Giáo án Thể dục Khối 7 - Chương trình học kì 1 - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Xuân Tú

. Mục tiêu – yêu cầu:

 1/ Mục tiêu:

 - Lý thuyết: Ý nghĩa của việc phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT (mục 1).

 - ĐHĐN: Ôn: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau,

 - Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy gót chạm mông.

 - Chạy bền: Trên địa hình quy định, giới thiệu hiện tượng “thở dốc” và cách khắc phục, một số động tác thư giãn, thả lỏng.

 2/ Yêu cầu:

 -Yêu cầu HS nghiêm túc thực hiện nd tiết học.

 - Đảm bảo an toàn cho HS trong tiết học

II. Địa điểm – Phương tiện:

 -Sân trương THCS Trường Sơn, còi, phấn .

III. Tiến trình dạy học:

 

 

doc28 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 203 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 7 - Chương trình học kì 1 - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Xuân Tú, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ỡnh dạy học: PHẦN NỘI DUNG LVĐ (Phỳt) YấU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHÚC I/ Phần mở đầu 1/ Nhận lớp Gv kiểm tra sĩ số, lớp trưởng tập hợp lớp và bỏo cỏo sĩ số cho Gv. Phổ biến mục tiờu, nội dung yờu cầu tiết học. 2/ Khởi động: Xoay khớp cổ tay - cổ chõn, khớp cổ, khớp cỏnh tay, khớp khủyu tay, khớp hụng, khớp gối Đỏnh tay cao, thấp, tay ngực, tay này chạm mũi chõn kia, ộp ngang, ộp dọc */ Khởi động chuyờn mụn: - Chạy bước nhỏ - Chạy nõng cao đựi - Chạy gút chạm mụng. - Chạy đạp sau. II/ Phần cơ bản 1/ ĐHĐN: Kiểm tra 1 tiết Kiểm tra 1 tiết A/ Nội dung: Kiểm tra 1 trong 2 dội hỡnh 0 – 2 – 4 hoặc 0 – 3 – 6 – 9 B/ Cỏch cho điểm - Điểm 9 – 10 thực hiện đỳng, đều và đẹp cỏc động tỏc quy định - Điểm 7 – 8 thực hiện được tương dối đỳng nhưng chưa đều - Điểm 5- 6 cơ bản biết cỏch thực hiện, nhưng khi thực hiện điểm số sai hoặc đi thiếu bước hoặc thừa bước - điểm 3 – 4 khụng thực hiện đỳng điểm số hoặc dúng hàng dồn hàng 2/ Chạy nhanh: ễn: Chạy bước nhỏ, Chạy nõng cao đựi, Chạy đạp sau. - Ngồi xuất phỏt; - Tư thế sẵn sàng - Xuất phỏt. 3/TTTC: ễn cỏc bước di chuyển - ễn Đệm búng 4/ Chạy bền: Chạy trờn địa hỡnh tự nhiờn III/ Phần kết thỳc: - Thả lỏng, hồi tỉnh - Nhận xột lớp - Giao bài về nhà: Tập lại 8 nhịp bài TD - Xuống lớp 6 - 8 2L x 8N 73 - 75 33 - 35 14 - 16 12 - 14 4 - 5 4 - 5 - HS nghiờm tỳc xếp hàng - Động tỏc khởi động: trờn xuống dứơi, trỏi sang phải, ngoài vào trong, chậm đến nhanh, hết biờn độ Giỏo viờn hướng dẫn cỏch kiểm tra Học sinh năm được kiến thức đi đều vũng. - Thực hiện cơ bản đỳng chạy bước nhỏ, chạy nõng cao đựi, chạy đạp sau. HS biết cỏch thực hiện tư thế ngồi xuất phỏt và tư thế sẵn sàng – Xuất phỏt. Thực hiện tương đối đỳng kỹ thật