Giáo án Thể dục 7 - Bản đẹp 2 cột - Năm học 2009-2010 - Lê Văn Hùng

A. Mục tiêu:

- Biết được một số kiến thức, kỹ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thể lực.

- Cung cấp cho HS một số hiểu biết cần thiết đê chủ động phòng tránh không để chấn thương xảy ra trong hoạt động TDTT.

2. Yêu cầu:

- Biết cách thực hiện các động tác bổ trợ kỹ thuật, bài tập phát triển thể lực, trò chơi vận động, kỹ thuật động tác một số môn thể thao đã học ở lớp 6 áp dụng và học ở lớp 7.

B.Tiến trình dạy học

 

doc132 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 336 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 7 - Bản đẹp 2 cột - Năm học 2009-2010 - Lê Văn Hùng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĩ thuật vừa học . + Chạy bền : Luyện tập chạy bền . HS tích cực tập luyện để nâng cao sức khỏe . II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : Sân trường – Còi – vôi – Cầu đá . III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội dung, yêu cầu bài học . - Khởi động chung : Xoay vai - Xoay hông - Xoay gối - Xoay cổ tay cổ chân . PHẦN CƠ BẢN 1/ TTTC : Đá cầu . + Ôn : + Tâng cầu bằng mu giữa , má trong và gối + Tâng cầu băng má ngoài, khống chế cầu bằng ngực, đầu . + Chuyền cầu bằng các bộ phận : mu giữa, má ngoài, má trong, đầu . Một số chiến thuật phát cầu trong thi đấu : - Phát cầu thấp gần : x - Phát cầu cao sâu : x + Đấu tập . 3/Chạy bền : Luyện tập chạy bền + Nam : 800m + Nữ : 600m PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng : + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng - GV nhận xét, đánh giá tiết học . - Bài tập về nhà : Ôn các nội dung đã học . 10 phút Mỗi động tác 2l*8n 30 phút 5 phút - Đội hình 4 hàng ngang - Cán sự điều khiển . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV nhận lớp - Đội hình khởi động : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * + GV nêu nội dung- yêu cầu tập luyện . + Cả lớp đồng loạt thực hiện - GV quản lí chung .+ Nhóm 2 em đứng đối diện nhau chuyền cầu . GV quan sát , nhắc nhở . - GV nêu nội dung – yêu cầu tập luyện . - Hai em đứng đối diện nhau, mỗi em thay nhau phát 5 quả- GV quan sát, sửa sai . + GV làm mẫu + pt ngắn gọn động tác . + Cho HS tập như trên . + GV nêu nội dung - yêu cầu tập . + Cả lớp chạy một lần thành một hàng, theo lệnh của GV . + GV quan sát - nhắc nhở . ▲ GV - Đội hình thả lỏng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Cán sự hướng dẫn Ngµy 4 th¸ng 4 n¨m 2010 Tiết 61: TTTC - CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU : + TTTC : Đá cầu : củng cố, ôn luyện những kĩ thuật đã học . Tiếp tục trang bị một số kĩ thuật mới .Học sinh thực hiện đúng các kĩ thuật đã học, nắm được các kĩ thuật vừa học. + Chạy bền : Luyện tập chạy bền . HS tích cực tập luyện để nâng cao sức khỏe. II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : Sân trường – Còi – vôi – Cầu đá . III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội dung, yêu cầu bài học . - Khởi động chung : Xoay vai - Xoay hông - Xoay gối - Xoay cổ tay cổ chân . PHẦN CƠ BẢN 1/ TTTC : Đá cầu . + Ôn : + Tâng cầu bằng mu giữa , má trong và gối + Tâng cầu băng má ngoài, khống chế cầu bằng ngực, đầu . + Chuyền cầu bằng các bộ phận : mu giữa, má ngoài, má trong, đầu . * Ôn : một số chiến thuật phát cầu trong thi đấu : - Phát cầu thấp gần : x - Phát cầu cao sâu : x - Tập phát cầu kết hợp với chuyền cầu qua lại . X X + Đấu tập . Giới thiệu luật thi đấu ( ngắn gọn ) 3/Chạy bền : Luyện tập chạy bền + Nam : 800m + Nữ : 600m PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng : + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng - GV nhận xét, đánh giá tiết học . - Bài tập về nhà : Ôn các nội dung đã học . 