo vöôùng chaân”. 5-7’ 5’ 1-4 1-4 1-2 - Yêu cầu thực hiện động tác chính xác, đúng kĩ thuật.Chân lăng thẳng. - Yêu cầu thực hiện động tác chính xác, đúng kĩ thuật.Chân lăng đặt đúng vào vị trí giậm nhảy. Chuaån bò:Taäp hôïp HS thaønh 1 voøng troøn ,ñöùng quay maët vaøo taâm ,em noï caùch em kia 0,5m. Caùch chôi : Chôi nhö tieát tröôùc. * Yeâu caàu tieát naøy caùc em chôi tích cöïc hôn. - GV phân nhóm cho các em tập và quan sát sửa sai. £ £ £ £ £ £ £ £ - Gv phân nhóm cho các em tập £ £ £ £ £ £ £ £ ê - GV làm trọng tài cho hs chơi. 3-chạy bền. Luyện tập chạy bền cự li 400 mét nữ,450 mét nam. 5’ 1 + Tích cực thở sâu đều với bước chạy phân phối cho đều để chạy .Đoạn đường hẹp cần giảm tốc vượt qua sau đó chạy lại bình thường. phân nhóm sức khoẻ. giới tính, thể lực. 4 Củng cố . Bài TD. Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng C. PHẦN KẾT THÚC - Đi bộ thả lỏng .Tại chỗ thư dũi cơ bắp. + Nhận xét tiết học + Nhắc nhở, dặn dò:.Trực nhật chuẩn bị sân bãi dung cụ giờ sau +Ôn luyện nội dung đã học - Hướng dẫn giao bài tập về nhà 5’ 4’ Chú ý: Cần dũi cơ hợp lí và đúng thời điểm, đúng lúc, chú ý phương chiều và tính nhịp điệu. Tập trung chú ý cao, giậm nhảy nhanh mạnh bật người lên cao, rơi khuỵu gối giảm chấn động. + Gập thân cuối người vũ tay vai . + Nhún nhảy duỗi cẳng chân thả lỏng. + Xoa đùi nhẹ nhàng liên tục. - Đánh giá tình hình luyện tập của HS . Xếp loại: + Luyện tập .luyện tập các bước bổ trợ1-3 bật nhảy .Luyện tập bài TD 1-6lần và áp dụng vào tập thể dục buổi sáng hàng ngày + Chạy bền cự li 450m .nữ, 500m ££££££ ££££££ ££££££ Š££££££ ê - Đội hình xuống lớp ££££££ ££££££ ££££££ Š££££££ ê VI – RÚT KINH NGHIỆM

File đính kèm:

  • docTuần 11.doc