ngồi xuất phỏt và tư thế sẵn sàng – Xuất phỏt - Biết di chuyển thường và di chuyển trượt trong kỹ thuật di chuyển - Biết đệm búng -Chạy bền: tốc độ trung bỡnh kết hợp hớt thở sõu; khi về đớch khụng được ngồi mà phải đi lại hớt thở, thả lỏng - Thả lỏng tớch cực - Những nội dung làm được, hạn chế. - Tập luyện kết hợp với ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang X (Gv) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Đội hỡnh khởi động chung: 4 hàng ngang X (Gv) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Đội hỡnh khởi động chuyờn mụn X x x x x X x x x x X x x x x X x x x x Tổ chức và phương phỏp kiểm tra. - Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt là một nhúm hoặc một tổ. - Mỗi tổ đến lượt kiểm tra sẽ do tổ trưởng điều khiển (cú sự giỳp đở của giỏo viờn) và thực hiện một lần dàn hàng và dồn hàng. Trường hợp đặc biệt, GV cú thể cho kiểm tra lần 2. GV cho có lớp ụn tập lại cỏc động tỏc bổ trợ và tư thế ngồi xuất phỏt và tư thế sẵn sàng – Xuất phỏt. Đội hỡnh tập luyện: x x x x x x x x x x x x x x x x - GVhướng dẫn có lớp tập luyện - Hướng dẫn học sinh đưng trờn 2 nữa bàn chõn trờn., hơi khuỵu gối cú thể đứng yờn tại chỗ, chuyển động tại chỗ nhẹ nhàng hoặc di chuyển trọng tõm từ chõn này sang chõn kia. - GV nhắc nhở HS chạy nghiờm tỳc với tốc độ trung bỡnh kết hợp hớt thở sõu - Giỏo viờn hướng dẫn hs thó lỏng tớch cực. Đội hỡnh xuống lớp X (Gv) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ngày soạn: 14/10/2011 Bài: CHẠY NHANH – TTTC - CHẠY BỀN Tuần: 9; Tiết: 17 - 18 I. Mục tiờu – yờu cầu: 1/ Mục tiờu: - Chạy nhanh: ễn: Tư thế sẵn sàng – Xuất phỏt; Chạy đạp sau; Học: Xuất phỏt cao - Chạy nhanh 30m - TTTC : ễn một số động tỏc bổ trợ. Học: Đệm búng. - Chạy bền: Chạy trờn địa hỡnh quy định 2/ Yờu cầu: -Yờu cầu HS nghiờm tỳc thực hiện nd tiết học. - Đảm bảo an toàn cho HS trong tiết học II. Địa điểm – Phương tiện: -Sõn trương THCS Trường Sơn, cũi,.. III. Tiến trỡnh dạy học: PHẦN NỘI DUNG LVĐ (Phỳt) YấU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHÚC I/ Phần mở đầu 1/ Nhận lớp Gv kiểm tra sĩ số, lớp trưởng tập hợp lớp và bỏo cỏo sĩ số cho Gv. Phổ biến mục tiờu, nội dung yờu cầu tiết học. 2/ Khởi động: Xoay khớp cổ tay - cổ chõn, khớp cổ, khớp cỏnh tay, khớp khủyu tay, khớp hụng, khớp gối Đỏnh tay cao, thấp, tay ngực, tay này chạm mũi chõn kia, ộp ngang, ộp dọc */ Khởi động chuyờn mụn: - Chạy bước nhỏ - Chạy nõng cao đựi - Chạy gút chạm mụng. - Chạy đạp sau. II/ Phần cơ bản 1/ Chạy nhanh: ễn: Chạy bước nhỏ, Chạy nõng cao đựi, Chạy đạp sau. - Ngồi xuất phỏt; - Tư thế sẵn sàng - Xuất phỏt. 2/ TTTC: Mụn Búng chuyền. - Một số bài tập bổ trợ phỏt triển thể lực chung. - Tư thế cơ bản và di