10 phút 30 phút 5 phút - Đội hình 4 hàng ngang - Cán sự điều khiển . * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV nhận lớp - Đội hình khởi động : * * * * * * * * * * * * * * * * * * + GV nêu nội dung- yêu cầu tập luyện . + Cả lớp đồng loạt thực hiện - GV quản lí chung . + Nhóm 2 em đứng đối diện nhau chuyền cầu . GV quan sát , nhắc nhở . * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV - GV nêu nội dung – yêu cầu tập luyện . - Hai em đứng đối diện nhau, mỗi em thay nhau phát 5 quả- GV quan sát, sửa sai . + GV làm mẫu + pt ngắn gọn động tác . + Cho HS tập như trên . - GV hướng dẫn nội dung tập luyện . - Nhóm 2 em đứng đối diện nhau thực hiện . - GV quan sát- sửa sai . + GV nêu nội dung - yêu cầu tập . + Cả lớp chạy một lần thành một hàng, theo lệnh của GV . + GV quan sát - nhắc nhở . ▲ GV Cán sự hướng dẫn * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV xuống lớp Ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2010 Tiết 62: TTTC - CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU : + TTTC : Đá cầu : củng cố, ôn luyện những kĩ thuật đã học . Tiếp tục trang bị một số kĩ thuật mới .Học sinh thực hiện đúng các kĩ thuật đã học, nắm được các kĩ thuật vừa học CHUẨN BỊ KIỂM TRA . + Chạy bền : Luyện tập chạy bền . HS tích cực tập luyện để nâng cao sức khỏe CHUẨN BỊ KIỂM TRA . II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : Sân trường – Còi – vôi – Cầu đá . III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội dung, yêu cầu bài học . - Khởi động chung : Xoay vai - Xoay hông - Xoay gối - Xoay cổ tay cổ chân . PHẦN CƠ BẢN 1/ TTTC : Đá cầu . + Ôn : + Tâng cầu bằng mu giữa , má trong và gối + Tâng cầu băng má ngoài, khống chế cầu bằng ngực, đầu . + Chuyền cầu bằng các bộ phận : mu giữa, má ngoài, má trong, đầu . * Ôn : một số chiến thuật phát cầu trong thi đấu : - Phát cầu thấp gần : x - Phát cầu cao sâu : x - Tập phát cầu kết hợp với chuyền cầu qua lại . X X + Đấu tập . Giới thiệu luật thi đấu ( ngắn gọn ) 3/Chạy bền : Luyện tập chạy bền + Nam : 800m + Nữ : 600m PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng : + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng - GV nhận xét, đánh giá tiết học . - Bài tập về nhà : Ôn các nội dung đã học . 10 phút 30 phút 5 phút - Đội hình 3 hàng ngang - Cán sự điều khiển . * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV nhận lớp - Đội hình khởi động : * * * * * * * * * * * * * * * * * * + GV nêu nội dung- yêu cầu tập luyện . + Cả lớp đồng loạt thực hiện - GV quản lí chung . + Nhóm 2 em đứng đối diện nhau chuyền cầu . GV quan sát , nhắc nhở . * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV - GV nêu nội dung – yêu cầu tập luyện . - Hai em đứng đối diện nhau, mỗi em thay nhau phát 5 quả- GV quan sát, sửa sai . + GV làm mẫu + pt ngắn gọn động tác . + Cho HS tập như trên . - GV hướng dẫn nội dung tập luyện . - Nhóm 2 em đứng đối diện nhau thực hiện . - GV quan sát- sửa sai . + GV nêu nội dung - yêu cầu tập . + Cả lớp chạy một lần thành một hàng, theo lệnh của GV . + GV quan sát - nhắc nhở . ▲ GV Cán sự hướng dẫn * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV xuống lớp Ngµy 11 th¸ng 4 n¨m 2010 Tiết 63: KIỂM TRA TTTC I/ MỤC TIÊU : TTTC : HS thực hiện được kỹ thuật phát cầu thấp chân bằng mu bàn chân. II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : Sân trường – Còi – vôi – Cầu đá . III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội dung, yêu cầu bài học . - Khởi động chung : Xoay vai - Xoay hông - Xoay gối - Xoay cổ tay cổ chân . - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đá gót chạm mông + Ép dọc - Ép ngang PHẦN CƠ BẢN 1. Nội dung: Kiểm tra kỹ thuật phát câu thấp chân bằng mu bàn chân. 2. Tổ chức và phương pháp kiểm tra: Từng HS khi đến lượt kiểm tra tiến vào khu phát cầu ( do GV quy định) mỗi em thực hiện kỹ thuật phát cầu thấp chân bằng mu bàn chân 3 lần. 3. Cách cho điểm: Cho điểm theo mức độ thực hiện kỹ thụât và thành tích đạt được của từng HS. Điểm 9 – 10: Thực hiện đúng kỹ thuật động tác và cả 3 lần phát cầu đều qua lưới sang sân đối phương. Điểm 7 – 8: Thực hiện đúng kỹ thuật động tác và 2 lần phát cầu đều qua lưới sang sân đối phương. một lần không qua. Điểm 5 – 6: Thực hiện đúng kỹ thuật động tác và 1 lần phát cầu đều qua lưới sang sân đối phương 2 lần không qua. Điểm 3 – 4: Thực hiện đúng kỹ thuật động tác và cả 3 lần phát cầu không qua lưới sang sân đối phương. PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng : + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng - GV nhận xét, đánh giá tiết học . - Bài tập về nhà : Ôn các nội dung đã học . 10 phút Mỗi động tác 2l*8n Mỗi động tác 2l*10m 30 phút 5 phút - Đội hình 3 hàng ngang - Cán sự điều khiển . * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV nhận lớp - Đội hình khởi động : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV + GV nêu nội dung- yêu cầu kiểm tra. Đội hình kiểm tra * * * * * * * * * * * * * * * * * * x ▲ GV GV kiểm tra đánh giá cho điểm HS Đội hình thả lỏng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Cán sự hướng dẫn Ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2010 Tiết 64: KIỂM TRA CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU : Chạy bền : HS chạy đúng kỹ thuật và chay hết cự ly quy định. II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : Sân trường – Còi – 2 đồng hồ thể thao . III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội dung, yêu cầu bài học . - Khởi động chung : Xoay vai - Xoay hông - Xoay gối - Xoay cổ tay cổ chân . - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đá gót chạm mông + Ép dọc - Ép ngang PHẦN CƠ BẢN 1. Nội dung: Kiểm tra kỹ thuật chạy 500M có tính thời gian và không tính thời gian. 2. Tổ chức và phương pháp kiểm tra: - Kiểm tra thành nhiều đợt 4 đến 5 Em. - Mỗi HS được kiểm tra 1 lần. Trường hợp đặc biệt GV có thể kiểm tra lần 2 vào buổi học khác. - Những HS có thể lực yếu hoặc sức khoẻ không bình thường GV cho chạy 200M đến 400M không tính thời gian. 3. Cách cho điểm: Cho điểm theo mức độ thực hiện kỹ thụât và thành tích đạt được của từng HS. Điểm 9 – 10: Chạy đạt thành tích đạt 105 giây. Điểm 7 – 8: Chạy đạt thành tích đạt 115 giây. Điểm 5 – 6: Chạy đạt thành tích đạt 125 giây. (Các trường hợp khác do GV quyết định) PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng : + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng - GV nhận xét, đánh giá tiết học . - Bài tập về nhà : Ôn các nội dung đã học . 10 phút Mỗi động tác 2l*8n Mỗi động tác 2l*10m 72 phút 8 phút - Đội hình 3 hàng ngang - Cán sự điều khiển . * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV nhận lớp - Đội hình khởi động : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV + GV nêu nội dung- yêu cầu kiểm tra. Đội hình kiểm tra * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV GV kiểm tra đánh giá cho điểm HS - Đội hình thả lỏng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Cán sự hướng dẫn

File đính kèm:

  • docGIAO AN TD7 CA NAM.doc