chuyển. + bước thường + Bước trượt + Chạy - Học: Chuyền búng cao tay bằng hai tay và đệm búng. 3/ Chạy bền: Chạy trờn địa hỡnh tự nhiờn III/ Phần kết thỳc: - Thả lỏng, hồi tỉnh - Nhận xột lớp - Giao bài về nhà: Tập lại 8 nhịp bài TD - Xuống lớp 6 - 8 2L x 8N 73 - 75 33 - 35 39 - 41 8 - 10 4 - 5 - HS nghiờm tỳc xếp hàng - Động tỏc khởi động: trờn xuống dứơi, trỏi sang phải, ngoài vào trong, chậm đến nhanh, hết biờn độ - Thực hiện cơ bản đỳng chạy bước nhỏ, chạy nõng cao đựi, chạy đạp sau. HS biết cỏch thực hiện tư thế ngồi xuất phỏt và tư thế sẵn sàng – Xuất phỏt. Thực hiện tương đối đỳng kỹ thật ngồi xuất phỏt và tư thế sẵn sàng – Xuất phỏt - Biết di chuyển thường và di chuyển trượt trong kỹ thuật di chuyển - Biết đệm búng -Chạy bền: tốc độ trung bỡnh kết hợp hớt thở sõu; khi về đớch khụng được ngồi mà phải đi lại hớt thở, thả lỏng - Thả lỏng tớch cực - Những nội dung làm được, hạn chế. - Tập luyện kết hợp với ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang X (Gv) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Đội hỡnh khởi động chung: 4 hàng ngang X (Gv) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Đội hỡnh khởi động chuyờn mụn X x x x x X x x x x X x x x x X x x x x - Giỏo viờn cho có lớp ụn tập - GV cho cả lớp ụn tập cỏc nội dung đó học ở tiết trước GV cho có lớp ụn tập lạy cỏc động tỏc bổ trợ và tư thế ngồi xuất phỏt và tư thế sẵn sàng – Xuất phỏt. Đội hỡnh tập luyện: x x x x x x x x x x x x x x x x - GVhướng dẫn có lớp tập luyện -Giao1 viờn hướng dẫn có lớp ụn tập cỏc động tỏc bỗ trợ. - Giỏo viờn nhắc lại lột số kỹ thuật cơ bản của động tỏc. -Gv chia nhúm tập luyện, mỗi nhúm 3-4 Hs tập luyện với búng, một người tung người kia chuyền lại hoặc đệm lai do Gv phõn cụng thực hiện động tỏc. x x (nhom1) x x (nhom2) (Gv) x x x x - GV nhắc nhở HS chạy nghiờm tỳc với tốc độ trung bỡnh kết hợp hớt thở sõu - Giỏo viờn hướng dẫn hs thó lỏng tớch cực. Đội hỡnh xuống lớp X (Gv) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ngày soạn: 22/10/2011 Bài: CHẠY NHANH – TTTC - CHẠY BỀN Tuần: 10; Tiết: 19 - 20 I. Mục tiờu – yờu cầu: 1/ Mục tiờu: - Chạy nhanh: ễn: Tư thế sẵn sàng – Xuất phỏt; Chạy đạp sau; Học: Xuất phỏt cao - Chạy nhanh 30m - TTTC : ễn một số động tỏc bổ trợ. Học: Đệm búng, chuyền búng cao tay bằng 2 tay.. - Chạy bền: Chạy trờn địa hỡnh quy định 2/ Yờu cầu: -Yờu cầu HS nghiờm tỳc thực hiện nd tiết học. - Đảm bảo an toàn cho HS trong tiết học II. Địa điểm – Phương tiện: -Sõn trương THCS Trường Sơn, cũi,.. III. Tiến trỡnh dạy học: PHẦN NỘI DUNG LVĐ (Phỳt) YấU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHÚC I/ Phần mở đầu 1/ Nhận lớp Gv kiểm tra sĩ số, lớp trưởng tập hợp lớp và bỏo cỏo sĩ số cho Gv. Phổ biến mục tiờu, nội dung yờu cầu tiết học. 2/ Khởi động: Xoay khớp cổ tay - cổ chõn, khớp cổ, khớp cỏnh tay, khớp khủyu tay, khớp hụng, khớp gối Đỏnh tay cao, thấp, tay ngực, tay này chạm mũi chõn kia, ộp ngang, ộp dọc */ Khởi động chuyờn mụn: - Chạy bước nhỏ - Chạy nõng cao đựi - Chạy gút chạm mụng. - Chạy đạp sau. II/ Phần cơ bản 1/ Chạy nhanh: ễn: Chạy bước nhỏ, Chạy nõng cao đựi, Chạy đạp sau. - Ngồi xuất phỏt; - Tư thế sẵn sàng - Xuất phỏt. 2/ TTTC: Mụn Búng chuyền. - Một số bài tập bổ trợ phỏt triển thể lực chung. - Tư thế cơ bản và di chuyển. + bước thường + Bước trượt + Chạy - ễn: Chuyền búng cao tay bằng hai tay và đệm búng. 3/ Chạy bền: Chạy trờn địa hỡnh tự nhiờn III/ Phần kết thỳc: - Thả lỏng, hồi tỉnh - Nhận xột lớp - Giao bài về nhà: Tập lại 8 nhịp bài TD - Xuống lớp 6 - 8 2L x 8N 73 - 75 33 - 35 39 - 41 8 - 10 4 - 5 - HS nghiờm tỳc xếp hàng - Động tỏc khởi động: trờn xuống dứơi, trỏi sang phải, ngoài vào trong, chậm đến nhanh, hết biờn độ - Thực hiện cơ bản đỳng chạy bước nhỏ, chạy nõng cao đựi, chạy đạp sau. HS biết cỏch thực hiện tư thế ngồi xuất phỏt và tư thế sẵn sàng – Xuất phỏt. Thực hiện tương đối đỳng kỹ thật ngồi xuất phỏt và tư thế sẵn sàng – Xuất phỏt - Biết di chuyển thường và di chuyển trượt trong kỹ thuật di chuyển - Trước khi ụn tập, thực hiện bài tập di chuyển, GV hướng dẫn học sinh ụn tập tư thế cơ bản - Biết đệm búng -Chạy bền: tốc độ trung bỡnh kết hợp hớt thở sõu; khi về đớch khụng được ngồi mà phải đi lại hớt thở, thả lỏng - Thả lỏng tớch cực - Những nội dung làm được, hạn chế. - Tập luyện kết hợp với ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang X (Gv) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Đội hỡnh khởi động chung: 4 hàng ngang X (Gv) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Đội hỡnh khởi động chuyờn mụn X x x x x X x x x x X x x x x X x x x x - Giỏo viờn cho có lớp ụn tập - GV cho cả lớp ụn tập cỏc nội dung đó học ở tiết trước GV cho có lớp ụn tập lạy cỏc động tỏc bổ trợ và tư thế ngồi xuất phỏt và tư thế sẵn sàng – Xuất phỏt. Đội hỡnh tập luyện: x x x x x x x x x x x x x x x x - GVhướng dẫn có lớp tập luyện -Giỏo viờn hướng dẫn có lớp ụn tập cỏc động tỏc bỗ trợ. - Giỏo viờn nhắc lại lột số kỹ thuật cơ bản của động tỏc. -Gv chia nhúm tập luyện, mỗi nhúm 3-4 Hs tập luyện với búng, một người tung người kia chuyền lại hoặc đệm lai do Gv phõn cụng thực hiện động tỏc. x x (nhom1) x x (nhom2) (Gv) x x x x - GV nhắc nhở HS chạy nghiờm tỳc với tốc độ trung bỡnh kết hợp hớt thở sõu - Giỏo viờn hướng dẫn hs thó lỏng tớch cực. Đội hỡnh xuống lớp X (Gv) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

File đính kèm:

  • docGIAO AN TD 7 HKI NAM 2011 2012 THEO CHUAN.doc